شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

خدا حفظت بکند سردار سلیمانی

خدارحمت بکند به شماسردار همدانی

==============

========

سلام به  شهیدان مدافعان حرم و مجاهدان

================

سلام او لا سیزه ای طایران باب کرم

سلام او لا سیزه بیزدن مدا فعان حرم

آدیزی زینب ئوزی دفترینده ثبت الییوب

شهامتیز ائلدی نقش دشمنی بر هم

-----------

اولا شهید همدانیلرین گورو م یوزی آغ

دئر دیلر او حرملر ئو لاخ ولی قالا ساغ

اگر چه عدّه ای گِتدی بویاندی قانلارینا

بو ملّتین اور گینده ولیک قالدی او داغ

---------------

اولارا حقّیدی گر غبطه ایتسه زاهد لر

مقاملارینا چاتا چو خ سئو للر عابدلر

دئرنده جان اولارین با شی او ستو نه گلدی

بویوردی شیرخدا - مرحبا مجا هدلر

---------

او لاردی  حفظ الیین قبر دخت زهرانی

وئریب اویولداهمدانیلر شیرین جانی

رقیه قبرینی ویران ائدردی بی دینلر

گر آخماسیدی اویولدا شهید لرین قانی

----------

او کسلری که او یو لدا شهادته یتیشوب

قبو ل ایله بو نی مندن  سعادته یتیشوب

او لارین آدینی تاریخ همیشه لو ق یازاجاخ

مدافعان حر ملر  -عنایته یتیشوب

-------------

بشار اسد ئوزی  سویلو بدی بو قضایانی

منیله ایتسه رقابت اگرسلیمانی

او لار او فاتح میدان منیم یقینیم وار

نه چو نکه هامّی سئور ایله دبسوز انسانی

--------------------

او نا بو کشور سورییه نین ارادتی وار

اونو ن رگینده علی قانی واردی غیرتی وار

بلی  بو شعییه مو لا اوزیده فخر الییر

حقیقی شیعه لیقا واقعاً لیاقتی وار

----------------

بولاردی زینبه اوزجانلارین ائدر ایثار

بولارداعابسیله حنظله مقاملاریوار

اگر دئیه منه کیم شعریده غلو الییوب

اونی قبول ائله مزحتی حیدرکرار

-------------

بوشعرده افرا ط اولوب گر منه جواب الییون 

گر اولسا رعترازوز بو سوز ه خطاب الییون

بولارییا زمو شام عابس لره برابر من 

اگرغلو اولوب حق منه عتاب االییون

-------------------

قلمده یو خدی توانا یازابو ایثاری

چو خدی دوخسان اوچون کر بلادهزواری

اضافه حتی اولاردی که یئرمی میلیو ندان

ولی گو رونمدی بیر زره ده گرفتاری

-----------------------

ولی بوایل او گئچن ایلدن اولدی با لا تر

چتین گوریر ایله بیر اتحادی چشم بشر

زیارته او راگلمو شدی نئچه ملتدن

اولار دی اوردا او تو ز میلیون کل زائر لر

-----------------

مقایسه ائله - مکّه یله کر بلانی همین

او مکّه ده نیچه میلویوندان ئولدی بیرنئچه مین

کیمیدی کر ببلاده او نضمی ایجادائدن

ازل خداوائمه- اوچومجی پاسداردین

-------------------

اوپاسدار لارامدیوندی امت ایران

او لارین ایثاری ایرانی ایلییوب رضوان

دایا نما سیدی او لار دشمنین قبا قینده

نه سن -نه من - نه قالاردی بو دنیله ایمان

------------------------

کیم اولسا اوللارا بدبین مرید شطاندی

اولاری کیم سئو ه دیلدن عزیزدوراندی

فقط بو دنیادا ایرانلی سرفراز یا شور

بو سر فرازلیقا باعث همان عزیزاندی

--------------------

حما سه سین او لارین یادگاری ایله بیان

طبعین روان الییراوندا بول امام زمان

اگر چه یازمو یا سان شعر یده سن اوللاری

آلار او طبعییوی سندن -خدای عالمیان

-----------

 -----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۲:۴۶
حاج محمد یادگاری

 

ولادت حضرت امام مو سی کاظم(ع)

=============================

==================

بو گو ن عالمده نه وار باد  صبادن خبرآل
نئییه دیللر سئیو نو ر اهل ولاد ن  خبر آل
------------

