شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

 

فاطمه ئولدی هواداریم الیمدن گتدی

=====================

((یاندیم الله گل گلزار یم الیمد ن  گتدی ))
((فاطمه ئولد ی هو اد ار یم الیمد ن گتد ی ))
دو تد ی بیر اللی قنو ت تا سا غدی دنیاد ه        

با عثی قنفذ الو ب  یاریم الیمد ن گتد ی      
===========

((منه خاطر سپرایتد ی سینه سین مسماره ))
د ردینی سو یلمه دی دنیاد اهئچ اغیار ه  
دئلدی مسمار سینه سین سینه ده گتدی یار ه 
((آخد ی قا نی یارا لی یا ریم الیمدن گتد ی))
===========

((درداونی سالد ی ایا خدا ن یا راسی تو ختامادی))

گجه لر عر شه دایا ند ی نواسی تو ختامادی      
دردینین  او لماد ی حتی دوا سی تو ختا مادی    
((نسخه سی او لماد ی بیمار یم الیمد ن  گتدی))  
===========

((منه گو ر ستمدی هیچ صد مه گورن پهلو سین ))   
قبره حمل ایلدی او دیلد ه اولان  آرزو سین 
اسلام ود ینینین حفظ ایلد ی هر آبرو سین  
((هر غمه دو زدی  دل افکار م الیمد ن گتدی ))    
=============

((نیلو رم دخت نبی دن صو را من د نیا نی))       
کا ش  ئو لم من دئیه لراولدی اونون قربا نی   
فاطمه ئو لد ی علی او لدی بلی زند ا نی    
((داخی سر ما یه سر  سار یم ا لیمدن گتدی))   
=============

((گو ندوز ی در دیمی چاهه گجه ما هه دئیررم ))   
ماه وچاه با خما ساگر د یلد کی آهه  دئیرریم 
چاره دن  چار ه م او زو لسه بیر الا هه دئیررم    
((یا لقو زام محر م اسرار یم الیمد ن گتدی))  
==============

((منه دنیا وئر ه تسکین او رگیم را م اولماز   ))    
فا طمه او لما سا بیر کیمسه سلا میم آ لماز   
هیچ گلستا ندا آچو ب فا طمه تک گل سو لماز 
((کیم بو لردردیمی غم خو اریم الیمدن گتدی))
===========

((مصطفی عطر ی گلر دی نفس زهراد ن  ))   
اواما نا تید ی دنیاد ه منه طا ها دن  
سینه –پهلو- یا رالی گتدی ولی دنیاد ن 
((بضعه احمدو مختاریم الیمد ن گتد ی  ))    
============

((اونی گو ردو قجه  دئرر دیم هله  طا ها سا غدی))    
قلب زاریمده او نو ن فر قتی گرچه دا غدی     
منه زهرادی مهم اما فد ک بیر با غدی       
((حیف او لا  شمع شب تار یم الیمدن گتدی ))  
=============

((گلسه دشمن قا پو ما  یو خد ی دفا ایلیینیم   ))   
حقّیمی یو خدی داخی بیرده دوروب سو یلو ینیم  
کیمد ی بودردیمی احساس ائد نیم هم   بو لنیم 
((جان وئر یب با وفادلداریم الیمد ن گتد ی  ))   
==============

((ای خدا جا نیمی تیز آل منید ه را حت ایله ))   
سئومو رم قا لما قی ئولماقی منه قسمت ایله     
دور می  دشمن آلو ب قا تلینه لعنت ایله       
((نه یاما ن گونده او سردار یم الیمدن گتدی))  
==============

((نصف شب ائوده حسین آ غلا سا کیم سوو ئر جا خ ))    
زینبین گیسولار ین کیم دارو روب کیم هوره جک    
زینبین و حسنیین  بس کیمه مادر دئیجک     
((دو رت با لا م قالدی پر ستار یم ا لیمدن گتدی))      
=============

یادگاری یا زو سا ن هی او کلا می سو زونی
ایتمو سن آیا بو مو رده رضا سن او زو نی ؟    
اوسو زون  واقعا  الحق یا زو بدور دوزونی    
((فا طمه ئو لدی هو ادار یم الیمدن گتدی))  
=============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۰۷
حاج محمد یادگاری

در آخرین روز های سال 1394 که 7 2 اسفندماه

 نزدیکی  عید روز  وفات خانم  فاطمه(س)بود این شعر

 نوشته شد گریز =سائلی که در مدینه روز عید به منز ل

حضرت ابو الفضل آمد و از شهار ت حضرت بی خبر بود

===========================================

=====================================

========================

طایر طبعیم او چور با م خانم فاطمه ده   
گور نه عزّت یارانو ب نام خانم فا طمه ده  
دوخساندوردون ایلی ایستور بلی اتمامه چاتا  
بیز عزا ساخلادوخ  ایام  خانم فا طمه ده  
------------

اسفندین یرمی اوچی - ترک ایلدی دنیانی  
شیعه نین عرشه اوجالمو شدی  اوگون افغانی  
شیعه لر حقّین ادا ایلدی الحق خانما 
 گو ز یاشی اولدی اونو ن یاره سنین در مانی  
-------------

دوخسان دورد آخری بااینکه عزا  گونلریدی  
کیم عزا دوتدی اوگو نلر بلی او حیدریدی    
قطره ای گوزیاشی کیم تو کسه گوزوندن یوزونه 
اوگوزون یا شینه بولسون که علی مشتریدی  
-------------

دید و- بازدید –گرک دوراولا بو رسمیله
صله رحمه گور ه نه هدف جشنیله      

       حقّی وار سو یله سه مهدی آ نا سی فاطمییه  
شیعه نین غیر تینه باخ آنا جان فخر ایله  
--------------

ایلییرجا نینی بو للار سنه قر بان آنا جان

بیله عاشقلریوه سن ایله احسان آنا جان   
آ دیوا دروت  بالا قربان و ئرن ایرا نیده وار  
حتّی بایرامیده آدین اولار عنوان آنا جان   
-------------

عاشق فا طمه سن بوسو زومی آل نظره   
فا طمه دینه گوره جا نینی سالدی خطره    
فاطمه ئو لمدی تنها او نا سن آغلییا سان 
فاطمه ایستدی آگاهی وئره شیعه لره   
-------------

جان وئریب فاطمه گو ندوز-نئیه دفن اولدی گجه

مرتضی قبره اونی قو یدی خدا بو لدی نئجه 

        عارف ایستو ر بو ایشین علتینی درک الییه  
لعنت او لسو ن او لارا دو شدو له مو لاله لجه 

------------

     خانم ایستو ب  ائده رسوا قا پو سو ن یا ندیرانی    
بیرده شرمنده ائده حق علینی دانا نی    
یعنی معصو م  نمازین بلی معصو م  قیلار 
تا نیدا  عالمه امکا نه امام زما نی  
---------------

فاطمه راه ولایتده اولوب قربا نی

بی طرف کیم او لا حتما اووورور زهرا نی 

    بو لمویه آغلییا هر کیم  خا نمی ایستموری 
بی ریا گوز یاشیدوریاره سنین درما نی 
---------

گبر و ترسا او ایشی گورمزیدی دنیاده   
عده ای ایتماقا او ل ظلمی او لو ب  آما ده   
باعث اصلی کیمیدی او قاپی اودلاندی  
ضربه دگدی خانما فضه نی سسلوب داده 
------------

بیعت آ لما قا علینین قولو نی با غلادیلار   
قلب پیغمبر اسلامی اوگون داغلادیلار   
قلم عاجزدی بیا نه گتوره او ضا نی 
با لالار  باخدیلا شیو ن الییو ب آغلادیلار
-----------

ثانی اوندا بیریدی ایندی ولی مینلری وار    
بو للارین نه شرف وغیرتی نه دینلری وار

داعش وتکر یت وهابیلرین درک ایله ساق    
شیعه یانیله بو گو ن دیلده بیو ک کینلر ی وار

------------

((دئمه ختم او لدی قیامی خانمو ن))

((شیعییه واردی پیامی خانمون  ))  
قبری تک فکر ایلمه گمنا م او لار   
حشره جان زنده دی نامی خانمون  
------------

مشگلو ن واردی  اگر حضرت زهرانی چا غور     
داد یوه صدقیله سن  دختر  طا هانی چاغور     
دو گمه بی مایه لئیمان قاپو سو ن عالمده        
همسرشیر خدا  یاور  مو لانی چاغور             
-------------

