شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

توپ کیمی آمریکا نین دستینده الان اوینوسان

سن اوزون تاولا نموسان فکر ایتمه مردم تاولو سان

=============

=======================

    چوخ تلا ش ایلوربیو ک شیطان تا پا ایران شکست

    اولموری امکان گورورو ارصحنه ده چوخ حق پرست

     بسکه کبر  یله غرور  ایلوب   اونی همیشه مست

    آ یریَ بیرراهیله حمله ایلییر  اول  شوم و پست

        تا که شو م فر هنگئیله وارد اولسون ایرانا

وورسون هرجورایستییورضر به بو دینه قرآنا

-------------------------------------

    عا لمین شیطا نی آمریکا یه ننگ و عار اولا

  بودجه تعین ا یلورایرا ندا بو نهضت خوا راولا

ا یله یوک اعلان اگرغفلتده  دور بیدار  اولا

غیر ممکندور  وطن جو لا ن گه  اشرار اولا

بوسوزی ایراندا سویلرمر د و زن خوردکبار

مرگ اسرائیل اولو بدور هاممی دیللرده شعا ر

---------------------------------

دوزدی اول فرهنگ شومین بوردا اولمازخواستاری

           یئرمی میلیون واردی ایرا نین بسیجی پاسد اری

      جان به کف- ملت ائدر - بو  انقلا به- ایثاری

   اما بیر عده  او شیطانین- اولو بدور همکاری

  غیر تین الدن وئروبدور بی حجاب و بدحجاب

  بیر بیله  مجرو ح و جا نبازین دلین ایلر کبا ب

  ----------------

بدحجا ب و بی حجا ب طغیا ن ایدیر هر یا نیده

منکرا تین ریشه سی  -رشد ایلییور ایرا نید ه

هم یانوب هم گور نو یوخ بو آ تش سوزانیده

آ یری استا نلا ن ایشیم یوخ حتی بو استانیده

عار ادور یا زسون قلم- اشعا رینه اعلا نینی

خبره ایستور تا سئچه قیزد ان الان او غلا نینی

-------------------------------

اوچ ابر قدرت بوگو ن دنیا نی وورموش بیر بیره

  وار عرا  قیله یمند ه    ایندی   غملی   منظره

  اوللارین  تصمیمی  وار ایرا نه ده بیر ایش گور ه

اسلحه لازمدی من ایتمم قنا عت تک شعره

خو ش مثلدوربو مثالی چو خلاری حتی  دئیر

چا ه کن چاهی دئرین قا زسا اوزون تهده گو ئیر

--------------------------------

بسکه ا وللار بیر بیوک ضربه یئر یب ایرا نید ن

چکمییوب چکمه زلرال بوکشورقرآنیدن

قو خماز ایرا ن اهلی مین لر بی حیا  شیطا نید ن

گر چه تبلیغات سوء دائم او لار هر یا نیدن

اعتراض ا یلر دیلر دنیاده  گر بیر دسته ای

یو خ لزو می او لسو ن ایراندا  ا نر ژی هسته ای

ایستیوردی زورینی شیطان  بیزه تحمیل ائده

بی حیا چو خ  ا للشو ردی  بو ایشی تعطیل ا ئد ه

یا اولا  ایرانلی مجبور  نئیتین  کنسیل  ا ئد ه

تا اوزون شیطان گنه بو ایران سر خیل ائده

دشمن کذ ا ب تخم کینی اکدی بیچمه دی

دولت ایرا ن حقیندن  دایاندی   گئچمه دی

 ---------------

کیم دئیوب اول بی حیایه حمله  ایت سورییه

یا گلوب خاک عراقه اوردا بی دین نئیلییه

بیرنفرای کاش گئده  او للارا اخطار ایلییه

داعشه بو کلمه نی حتما بو نو عی سویلو یه

کشور ایرا ن سنی بیر مفسد  دورا ن تا نور

سهل دور مفسد سنی بیر قان ایچن حیو ا ن تا نور

--------------------------------

هرزه عورت دورنه نه ن معلو م دگل کیمدورده ده ن

مین کیشی دن گلمو سن باره اولو بسا ن قان توکن

بو لمورم ابن زیا دان سا ن یا این که شمردن

سنده یوخ وجدان شرف چون نوکر شیطانسن

توپ کیمی آمر یکانین دستینده الان نو ینو سان

سن او زون تاو لانموسان فکر ایتمه مردم تاولوسان

--------------------------------------

آند اولا-  قر آنه- ایمانیله وجدانه - دینه

سندن آمریکا الین چکسه قالارسان پیس گونه

اولما ساحا می گییر سن سن تو روخلارتک نینه

عار اولا بیر عد ه لرکه پا یگاه اولموش سنه

آدلاری مسلم او لار ضر به وو را للار دینینه

سن کیمی لامذ هبی اوللارچیخا ر دوب چگنینه

---------------------------------

تو پ فتبال ایلو ب  آمر یکا سنیله قول وورا

یا سنیله ظلم ائده- ظلمون  چایینا پل وورا

قول وورانماز  ایرانا گرا لی  مینلر یو ل وورا

قدرتی یو خدوروورامحکم گر کدور شل وورا

اربعینده عرزه سین گور دی اونو ن مینلر نفر

موش تک سوراخیده یاتدی  نئچه گون بد سیر

---------------------------------

ئچه میلیو ن تن واریدی کر بلاده مردوزن

چوخ قوجا عورت کیشی گلموشدی چوخ طفل لبن

هاردا قالموشدی او گونلر شیعه نین قانین ایچن

قان وئرن میدانیده  - سو راخدئیدی قان تو کن

علتین حتما که  درک ایلر-  شعراد ن بو لن

من دئمورم گیت سئوال ایله دئسین اوردان گلن

--------------------------------------

تنها بیرگولله اگر آ تسیدی دین اغیارلاری

ریشه سین قطع ایلییردی مهدیین انصارلاری

بعضی تبلیغاته باخما سایما بعضی ها یلاری

باور ایلر یو خ سوزو م بیرعده  دینین گارلاری

جن نئجه قو رخار همیشه حر ف بسم اللهیدن

داعشیلرده او جورقو رخاللا حزب اللهیدن

                                     ------------------

  فخر ائدر شیطان که وار دنیاده اصحاب فیلیم

  تاولارام بو ملتی چو ن وار منیم یو ز مین دلیم

داعش ووهابیلرتک وارمنیم آرخام ئلیم

هاممی شاهدی سعودیلر اولوب الان الیم

عده ای حتی مسلمان وار-منه چاکر دیلر

تعصب اسلام ودین یوخ -با وفا   نو کر دیلر

----------------

 ئو لسو ن اول کسلر که حققی دنیاده کتمان ائدر

آدینی مسلم قو یار مسلم ائوین ویران ائدر

اوللارین حج عمره پوللاری بوگو ن طغیان ائدر

دیللرین دنیا ده اوللار خانه شیطان ائدر

ایلده بیردفعه گئدللر  شیطانین دید ارینه

سو یلمه مکه --دئنن  آ ل سعو دین یارینه

 ----------------                                                                                                                              دوزحاجی ایتمزجهاندا اوزباشینا تک روی