یا غور ی نو رایله بو ل بارش نیسا ندی یئره
حتی یئر دنده بو گو ن قاو زا نوری  نورگو یه
کیمدی بو سرّره بیز ی دهر ید ه آگا ه الییه
مطلبین فلسفه سین گیت عُقلادن خبرآل
------------

انس و جن  شا دیدی  چو للر ده کی حیوا نلار دا
نغمه شا دی او خو ر بلبل دستا نلار دا
آ سما نلار دا- چرا غا ندی- بیا با نلار دا

آ سما نلار دا نه وار عر ش خدادن خبر آل
-----------

درد مندا ن سئونو ر دردینه در ما ن گلدی
مستمندا ن سئو نور که در احسا ن  گلدی
راد مردا ن سئو نو ر سر ور خو با ن گلد ی
لطف و ایثار ینی سن او غلی رضا دن خبر آل
-------------

دریا دا ما هیلراوینو ر سئوونورحتی نهنگ
گو یده چشمک ووران او لدو زلار اولو ر رنگ به رنگ
شیطا نین گو زلرینه  هی  دئیوری تیر خد نگ
سن او تیر ین ا ثرین شیر خدادن خبر آل
-------------

جبر یل اعلا ن ائدوری  ها ممی خبر دار او لسو ن
خو ا ب  غفلتد ه دی هر کیم او دا بیدار او لسو ن
حا جتین آ لما سا  هر کیمسه او نا عار او لسو ن 
در  رحمت آ چو لوب آل عبا دن خبرآل
--------------

یثر به سار ی گیت ای دل دوی او حا دق  قا پو سو ن
دکترآل علی حضر ت صا دق قا پو سو ن

تاز ه مو لو دینی گور او پگیله لایق قا پو سین
دردیوه چاره یو لو ن سن او با لادن خبر آل
----------------

هفتم ما ه صفر تا پدی تو لّد بو امام 
شهر یثر بده قالو ب مدتی بعد ایتد ی قیا م
او ن بش ایل گو شه  محبسده اما م گَتد ی دوام 
سند ائدن ظلمی او زندان جفا دن خبر آ ل
----------------

ایله زندا نیدی الله بو لوری بیر ده او زی
او ردا انسا ن سئچه بو لمزد ی گجه ئیلن گونو زی

ایله سولمو شد ی سارا لمو شد ی اما مین گل ئو زی
حضر تین وضعینی سن قلبی یا را دن خبرآل
-------------

امتحا ن ایلد ی دین دشمنی برنا مه سینی
زندا نا یو للاد ی بیر عورت ا ئده حیله سینی
با خما دی حضرت او نایومدی ایکی دیده سنی
حکمت مسئله نی  گیت عر فاد ن خبر آل
---------

سجدیه دو شد ی گو رن وقته او نی  عو رت اوزی
حضر ته با غلادی ایما ن دو لو ب اشگیله گو ز ی
گوردی  ها رون قضایا نی اولوب شب گونوزی
معجزا تین ا ثرین سن شعرا دن خبر آل
-----------

صبر ایو ب اونو ن صبرینه تعظیم ایلد ی
انبیایه او منا جا تینی تعلیم یلد ی
دشمنی کند ه  و زنجیر یله تسلیم ایلد ی 
ایندی ویرا نه دونن قصرخزا دن خبرآل
----------------

بوسوزی یا زما قا گلمو ر او رگیم یا ندی دلیم  
جا نا آخر ده گلو ب ایستد ی اللا هدا ن ئو لوم
دئد ی یا نیمد ا نه او غلوم نه قیزیم وار نه ائلیم
آنا سی  فا طمه  تک اهل وفا دن خبرآل
-------------

بو او کسدور آدی مو سی  لقبی کا ظمدی 
هر جمعهء آ خشا می طو سه بو آ قا عا زمدی
عر ضه یا زماق بونا واللا هی بو گو ن لا زمدی
کر بلا ایستیو سن شمس هداد ن خبرآ ل          

--------------

جا ن وئر نده آنا سی با غلا دی  محبسده گو زو ن
با شنی آلد ی دیز او سته یو زو نه قو یدی  یو زون
یا دگار ی سو زی کس فا طمه ئولدو رد ی او زو ن
با لا نین حا لینی  زندا ندا آنا دن خبرآل
-------------