هانسی محفلده بونو ن او لسا یادی    
او یئرین  جنت الا دو ر  آدی   
هر مر یضیی که جواب ایله سه لر      
گتی او ل محفله دکتر او رادی      
--------------

عهدیوی گل او نیله محکم ایله     
گو ز یاشین سینه سینه مر هم ایله    
طی ایله دنیادا زهرا یو لو نی  
او زوو ی در گهینه محر م ایله       
----------

آتا سی گل تک او نی ایگلردی

من فدا ها خا نما سو یلردی

منزله وارد او لان وقته خانم       
ایا قا فوری دوروب نلردی       
-----------

نه فقط تنها دو راردی ایاقا        
حّتی پیشوازه گئدردی قابا قا        
هم او پردی الینی هم یوزو نی      
طاها زهرانی با ساری  قوجاقا       
-----------

فاطمه کشتی دین لنگریدی      
فا طمه  آ ل عبا دلبریدی        
مهدی صاحب عصر ین آنا سی       
شیعه نین دیلده آدی ازبریدی     
---------

حّقی دانسان ووروسان زهرانی  
فرقی یو خ یا ندیریسان قر آنی   
مثل داعش ایچیسن شیعه قا نین  
ایله بول  سب ائد و  سن طاها نی   
-----------

تسیه هین ذکرینی واجب بو لوسن   
خانمین قا تلینه سوزدئمو سن  
پیرو فاطمه سن -  ظاهرده    
قنفذون اما یو لو ن سن گئدو سن

------------

گر تو للایه -بو گون قائل سن   
هابیل اول-  اولما گیلان قابل سن 
روز محشرده سنین دوتماز  الین  
سن اوزون فا طمییه قا تل سن 
==================

=========

قوی دئیوم شعری گئچن ایامدان   
شهر یثربده  کی اول با یرامدان

گلدی بیر سا ئل ابولفضل ائو ینه
زنیبین قلبی دولوب آ لامدان

------------

مرحبا  - ام بنین  - عزتینه

هامی گلمو شدی اونو ن خدمتینه    
قاپونی سائل ائدیب  دق الباب 
باخگیلان سن بو غمین شدّ تینه   
------------

 فضه گلدی قاپویا وئردی جواب    
دئدی کیمسن آدیوی ایله خطاب

من ابو الفضل آقامون سائلییم

قلبیمی آه نوا ایتدی کباب

-----------

فضه نی سوزلری گر یان ایلدی       
مطلبی زینبه اعلان ائلدی

زرو زیورواردی کیمده او گون

هامو سو ن سائله احسان ایلدی

-----------

فضه دسما لیده گتدی اولاری

سائلیه باخ نه قدر وار  جیخاری    
قیتریب وئردی دئدی ایستمورم
آقامو ایستییورم - نه بولاری

--------------

زرو زیور له دولا دنیا اگر

وئر ه سیزگر منه سیز ایستمرم

ایستورم  بیرده گورَم من آقامی

گل یوزون گور مه سم حتما ئولرم

---------------

نه دورعلت اوزی گلمور تانییا

چو خلی لطف ایلییوب من بینواییا

اوگلو نجه -  او تو روب آغلییارام     
دوشر م مثل -  دخیللر قا پویا       
------------

گو ر مه سم من آ قامو ن گل یو زو نی

دئمه سم من اونا قلبیم  سوزونی

امکانی یو خ بویئری ترک الییم

آغلییورسوز اشیدنده سوزونی

-------------

مطلبی وقتی بو لو ب دور  آناسی

قاپو یا گلدی ابو الفضل بالاسی با لاسی      
گوردی  سائل علمی چگنینده     
  سائلین عرشه اوجالدی نواسی

--------------

بولدی جر یانی دوشوب غملی یولا    
دئدی غصه یله گرک قلب دولا 
او زونی گور مه دیم  عباس آقامون  
دل گئدیر  - حاجتین علقمدن آلا  

-----------

(یادگاری) داخی صبر ایله دایان    
بو ندان آرتوخ ایلمه دیللری قان

سئور عباسی -  خانم مثل حسین  

      وئره جاخ عیدیزی او لما نگران      

-------------   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۴ ، ۰۰:۲۸
حاج محمد یادگاری

درمورخه 94/11/22 شب 94/11/23 که سالرووز کمیته انقلاب اسلامی بدودبه یادبود شهدای کمیته هادر شهر ک شهید باکر ی=مسجد امام حسین(ع)با جمعی از پاسداران کمینه های آ-ش باحضور امام جمعه تبریزمراسم  بر قرار گر دید


دریافت
مدت زمان: 12 دقیقه 5 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۴۲
حاج محمد یادگاری

 

 

احوالات  اذان بلال درمد ینه بعد از رحلت حضرت رسو ل لله

 

================

========

((خدا آدیله  او فعلی که ابتدا او لماز   ))
)) خد ا د ن  او ز گه  سینه  اتکا سزا او لماز   ((

-----------------

((خداآ دیله ا ودور با شلو را م بو مطلبی من    ))
)) خد ا د ن  او ز گه  سینه  اتکا سزا او لماز   ((
-----------

((بلال  شو ری  بلا لی با شیمد ا ا لده قلم   ))
((ا گر چه لا یق شا نی سو زو م ا د ا او لما ز  (( 
-----------

((ایدو بد ی  شو ر پیا مبر بلا لی شو رید ه   ))
)) ایله  مهیج و پر شو ر ما جرا او لماز (( 
------------

((مو ذ ن نبو ی پیر و حقیقت دور    
)) مجاز ا هلی او لا ن قلبید ه صفا او لماز  ((
---------

((همینکه ا یلد ی رحلت  پیا مبر رحمت   ))
((گو رو ب رعا یت  مصد ا ق انما او لماز   ((
------------

))اذ ا نی  تر ک ایلد ی و ئر مد ی بلا ل ا ذ ا ن ))
)) د ئد ی  که خا دم  شه خا د م گدا او لماز ((  
--------------

((نقد ری ایتد یله خو اهش  بلا ل اذا ن وئرسین   ))
)) جو ا ب و ئر دی بو منظو ر مطلقا او لما ز(( 
--------------

((ابو قحا فه نین او غلی خلا فته چا تسو ن  )) 
)) مو ا فق نظر ختم  الا انبیا ءاو لما ز(( 
-------------

((علی وصی بلا  فصل حقی غصب او لسو ن    ))
)) بو امر ه آ ند او لا اللا هه حق رضا او لماز(( 
----------

((شفار ش ایلد ی بیرگو ن او زی خا نم زهرا   ))
)) بلا ل اذ ا ن دئمه سن در د یمه دوا اولما ز  ((
------------

((با با م پیا مبر ی  چوخ گو گلو م  ایستو ری هر چند  )) 
)) سنه اما م جما عت  او مقتد ا او لما ز   (( 
-----------

((سسین گلند ه دو شر یا د یمه رسو ل امین   ))
)) منه تسلیِ  دل او زگه بیر  صدا او لماز  ((  
------------

((بلا ل گورد ی بتو لین سوزو ن یئر ه سا لسا   
)) مو ا فق دل سلطا ن او لیا  او لماز   ((
-------------

((گلو بد ی مسجد پیغمبر ه اذ ا ن د ئما قا    ))
)) زما ن ا گر چه دو نو ب بیرده ما مضی او لماز  (( 

-------------

((بلا ل  حزن  تما میله سو یلد ی تکبیر   ))
)) دئد ی که او زگه سی مستو جب دعا او لما ز  ((
-------------

((ا شید ی فاطمه تکبیر ی ایلد ی تکرار  ))  
)) خانم بیو رد ی خد اد ن سا وا خدا او لماز((    
-------------

((دئینده ا شهد و ان لا الا هه ا ل لله    ))
)) قیا مت او لد ی  دئسم گر سو زو م خطا او لماز   ))
-------------

((او چو مجی  فصلی اذ ا نین دئین زما ند ا بلا ل   ))
)) که حشر یده  ایله بیر شور غم فز ا او لما ز   ))
------------

((پیا مبر آدی سا لو ب دور مد ینیه بیر شور   ))
)) جها ن نقدر ی او لا ایله بیر بکا او لماز ((  
---------------

((قا رشد ی بیر بیر ینه آ غلا دی انا ث وذکور  ))
)) ایله یا را ن جکر ی وا محمد ا او لما ز  ((
-----------