رهبریندن ایلییرهمیشه  -هر آن پیرو ی

د ینینی دیناره سا تماز اولماز حب دنیو ی

اسلامین نفعینه ایلر بو جها ندا پیشرو ی

عمر یه گتمز هر ایل دوزجاجیلار اول تر بته

زور بازو اولماز  هیچ وقت  غاصب بی غیر ته

-------------

کعبه گل اوردا اولسا کعبه دل بو رداوار

شیطانه بلی دئمه دوز  کعبه سن بو ل بو رداوار

نیلوسن اصحابی فیلی-باور ایت -گل بورداوار

اوردا گرچه اولسا چوخ فیل اما سجیل بورداوار

سن دیکلدورسن وهابیتله قو م داعشی

مکه یه آز گیت گل ایله ایلورم من خو اهشی

-------------------

یادگاری سوزلرین  او خدور سنین داشدان گئچر

عده ای وار تا پسافرصت قا نیوی سو تک ا یچر

هر کیمین وجدانی او لسا حقی ناحقدن سئچر

ظلم داسی با شلاری- مثل علف  الان بیچر

شیعیا نه  دشمن ء-آ ل علی هر آن گو لر

ایسد سه زهرا- خدادن مهدی قا ئم گلر

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۱۸
حاج محمد یادگاری

داعش حیوان خو نخوار

=======================

ای لشگر تکفیری و تکریتی خو ن خوار  
اخطاریدی بو یوخلا موسان او لگیلا بیدار  
گل ایلمه اسلا میله قرآنیله پیکار 
شیطانه اوزو ن سا تماگیلان ای سگ مر دار   
مین ابر هه لر  دنبادا او لسا دایا قیندا 
تسلیم او لا جا قلار گنه منا ن قبا قیندا
--------------

بیر گون گوره جاقسوز یئر اوزونده اثر یز یو خ  
    بیردی نه نه ز  اما بو جها نداپدریز  چوخ     
آمر یکا سیزین  قارنیزی تنها  الییو ر تو خ

علت اودی که قلب ر سو له ووروسو ز او خ  
شیعه قانینی سو کیمی هر یئرده ایچیر سوز

قارنیز تو خ اولاهرندن عالمده  گئچیرسوز

---------------

مین فرقه اولان قان توکن افرادیزه لعنت
هم غیرتیزه لشگر بی داد یزه لعنت   
مولا درینی یاندیران اجدادیزه لعنت   
بو بکرآدی-  شهرتی بغدا دیزه لعنت  
صدامیله قذافینی - یاده سالاجاقسوز   
        او للار نه حالا قالدیلا سیزده قالا جا قسوز

-------------

تبلیغا توزن دوزدی که اصلییتی  یو خدی 
باور الین اما او تبلیغلره چو خدی

ایرانین آدی سیزلره بیر زهرلی او خدی   
صبرایلییوروق فکر ائدو سوز  بیزلره قو خدی

صدام  لعین سگیز ایلی بیز له وو رو شدی 
آد صدام او لو ب کل جهان بیز له دورو شدی 
-----------------

نه کشور سوره –نه  افغا نید ی  ایران   
نه غززه –فلسطین - نه لبنا نیدی  ایران    
نه خاک عراق و یمن- ایرانیدی ایران 
دنبا  تا نییور کشور شیرانیدی ایران 
رو باه دورانماز بلی اصلا ن قابا قیندا   
داعش دایا نماز بلی ایران قابا قیندا

--------------------

ظلمو ن  چالو شوب سیزلر اگر عوجه یتو رسه ز  
شیطانه اطاعت الییوب    راهی ایتور سه ز  
یوز  لشگر یزی کرببلا ایچره گتور سه ز 
بیرکرپیجینی کر او رانو ن حتی گتورسه ز  
من سو یلمورم قا نیزی اوندا  ا یچرو خ بیز

مثل علف  ایلوب سیزی اوندا  بیچرو خ بیز 
-------------------

فتوای سیستا نیه قربان او لا جا نیم 
لبیک دئیر امرینه رگلر ده کی قا نیم    
وادی نجفده دایانو ب رو ح روانیم    
لبیک دئیر امرینه رگلر ده کی قا نیم     
فتوالری بمبیله آ تمداندا قوی دور 
زهرا بالاسی آدی علی سبط نبی دور    
--------------

((قلبیم آلو شور آتش احساسین الیندن)) 
امنیتی یو خدورگو لو مو ن داسین الیندن)) 
((آلدیم بو گو زل بندی گل یا سین الیندن  )) 
((.سیلی یئمییو بسوز هله عبا سین الیندن ))

((بیرسدیدی عبا س که سیل سیندیرا بولمز  ))
((وورساکیمی مارد کیمی یئردن دورا بومز ))

---------------

نه مثلی اونون یاب او لی گو یلرده نه یئرده   
هیهات گوره مثلینی دنیا داخی بیرده  
عاجزدی قلم شا نینی اظهار ائده شعرده  
هیهات گوره مثلینی دنیا داخی بیرده   
هر هاردااولا دادینه فیل فوری یتندی   

زهرا بیوروب مثل حسینله حسندی

--------------

قدی او جا قدرتلی جوان دنیادا چوخدی  

عبا س صدا قتده -وفاده ولی یو خدی 
او خدا اونی ایستردی- اوزون چشمینه سو خدی

زهرانی فقط آ غلادان- اوچ شعبه لی او خدی

شمر حتی چیخاردانمادی-  عباسی یو لو ندان    

   بو فخردی دوت معصوم امام- اوپدی قو لو ندان

------------

ای کاش حسینیندن او نا - اذن او لا صادر
      شمشیری الینده - اولا تاصحنه ده حا ضر     
دشمن صفینی پو زما قا - عبا سیدی قادر

عبا س علی او غلیدی -  هر محنته صا بر 
ای مدعی شک ایلمه  - بوایش اولا جا قدور
شمشیر ی ابو الفضل- اله حتما آلا جاقدور
------------------