بار الا ها ایله بومحفله سن  لطف ونظر
روز پنج شنبه دی هم بیر د ه بوگون هفت صفر 
ایستو رم  عید ی وئر ه هیئته مو سی بن جعفر
بو ش یو لا  سا لمو یا جا قدور بو دعا دن خبر آل
=============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۴ ، ۰۰:۲۵
حاج محمد یادگاری

مرکز آموش بیروی انتظامی  =غدیر خم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۲۰:۲۳
حاج محمد یادگاری

احوالات خرابه شام وزبانحال زینب با رقیه

استقبال از استاد منعم اردبیلی  

حضرت علی امکان نشد شام را بگیرد اما رقیه با دستهای

 بسته پر چم اسلام را در شام به اهتزاز در آورد

====================

((چوخ ووردی قلج دنیاده خیبرییخان اللر    )) 
((بلکه آ لا شامی اوجالا دین پیامبر))
------

((بوبارده مولانین اگرحسرتی قالدی     ))
((تاریخه یاز اللار که رقیه گئدیب آ لدی ))

-----------

((با شینه حسین قاره سینی سالدی رقیه   ))  
((شامی الی قوینو نداگئدیب آلدی رقیه  ))
---------------------

==================

پائین شعرهای یادگاری

================

به به بیله بیر قیزکه حسین ایلدی تعلیم    
آج قالدی گنه ایلمدی دشمنه تعظیم  
----------

علت اودی دنیاده آدی زنده قالوبدی  
او چ سنّیله شاماتی  قولی با غلی آلو بدی 
-------------

یو خ عشقینین عالمده بلی حدو حدودی   
چو خدور یازانی بو سوزومو ن واردی شهودی       
-------------

ویرانه ده چو خ چوخ اونا طعمه ووران او لدی
آخشاملار او لاندا او با لا گل کیمی سو لدی 
--------------

هی یاده دو شر دی آتا سی اشگین الر دی       
بیر عده ای شام اهلی باخو ب حتی گو لردی     
--------------

بیر سو زبویو روب در س او لا نسوان جهانه
کهنه لمو یه جک تا نه قدر واردی زمانه    
----------

سو یلو بدی  گئده راهیمی هرکیم خطراو لماز      
کیم بی حجا ب او لسا او نا بیزدن نظر اولماز  
------------

یوز دفعه گئده کر ببلا- مکه  - منایه  
یا شامه گله بوردا با تا - آه و نو ایه   
----------

هر ایل آچا سفر ه نئچه دفعه منه خاطر      
او زحفظ و حجا بینده ولا کن او لاقاصر      
---------

زینب بو بو مه آنداولا یوخ زره ثوابی  
محشر  گو نی حتی که او نا واردی عذابی     

----------

احسن اوخانملار که ملبس دورحجابه     
او للاردی اطاعت الیین دینه کتابه    
----------

ویرانه ده سن غیرته باخ گر چه آج ئو لدی       
سرّ ین ولی فکر ایله مورم کیمسه نه بو لدی

------------

بیر عد ه گلوب دوروبرین اوردا آلاردی  
بو ندا اولان اخلاقه اولار مات قالاردی  
------------

چو خلاری دئر دیله بیز ه  گل گیله مهمان      
سو یلردی که عمه م منی قو یماز دگل امکان     
------------

بیر لحظه منی گو رمه سه غوغاائدر عمه م    
حتی که نه نه مد  نده منی چوخ سئور عمه م    
------------

بعضی  ده دئردی سئو روخ شاد او لا گوگلو ن   
آجسان گتو راخ  بوردا طعام-  وار اگه میلون    
---------

سویلردی سوزی ایتمو یون اصراردلیم اسدی     
لازم دگی-سهمیه وئروللر منه بسدی      
--------

بو مطلبیمه راودی اوز عمه سی گلثو م      
ویرانه گور بیرنه چکوب بو گل معصو م

------------

نصف شبیدی سویلوری گوردوم که آریخدی        
احو الینه با خدیم اور گیم یاندی داریخدی   
-----------

من علتینی فوری خبر آ لدیم اوزو ندن   
بیر سوز دئدی اوآغلادی من او پدو م اوزو ندن     
------------

قربانین سویله دئدیم بس هاران اینجیر   
قو للاریوی ناراحت ائدور اولمو یازنجیر    
-------------

عرض ایتدی بی بی اولماگیلان سن غمه آماج       
بو شهر یده آیا منه تای واردی یاتان آج   
--------------