((مد ینه د ن فلکه وا محمدا اوجا لو ب    ))
)) دئد ی خرا ب ندن ار ضیله سما او لما ز((  
-------------

((آ تا سینین ا شید نده  گو زل آدین زهرا  ))
)) بیله وفا لی با لا  ایله بیر آ تا او لماز ((  
------------

((با با  با با دئد ی ازبس یخیلد ی غش ایلد ی     
)) کسو ب سسینی دئدی بیر ده بو سرا اولماز((  
=================================

پانزده بیت  پائین از یادگاری میبا شد بیست پنج بیت بالا از روح روان استاد  حافظی است
بنا به در خواست چندنفراز مداحان عزیزدوستبنده بودندخواهش کردند

که این شعررا ا دامه بدهم شعراستاد رااستقبال بکنم  بنده بیز کردم

وصوابش را به روح  پر فتوح استاد حافظی هدیه مینکم (التماس دعا)

==================================

============

گورو ب آ نا لارینی حال غشید ه حسنیین  
قا چوبلا مسجد ه سا ری هر ایکی نو  ر دو عین 
---------

حسن بو یوردی بلا له اذا نی قطع ایله سن    
حسین بو یو رد ی نه نه م ئولد ی آ زجا صبرایله سن     
---------

آچو بد ی با شلار ینی  زینبیله کلثو می     
گتو رد ی نا له لر ی داده شا ه مظلو می  
---------

بلا ل گوردی اذا نه اگر ادا مه وئر ه 
گو ی اهلی نا له کنا ن عز م ائدر او لحظه یئر ه     
----------

بلا ل آ غلا دی قطع ا یلد ی ا ذ ا نی اود م   
دئد ی او لا سیز ه قر با ن منیم آ تا ملا ده ده م  
-----------

ارا دتیم دئد ی چو خ دور که قلبید ه گورو سو ز
نئیه  اذ ا نی دئمزدیم - دوز  علتن بو لو سو ز  
--------------

منی حلا ل ا لییو ن قلبیزی یارا  ائله د یم  
آنا ز بو یو رمو شید ی ا مر ینی ادا ایلد یم    
------------

والا سو یله مه زید یم-اذا ن- با شیم کسیله   
بو عا ردور که پیا مبر  مو ذ ینی کچیله  
----------

نمک یئینلر ید ی  سیند یر یب نمکد ا نی 
او لار ین او لما دی دنیا ده د ین و ایما نی   
----------

پیا مبرین وار یدی دو ر ه سیند ه چو خلار ی   
وروبدی قلب رسو له-  او لاردوراو خلار ی 
----------

قبو ل ایله مر م من فلان اولا رهبر  
ائو یند ه ا گلشه اما  وصی پیغمبر 
-------------

بلا ل ئو لسه د ه گتمز منا  فقینه  طر ف    
سیز ین قا پو زد ا تاپوبدوربلا ل شا ن و شر ف   
--------

علی دی نا ئب بر حق خا تم مر سل
اما دورمنه دنیاد ه بو ولی ازل
-----------

بو نو ن قا پو سینی ترک ا یلییو ب گئدم هیها ت
گرک و فا می ائدم من بودرگه هه  ا ثبا ت
-----------

بو شعر ی حا فظی یا زمو شد ی قلبی غم آ لدی    
اد یبد ی تعقیب اونی( یا دگا ری) دم آ لد ی

============================

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۴۵
حاج محمد یادگاری

احو الات حضرت زهرا (س) استقاده از شعر 4 شاعر

استاد صادقی و استاد حزین واستاد انور روحش شاد

و یادگاری= گریز به حضر ت علی اصغر (ع)