او لده وورار شمشیر ی-  او ضانی قا تا نه 
بیر ده دینینی دینارا-  دنیاده سا تا نه 
بی عرزه سعودی کیمی -  غفلتده  یاتانه 
امداد ائده جاخ-  دینه گوره قانه با تانه  
مثلین گو ره هیهات- او نو ن چرخ زمانه
جا نلار او لا قر با ن- او اما ن نه مه جیرا نه

----------------

غیضیله با خا -داعش عرا قدا قالا بولمز 
سورییه طو فانی او ظالم سالا بولمز 
مین داعش اولا کر ببلا نی  آ لا بو لمز  
بمبیله یمن -غززه ده -ویران اولا بولمز
فتوای سستانی ائدیب داعشی دل تنگ  
ای کا ش مر اجع لراو لا بو نلا هم آ هنگ 
-------------

بو بیته گرک دقت ائده عا قل و هو شیار   

    بیرعده مسلمان حاجی شیطانه اولوب یار 

حج عمریه هر ایلده گئدر دینینه  اغیار

نه مکه- مدینه –الییه شیطانی دیدار
اوللاردا نه وار غیرت و وجدا نیله ایمان   

پو للاری اولارین یعمنی ایلیوری ویران

---------------

سن سن دیکه دورسن بو لوروک آل سعودی 
عمره  ند ن ا دیر  گور نه قدر بی حیا سودی  
نیلور یعمنیله عراقی چو خدی شهودی 
من حاجی دئیو م بوردا سنه یاکه یهودی
الهامیوی شیطان وئرور ای  فاقد ایمان        

 سن دینمه فقط گیت عر فا تدا او خی قرآن  
--------------

میلیارددان آرتو خدی بو دنیاده مسلمان 
اسرائیل الینده نئیه عاجزدیله هر  آن
از بسکه یو خ اعرابیده ایمانیله وجدان 
سورییه طو فانی سعودی سالو ب الان 
غفلت یو خو سو ندان گوراخ ایکاش هامی دورسون  
وهابیلری حضرت عبا س اوزی وورسون 
-------------

وحدت ا یله سه دنیاده گر تابع قر آن  
امن اوندااولار خاک یعمن غززه و لبنان  
قدسیله عراقدان چیخار اول فرقه دونان 
رسوا اولارعا لمده او گو ن  غاصب و شیطان 
کیم جرئت ائدر ا  یلییه پیغمبره تو هین        

قر آنی نئجه یاندیرار  عالمده او بی دین 
---------------

گل او لماگیلان دنیادا ناحق سوزه قائل           

شمشیری چکو ب او لماگیلان هابیله قاتل  
شیطانه دئمورسن ئو لوم اولسون  نئیه غافل 

  اعمالیوی قور خورسان او سوزالییه باطل 
قرآنی یالاندان او خو سان حالت تر تیل 
وهابیتی عزم ائدوسن گور ماقا هر ایل

------------

داعشله – وهابی و یهودی و سعودی 
بو للار الییور جنگ ائدیر عده ای سودی
مهدی آقامون حکمونی حق وئرسه به زودی
او ندا کسیلر ریشه وهاب و یهودی 
مین  لشگر شیطان دورا قر آن قابا قیندا
  پامال اولی  حتما اولار ایمان قا با قیندا
----------------

شیطان بیله فکر ایلوری اصحاب فیلیم وار
اغفال ائدرم مر دمی چو ن اللی دلیم وار
داعشله وهابی کیمی دنیاده الیم وار 
چوخ مثل سعودی  کیمی دنیاده  ائلیم وار
بیرعده مسلمان گنه واردور اونا یو لداش

فر هنگینه  عا شقدیله اول فرقه او باش

--------------

اصحاب فیلی او لسا اونو ن گربوجها ندا   

بو لمو ر او ابا بیلر الان واردور هایاندا

مین ابرهه سی نابود او لار حمله او لاندا   

طو فان اولی مظلو م قا نی یئر لرده جو شا    

شیطانین ایشیم یوخدی که الان گوجی واردی      

قان شمشیری آخرکسه جاخ -تیز گئجی واردی

-------------

ئو لسو ن او لاری که حقی کتمان الیللر  
وجدانلارینی  خانه شیطان الیللر  
با خ دنیاده گوربیر نجه طغیان الیللر 
اوزنفسلرین تابع دو نان  الییللر 
شاعر اودی الله بو یوران راهیدن آزماز    

   اوزنهضتینین ضدینه اشعارینی یازماز 
----------------

من یادگارام عرض ائدرم بو سوزی شعرده 
اللاهی  قسم وئرم اوزوم بو نئچه فرده   

 عبا سه –حسینه – حسنه – اصغره بیرده       

  هر هاردا مسلما نی که وارا یند ی خطرده
آزاد ائله سین اوللاری اغیارین الیندن
راحت ایله سین او للاری اشرارین الیندن

---------------

د م وئردی  منه حقا  او غفاری-کلامی 

بوردان اولارا یوللو یورا م منده سلامی

 هر شا عر اگر او لماسا بو نهضته حامی 
او للاردا بلی واردی ابو مو سی مرامی  
     وخ واردی که شاعر قلمین اسلحه ایتسین

مظلو میلرین شعریله امدادینه یتسین

-------------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۸:۵۹
حاج محمد یادگاری

((سینه زنی  استمداد حضرت ابو الفضل))

 =============

یا حسین یا حسین – یا سید ی یا مو لا
گل قو یما گو زلر یم انتظار قا لسون یو لدا 
یا را لاریم قا ن وئرور
گل قا ردا شین جا نوئرور 
--------------
با خد یم گل یو زو وه - یا حسین او لد ه من 
حر متین  سا خلا دیم  - مو لا جا ن هر یئرد ه من

آ رزو م وار دورگو رم-  گل یوزون ئو لند ه من
ایتسم سنی زیا رت- اورکده قا لمازحسر ت 

-------------------

مین دفعه دو غرا نسا م – کو یند ه والله خو شدی
فخر یم دوردین اوسته- قو للاریم تند ن دو شدی
گلسه ن با شیم او سته - یا را لار منه نو شد ی 
عشقینده دیو انه ام– سن شمع من پر وانه ام
--------------

عا شق ئوزمعشوقو ن -جان او سته گورسه هرآن 
راحت جا ن بذل ایلر  -جا نا نینه حسین جا ن 
قرآن و دین او سته- او لدو م قا نیمه غلطا ن 
قا ن دو توب گو زلریمی -گو رمو یم اصغریوی
----------------------