بو نسگله عمرو ن بو یی عمه یاناجا قسان   
بو نسگلی یثربده یادا سن سالا جا قسان

-------------

دشمن منه رحم ایلدی او یو لدا قالاندا       
باشی آتامو ن نیزه با شیندا دایا نا ندا

-----------

قبو ل ایلدیم یو لدا ایاقیم قبای او لسو ن   
نسوانه منیم بوعملین تا عیار اوسو لون   
-----------

بو لسونله که اولاد علی خوار وزار او لماز

نامحر میله بیرآتائولسه سوار او لماز        
-------------

عشقیم دئدی یو للاردا  رقیه قوی او سا نسو ن

تا بلکه یزیدایتدگی اعما لدان او تا نسون      
-----------

ای گو ز  سو یو ن احسا ن ایله حتماً  بو نا آغلا     
هم مهر وفاعهدینی- بوبز میده با غلا       
----------

دریادی  اولی بوصبرهر  انسان اوزه بو لمز    
او چ سنیده قیز بیربیله ظلمه دوزه بولمز        
----------

بو بارده هر قدر یا زیلسا بو نا آزدی    
ویرانه ده قبرین بو قیزین عمه سی قازدی

------------

حتی که بونا  بیر کفن او لموبدی میسّر      
بوایش ولی عا شقلر ینه چو خ اثر ایلر   
---------

زیبنده ولی با خگیلا سن قدرت و صبره

قو یدی با لانی معجر یله داخل قبره      
---------

بو قدرت و ایثاره دئدی فاطمه احسن    
الحق قیزیم فاطمییه نائبه سن سن     
---------

دوزدور که قوی لشگر و شمشیر ظفر ایلر   
شمشیرده ملظوم قانی والله اثرایلر    
------------
من((یادگارام )) نو کر دربار حسینم

ایکاش گو رم بیر گو نی زوار  حسینم

-------------

روحی شاداولا منعمی من یادیمه سالدیم

منعم یازان اشعاریدن الهامیمی آ لدیم

=============

 


  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۱۵:۱۰
حاج محمد یادگاری

شهید

قان لخته سی سر دوش شرافتدی شهیده

قیمت وئرن عقباده شهادتدی شهیده

=================

=========

 

قان لخته سی سر دو ش شر افتدی شهید ه
قیمت وئر ن عقبا ده شها د تد ی شهید ه»
-----------------

 

سو ز یو خ که بهشتی ها می شام و سحر ایستر
هرکس اوزو ن عز تلی سئور مفتخر ایستر
سنگر ده ولی قا نه بو یا نما ق هنر ایستر
داش تو پراق اوزی بستر راحتد ی شهید ه
----------

وقتی که هیا هو اوجا لار یئر دن هو ا دن
خمپار ه گلو له تو کو لر پیش قفا دن
«قو خما ز اورک ایستور آلا تسکین خدادن
دعوا ایله مو قعد ه ر شا دتدی شهید ه
------------

بو رتبه یه دنیا ده هر انسا ن چا تا بو لمز
تانک آ تدا نارنجک کمر ینده یا تا بو لمز
اللا هی دو تو ب هر نئی گو زدن آتا بولمز
بو عشق فقط حقدن عنا یتد ی شهیده
------------

بیر عد ه ای حق جبهه ده مین او ستو نه چیخد ی
بیر عد ه ده مینلیک ییغو ب چو خ ایو لر ی یخد ی
بو کلمه ولی چشم منا فقلر ه او خدی
بستر ده ئو لو م ما یه ذ لتد ی شهید ه
-----------

داعشله – وهابی و یهودی و سعودی 
بو للار الییور جنگ ائدیر عده ای سودی
مهدی آقامو ن حکمونی حق وئر سه به زودی
گلماقی او نو ن بلی حما یتدی   شهید ه
-----------

مین  لشگر شیطان دورا قر آن قابا قیندا
پامال اولی  حتما اولار ایرا ن قا با قیندا
رو باه دورا نماز بلی اصلان قا با قیندا
وحدت ائله ساق تنها او خدمتدی  شهید ه
---------------

شیطان بیله فکر ایلوری اصحاب فیلیم وار
اغفال ائدرم مر دمی چو ن اللی دلیم وار
داعشله وهابی کیمی همتلی ائلیم وار
آندیر دی ئو لو م عین سعا د تدی شهید ه
-----------