===========================

راوی  سلما ند ی دئیر گئچمیشید ی چو خ گجه دن

ا ئو ده مشغو ل نماز شبید یم غر ق محن

او گجه چو خ نگرا نید یم ایله فاطمه دن

قا پی آهسته دو گو لد ی او رگیم دیسگیند ی

دئدیم الله گوره سن  خیر او لا کیمدور ایند ی

-----------

حجر ه نی تر ک ایلد یم دیلده بسی شو رو نو ا

نگرا ن چیخدیم اطا قدان گو ره سن کیمد ی خدا

خبرآ لدیم گجه نین عالمی کیمسو ز قا پو د ا

فوری بو لدو م او زما ن نو ر خدا جلو ه سی دور

سسلر یند ن تا نید یم که حسنینین سسی دور

-------------

دید ی آهسته عموآچ قاپو نی من حسنم

بیر سو زو م وار سن او چون غر ق بلای محنم

گلیسن گل داخی تا خیر ایلمه ئو لدی نه نه م

قا پو نی  آچد یم او زو م من گجه نین غملی چا قی

گل کیمی گوردو م اسردی او لارین  گل دو دا قی

-----------

او زو می فوری یتو ردو م من علینین ائو ینه

تا او لا م مند ه سهیم شیر خدا غملر ینه

گو ردو م آهسته دئیور دردینی  ئو ز دلبر ینه

بیز  کنار او لدو خ اما مدا ن خا نما غسل و ئر ه

چا غو رو بدور گله  امدا ینه اسما  او یئره

--------------

با شلادی غسل و ئر ه مو لا او کنز ادبه

دئیه بو لم که یتیشمیشد ی زما ن نصف شبه

خا نم ایتمیشد ی وصییت او زی والا نسبه

صحن منزلده گجه نصفی او سلطا ن زمن

کو ینگ او ستن اونا غسل ایتد ی گئییندیردی کفن

------------

الغر ض غسلینی وئر دی او نو ن ا تما م ایلد ی

دشمن دینی او رفتاریله بد نا م ایلد ی

با لا لا رین هر ه سین بیر دلیله را م ایلد ی

امر ائدیب حا ضرین او ردا او جادا ن آغلا مو یا

دشمن دینی  بو لو ب - چار ه یو لو ن با غلا مو یا

---------------

جر ئت ایتمزدی بیر ی آغلییا او ردا او جا دا ن

قلبید ن اما ائدردیله اولارآه و فغان

یو ز لره جار ی او لار دی  او گجه اشگیله قا ن

گر چه او دستو ر ی صادر ایلمیشد ی او او زی

اما قان یا ش تو کر دی یو زو نه او ردا گوزی

------------

نه چکوب حیدری الله اوزی بو لد ی او گجه

هی توکو ب خو ن دلین گل یو زه سیلد ی اوگجه

گئیدیر ینجه کفنی ئو لد ی د ئر یلد ی او گجه

غسلی قو رتار دی علی درد و غمه تو ش او لد ی

یارا لی فا طمه القصه کفن پو ش او لدی

-----------

با غبا ن سسلد ی بلبلر ی گلزار ه گلو ن

آنا زی بیر ده گورو ن صحبت و گفتاره گلو ن

دو لا نو ن با شینه بو آخرد یدار ه گلو ن

ایله بیر محشر او لو ب عا لم معنا دو لد ی

قو شو لو ب زینبینه زلفینی حو را یو لد ی

----------

سس و ئریبدور با لا لارغملی علینون سسینه

ییغیشو بلار دل شبد ه آنا نین دو ره سینه

ها مو دا ن او ل حسین سالد ی او زو ن سینه سینه

عر ض ائدیبدر آنا جا ن قلبیمی دولدوردی ملا ل

سا غلو قو ن تک  منی بیر دفعه ده آغو شیو ه آ ل

----------

مر تضی آند ایچر اللا هه نه گوردو م او زما ن

کفنین  بند ی آ چیلد ی او جالو ب آه و فغا ن

فا طمه قو للار ین آچد ی او زو نه و ئر د ی تکا ن

آ لدی آغو شه با لا لارین او دل افسر ده

ضجه چکد ی ملکو ت اهلی گلوبدو ر درد ه

-------------

صحن منز لد ه اولار قو ل بو یو ن او لمو شدی علن

او جا لو ب نا له حسینیله خا نم فاطمه دن

سس گلو بدو ر آریر او للاری علی تیزنه نه دن

عر شیا ن حالینی الساعه دو لا ندیر دی اولار

گجه نین عالمی عالملر ی یا ندیردی او لار

----------

آریر ا ن وقته حسینی آنا دا ن شیر خدا

ایله سو زلر دئد ی مولا اورگین ایتد ی یا را

دئد ی جا نیم  او لا ایکا ش آ نا ما  بو ردا  فد ا

او که او رگتد ی محبت منه یا ددا ن چیخماز

او ز گه یا ددا ن چیخار اما نه نه یا ددان چیخماز

--------------

دئدی بو سو زلر ی  زهر ایه شه کر ببلا

قدمین قر با نی او للام سنین ای بیکس آنا

بیز لر ی سند ن آ ریر دی بو لو سن شو م و دغا

سنی بیر لحظه ده فکر ایتمه گو گولدن آتارا م

اذنیم او لسا سنیله قبر ید ه با هم یا تارام

---------------

الی قو ینو ندا پر یشا ن آنا جان  من گزرم

آر یلیق فر قتینه صبر ائدر م من دوزرم

مطبخ خو لید ه اما  اوگجه متظر م

بو حسینو ن  یو مو لا ن گوز لر ه قربا ندور آنا

سن کیمی عا طفه لی مادر ه قر با ندور آنا

-------------

او ر ک آئینه سین عشق او لما سا هیچ کیم سیلمز

گو ز یا شی آخما سا بو دلیده غمیم سگیلمز

هیچ کس عالمد ه حسین تک آ نا قدر ین بو لمز

بد نی او لما سادا خولی ائو ینده هر حا ل

یارالی با شیله ایلر نه نه دن استقبا ل -

--------------

-  فقط الله دی بولن اول  گجه سلطا ن زمن

کو ینگ اوستن نئجه غسل ایتدی گئریندیر دی کفن

علتین بو ایشین ایکا ش سئو ال ایتمییه سن

مر تضی قیلد ی وصییتلرینه بیر بیر عمل

تا او لا را ضی اما میند ن او با نو ی ازل

-------------

قوید ی تا بو ته بتو لین بد نین شا ه ولا

وئر دی دستو ر او گنج علو ی دفن اولو نا

گو ردی زینب آنا تا بو تی گجه دو شد ی بو لا

قار ه گو نلرقیز یوون سن د ئد ی دینجلدین آنا

الی قو ینو ند ا قو یو بسا ن بیز ی خو ش گلدو ن  آنا

----------

گو زو مو ن کا سه سی وار دو ر یئری اشگیله داشا

با جو ن او لمادی بوما تمده سالا قار ه با شا

قار داشو ن وار دی نه تا بو تووا بار ی یا پو شا

او لمو یا ن با جیسی نه قا ردا شی یا لقو ز آنا وای

گجه تا بو تی گئد ن قبر ه آ دا م سیز آنا وای

--------

بدر قه ایتد ی گو زی یا شلی پیا مبر قونا قین

منز لین گلد ی خمو ش ایلد ی روشن چر ا قین

زلفنی سالد ی  یوز ه گزد ی بتولین اطا قین

سن قرانلوق ائو ه گتد ون دئدی ای جدیمه گل

من چر ا غ  رو شن ائد م بو گجه انصا ف دگل

---------------

ما حصل ید ی نفر یو لداش او لو ب مولایه

یتو رو بلرخا نمی دفن او لو نا ن ما وایه

مر تضی گو ردی گئدو ر الده اولا ن سر مایه

نه قدر سعی ایلد ی مالک او لا صبرا ئو ینه

او رگی گلمد ی زهرا نی قو یا قبرائو ینه

------------

گه باخوب قبر پیا مبر  قیزینو ن  بستر ینه

گه دونو ب سا لد ی نظر  فا طمه نین پیکرینه

دیله گلد ی دئدی درد ودلینی دلبر ینه

مر تضی وئر مز ید ی فا طمه آفاقه سنی

ایند ی وئر سین نئجه آیا قر ه تو پرا قه سنی

------------

نه قدر سعی ایلدی گو ردی غم اطرا فون آلو ب

گهی مبهو ت گهی صو ت نو اسی او جا لو ب

درد یمو ن چاره سی زهرا دئد ی ا للاهه قا لو ب

من نئجه پیر هن وصلوی بو یئرده سو یوم

صبر و ئر سون او زی الله سنی من قبر ه قو یو م

--------------

روای ایتدی بونی هیئتده بیان

یاده دو شدوقجه ائدر قلبیمی قان

ایندیه جان بوسوزی یو خدی یازان

سندین آدر سینی ووردی نشان

داغدا او لسا اثری حتمی یخار

داش او رکده اولا گو ز یا شی  آخار

-----------

ار الله    هئیئتینین  استادی

اوز ی  آگا ه کر یمی  آ دی

بو سو زه وار دی یقین اسناد ی

ایستور م معروف اولا اجدادی

قار دا شی  هم آ تا سی شا عردی

نو حه خو انلیقدا   اوزی   ما هر دی

---------

بیله ایراد ایلدی عنو انی

یا ندیرار در ک ایلیین ا نسا نی

بیله    مظلو م  جها ندا ها نی

ایستو ری دفن الییه زهرا نی

انبیا لر قا لو ب حیرا ن صبر ه

یار ایستو ر قو یا  یار ین قبر ه

-----------

گلن احبا به ده امر ایتدی  گئده

قالماد ی کیمسه او نا امداد ائده

ایکی  طفلیله معطلدی نئد ه

سختر ین عمر  یدی  گئچد ی او گجه

حشراو لو نجا  بو مصیبت قالا جاخ

انتقامی ولی مهد ی آ لاجا خ

----------

داغلو ب گتدیله پو ز قو ن احباب

بستر ی ایستور او لا  تیر ه تراب

قالدی تک داد رس یو م حساب

گو ر بو محنت ائلمز قلبی کبا ب

مرتضا رو حینی قبر ه قویو ری

رو ح مجرو حینی قبر ه قو یو ری

------------

قبره وار د اولو ری شر خدا

یو خد ی بیر کس وئر ه زهرا نی او نا

قبر ید ن فو ر ی چخو ر  شا ه ولا

گنه یو خ بیر کسی زهرا نی آ لا

قالدی معطل او رگی قان او لدی

ایکی ال گو ر دی نما یا ن او لد ی

-----------

با خدی   د قتله   ولی   ازلی

تا نییا     اللر ی    اول نور جلی

گو ردی طاها الی دور بو لدی علی

شکر ائدیب خالقه اللعلایه ولی

وئردی تحویل او نا او ز دختر ینی

آغلاد ی  یو مدی و لی گوزلرینی

-----------

یا ندیریب حالتی گر آفاقی

