شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

عاشقلریون قلبی دولی قاندور ابو الفضل

سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۲۵ ق.ظ

یافمرمنیربنی هاشم حضرت ابو الفضل (ع)

=================

   1-  این شعررا درتاریخ  82/4/23 که همه به کربلا میرفتندومی آمدند

و بنده نیز روز عاشودا که بمب به کربلا گذاشته بودنددر آن صحنه حضور داشتم بعضی هامیگفنتند که کر بلا رابو ش آزاد کرده وحتّی دربعضی از

مجالس هاخدا شاهد است که می دیدم بو ش را دعامیکردندو واقعا

کفرا ن نعمت می نمودند بوش مگر میتواند راه کر بلارا باز بکند/

2-لطف نظرحضرت ابو الفضل بر رزمندگان بودکه با گفتن نام او در

عملیّا تها حماسه می آفریدند ونام ابو الفضل درزبان شهید میشدند/

3-یک عالم مو من درکربلا  هر روز به قبر امام حسین میرفت

و در شب های جمعه به قبر حضرت ابو الفضل  میرفت در خواب

 حضرت زهرا را می بیندرا می بیندخانم از او گلایه می کند چرا در

بین پسران من فرق  میگذاری  ابو الفضل مثل حسنین من است /

4-در شام غریبان حضرت زهرا اول به نهرعلقم پیش ابوالفضل میآید بعدا

به تنور خولی -من ازخوانندگان این شعر استدعادارم حضر ت ابو الفضل

را از امام حسین جداندانند درحقیقت او نیز پسر حضرت فاطمه است//

=======================

عاشقلریو  ن قلبی دو لی قاندور ابوالفضل

=============================

عاشقلریو  ن قلبی دو لی قاندور ابوالفضل

قبر یند ن او تور دیللر ی لرزا ندورابوالقضل

لطف ایله بیزه جان سنه قربا ندور ابوالفضل

بوملتی سن ظلمدن آزاد الییو بسن

هر یئر ده آقا سن بیزه الییو بسن

--------------

پیروز الیین کشور ایرانی سن اولدون

نومید الیین دشمن قرآنی سن اولدون

مشهورالیین پیرجمارا نی سن او لدون

پار سده آدا ن روح خدا ایتد ی تو سل

ایرا نه گلوب ایلدی- اللا هه تو کل

-------------

سن دشمنی نابود اله دو ن آد بیزیم اولدی

پیروز ایلدون جبهه نی فریا د بیز یم او لدی

قانلار تو کو لو ب کشور آزاد بیزیم اولد ی

لطفو ن آقا چو خد ور بیزیم ایرانه ابوالفضل

سن قو یمادون ایران اولا ویرانه ابوالفضل

------------

 عباس آدی رزمنده لره  رو ح وئرردی

هرحمله ده آدین اولار اوّ لده دئرردی

حتّی که ئو لنلر آدیوی سویلوب ئولردی

سندن اوشهیدلر آلو ب ا لها مینی گتدی

هرکیم بو یانوب قانینه مقصو دینه یتدی

------------

سن سرورعالم سن اوزون جان سنه قربان

قویما آقا هجر ینده بو گو زلراولا گریا ن

سن سن قوتاران شیعه لر ی هریاناراوتدان

مشگلده قالاندا سنی داده چا غورا للار

حا جتلر ینی سندن ابو الفضل آلاللار

--------------

دنیاده بیو ک جنگیلر حتّی رقم اولدی

هر جنگیده چو خ قو للاری حتی قلم اولدی

سرداریلر ئو لدی قا نا الوان علم اولدی

قول دوشدی علم یاتدی سو زی عرصه ده قالدی

فکر ایله مورم تعدادی آدلاری تاریخه یازیلدی

----------------

مین اوچ یوزایل اولدی او زماندان گئچرالا ن

بیرجوت قول ایدوبسن بوگوزل دینیوه قربان

او قوللاراقربان آدی چیخما زنئیه یاددا ن

عباس علمی هریانا باخسان اسور ایندی

قوللاری بدندن ایله بو ل که دو شور ایندی

----------------

اوللار هاموسی بیریانا ایت بوسوزه دقت

زهرا ایدر اوقوللاری اسباب شفاعت

بو مطلبی تکذیب ایده وار کیمده بوجرئت

بی پرده دئیوم قوی سوزی السیزدوشوب آتدان

محشرده اواللرقو تارار شیعه نی اوتدان

---------------