اصحاب فیلی او لسا اونو ن گر بو جها ندا

بو لمو ر او ابا بیلر الان واردور هایاندا

مین ابرهه سی نابود او لار حمله او لاندا

آندیر دی ئو لو م عین سعا د تدی شهید ه
-----------

ای حاجی گل اول امت اسلامیله هم غم 
حج عمریه گتمه عزیزیزیم ایلده دمادم
او حجیو ه وئر مزله سنین بیر کیلو شلغم

حج عمرن الا ن با عث زحمتدی  شهیده
------------

خدمت ایلمه شمره – نه ده ابن زیاده
پو للارین اولور بمب و راکت غافل ساده
سالمور سان علی اصغری  بیرلحظه ده یاده
سوریه –یمن- تو پراقی تر بتدی   شهیده
-------------

آخدو قجا شهید ین قا نی میدا ن جها ده
هر قطر ه سی بیرلا له دی فر دوس اعلا ده
مخلو طید ی الله قا نی خو ن شهدا ده
قرآ نیده چوخ آیه دلا لتدی  شهید ه
----------

چیخدو قجا شهید ین قا نی میدا ن آرا سیندا
حسر تله با خار صاق صو لو نا قا ن آ را سیند ا
زینتدی شهید ین آد ی قرآ ن آ را سیندا
فا خر کفن اگنیند ه کی خلعتد ی شهید ه
------------

دین او سته او کسلر که ایچو ب جا م شها دت
محشر ده قو یا للار با شا بیر تا ج شرا فت
عا صی لر ه مجر ملر ه ایلله شفا عت
بو رتبه قیا متد ه کفا یتد ی شهید ه
-------------

زهرا با لا سی سرور و سا لار شهید ان
بیرنهضتیله قو ید ی جها ن اهلینی حیر ا ن
قر  آنه وئر یب  شو قیله یتمیش ایکی قر بان
آندیر دی ئو لو م عین سعا د تدی شهید ه
----------

پیرو ز حسین اگمد ی با ش حا کم جو ره
آخر ده وئر یب مطبخی ترجیح قصور ه
با ش قو یما دی دیبا یه با شین قو ید ی تنو ر ه
کول اوسته مگر یاتما ق اها نتد ی شهیده؟
-----------

قارداشی ا بو الفضل علمدار شهیدان
اسلا م علمین سا خلا ما قا او لد ی نگهبان
سر مشقین او حضر تد ن آلوب ملت ایر ا ن
هر هاردا شهید اولسا  عبادتدی  شهیده
-------------

او للارا وئر ن خط اوصا حب علم او لدی
چو خلار ینین حتی قولی تند ن قلم اولدی
آغو شه آلا ن اوللار ی صا حب کر م اولد ی
عبا س اوزی الگوی شجا عتد ی شهید ه
---------

 

هر بیر شهید عا لمد ه اولار دینینه قر با ن
با لینینه اولده گلر شا ه شهیدان
بیر عده سینی گلمه دی گور سو ن شه عطشا ن
او گلمه ماقی رمز صدا قتد ی شهیده
-----------

بو بیته تو جه ائله سن حضرت عبا س  
او للار نئیه عر ض ایتدی گله اشجع النفاس 
آغلار بو نا داش او لسا اورک گر ائده احساس

قو لسوز گله جان او سته  رضا یتدی  شهیده
-----------

ایلو بله تقا ضا گله عبا س رشید ی
گور سون اوز ی قو لسوز نه قدر وار ی شهید ی
قطع او لموشیدی بسکه او لار یندا امیدی  
خاک قدم مو لا  طبا بتدی  شهیده
----------

قولسوزدی که قولسوزلارین احوالینه یانی
قولسوز جانینا  عالمین قربان اولا جانی
قول دوشدی سو گئدی گنه ساخلوبدی لوانی 
ایثاری او نو ن  درس شهامتدی شهیده 
----------

آل اللها از بس کی گوزل خدمتی واردی
هر مجلس اولا بو شهیدین صحبتی واردی
تا حشر آدی ساغدی بونین علتی واردی 
بو کلمه ی باریک بشارتدی شهیده 
-----------

ایرا نیلار ین یار و هوا دار ی حسیدور
جمهور ی اسلا م مدد کا ری حسیند ور
رهبر دی الان خا منه ا ی غم خوار ی حسیند ور
خدمت ائده – منظوری علامتدی   شهید ه
------------