دشمن لر باخولار -قارداش او زو ن ایتر مه

قوی نعشیمی قا لسو ن –   مید ا نید ه گتو رمه

لطف ایله گلنده - رقیه وی گتو رمه
آپارقا نلی مشگی سن- قو یما توکسون اشگی سن 
---------------------

سن اکبر ین جا نی- قو یما الین قوینووا
گلد ین با لینیمه -قر با ن گلن یو لووا 
قو للار یم یو خ  تنده - سا لا م قا ردا ش بو ینووا
من قا ردا ش گیتمه لییم – سنی تر ک ا یتمه لییم 

---------------

دردیمو ن درما نی - قا ردا ش  دیدا ریندادی
قا ردا شین زحمتی - قا ردا شین بو ینو ندادی  
یو با نما تیز یئتیش -آنا ندا یا نو مدادی 
قا بو رقا دا ا للری- قا ن یا ش تو کو ر گو زلری
------------

عبا سم نفسیمی- نفسیند ن من سئچمه دیم 
قو لار یم گر دو شدی - سندن ولی گئچمه دیم 
آلدیم  نهر ی قا ردا ش - بیرقطر ه سوایچمه دیم
قدریوی یا خشی بو للم – سقا یم تشنه ئو للم              
-----------

آنام زهراگلو ب- قا رداش قا نلی منا یه

امر ایتد ی سسله دیم - او ندا سنی هرا یه
آقا لیق ایله گل - سا ل با شیم او سته سا یه
اولد وم بودینه حا می – تک قویمادیم اما می

---------------------

وقتی آ تدا ن دو شدوم - پیکر یمده چوخ یا را 
    با لینیمه گلد ی – قد ی خمید ه زهرا 
   سو یلد ی گل او غو ل - سینه مه صد مر حبا 
اوامرایتدی ایسته دیم –قارداش سنی سسله دیم
  -----------------

 اوزو می من سنه -  نو کر حسا ب ا ئد ر دیم
هممیشه سید ی- مو لا - خطا ب ا ئد رد یم
الیندن او پردیم اخذ چو خ ثواب ائدر دیم 
عفو ایت منی با غیشلا-  یا تمو شا م یئر ده مولا
--------------

بو سو زی سن تا پشور - خیمه گاهه گئد نده 
زینب ایتسون عمل -  هر ایل با یرا م یئتنده
عبد اللا هه آ لسو ن-  تازه لبا س  وطند ه 
قویماسون ایتسون احسا س- ئولوب آتا سی عبا س 
--------------

مند ن بو  عر ضی سن - دء زینب حزینه
هرهفته ده بیرگو ن -گتسون عبا س ایو ینه 
سو یله سین بو سوزی - حتما ام البنینه
زهرا نین وار سلا می – ای ما در گرا می  
---------------

یا دگارین واردور- قلبینده بیر مشگلی 
را ضی اولما گتسون - قبر ه دیلده نسگلی 
دعو ت یا ز قبریوه - گلسین مو لا هر ایلی 
  نهرعلقمه یول سا لسون-حاجتین اوردان آلسون

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۰۰:۰۱
حاج محمد یادگاری

((استمدادخواستن حضرت ابولفضل از امام حسین))

آ نا ن زهرا یه خا طر- گل منه امدادایله قارداش

گو زو می یو لدا قو یما- قلبیمی گل شا د ایله قارداش  

سنه واردور سوز وم  -   قا لو ب یو لد ا گو زوم 

سو رونما قدا ن منیم- گئدیب یئرده یو زوم
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------

حما یت ایلدیم قارداش- بو گو ن اسلا م وقر آندا ن 
بو قرآنین یو لو ندا من –اخا گئچدیم شیر ین جا ندان

با غشلا سسلد یم تیز گل - قو تار بو درد و هجرا ندان     
کسیلدی یو للار یم-دو شو بدور قو للار یم  
هرایه تیز یتیش-  و فالی سالاریم

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

---------

یو لو ندا قو للار ی وئردیم -دئدیم خو ش دورگئچم سر دن
دو باره صاغ گوزی وئردیم- اولا سان را ضی نو کردن

ولی او خ ایتد ی شرمند ه - منی هممیشه اصغردن  
نظر سا ل رشگیمه – قا ن او لمو ش اشگیمه   
سو آخدی تو پرا قا - دو لو ب قا ن مشگیمه      

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------
تلا ش ایلو ب  بو گون قا رداش- فر اتی فتح ادیب آلدیم    
الییکه مشگی دو لدور دو م -  سو سو زلاری یا دا سا لدیم   

سو یی من شرمسارایتدیم- اوزو مده تشنه کا م قا لدیم 
منی عفو ایله سن – کسیلمیش  قو للارا  

دی قا ردا ش باخما سون - رقیه ن یو للارا  
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------------

گلند ه خیمه ده گوردوم - با لالارین لب عطشا ندی    
علی اصغر سو ایستردی  -دوتو ب او د قلبیم او دلاندی 

ایله بو لدو م خیا میند ه- سنین محشرنما یا ندی 
با لا قیز لارا ونا – علی لا ی لا ی دئیور  
ربا ب ایوای دئیور – با لاسی جا ن وئیور    
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

---------------------

آد یم سقا ولی یو خدور- سویوم حتی که بیر قطره   
او نا خا طر  بو گو ز یا شیم - دو نو بدور با رش ابره    

گله ایکاش با جیم زینب – منی بوردا قو یا قبره  
تا پو لمازغم خواریم – وفالی دلد اریم   
علم یئرده قالو ب -دو شو بدور قوللاریم 

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------

منی میدا ند ا تنها قو ی- آپار ما خیمیه ساری 
خجا لت ایلمه بو ندا ن - اضا فه سن علمداری  

دوا م ایتمم  اگر گو رسم –سو سوزمن خردا قیزلاری   
او لار ین حالینی –گور نمم  بیر ده من    

آپار ما خیمییه- ئو لو م بو یئرده من  
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین   

--------------

گرک سر داراسلا م - جنگ میدا نینده سان وئرسین  
گرک  سقا کنار نهر ید ه - لب تشنه جا ن و ئر سین 

گرک عا شق همیشه - عشقین عالمده  نشا ن وئرسین    
دئمم سر لشگر م – قا پو ندا نو کر م  

بو نو کر  او لما قا – ولی فخر ایلرم  

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

----------------      
سنی من سسلدیم تیز گل –حسینجا ن قا نلی ماوایه 
نظر سا ل با شیمو ن او سته -  حسیجان غملی زهرایه   

گو زمی  با غلییو ب سالدی- با شیما لطفیله سا یه
یو زوو ی گل گو رو م –سورا من جا ن وئروم  