ایما نی ولایت دور ایدن دنیا دا کا مل

گر اولما سا او ها ّمی عمللر اولی باطل

بو کلمه جها ندا اولار عا شقلر ه شا مل

مین ایلده حسینه او لا لارمخلص عزادار

عباسه تو سل الییو ب مطلب آلا للار

-------------

ای سروردین رو ح حسین کان کر امت

ای فا طمه نین بند دلی معدن غیر ت

سن فاطمه مو لا بیزی ایت قبریزه دعوت

دوزدورکه خطا بیزدن او لو بدور بولورم من

شعریمده بونی یازما قاوالله ئو لورم من

----------------

لطف ایلد وز عا شقلریزه کا ن کر امت

چو خلاری گلورایندی ائدیر اوردازیا رت

بیرعده ولی ایتموری وجدانی قضاوت

افسو س او لار نعمتی کفر ان الییللر

بیگانه آچو بوریولی اعلان الییللر

------------

حقّی قانار عا لمده بلی اهل معر فت

بیگانه مگرکیمدورایده زائری دعوت

هرکس بیله فکر ایله سه مین یو ل اونا لعنت

زهرایه جو ابین نه دی دوز بو لموین انسان

یوللاری آچان مهد ی دی جانلار اونا قربان

-----------------

گر اذن ورودیه بیز ه و ئر میه مو لا

عبا س گذرنامه نیده ایتمیه امضا

دنیا گله امدا ایده او لما ز بوایش اجرا

بیجا اوزووی گل عزیز یم دا غ داشاوور ما

دوت دامن عباسی گئدیب نو به ده دورما

-----------

عشاق هاچان تنگیده مشگللده قالا للار

عبا سه توسل الییو ب حاجت آلا للار

او با ب الحوا ئجد ی او نی یاده سا لا للار

دنیا دن او تورچیخما دی عبا س یو لوندا ن

بو فخردی دوت معصو م امام او پدی قولوندان

------------

قو ی عر ض الییو م من سنه بیر مطلب عالی

یا خشی قو لاق آس بو سو زو مه اول گیلاحالی

بیرعا لم دانا-- اوزوده-- کر ببلا لی

رواوی دی همین مطلبه او معدن تقوا

او ل نوکر دربارحسین عا شق زهرا

---------

ایلوبدی روا یت بو نی او ل زا هددانا

واجب ا ئله میشد یم اوزو مه بوایشی حتی

شش گوشه مزار ی گئد یب هرگو ن گورم اوردا

او لده گئدیب قبرحسینی من اوپر دیم

صو ندان دور و ب او ردا ن ائو یمه من قئر یدر دیم

-------------

قویما زدیم او ایش بیرگونی حتّی اولاتعطیل

شا هدی همین بو ایشیمه مر قد و قندیل

دوران دو لانو ب گئچدی نئچه آیلار او لوب ایل

هرگون اوزو می من او مزار او سته سا لاردیم

قبریندن او نون توشه عقبا من آ لاردیم

------------

بو نحو یله  من عمریمی اورداگئچیدردیم

او ل باده عشقی اوزمه من ایچیدردیم

دربارحسینده اوزومی چوخ کیچیدردیم

هرهفته ده بیردفعه شب جمعه گلنده

عبا س مزار ینه گئدردیم من او گو نده

---------------

بیرگون گجه یاتدیم منه اوز بختیم اولوب یار

ایتدیم حسنینین نه نه سین خو ابیده دیدار

گورجک او نی تعظیم ایلدیم با دل بیدار

ایستردیم ایدم عرض وارادت او خانمدان

دوندردی یو زو ن مندن او با حال پریشان

-----------------

او لدوم عملیمدن نگرا ن قلبیم آلشدی

عرض ایله دیم الله گوره سن بو نئجه ایشدی

جرمو م نئید ی یارب ایشیم مشگله دوشدی

تا مقدم پاکیند ن او په م تو پرا قا دو شدوم

بو وا قعه نین علتیتی فوری سویو شدوم

-----------

سن بول بالا وون جانی دیدیم قلبیم اولورقان

مندن نه قصور لو ق گورونو ب ایتگیلن اعلان

رحم ایله منه مو شگو لو می ایتگیلن آسا ن

ای ما در زینب بولو سن دیلده یا را م وار

قاوساندا منی گئتمرم عا لمده هارا م وار

------------

زهرا دیله گلدی دئدی غفلتده یاتوبسان

سن ارزش اوقا تیوی بیهوده ساتو بسا ن

سن فاطمه نین اوغلونی یاددان چیخادوبسان

سندن نئجه من را ضی اولوم عالم عاقل