وئرم قسم الله سنی لب تشنه حسینه
گو ندر ملک نصرتیوی لشگر دینه 
امدا د ایله نیرو یه هوا ئییه زمینه
لطفو ن سنو ن هر یئرده  حما یتدی  شهید ه
----------

من یا دگار ا م یازمو شام افکار شهید ی
اما دئیه بو لمم هامی  ایثار شهید ی
تنها شهدا دور بو لراسرار شهید ی
تو پرا قه آخان قانی ضما نتدی  شهید ه
===================

بو شعر یمه او لمو ش او کر یمی اوز ی با نی
علت اود ی تعقیب ایله دیم  من او یازانی
گیت بیر مرا غه شهر ینه حتما اونی  تا نی
یازدیقلار ین عر ض ایله  حقیقتد ی شهید ه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۹
حاج محمد یادگاری

 

این اشعار تقدیم به زنجیر زنان هیئت حضرت

صاحب الزمان (عج)  یکا ن کهریز و 48شهید یکانات

================

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر
ادیب عا شقلر ین آوار ه صحرا دو لا نور))
-----------

قو ر تاریب  دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن  چیخا دو ب وا للا هی
بو او کس دور با شینا گنبد مینا دولانور 
--------------

عد نیده حضر ت طا ها بو نا غم بزمی قو یور
نو ح او زی نو حه دئیور  آدم و شیس سینه وو رور
هادا ما تم قورو لور مهد ی گلو ب  اوردا دو رور
دئیور ایوای حسین وای  او مو لا دو لا نور 
----------

هرمحر م چوخلار  فاطمه نین غصه لر ی  
تسلیت سو یله ماقا یا سه گلر  شیعه لر ی
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
با شینه  فا طمه نین حاجر و حوا دولانور
----------

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا 
فصل سر ماد ه و گرماد ه هامی دیلده نوا
طفل شش ساله ده  وار سنی او لا ن دو خسا ن الی 
دئلی دیوانه دی بو للارمگر آیا دولانور
------------

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زانه لر ی 
قا ره اگنیند ه  دو لو ب جمله عزاخا نه لر ی 
الی قو ینو ندا چو خی ترک الییو ب خا نه لر ی
کوچه با زار ی او لارواله و شیدا دولا نور 
----------------

هر یانابا خسا ن حسین پر چمی او ردا سا چیلو ب  
بله فر صت اله دو شمز در ر حمت آچیلوب 
چا ره سیز درد ی او لانلا ر داگلوب دورقوشو لو ب 
دئیه بو لمورسوزو نی کیمسییه امادو لا نور 
------------

اللر ین سینه و ه قوی بات گیلا اندو ه و غمه 
عا رف او ل حیله ء دشمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله زنجیر وورا نا  با خما دئمه
گجه نین عا لمی بیهو ده وبیجا دولا نور
--------------

بی ریا بیر دفعه گر  دیلد ن حسین وا ی د ئیه سن 
در د یو ین حاجتینی بوقا پو دا ن ایستییه سن 
دید ه معرفت و عشقیله با خسان گوره سن 
که عزا داری لریله اوز ی زهرا  دو لا نور
--------------

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو ناجنتد ه  الا ن 
انبیا لرگر ینو ب قا ره -  اولو ب سینه زنا ن
تک عزا دار ی دگل واله و حیر ا ن دولا نا ن 
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نور 
---------------

سا لد یلا قا رداشینین دشمن قر آن قو لینی  
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی  
هئله بیراصغر ی وار دو رکه او نو ن بیرتلینی  
قیمت جا نیله آلماق لیقا لعیادولا نور 
--------------

گل یکا ن کهریزه بیر عده ای دل خستییه با خ 
صا حب عصر آدینا دا یر او لا ن دسییه باخ  
بیز کیمو خ عا شق او لا خ عا شق وارستییه با خ   
الی قوینو نداگلوب زینب علیا دو لانور

====================

کریز به48 شهید یکانات

شهدا نین یئر ی بوئو لکه ده الا ن گویو نور
آدلار ی وقتی گلور ها  ممی اور کلر دویو نور    
عد نیده  د یلدن اولار ها مو سی الان سو یو نور   
شهدا قانیئیله پر چم مولا دولانور
--------------

میر لطیف  _گرز علی _ شورالدینیله  _ میر جعفر 
عرش اعلا یه گئد یب قالما دی اوللاردا ن اثر   
ایکی قاردا ش بیری میرهادی_ بیر  ی میر اژدر
بو لارین عشقی  اورکلر ده اد یب جا  دولا نور 
-------------