هی سپر دی با شینا  توپرا قی

ایستمو ردی داخی سا غ قالما قی

آخر ین صحنه اید ی گو رما قی

چو نکه تا پشو ر مو شیدی اوللدن

آتا  وا ایتمه شکایت مند ن

-----------

بو اسف بار غم افزاجر یان

ایتدی ظالملر ی  رسوای جهان

نه جنا یتلر او لو ب نه خفه قان

او لی بومسئله د ن فا ش عیان

بیر جه قیز قا لمو شیدی طا هاد ن

او دا مظلومه گئدیر دنیادن

------------

او بقای صمد ی ایتد ی حقه را ز ونیاز

ایکی رکعت ایلد ی حضر ت معبوده نماز

یا لو ارو ب کعبه نین اللاهینه سلطا ن حجا ز

با رالها سن علینی ایله بو غمده صبور

قبر ه طا ها گلو نی تا پشوروم ای حی غفور-

-----------

ایکی رکعت او نمازی که علی ایتد ی ادا

حق تعا لی اون او چون صبرجمیل ایتدی  عطا

قیلد ی مثلین او نمازین شه دین عا شو را

نه زما نید  ی  نه و قتید ی  یو خید ی قالا نی

قبر ه ایستر دی قو یا یوز گوزی قا نلی با لا نی

-----------

مر تضا یه گنه همد م وار دی ید ی نفر

یار و یو لداشسیزدی او غلی حسین تشنه جگر

نقطه دایر ه تک دور ه سین آ لمو شد ی خطر

اللر ی او سته قا لو بدور قو ز ی قربا ن یارا لی

دیلینون ازبر ی دور جا ن یا را لی جان یا را لی

-----------

آ رزو ایلد ی احبا بینی سلطا ن هدا

نو ک شمشیر یله قا زدی یئری شا ه شهدا

با لا نین قدینه بیر قبردوزلدو بد ی  آتا

دو تد ی تصمیم او سینا ن گو هر ی مد فون ائله سین

گلمد ی اللری  مبهو ت قا لو بدور نئله سین

------------

با لانی قو یدی یئر ه ایلدی اقدا م صلا ت

یئر ده دشمن متحییرد ی فلک عر شید ه مات

قیلد ی حا جت نما زین ایستد یگی او لد ی برا ت

اللر ی او ستو نه آلدی گنه شمس قمر ین

رو به قبله ایلییو ب قبر ه قو یو ب صو د امر ین

----------------

عشق  گهوارسینه  قو ید ی یارالی بد نین

جا بجا ا یتد ی تا نید یردی او طفلین وطنین

خم  قیلو ب قد ین  ادیب بوسه لب  بی سخنین

با خدی حسر تله ایکی قا نیله دو لمو ش گو زو نه

قر مز ی دو شلو گونی چکد ی کفن تک یو زو نه

--------------

با غبا ن تو پراقی تو کد ی گلونو ن  صو رتینه

شر ف آ رتو ردی حسین کر ببلا  تربتینه

او رگی یا ندی او دلسیز با لا نین محنتینه

دئد ی الد ن گئدن هیها ت اله گلسو ن علی

دو شلو گو ن او لد ی کفن حر مله دینجلسین علی

----------

آ لتی آی عمرایلد ین  عشقید ه سا لاراولدون

جد یمین دینینه  سر بار فدا کاراولدو ن

رتبه ده سنده  علی مثل علمدار اولدو ن

گلشن  قد سید ه پر وازه گئدو ر سن بو لور م

سینه فا طمه ده نازه گئدورسن بو لو رم

-----------

نئچه شاعردن او لو ب استمداد

صادقیلن -حزین – انور استاد

اودی که آدلارین ایتدیم ایفاد

یادگاری هر اوچو ن سن ایله یاد

انورین روحینی الله ائده شاد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۵
حاج محمد یادگاری

خطاب حضرت علی (ع) به اهل مدینه

 بعد از شهادت  حضر ت فاطمه (س)

======================

قلبی غصه ایله ائله دو لمو شو دی مو لا نین

یئر ینی خا لی گو رنمو رد ی خا نم زهرا نین

جمع  ائدردی با شینا آغلا ما قا ا عوا نین

قنفذون وقتی حقو قی اشیدیبدور چوخالوب

خا طر فا طمه نی وور ما قینا رتبه آ لوب

--------------

بو خبر  که یتیشوب پو زدی دل مو لا نی

ایله یو ل قبره ا و دم قو یدی  گل طاها نی

آ غلیو ب ایتدی مزمت او  فنا د  نیا نی

دئدی او د ووردی بوسو ز ساقی کوثر دلینه

ثا نی رتبه وئروری فا طمه نین قا تلینه

-------------

یثریبین اهلینه یو ز دو تد ی دئدی میر ا نام

ا ئلد یم حجتیمی من سیزه صبر یله تما م

فا طمه م ئولدی قاپو م یاندی شهید اولدی با لام

سیز تما شا ایلدو ز- درگه طا ها یا ندی

سیزتما شا ائله دوز - حتی قو لو م  با غلاند ی

-------------

قوللاریم با غلییدی  ووردی او نی  دشمن دین

ظا هراوورد ی اونی ووردی  منی شو م لعین

ساعقه گلشنیمین  اسد ی خزان ایتد ی گلین

گل خزان-غنچه سو لو ب -  او لدی منه تارجها ن

من کیمی مظلو م اولا ن کس گو ره هیهات زمان

--------------

عار او لا سیز ائلدیز دینیز ی دنیایه فدا

حقی با طلدن او گون ایله مدوز حتی جد ا

کفر ه ساری یئر یدیز ایلد یز اسلا می رها

ایتد و ز ا ثبا ت بو نی- د نیا دا بی همت سیز

کیشی سیز ظا هر ی- با طند ه ولی عو رت سیز

-------------

او سکو تیز سالا جاخ تفر قه دنیایه هرآن

او سکو تیز ائده جا ق قلب مسلما نلاری قان

او سکو تیز ائده جا ق کر ببلاد ه طغیا ن

حق علیلندی بو لو ردوز - نئیه بس لا ل اولدوز؟

رهبر دینی آ تو ب کا فره حما ل او لدوز

-----------------

اعتر اض ایلیینیز  اولمادی  اشرار ه دئیه

او ریا ست  طلب انسا نلاری محکو م الییه

نئچه یو زتن دره زهرایه هجو م ایلئمییه

نه جو ابیز او لا جاخ حشر ید ه پیغمبریز ه

سیزخیانت ا ئله دیزدنیا دا ئوز رهبر یزه

---------------

و ار یئر ی ایتسه بو محنتده علی داد وفغان

قلبینین قا نی یو زه اشگیله گر او لسا رو ان

گتد ی قبر ه-  با لا لاردا ن-  ولی اما  نگرا ن

قلبیمو ن قا نینی من اشگ روانه قا تارام

دو ت بالام الما ساگر قبر ینین او سته یا تارا م

--------------

فاطمه ئو لد ی-   منیم گتدی بلی   پار ه تنیم

فا طمه سیز منه محبس او لو ب  الا ن وطنیم

گلسه دشمن قاپو ما یو خد ی دفاع  ایلیینیم

ظاهرا فا طمه دنیاده منه همسر یدی

باطنا اما او تنهامنه بیر لشگر یدی

--------------

نئیله میشد ی سیزه پیغمبر یزین اولا دی

بی وفا لر او لارا زره وفاز او لما دی

د ئمه دوز بو دوگو لن دخت نبی زهرا د ی

بیله تاپشو رموشیدی فا طمه نی طاهاسیزه

در و دیوارآرا سیندا قویا سو زقانی سو زه

---------------

او پیا مبر  که اذا نداآدینی ذکر ا لیوسوز

او زوزی پیر واسلا م –مسلما ن بولو سو ز

ظاهری زنده- ولی با طنی- سیز لرئولو سوز

سیزی الله یا را دو ب تنها او رک دا غلا ما قا

ما نع او لدو ز ئوز ا ئوینده خا نما آغلا ما قا

------------

یادئدو زآغلا گجه – یا گونوزی ایله فغان

او لد ی مجبور ائوینی ترک الییه فخرزنا ن

بیت الاحزاندا گئد یب آغلا دی اول رو ح رو ان

اوآغاج که اونون آ لتیندا گئدیب آغلاردی

او نودا قطع ایلدوزگوند ه جکر داغلاردی

-------------

تا سا غام آ غلییا رام  فاطمه نین نسگلینه

فرقتی بیریا نار او د او لد ی علینین دلینه

گر ک ا علان او لا ایثار ی جها نین د ا

-منه  خا طر سپر ایتدی سینه سین مسماره

یو زی نیلی – یا را لی گتد ی حضو ر یا ره

----------------

نصف شب غسل الییوب کفن ائله دیم مانوسو می

حتی خاموش ائله دیم ائو ده یانان فا نوسو می

آپاروب دفن ائله دیم من گجه اوزنا موسو می

یدی نفرله گجه تشییع او لو ب جان جهان

اوزی تا پشورمو شید ی قبر ینی ایتد یم  پنها ن

------------

مطلبی صبح زما نی دئدیم ها مموز بو له سوز

بیزه طا ها یه گو ره  تسلیته سیز گله سو ز

قا پو دا قا لدی گوزوم گلمه دوز ایکا ش ئو له سو ز

گلن او لما د ی یا نا ن در گهیمی من او تدو م

دو رت  با لا ملا  او تورو ب شا م غر یبا ن دو تدوم

--------------

یثربین اهلینه سویلردی بیه شیر خدا

یوزلریز هر ایکی دنیاده سیزین اولدی قرا

هر نه ظلمی که بیزه اولدی سهیمسیز اولارا

ایتدور اثبات بونی دنیادا بی همت سیز

کیشی سیز  ظاهری با طنده ولی عورت سیز

--------

سویلدی من نه دئیوم سیزلره افراد عوام

ایلدیم حجتیمی من سیزه صبریله تمام

فاطمه م ئولدی قاپوم یاندی شهید اولدی بالام

سیز تماشا ایلدوز در گه طاها یاندی

سیز تماشاائدوز حتی قولو م باغلاندی

سیز او افرادسیز هر عضو واریز یوخدی سریز

ظاهر سیز کیشی سیز یو خ کشیلیقدان خبریز

بیزی سیندیر مایدی دنیادا اصل نظریز

حق علیلندی بولوردوز نئیه کتمان ائلدوز

تف اولا غیر تیزه حقی گوروب سیز دئمه دوز

---------

(یا دگار ی )هله اغفا لید ه وارایندی چو خی

شعرلرین عدّه ای فرض ایلییوری حتّی یو خی

ایندیده حرمله لر پر ت ائدر عبا سه او خی  

حرمله اوندا بیر اولسایدی الان مینلری وار

بوللارین نه شرف و غیرتی نه دینلری وار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۲۱
حاج محمد یادگاری