بوبارده سن سو یله او لو بسان نئیه غافل

-------------

قلبیم آلو شوب عرض ایلدیم با دل ناشاد

بو بار ده ای دخت نبی ایت منی ارشاد

هرگون ایدرم اوغلون حسینی بولو سن یاد

پر وانه کیمی ال چکرم حتّی پریمدن

جاری ایدرم اشگ روان دیده لریمدن

-----------

فر ما یش ادیب مطلبی نا قص دوشونورسن

حتّی او رگین درد ینی بیریئر ده دئمور سن

تنها حسنینی منه اولادبو لورسن

عبا س اوگر دورمنه سن فرض الییورسن

هر هفته ده بیر یو ل ا وبالا قبره گئدورسن

----------

نا راحتم هر چند سنین بو عملیندن

چوخداندی که گلمو شد ی د لیم تنگه الیندن

خوا هش ایدرم چکمه ال عباس علمیندن

کیم فرق قویا بوایکی قارداش آرا سیندا

نیشتر  او لوری بول گیله زهرا یارا سیندا

------------

قاردا شی یولوندا اوگئچوب صاق وصولوندان

ایچمیبدور حسینه گوره اونهر سویوندان

غبطه الییلّه - شهداحشریده اوندان

بیر دور منه عبا س وحسین وحسن آنلا

گوربوللاری بیرگوزده گئدیب نفسیوی دانلا

  -------------   

کیم دیلده اوگرکلمه سینی ایله سه اظهار

سیلینی وورارصورت عبا سه اوگفتار

حتّی منی ناراحت ا ئدر بیر ایله ر فتار

آز ایسته مرم من اونی و اللا هی حسیندن

جیردی او امان نا مه نی دونموب شه دیندن

 

تقدیر ائدم من او خانم ام بنیندن

او پدی او قیزیم زینب کلثومو ن الیندن

دوشمزدی حسینله حسن آدی دلیندن

د,ورت نوجو انین آیریلیقی دیلده داغ اولدی

اما یوزی الحق ایکی دنیا ده آغ اولدی

-----------

دو شدی گنه بو یئرده یا دا شا م غم افز ا

عباس وحسین ئولدی اولوب خیمه سی یغما

ایتدی بالا قیز لار او یانان خیمه ده سکنا

نه حاله قالوب زینبیله حضرت سجا د

بیرکیمسه نه اولموب اولارا ایلییه امداد

--------------

اوچ یئرده اولوبدور اوگجه شام غریبا ن

خو لینین ائوی علقم و هم خیمه سوزا ن

زهرابولار ین هر او چو نه گلدی جگر قان

اوّلده گلو ب گو رها را خا تون قیا مت

عارف او لان اشخاصه ائدربیربو کفایت

--------------

گورسو ن با لالارین او گجه فا طمه گلدی

خولی او ینه گتمه دی بو ماتمه گلدی

عبا سینی گورما قا از ل علقمه گلدی

گوردی ایله که دوغرانو ب اعضا سینی یکسر

عر شه اوجا دوب نا له سینی ایلدی محشر

------------

زهرانین اوغولوا ی دئمه سی گوگلره قاخدی

گوزیا شینی توکدی کسیلن قو للارا باخدی

صوندا ن اریلو ب اوپدی قانین زلفینه یاخدی

سویلوبدور اولان وقته اوغول روزقیا مت

زهرا الییر قو للا رین اسبا ب شفا عت

------------

او مهروفا سینی گوروب سا قی عطشا ن

عرض ایلدی اولسو ن نه نه جانیم سنه قربان

گل بو ندان اضا فه منی سن ایتمه پریشان

دوزدی بورا گلماق منه لطف و نظر یندی

گیت مطبخه خو لی ده اوباش منتظریندی

-------------

با اینکه خجالت منی سیزدن فلک ایتدی

سو مشگیمه اوخ ووردی عدوعهدینه یتدی

ا میدیم او زولدی رمقیم آبیله گتدی

گلدون ائده سن قاردا شیمیله منی سن یاد

خو ا هش ائدورم زینبه گیت ایتگیله امداد

------------

بیردرگهیکه رو ح الا امین اذن آلا اوردا

عبا س دئیه نو کرم او درگهه حتّی

بو ((یادگار)) نوکر او لابولمزاورا اصلا

لازمدی یازا من بیرایتم حقّیزی بولّم

درباریزه قوییام یو زومی فخر ادیب ئولّم

                                                                

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۲۴
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">