سنه قلبیم سوزو ن – وصیعت ایلیروم     
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------------

آنا م ام البنین  افسو س- بویئر ده اولمادی قا رداش    
او لا ندا عازم میدا ن – تو کر دی گو زلر یندن یاش  

گئد ند ه میدا نا اوغلو م- اولید ی اکبره یو لدا ش 
سنین مقد ملرن- کسیلسین بو با شیم     

هرا یه تیز یتیش - وفا لی قا ردا شیم 
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

------------
یا زو ب دور ((یادگاری))قلبینه بو شعر یلراوخدی  
بیزیم بو هیئتیمیزده -الان درد ی او لا ن چوخدی  

بیرعدده هیئتیمیزدن- ئو لو ب گتد ی الان یوخدی   
او لار ین رو حلار ی- همیشه شا د اولا   

او لار ین آد لار ی  - همیشه یا د او لا 
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  
--------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۲۲:۵۰
حاج محمد یادگاری

خو اهران شهدا

بی حجاب یعنی حیوان

حجاب ی او لمویان انسان مثال حیواندی

=================

حجاب ارز ش وشخصییت هر انسا ند ی
حجابی او لمو یان انسان مثا ل حیو اند ی
حجا بی ایتسه رعا یت جها ندا هر نسو ان 
بلی او پیر و  - زهر ا عز یز -  د و را ند ی
                          --------------------                           

      بیز ه د ئیو بد یله - راه نجا تیله غر قی
  مرامیمیزدی بو اسلام نه غر بی نه شرقی
  حجا بی اولمویا نین حیو ا نیله یو خ فر قی
  بو بیتی درک الییرهر کیم اهل عر فا ند ی
                                                                                                                            ----------                  

ر عا یت ایلیین حفظ حجا بی خوار اولماز
شکار تیر شیا طین  -  نا بکار ا و لما ز
 قیامتین گو نی محشرده شر مساراولماز
 او نو ن معللمی زهرا انیسی خو باندی
                                                                                                                              -----------                  

 فساده جامعه ده بی حجاب مو جب دو ر
  خو شا او کسکه بو احکا م ودینه ثا قب دور
  حجا بی ایتسه رعا یت بهشت واجب دو ر
  حجا بین حفظ ایلیین- بلی اهل ایما ند ی
                                                                                                                     ------------                    

حجا ب ریشه عفت- حیا و عصمت دور
  جاب نشا نه-  شخصییت هرعورت دور
 حجا ب -  منبع - حر یتیله  - غیرت دور
حجابی اولمو یان انسان مریدشیطاندی
                                -----------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حضو ر حضر ت طا ها یه گلد ی بیر اعما
  عبا نی باشینه سالدی اودم گل طا ها
  بو درس دور بیز ه وئرمیش او معدن تقو ا
  اونون یولو ن گیده کیم جا یگاهی رضواندی
                                               ----------                                    بو َکلمه نی خبر آ لد ی آ تاسی زهرا دن
  نئیه یو زو ن بویودو ن سن بو ائوده اعمادن
  دئد ی با بادگولم  من که نا قص اعضا دن
 بو یو رد ی جا ن پیا مبر بتو له قر با ند ی
  ----------------                                                                                                                                                                                من ایستو رم بوسوزی شعر ید ه ایدم عنو ان
  حجا بی اولمو یا نین در سینی وئیر شیطا ن
حجا بی او لمو یا نا- دقت ایله سن هرآ ن
  فساد جامعه نین با عثی اونسواندی                                             -----------                                          

خا نم گر ک نئیه انگشت نما او لوب تا نینا
  دو شه بیر عده ای و جدا ی او لمو یان دالینا
 اطا عت ایلمه سه شرعه دینه قر آ نینا
جزا سی رو ز قیا متد ه نا ر سوزا ند ی      

----------  

فسادجا معه نی بی حجاب دورچوخادان
  حیاوعفته ضر به ووروب بوله ن آ را دا ن
 همیشه لعنت ایدر بی حجا بلارا یا را دا ن
  اولارین استادی دنیاده قوم دو ناندی

------------------------

  او کسکه ایستو ری زینب حما یت ایتسون اونا
  قیا متین گونی زهرا شفاعت ایتسون اونا
  پیا مبر یله علی ده عنا یت ایتسو ن او نا
   حجا بی اولسا او نو ن مشگلا تی آ ساندی
                                   ---------------                                  

  تما م عمرینی گر روز و شب عبا دت ائد ه
    هر ایل طو افه گو ره بیت لایز ا له گئد ه
  قیا متین گو نی بو لمز اوزیده او ردا نئده
   اونون عمللرینین اجری  بو خدی بطلا ندی                                                   -------------                                

توجه ایله گیلن(یادگارینین)سوزونه
   خانم که زینت و ارایش  ایلییه اوزو نه 
چیخا اشیگد ه دئیه مر د اجنبی گو زو نه
  ا و نون گناهی بیوکدی مکانی نیراندی   
                                                                                                                        =====================                  