                

 ((نصیحت به خانم ها که میگویند پیرو زهراو زینب هستیم ))

وخطاب حضرت  فاطمه یه خانم های بی حجاب وبد حجاب

=========================

کاش خانملاربو سوزه گوش الییه

آتش نفسینی خاموش الییه

----------

اوخانمکه دئیوری چوخ سئورم

اونا بوسوزلری من عرض الرم

-----------

ائدیب آرایشی چیخما اشییه

یوزوی وئرمه نشان هرکیشییه

----------

ایستوسن زینب وزهراتانیا

قاش گوزون ایتمه نمایش هامویا

-----------

گرآچام مطلبی بوبارده چوخ

دئیه بو للم اریوون غیرتی یوخ

-------------

بدحجابین ئولوم اولسون ارینه

کنترلی نئیه یوخ همسرینه

---------

قویما یا شیعه سن الله آدیوی

شیعه سن کنترل ایت آروادیوی

----------

شهداوئریله باش بیزباش آچاخ

بولمورم علتین آیدین منه آچ

----------

قوی دئیوم بو سوزی من بی پرده

 دوتاجاقلاریخه وی محشرده

==================

ای با جی گل قولاق آس سو زلریمه

ایاقو ن توپراقی بو گوزلریمه

------------

سنی الله منه کم هوش دئمه

دو داقین بوزمه منه فحش دئمه

----------

آند اولا حقه که حق یو ل گئدنم

دوز یو لا من سنی دعوت ائدنم

------------

فاطمه گورنه دئیوب ایله عمل

آخر تی یادا سال دوزیو لا گل

-------------

نه دئیوب بی حجابا بد حجابا

باخما ساکیم دوشه جاقدورعذابا

===============

قوی یازو م عصمت کبری نه دئیوب

کیملری جذب  کیمی طرد الیوب

=====================

============

فرمایش خانم زهرابه بد حجابها وبه بی حجایها

======================

============

بدحجابلاردان حمایت ایتمرم    
بی حجا بلارا شفاعت ایتمرم    
-------------

بدحجاب و بی حجابلار آنلاسون    
فایده وئر مز اولار قان آغلا سون 
---------

دشمنیمدور بد حجاب بی حجاب  
قلبیمی اوللار منیم ایلر کباب 
------------

رو حیمه بو مطلب هرآن ایذادی         
بد حجاب و بی حجابلار ین آدی      
--------------

آد لارین یا قویماسو نلار فاطمه 
فا طمه لازمدور او لسو ن فاطمه 
-------------

آد لارین یا قو یماسون زینب او لار 
زینب آد زینبدن الهامین  آلار  
-----------

گور بو انصافدور آ دی او لسو ن بتو ل 
اما اعمالی منی ایتسون ملو ل 
-------------

گور بو انصافدور آدی زهرا اولا
قلب زهرایه وورا گونده یارا 
------------

ووردی قنفذگر منه بیر ضر به نی
اما بو للاردور وورارهرآن منی 
--------------

بیرپیامیم وار منیم نسو انلارا 
سالما سو نلار اوزلرین عصیانلارا

-----------
هر خانم اغفا ل اولسا بو مطلبه

شمر تک قمچی وورار او زینبه

-----------

بو سوزی هر کیمسه قبو ل ایتمه سه

قاش گوز ون نامحر میندن اوتمه سه
----------

زندگیده قاری قرآن او لا 
علمیده گر تالی لقمان او لا

---------

مین دفعه سفره آچا احسان ائده
یوخ ثوابی حجّه ده هرایل گئده  

---------------------

بلی احسانی او وخ قبو ل او لی 
زند گیسینده گئده زینب یو لی
-----------

زینبین راهین گئدن  غیرت تاپار 
هرایکی دنیاده ا و عزت تاپار

----------

در سینی زهرا دن آ لسا هر خا نم
فا طمه سو یلر او دور روحیم جا نیم
----------

تعقیب ایتسو نلر او نو ن بر نا مه سین
سا ئله وئر دی  عرو سی جا مه سین 
---------

امتحا ن ایتدی آ تا سی مصطفی
گو رنجه وئردی جوا ب خیر النسا
----------

هیچ عرو س ز هرا گورنمز بوایشی
چو ن سئور هر نو عرو س آرا یشی

----------
گل بیا ن ایت علت بر نا مه وی
سا ئله وئر دین نئیه نو جا مه وی
---------

عر ض ادیب با با بو نی قر آن دئیو ب
لن تنا لو بر ینی  هم سویلو یو ب
----------

منله محکم ایلییو ن پیما نیز ی
سئو دیگیز دن بذل ادین احسانیز ی
-----------

بذل و بخشش ایلییو ن دلخو ا هید ن 
تا سیز ه گلسو ن عو ض اللا هیدن
------------

قو یمارا م عشقیم تا پا نقصا ن با با
فا طمه جا نی سنه قربا ن با با
----------

من گر ک کهنه گئیم نه سا ئلیم
چو ن رضایِ  امر حقّه قا ئلیم
------------

شاد او لو ب احسن دئدی ایفا سینه
من فدا ها سو یلدی زهر ا سینه
---------------

سو یلد ی تو کمه قیز یم گو ز یا شو ی 
ایسته ا للا هدا ن  قیز یم پا دا شیوی
--------

عر ض ادیب با با سنه قر با ن او لا م 
بو ایشی من گور مه دیم پا دا ش آلا م

----------

امتیندن استر م من هرزما ن
روز محشر ده خدا ی لا مکا ن
----------

اوردا احبا بین معطل قا لمو یا  
آل طا ها عا شقی خواراو لمو یا
-----------

سو یلد ی بذ ل ایلر الله لطفو  نی
تا پشو یار حتما شفا عت حکمو نی
-----------

سن شفا عت  ایلییر سن دو زلر ه 
او خشو راللار او للار یکه  بیز لر ه 
-----------

ایستورم بو  مطلبی  دنبا ل او لا  
عار او لا شیعه اولا ا غفا ل او لا
-----------

فا طمه اطهر دن ا ی تقلید ا ئد ن  
احتر امیلن او نو ن را هین گئد ن 
----------

بیر گو نی اعما ئی گلد ی محضر ه   
او لد ی مهما ن حضر ت  پیغمبر ه   
-----------

دو تد ی اعما دن یوزون زهرا او دم  
قالدی حیران مصطفی میر امم  
---------

ایتدی  پیغمبر او زی عمد ا سئو ا ل 
بو که اعما دور  سنی گور سو ن محا ل 

-----------

عر ض ادیب گور مور بو ا عما دور ا گر 
من که گو ر م حمد لله ای پدر
---------

کا ش او لا بو مطلبه ایما نیمیز   
زند گیده درس ائده نسو انیمیز  
----------

بو سو زی او ندا ن اشیتجک مصطفی
سو یلد ی زهرا سنه جا نیم فدا
----------

سن منیم رو ح ورو ا نیمسا ن با لا
من سنه قر با ن جا نیمسا ن با لا
---------

هم قیز یمسا ن سن منیم هم ما دریم
گو زلریو ه قربا ن او لسون گوزلر یم
----------

کیم سنی شادا یتسه شاد ایلرمنی
اینجیدر هر کیمسه ا ینجید سه سنی
-------------

او ل هو اد ارعلی ا لمر تضا
حق مو لا دن ئو لو نجه ایت د فا ع
----------

حقّینی سو یله قا پون یا ندیرسالار
ملکوو ی حتّی الیند ن آلسا لار
---------

حق د ئدی چو نکه  علی المر تضا 
ایلدی خا نه نشین قو م دغا

---------

یا دگار ی حقّی یا زدو ن بر ملا
علتی تنها او دور قا لدو ن دا لا
----------

عدّ ه ای  گر چه سنی تشویق ائدر 
عّده ای فرصت تا پا قا نین ایچر   
----------

ایسته سن با زارین او لسون گرراوا ت  
او لگیلا ن اهل تعملّق آ د چیخا ت
---------

د هریده سلما ن عصر او لسان ا گر
ایلمز سند ن حمایت بیرنفر 
----------

زند گید ه سن همیشه لنگ سن
علتین بولسه ن ا گربی رنگ سن    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۰۹
حاج محمد یادگاری