رو سفیدگتد ی شهید لر ها مو سی دنیادن 
دو برادر- غفار _میزعلی مه سیما دن
قلمین قد رتی یو خ قطره یا زا در یا دن
شهدا عشقینه مو ج ایلور ی دریا د و لا نور  
------------

رضو ی  _ ها شمی وحیدر ی مر دا ن دلیر 
میر رحیم _ معصو میلن _  حمز ه لو _ دعو ا گو نی شیر 
میر حسین  و میرعزیز - ذاکر ی برران شمشیر
با شینا مظلوم حسینین بو لاراوردا دو لانور 
-------------

گلشن دینه وئر یب سو یرینه احمد قان  
نعمتی- محبو ب عراقی کیمی او ل رو ح روان 
او شهید برجلو د ا گتدی همان دوز  یو لدا ن  
هجله گا هلار ینا با خسا ن  غم عظما  دو لا نور
-------------

میکا ئیل آفتا ب وجنگی او رحما ن  رشید 
حکمعلی پیری _ حصار ی اوچ عراقی   شهید  
یو زلر ی او لدی بو لار ین  هر ایکی دنیا سفید
رو حلاری ایندی گئدیب جنت الا علادو لانور 
------------

چنگیز – ابرا هیم – حسن – نوری – گل زیبادن 
اصغر آهنگری و حققی او با تقوادن 
بو لار هر آ لتیسی دا گتد ی یکا ن علیا دن 
ببو لارین عشقینه الحق یکان علیا دولانور  
----------------

یا زورا م– محبوب و- قر با ن علی  شیخ بگلو دن 
شاد او لا روحی  حسندن –حسن ء بگلو دن 
او شهید قادرحسن زاده ء - میر زالو دن 
چار کسن اهلینی بو للار ائدیب احیا دولانور  
---------------

بیرده اسفندیار و رستمی و میر   قربا ن 
جا معی لن او حسینی ایکی مظلو م جوا ن
سید آقا - میر ولی ده وئردیله حق جبهه ده جان
بو ایکه قاداشیله ایندی او سقا دو لا نور  
---------------

عبد الله  جامعی دن ده سئورم بیر یاداو لا  
یکانی مطلقۀ رو حی گورو م هر آن شاداولا  
شهدا قا لما دیلارعشقیده بیر زره دالا 
بو یکا نا تیده گل گور نئجه غو غا دو لانور  
--------------

یا دگار ی گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار  حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن  
شعر لر ی او خد ی دئلَر خائنین هر یئر ده گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسون گلوب ها ردا دولانور
------------

آیر ی دو شمو شدی اگر چه بو یکان   کهر یزد ن  
نا یل او لدو م گنه خد متلر ینه  تبر یزد ن
آلما بوعشق حسیننینی خدا یا بیز دن 
علمی هاردا  ا سه نوکر ی او ردا دو لا نور 
-------------

((یادگار ی)) گل ایله بو ردا داخی ختم کلا م 
شاد او لا روح شهیدا نیله هم رو ح اما م 
اولدی  قر خ سگیزینین آدیله ا شعار تما م 
  اوللارین عشقینه یاز  طبع توا نا دو لانور
========================

======================

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۷
حاج محمد یادگاری

((خروج از مدینه))

و اشاره به  75شهید منطقه یکانات

------------

کر بلا منتظریم دور منیم الان گئدرم
جا نیمی ایله ماقا دینیمه قر با ن گئدرم
    من آ نا گئیتم لییم =سیزی ترک ایتمه لییم
---------

و ئر مه رم بیعت الین  دنیا دا اهل  ظلمه
خو اهشیم وار دی که قالما قیما اصرار ایلمه
بیر مر یضه مد ی قالا ن بر ده کی ام السلمه
را ضیم با شیما هر نه گله بوردان گئدرم
---------

ا سو ری با شیمو ن او ستو ند ه ا بو ا لفضل علمی
اهل عیالین نگران الما گیلام یوخدی غمی

زینبی او لسا کیمین اولما ز او نو ن کسر وکمی
ایتموشم زینبیله عهدیله پیمان گئدورم
-------

منی جد یمد ن آیردی آنا اشرار د نی 
ایلورم تر ک سنی بیر ده کی روحیم حسنی
ایکی اوغلی ایچه جاخ شهد شها دت  علنی
ایلییم اوللاری دافدیه جانان گئدرم
-------------