  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۱۰:۲۳
حاج محمد یادگاری

    من کر بلاد ه     =     قا نلو مناد ه    

   عطشا نم الله     =     عطشا نم الله

   قا نه بو یا ند یم=     قر آن یو لو ندا        

   اسلام و دینه قربا نم الله= قر با نم الله

-گئچدیم یو لو ندا من اصغریمدن

شبه  پیغمبر   تک   اکبر یمد ن

حیدر نشا نی سر لشر یمد ن

قا سمله یتمش بیر  یاور یمد  ن

هم عون و فضل و هم جعقریمد ن

بو کو فیا نه مهما نم الله

عطشا نم الله     =    عطشا نم الله

==================

 بیر کیمسه یو خدور امداده گلسین

آ خرنفسد ه فریا د ه گلسین

لعنت بو قو م بی داد ه گلسین

جنتدن ایستو رزهراده گلسین

حتی  خیمد ن   لیلا د ه   گلسین

اکبر ئو لو بدور  = نالا نم الله

 ------------------------

   قالمو بدی بیر کس یارب ئلیمدن

  امداده گلسین دو تسون الیمدن

  گئچدیم یو لو ندا من نوگو لو مدن

    دگدی غمو ند ه ضر به بلیمد ن

عباسین آدی دوشمو ردیلیمدن

   قارداش غمو نده گیر انم الله

  ----------------------

 دوزدم بلایه – جو رو جفایه

  راضی قضایه – هر ما جرایه

  با شیم کسیلسه گئد سه جدایه

  غبطه ائدر یئر گور کربلایه

  سو ایچمو ب عباس  باخ سن وفایه

  ئو لسمده ایچمم  عطشانم الله

-------------------------

ب بوکوفیا نین یو خدو ر وفا سی

    باده گئدیبدور شرم و حیا سی

   گئیمه م بو لو رسن ذلت لبا سی

  عر شه دا یا نسا دشمن  جفا سی

   ظلمه با ش ا گمززهرا با لا سی

    زوره کچیلمز- انسا نم الله

چو ن ما دریم دو ر زهرا رشید ه

   ئو لسمده بیعت ایتمم یزیده

  یالو ارمارام من شو م و پلیده

   اما او لو بدو ر  قدد یم  خمید ه

   گتد ی الیمد ن او دو ر دیده

    قاردا ش غمو نده نا لا نم الله

  غفلتدن ایکا ش ملت اوبانسون

  درک ایلو ب  بیر احقاقی قا نسون

  تا بی  طر فلر  بلکه او تا نسو ن

   اوز حقی او سته  او لار دا یا نسون

  وو رسو نلا آتش  خیمه مد ه یا نسو ن

   من خیمه گا هی -  تا لانم الله

 

  قو یمام یئتیشسون  صدمه نما زه

  ا قدا م  قیللام     راز و  نیازه

   قا لسا گر او چگو ن یئرده جنازه

  واللا هی با خما م سو ز و گداز ه

    من سیز با جیم گر گئد سه حجاز ه

فخر یمد ی قانه - غلطا نم الله

  یا رب گو زم یو خ – دور جنتینده

   عشقین گزر قا ن – تک هر رگیمده

     زوارعز ادار-     قبر ه گئد ند ه

   بو سوزاو لوب ثبت چو ن مکتبیمد ه

     ثا بت به  عهد و  -  پیما نم  الله

گئد سه حسینین دار و نه دار ی

       قیز لار ی گز سه شهر و دیاری

      یا ددا ن چیخا تما ز پر ور دگار ی

       بو شعر یا زد ی- گر(یا دگار ی )

         کر ببلا یه -- ایسته  او لاری

بو هیئتیله خواهانم ا لله

عطشانم الله الله-عطشانم اللاه الله

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۰۰:۰۳
حاج محمد یادگاری

کافراوکسدور او نداعشق ولایت اولماز   گراولما سا ولایت مقبو ل عبادت اولماز

پیغمبرا ن اماما ن محشرده جمع  اولالار      تا گلمو ینجه زهرا -هرگز شفاعت  اولماز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۲
حاج محمد یادگاری

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۶
حاج محمد یادگاری

عاشق اولان عشقینی دانماز داداش

او لما سا عا شق بیر ی یا نماز داداش   
   گر پیشیگین  ائو ده او لا مو نسی

چلله ده داملار ی  دو لانازدادا ش

-------------------

اشئگ اقلا گنه هو ققو ش قا نار    
او ز جا نینا  حالی اقلا  یا نار

غافل او لا نلار بلی تیز تا و لا نا ر    
آ نلا ما زا سو ز دئمه قا نماز دادا ش     

-----------------

بو  آرالیخ قیزلارینا او یما یو ن

عشق او خو نی سیز او لارا وور ما یو ن

او للار ی حتی ائو و زه قو یما یو ن

هیچ بیر یسی آر واد  اولا  نما ز دادا ش

---------------------

وار ایله اوغلان او لار اشکر اولا

جهد ائدورم - شعر یا زام بکراو لا

مد لار ی شعر یمده گر ک ذکر او لا

هر نه یا زام او للار او تا نماز دا دا ش

------------------

با خ خیا با ندا نئجه ویلان گزر   
او غلان او زو ن قیز کیمین  حتی بزر

چو خدا دا نیشان با شییو ن تیز  ازر

ایله یا تو ردو بلا او یا نماز داداش

خط با شی شمشیری سبیل قیتا نی    
 سقلی  بزگا له  - مدل شیطا نی     
باشی خرو س فرمی گزور هر یا نی

قا فلییه بیرده- چا تانماز   داداش     
-----------------
شلواری دوت تیکه- قیچی دار و تنگ

کو ینگی اگنینده وار او ن ید ی رنگ

با طنی تو لکی  ولی ظا هر  پلنگ       
دوشانی دا قاوسا دو تا نماز داداش
----------------------

سیگار الینده ولی یو خ مو شلو یی

هی چکور ی تو سو نی هی پو فلو یی       
حقی د ئسن تیز قو لا غین شو شلو یی

تو ربا نی با شیند ا ن  آ تا نما ز داداش   
--------------------

شعر لریم او لسا قلجدا ن ایتی

فکر ایلمه بیر یا نا  یازسام یتی
 مد لار او لو بدور الان انتر نتی

آ د لا رین هیچ کیمسه سا یا نماز داداش      
---------------------

با خ هله سن شا خسیر ینین هنگینه      
تا تلس  و-   عهدیه لر-  آ هنگینه

عاز م  اولور- شمر  حسین جنگینه
 چون ایتریب ر اهی تاپا نماز داد اش

--------------------

هانسی دینین بیله کثیف نا سی   وار

هانسی گروهو ن بیله عمر آ سی وار

اسلا مین هاردا  بیله خنا سی و ار

هر کیم او لا مطلب آ لا نماز داداش     
-------------------

کا ش حسینو ن یو لو نی دوز گئده

انصا ف ائده شعریمی تائید ائده

یا منی بوردان قاوا تبعید ائده

من هله هئچ کیم او لا یا نماز داداش

----------------------

بعضی منه سو یلو روری حق دئمه

یاز شعر ه با شه ها می وور سو ن قمه

زینبی سن یار با شی  یا ت ما تمه

انسان ئو لر حقینی دانماز دا داش

---------------------

درد دینین سعی ایله در ما نین آل   
قا نیو ی وئر بش نفر ین جانین آل    
خا منه  ای دن گیتگیله فرما نین آل

دینین ائو ی اوندا تالا نماز دادا ش   
 ----------------------

وقتین هدر ایلمه چو خ یادگار    
او للارا  لعنت   ایلییه  کر دگار     
چوخدادا نیشسان سنه سو یلله گار