                

جلال و مقام  حضرت فاطمه(س)

================

=========

فا طمه روح نبی جا ن علی

 فا طمه نورخدای ازلی

------------

زینبیین وحسئنینین آنا سی

ا شرف کل بشردورآتا سی

------------

بضعه حضرت طاها دوربو

سوره کو ثره معنا دوربو

---------------

عصمتیندن یازاعاجزدی قلم

تانیماز فاطمه نی اهل ظلم

----------------

حجت ابن الحسنه مادردی

 ام ابیها لقبی کو ثردی

---------------

اون بیراولادیده مصباح الهدا

شو هری شاه ولا شیرخدا

----------------

اوخدیجه که خداوند مدام

 جبرئیلدن اونا یوللاردی سلام

----------------

قوی دئیوم بو سوزی الان یئریدی

اسلامین پایه لریندن بیریدی

-----------------

اولما سید ی اونون اموالی اگر

هاردان اسلام تاپاردی سیطر

---------------

عا مل اصل پیامبردی بلی

 شا فع روزجزا دوربا لا سی

-------------

شافع روزجزادورآتاسی

 اولین کسدی ولایت فداسی

--------------

مفخراهل کسا کنز اد ب   

فاطمه آدیدی صدیقه لقب

-------------

مثل مانندی چتین بیر ده گله

خانمون دویی قاپوسون ایسته صله

---------------

هیچ کسه چاره یولون سد المز

صادق عاشقلرینی رد ایلمز

---------------

منز له وارداو لا ندا زهرا

 ایاقافوریدوراردی طاها

----------------

نه فقط تنهادوراردی ایاقا

بلکه پبشوازه گئدردی قاباقا

--------------

آتا سی گل  تک او نی ایگلردی

من فدا ها خا نما سو یلر دی  

--------------

مثل ومانندی چتین بیرده گله

خانمون دوی قاپوسون ایسته صله

----------------

شعرایه بو سوزی عرض ایلرم 

او لارین من ایا قیندان او پر م  

-----------------

 سعی ائدیب اما یولی آزمویالار

خانما بعضی سوزی یازمو یالار 

-----------------

یوخ لزومی بیله تعریف ائده لر

عوض تعریفی= تضعیف ائدتر  

----------------

یازسا کیم خادم او نا عیسانی 

او یقین سیندیری ز هرانی

---------------

یازما  سن مریمی زهرایه کنیز

یازو سان یازاونا مریم دورعزیز

----------------

سنی زهرابوسوزی بولمه قرض

عینیله کاف یئرین ایله عوض

----------------

لطف ایله یازما اونا بعضی سوزی

اونی تعریف الییوب الله اوزی

-----------------

نئچّه پیغمبری سن سیندیرسان

 خانمون درگهینی یاندیریسان

-------------------

وجدانین عقلیو ه بول قا ضی دگل

 فاطمه والله اوزی را ضی دگل

----------------

ایسته مور سن اونی تعریف ائلمه

حضرت مر یمه هذیان سو ئلمه

-----------------

شرم ایله یازما اونا بعضی سوزی

اونی تعریف الییوب الله اوزی

------------------

آند او لا ختم رُسل خدمتینه

آند اولا شیر خدا عزتینه

---------------

آند او لافاطمه نین عصمتینه

آند نو لا زینبینین غیرتینه

-----------------

کیم یازا بو سوزیافراط ایله مور

 ادبی اما مراعات ایله مور

-------------

سنی الله ادبی آل نظره

زحمتین وئر مه عزیزیم هدره

------------

خانمادو سلو غوی آندیرما

شان عیسانی ده گل سیندیرما

--------------

مر یمی آسیه نی سارانی

یاز اولاراولدی اونو ن یارانی

ایستوسن شعرین او لاعر فانی

یاده سال مکه ده کی جریانی

میلادیندا آناسی تک قالدی

  اطرافون کیملراونو ن گور آلدی

-------------

او محبتلری گل زارایلمه

اولاری شعرویله خوار ایلمه

----------------

فضه که در گهینه خا دمه دی

کل عالم تانییور عالمه دی  

-------------

هر چتین مشگل او لا فضه آچار

ایبسه هرکس اولار  فضیه یه تار

-------------------

فضه  تک تابع اولافر مانینا

هر عملده اولا وابسته اونا

                                        ----- ----------                         

فاطمه اوندااونی قابل ا ئدر

لطفونی حتمااونا شامل ائدر

----------------

ائوایشین بولدی خانم فضه ئیله

دئدی بونوع گرک ایش گوروله

---------------

ایشلرین نصفی سنین نصفی منیم

بیله حکم ایلییوری عقل سلیم

---------------

یارسان سن منه بوائوده اینان

آیری بیر فکره گئدیب ایتمه گمان

---------------

سن کنیزمن ده خانم معنا سی یوخ

سئورم حقه قسم من سنی چوخ 

----------------

گورنجه حرمت ائدرفضه سینه

 اوغلونون باخ ولی سن عوزهَ سینه

-------------

جان عالم اولا قربان آقا ما

یازورام من نه بویوردی غلاما 

------------------

گورغلامین نجه دلشاد ایلدی

غصه دن بیردفعه آزادایلدی 

------------------

عاردورعشقیدن عالمده دویام

اکبریملن سنه من فرق قویام  

--------------

گلدی میدانه توکوب گوزیا شینی

آلدی دیزاو سته غلامین با شینی

---------------

باخدی گوزدن آخان اشگ ترینه

لبلرین قویدی اونو ن لبلریمه

---------------

چکورم مطلبی اولکی یئره

اجرو پاداشیزی  الله وئره 

-------------------

جوبه جور دور شعرا افکاری

هره بیر نوع یازار اشعاری

---------------

بعضی اشعار یازار خلق یانا

بعضی ده سعی الییر خلق اویانا

--------------

بعضی سس وئرمزحسینون سسینه

شمری  فورا چیخادار سینه سینه

----------------

عو ض اینکه حقی دنبال الییه

سعی ائدر مر دمی اغفال الییه

------------------

سو یلویر فرق ایله مز اولسون ها چان

شمر حکو مت ائله سین یاکه فلان

-----------------

قارا قو ملار باشینی شعریازار

دئمه اشعار اوزونه قبر قازار

-------------

کاش منظورینی اولده قاناخ

 سو رادان حالینه دنیاده یاناخ

------------------

حقّینین اوسته چکه کیم پرده

فاطمه شاکی اولار محشرده

------------------------

سنه قربان اولوم ایاهل قلم

اوزووه گل ایلمه ظلم وستم

---------------

یازما عیسی خا نمون چاکریدی

((یادگاری)) خا نمون نوکریدی

======================

((نصیحت به خانم ها که میگویند پیرو زهراو زینبی هستیم ))

 

=========================

کاش خانملاربو سوزه گوش الییه

آتش نفسینی خاموش الییه

----------------

اوخانمکه دئیوری چوخ سئورم

اونا بوسوزلری من عرض الرم

----------------

ائدیب آرایشی چیخما اشییه

یوزوی وئرمه نشان هرکیشییه

------------------

ایستوسن زینب وزهراتانیا

قاش گوزون ایتمه نمایش هامویا

-----------------

گرآچام مطلبی بوبارده چوخ

دئیه بو للم اریوون غیرتی یوخ

----------------

بدحجابین ئولوم اولسون ارینه

کنترلی نئیه یوخ همسرینه

----------------

شهداوئریله باش بیزباش آچاخ

بولمورم علتین آیدین منه آچ

-----------------

قوی دئیوم بو سوزی من بی پرده

 دوتاجاقلاریخه وی محشرده

==================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۴۴
حاج محمد یادگاری

ولا یت او سته با شینی سالان بلا یه فا طمه 
علی یو لو ندا صبر ادیب  دوزن جفا یه فا طمه
=======================

------------

سنین کیمی و فا لی بیر خانم جهانه گلمییو ب
علی کیمی عیا لید ه زما نه ده دو یو لمو یو ب
هزار حیف  قدر یو ی مدینه اهلی بولمو یو ب
وا ر حقی ایله سه اگر آتا ن گلا یه فا طمه  
----------

او پر دی گل یوزو ن سنین آتان رسول  مصطفی 
دئر دی فا طمه سنه آتا ن جا نی اولا فد ا 
ا یا قیو ه دو رار دی سن گلند ه  ختم الا انبیاء
کتا ب حقد ه شا نیو ه گلو بدورآیه فا طمه
-----------

یو خید ی زره ای سنین دلیند ه تر س  فا طمه
دئدو ن  گر ک فدا او لا م بو گو ن  گو زل صرا طیمه  
قا پو ن یانا ن زما نید ه جها ن گلوب طلا طمه 
سن ایلد و ن با لا ن فدا بو مرتضا یه فا طمه 
-------------

و لا یتین شهید لر ی جها ند چو خ او لار بلی 
بو امتیا ز دور  که سن او لار ین او لدو ن او لی 
سنه با خا ندا قلبید ن او لار د ی شاد ما ن علی
همیشه افتخا رید ین شه و لا یه فا طمه 
----------------

ورو لد ی دو خسا ن او چ یا را علی نو ایه گلمد ی 
که حتی – ما لک – حمزده  ئو لنده بیله بو لمد ی 
سنین غمو ند ه مر تضی ئو لو نجه اما گو لمد ی 
وئر ن زما ندا غسلوو ی باتو ب عزا یه فا طمه

---------------

علی گلوب ازلده او ل یانان قاپو نی با غلادی
حسن –حسین  - آنا آنا  دئیو ب  اورکدن آ غلا دی
بالالارین  قوجاقلادون غمین جهانی داغلادی   
علی دلین قان ایلدین او ما جرا یه فا طمه
---------------

ندا یئتیشد ی یا علی آییر گیلا ن با لا لاری
گتوردی عر شی نا لییه با لا لارین نوالاری 
اما ند ی ساکت ایله تیز اوزو ن او مه لقا لار ی 
بو لو رسن عشق با غلییو ب او دورت با لا یه فا طمه

 ------------------

گئجه له او لد ی بدرقه او زا ق یو لو ن مسا فری
قئید ی  ائو ده زینبی گو رو بد ی بو ش قا لو ب یئر ی 
حسینی کیم دئدی خداشیرین دلیله دیند یر ی
او غملی گزسه آغلییو ب گلر نو ا یه فا طمه
---------------

بو سر ی او ز مسا فر ین او زا ق یو لا سا لا ن بو لر 
آنا فر ا قینی بلی  فقط یتیم قا لا ن بو لر 
خا نم نه چکد ی بو لمو رم  بالادان آ یریلا ن بو لر
دئیر دی وئر ئو لو م  خدا  بو بینو ا یه فا طمه
-----------------

گجه یله دفن او لما قی شکست وئر دی  دشمنه
ادیبدی یئد ی یا ریله  علی نما ز ادا سنه
حسن – حسین – نوا ادیب  دئیر دی ز ینب آی نه نه
یتیملر ین آنا سسی چخور سما یه  فا طمه 
-------------

نمانماز ه شر کت ایلد ی اگرچه یئد ی با وفا 
نما زی مر تضی قیلو ب ملکلر ایتد ی اقتدا   
گجه زما نی ایلد ی آنا با لا لا رین ودا   
عزیز لرینی تا پشورو ب اودم خدایه فا طمه

---------------

سنی آتا ن نبوّ تی –عم او غلوون  ولا یتی 
سنه ء حسینیو ین جانی – ابو الفضلین صداقتی
بقی یه دعو ت ایتگیلن اوزون خا نم بو هیئتی 
عنا یت ایله دا منین دو تا ن گدایه فا طمه 
--------------

(بو یا دگا ری)) ده سیزین قاپو زدا ایت کیمین حو  رر
سیز ین قا پو زدا حورمه گه همیشه افتخا ر ائدر
حورر حورریوزون قویار  قا پو زا حاجت ایستییر
  دئیر که حشر یده سالار باشیما سایه فاطمه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۵۸
حاج محمد یادگاری

 

 

سینه نی زبانحال حضرت زهرا(س) با علی (ع)

======================

گل اگلش باشیم او سته- ائداخ صحبت عم او غلی 
که بیر  ده اله دو شمز -بیله فرصت عم او غلی 
========================

دا نیش نطقیو ه قر با ن-  با خو م حز  الییو م من
سینا ن قو ل جریا نین- سنه ایند ی دئیو م من
بو آخر نفسیمده -یوزو ن یا خشی گویو م من  
قو لو م قاخمور ی نیلو م- گو رو ب ضر بت  عم او غلی   
-----------

قاپو م یاندی عم او غلی -آهیم عر شه دا یاندی 
با توب سینه مه مسمار - سینم قانه بو یا ندی  
یتو ب دادیمه فضه -با خو ب حالیمه یا ندی 
دئدی ثا نی َ ایتسو ن-  خدا لعنت  عم او غلی 
---------

قو لوم قاخمو ری افسو س -سیلم اشگی  گوزو ندن 
نه دو یدو م با خو سو ندا ن- نه ده دویدوم اوزو ندن   
داخی فاطمه یو خدور- مواظب او ل ازوندن  
ائدر دشمن قر آن - سنه  جر ئت عم او غلی  
-------------

آ تا مدا ن صو را  امت- وفا راهین ایتیر دی  
سنی  مسجده ساری-  قو لی باغلی گتوردی  
منی قا نین ایچیندن -گلوب فضه گو تو ردی
یتوب مسجده گوردوم – که یو خ طاقت عم او غلی
------------

با خاندا سنه گو ردوم - قو لی با غلی دویو بسان  
سن او ز چگنیو ه بو ینو ن- او مسجده قو یو بسان  
دئدیم اولما  جها ندا ن  - سن ای مو لا دو یو بسان 
سنین قو للارین آچدیم - به فو ریت  عم او غلی 
--------------

داها فاطمه یو خدور- دفاع ایلییه سندن 
سن او ل خدمته خاطر  -حما یت ایله مند ن  
گو تو رمه گو ز ئو لونجه -حسینیله حسندن   
چتین زینب و کلثو م - یا تا را حت عم او غلی 
------------

و یئتمش نئچه گونده -اودوت گل ایله سو لدی 
اولارین غمی حتی - ئو لو مدن  چتین او لدی  
آچو ب زینب و کلثو م-  با شین  آهیله یو لدی  
او لار با شین  آچاندا - قوپو ب محنت عم او غلی 
-----------

حلال ایله عم او غلی -آتا م راهیمی گو زلر 
گئدر قبر ه منیله- بوقلبیمده کی سو زلر  
سنی ایتد ی خجالت -بو نیاده پیس او زلر 
سنه چو خلی ستملر- ائدیب  امت  عم او غلی 
-------------

او گو ز یا شیو ی یو زدن- سیل ای شاه ولایت 
سنه فاطمه قر با ن - منه ایله عنا یت  
گو زو ن یا شین آخو تما - منی ایتمه خجا لت  
منه بسدی جها ندا  بو بیر فر قت عم او غلی 
-----------

سئوال ایتسه له مند ن- بو نی ایتمو شم ازبر 
اما میم دو رعم او غلوم -آدی حیدر وصفدر  
تلاوت ایله قرآن – خدا حا فظین حیدر 
منیم رو حیم  اشید سین- ائدیم رجعت عم او غلی   
-------------

اما میمسان عم اوغلی -نه تنها منه شو هر  
اما م او لا دور آیا- ویا دنیادا همسر   ؟ 
فدا ایلر م او لسا  - منه دنیا برادر     
منیم عشقیمه سن سن - وئر ن قیمت عم او غلی  
------------

سنین درد و فراقین- غمین فاطمه  آلسون   
نه لر او لدی ایشیم یو خ- او لار محشر ه قالسو ن 
بالا لار یمی قو یما - منی هی یادا سالسو ن  
او لار  قو یما سیخیلسون بودور نییت عم او غلی 
---------------

گرک یادگاراو لسو ن- بو اشعاری  دئیو بدی
اونا مطلع  شعر ی- او خو ش لاله وئر یبدی 
ایکی دفعه بقینی -' گئدیب حتی گو رو بدی
  گنه یثر به   گلسو ن -ایله دعو ت عم او غلی    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۵۳
حاج محمد یادگاری