هئچ کس او لاریله چا لا نماز دادا ش
 =====================

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۴ ، ۲۱:۵۶
حاج محمد یادگاری

حسینه یئرلر آغلار گویلر آغلار

=======================

محر مده گئد رشا خسی جو ا نلار

گلر جو شه ها می رگلر ده قانلار

سا یا گلمز  بو آید ا  آ غلییا نلا ر

آلار عالی صله سین نو حه خوانلار

بو نی تکرار ا ئدر سینه وورا  نلار

حسینه یئر لر آغلار گو یلر آ غلار

---------------------

دئمه تک سن دوتو بسان یئرده ما تم

حسینیم وای  د ئیر-  گویلرده آ دم

دو تا ر  ما تم- او نا سا را و مر یم

قان آ غلارمر تضی -زهرا و خا تم

د ئیر آغلار -   بو  بیتی  کل عا لم

حسینه  یئر لر  آغلار  گو یلر  آغلار

--------------------

سویو خد ا ایستید ه هرجو ر ه ا ده

گئد للر  عا شقا ن شا خسی  پیا ده

اولارین اجری واردورفوق العا ده

دئیه للرکا ش او ا خ قا نلی منا د ه

د ئیا خ بو سو زلر ی  -کر ب بلا د ه

حسینه یئر لر آ غلار گویلر آ غلا ر

--------------------

عزیزیم نو حه خوانسا ن حقی بو ل سن

حسین در گا هینه گل دو ش دخیل سن

با شا رسا ن چو خ او خی بحرطویل سن

د ئمه -آ هنگ  ها ی    - مبتذ ل   سن

حسینه  یئر لر  آ غلار  گو یلر  آ غلا ر

دئ آ هنگ غم ا نگیز- با خ خد ایه

بو سو زلردن او خی چا ت مدعا یه

خا نم  یا  فا طمه  -    گل کر  بلا یه

یقینیم  و ا ر گلر - مهد ی عز ا یه

د ئمه سن  بو سوز ی- ایلر  گلا یه

حسینه یئرلر آ غلا ر  گو یلر آ غلا ر

---------------------

بو لورسن روز عا شورا نو لو بدی

غمیله  عا لم    امکان   دو لو بد ی

گلستان بتو ل  -  ازدم سو لو بد ی

خا نم زینب آچوب زلفون یو لو ندی

او گون کر ببلا - ویرا ن او لو بد ی

حسینه  یئر لر  آغلار  گو یلر آغلار

----------------

حسینین لطفو نو ن- پا یا نی یو خد ی

او دورکه ایل به ایل خو اها نی چو خدی

حسین نه دشمنه اید ی - نه قو خد  ی

بیر عده قان ایچیب-  الا ندا تو خدی

بو  نو حه او للارین  قلبیند ه او خد ی

حسینه  یئر لر آ غلار  گو یلر  آ غلار

----------------

ا گر   سن تا  بع   - د ین میبن  سن

نئییه خو ا نند  ه دن -  تقلید  ادیرسن

وورورسان یاره او ستن یاره مین سن

سنه مد ا ح  د ئمم-  ضد حسین  سن

بو شعر ی د ئ آزا ت زهر ا غمین سن

حسینه یئر لر آ غلا ر   گو یلر  آ غلا ر

------------

حسینین عا شقی  یو زر نگ   او لماز

حسینه زند گید ه  - ننگ   او لما ز

حسین بزمیند ه طنبو ر چنگ او لما ز

غم آ هنگی چا لا لار  رئنگ او لماز

هزاران هنگ او لا-  بو هنگ او لما ز

حسینه  یئرلر   آغلار  گو یلر  آ غلار

-------------------

 

بیر عد ه  شا عرا ن-  پست  فطر ت

و ئر للر حید ر ه    -   ا لله   نسبت

او نی هر نو حه خو ا ن ایتسه قر ا ئت

او مر تد دور-د ئیو ب  اهل شر یعت

بو سوزلردن اوخی آل عا لی خلعت

حسینه  یئر لر  آ غلار گو یلر  آ غلار

---------------------

او لاردشمند یلر-دینی تا لا للار

و ها بیلر د ن اوللار خط آ لا للار

ابو الفضلی اولار آ تدا ن سا لا للار

حسینین قلب پا کین - پا رچالا للار

بیله اشعار یا زا نلار سا غ قا لا للار

حسینه  یئر لر آ غلار   گو یلر   آغلار

-------

------------

 

حسین  چی لرحرام هیچ مو قع داتماز

او نون عشقینه- آیر ی عشقی قا تما ز

ابو الفضلی –   حسینی گو زدن آ تماز

دو ز عا شق سا یه   دشمند ه  یا تماز

بو نی کیم بولسه دین دیناره سا تماز

حسینه  یئر لر آغلار  گو یلر آ غلار

--------------

ولی دشمند ه یوخ صدق وصدا قت

ا ئدر  عا شقلر ه – بیجا   ا ها نت

بیز ه  قرآن و عتر ت دور اما نت

حسین عا شقلر ین  ایلر  ضما نت

د ئیر  بو کلمه نی  اهل  ولا یت

حسینه  یئرلر آ غلار گو یلرآ غلار

------------------------------

 

(( بیزه کیم تو هین ایتسه اولسو ن آگه))

(( لکه دو  تما ز بو د اما ن  منزز ه     ))

((  د ئیه للر آ ذر ی لر نوحه  گه گه  ))

(( د ئیر  زهر ا  محرم  گلد ی   به به))

بو  سوز   ایلر- سنی زهرا یه   هم ره

حسینه  یئرلر  آغلار  گو یلر آ غلا ر

((  خا نم زهرا فغا ن اهلین چو خ ایستر))

((بو ملکو ن قهرما ن اهلین چو خ ایستر))

(( د یار عا شقا ن  ا هلین  چو خ  ا یستر ))

(( چو ن آذر با یجان اهلین چو خ ایستر))

بو  بیر بیتین خا نم  سبکین  چو خ  ا یستر

حسینه   یئر لر آ غلار   گو یلر   آ غلا ر

--------------------

نئیه زهرا سئور بو خو ش د لیلدی

نه چو ن که آذر یلر   اهل   دلدی

نه  زنجان   تبریز یله   ار د بیلد ی

حسینه شیخ و شا ب تهلر دخیلدی

حسین بد بینی کیم او لسا ذلیلدی

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلرآ غلا ر

-----------------

بو تهلر عشقید ه-   دنیا ده  تکدی

بو لار ین همتی دا غدا ندا بکدی

بو لار ا کج با خ کیم بی امکد ی

قیز یل او لسا شر ف تهلر محکد ی

عمل سیزدن ولی مند ن دئمکدی

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلرآ غلا ر

----------------------------

بو لار حق جبهه ده-  دا ئم قا لار دی

ابو ا لفضد ن بو لار - الهام آ لار دی

چو خو نون قو للارین دشمن سا لاردی

قیزیل گل تک چوخی خند ان اولاردی

بو کلمه ایله ها می  -جبهه دو لار دی

حسینه   یئر لر  آ غلار  گو یلر آ غلا ر

----------------

او لشگر که او لو ب عا شو را آ دی

ائدیم قو ی با کری سیند ند ه یاد ی

آ دی بو شعر ده -   گلسه بجا  د ی

هامی گو رد ی حسینه جان فداد ی

دئر دی -رهبر یم  -رو ح خدا دی

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلر آ غلا ر

-------------------

بونی زهرا بویو رموش ایها الناس

با لا ما آ ذر یلر تک دو تون یاس

با لا ما آ ذر یلر تک  دو تون یاس

با لا ما آ ذر یلر تک  دو تون یاس

د ئیو ن قو للار یو ا قر با ن عبا س

ائدر هردرده درمان اشجع الناس

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلرآ غلا ر

-------------------

دئیون یار ب چیخا تما قلبیمیز دن

حسینو ن عشقنی سن  آ لما بیز دن

توکون گوزیا شی دائم گوزلریزدن

او لو ن اما -  مو اظب مکتبیزدن

خا نم زهرا- ائدر تعر یف سیز دن

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلرآ غلار

-------------

دو تون او قا نلی پر چمد ن همیشه

حسین وایی ائدین هر یئرده  پیشه

او عشقیکه سالو ب  قلبوزد ه ر یشه

اما ندی وورمویون اول ریشه تیشه

بلی لاز مد ی - ا ند یشه هرایشه

حسینه  یئر لر آ غلار گو یلر آ غلا

--------------

او پر چم که او لو ب- الوان قا ندا ن

او پرچم اوسته چوخلارگچدی جاندان

ازل حمزه یله –  جعفر-  شیر یزد ا ن

گیچوب عباس او پرچم او سته قو لدان

وئریب قوللارینی چیخمو بدی یولدان

حسینه  یئر لر آ غلار   گو یلر  آ غلا ر

---------------

او چار شا هین هو ا یه  شهپر او لسا

دورار کشتی سو او سته لنگر او لسا

علم سا خلار بد ن-  گر اللر او لسا

گلر بو مجلسه -  عشقین گر او لسا

تو سل   ا ما   نام  -  ا صغر  او لسا

حسینه یئر لر آ غلارگو یلر آ غلا ر

----------------

یخیلد ی  تو پر ا قا -  اصغر دیلیند ه

حسین گلد ی  - ولی  اللر  بئلینده

گورو ب دور لخته لخته قان  تلینده

دئدی دی سو زلرین قو یما  دیلینده

منی قوی گیت  او پاره  مشگ الینده

حسینه  یئر لر  آ غلار گو یلر آ غلا ر

آپار بو  مشگیمی- گو سو نله اوللار

یولو می گوز له مه سو نلرسو سوزلار

بو یورسو ایچمه دیم بو لسو نله قیزلار

خیا مه گلمه دیم - با غلیدی  یو للار

ابو الفضل یوخ اولاری چوخ ووراللار

حسینه  یئر لر  آ غلار گو یلر  آ غلا ر

------------------

عقاب او ستن یخیلدیم  من سو یو ندوم

اوزوم او ز قا نیمه قارداش بو یو ندوم

او قا نی    ایلدیم   -جامه    گئییندوم

ا لیکه خیمه گاهه -  ساری دوندوم

آنام زهرانی گوردوم چوخ سئو ندوم

حسینه  یئر لر  آ غلار   گو یلر  آ غلا ر

-------------------

حسین سو یلو ب ئو لید یم کا ش مند ه

سنی من گو ر میید یم  جان  و ئر ند ه

سنه قر بان – منه قا درا ش دی سند ه

بلیم سیند ی سن او  آ تدا ن دو شند ه

د ئمم  نه سو یلد ی -   قیز لار گلند ه

حسینه  یئر لر  آ غلار گو یلر  آ غلا ر

--------------

حسینو ن عشقی عشا قه محکد ی

او نا یاس ساخلییان جن وملکدی

عزاخا نه  او نا  - عر ش  فلکد ی

و لی عباسی  اصحا بیند ه  تکد ی

بیز ه  قو للار ی محشر ده کمکدی

حسینه یئر لر آ غلارگو یلر آ غلا ر

-------------

بو شا خسی لر پیا م عا ر فا ند ی

بو شا خسی لر شعار عا شقا ند ی

بو شاخسی لر همیشه جا ودا ند ی

بوشاخسی لربلی بت سیند یراندی

بو سوز عا شقلر ه-  ور د زبا ند ی

حسینه یئر لر آ غلارگو یلر آ غلا ر

بو شا خسی کلمه سی ر گلر ده قا ند ی

بو شا خسی ده گئد نلر دو زجو اند ی

قو جا لار ی -   حبیبا ن  -  ز ما ند ی

بو لار خو نه -      حسینه  پا سبا ند ی

بو سوز فکر ایله مه یا ددان چیخا ندی

حسینه    یئر لر  آ غلار  گویلر  آ غلار

------------------

کنار و گو شه ده محز و ن دورا نلا ر

نقا ب آ تد  ا حسینه   آغلییا   نلار

حجا ب و عصمتینی- سا خلییا نلار

حسینو ن ا ید ه  آ لین آ نلییا نلار

گئدرشا خسی د ئیر پیرو جو ا نلار

حسینه  یئرلر آغلار  گو یلر آغلار

-----------------

او شا خسی ده گئد نلر اهل دیند ی

اولار ا نسان ها ی  -  مطمئند ی

او لار نا محر مه  با خما ز یقیند ی

د ئسه کیم اوللارا  بهتان چتیندی

شعار عاشقا ن  بیر د ی همیند ی

حسینه آ غلییا  نلا ر آغلا  دا نلار

 

حسینه آ غلییا  نلا ر آغلا  دا نلا ر

ریا سیزخدمتین اجر ین دا دا نلار

عزا دار ه اوزو نی  اوخشا دا نلا ر

بو فیضی درک ا ئد نمزلر نا دا نلار

بو نی یاددان چیخا تمازنوحه خوانلار

حسینه   یئر لر  آ غلار  گو یلر آ غلا ر

-------------------

سن الله( یا د گا ر ی) حققی یاز سن

نه افراط ایت نه تفر یط ایت نه آزسن

اول عا شق اولما مطرب حققه بازسن

همیشه    ایله  -    تبلیغ   - نماز سن

بو شعر یله حسیند ن آ ل جو ازسن

حسینه  یئر لر آ غلار  گو یلر  آ غلا ر

=========================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۴ ، ۲۱:۴۵
حاج محمد یادگاری