آلتی آ یلیقدا ن  اگر قربا نین آز او لسا یا شی
حا جیلارذبح ایلیو ب مکه ده کسمه زله با شی
آلتی آیلیق او لا اصغر ایدورم من تلا   شی 
اللریم اوسته بالام اوخلانا عطشان کئدرم
--------------

علتی واردی حسینین گلن ایا می سا یی
ایستوراتما مه یته اصغرینین آ لتی آ یی

منی قر با نگه عشقه آنا عشقیم آ پا یی
عشق قر با نگهینه شادو خراما ن گئدرم

-----------

بو محن زینب علیایه ا گر سخت او لاجاخ
شا میده آیریلاجاخ  اوردا  رقیه قالاجاخ
معا ویه اوغلو نی تختدن بو قیزیم  دور سا لا جا خ
کاخ ظلمی ئده جاخ شامیده یران گئدرم

---------

کر بلا ده با تا جا خ قانینه انصا ریم آنا
دو شه جا خ قو لسو ز آتیندا ن یئر ه سر داریم آنا
زینبیم اوندا او لار دینه علمدا ریم آنا
سرنی ده او خو یام کو فه ده قرآن گئدرم

----------

عهدی که با غلا مو شام  من اومرا م اوسته وارام
یار و انصار یمیله اسلا ما قر آ نه یا را م
ایتمر م شکو ه نقدر او لسا بو جسمیمد ه یا را م 
قو یمارا  م عشقیمه زره یته نقصا ن گئد رم
-----------

اصغرین قا نی  یز ید ین آدین عا لمد ه سیلر
بونی آینده گلنلر دو شو نر یا خشی بولر
ظا لمه بلی دئمز جبهه ده مر دانه ئو لر
نهضتیمدن ها می نهضت لرآ  لاجا ن گئدر م

--------------

وئره جا ق دور قانیم اسلام دینینه تازه حیات
شهدا زنده دی یو خدور او لارا  حتی مما ت

ویتمش بش  فدیه وئیر حتی  یو لو مدا یکا نات
ایستورم ثا بت او لا خلقه بو عنو ا ن گئدرم
----------

گرزعلی احمد و قر بان میرحسین پا ک نهاد 
حکمعلی معصو م وجنگی میکائیل رو حلاری شاد
میر رحیم و رضوی ذاکر ی لرده  او لا یاد  
قانلاری ایلییا جاح ایرانی رضوان گئدر م
------------

شاداولا روح حسین و حسن غفاری

کریم زالی و رحیم زالی ایکی دینداری

بو دوت قارداشین علیزاده اولوب  غم خواری

منی هر هاردا ندا ایتسه شهیدان گئدرم

-----------

اژدر و هادی غفار میزعلی بودورت اخبی

رحمانین حیرینین پیری حسینین ادبی

هاشمی - حمزلو و میر جعفر اولاد نبی

شور الدینلن -لطیفی ایتماقا مهمان گئدرم

- -------------

 اوچ عراقی ایکی تن جامعی مردان حجیز

پرویز اسفندیارورستمی مردان ستیز

حصاری یلن او حسینی ایکی غم خوار عزیز

یارالی قلبلره ایتماقا درمان گئدیرم

-----------

من گرکدور شهدایه آنا جان یاور اولام

میر آقا میر ولینین باشینی  آغوشه آلام

کاخ ظللامه گرک دنیادا من لرزه سالام

قانیمی ایتماقا اوز دینیمه احسان گئدرم

----------

برجلو ئیله خدایاری و حقی -نجفی

مغلویا-سعدیه - بو للار دی گتوردی شرفی

سیدلو اهلینی آگاه ائدیب  حقی هدفی  

اوللارا لطفیمی من ایلرم ارزان گئدرم

------------

محبوب  و قربان علی و حسن میرزالی

قادریلن او حسن بگو مقامی عالی

چار کسن اهلی دیلر خوش بو لارین اعمالی

شهدانین باشینین اوستونه هر آن گئدرم 

-----------

یرمی اوچ فدیه  اولار  حتی یکان علیادن

حسن و چنگیز و آهنگری والادن

خضرلو - حقی - مظاهر کیمی  مه سیمادن

منی هر هاردا ندا ایتسه عزیزان گئدرم

------------

رحیم علیایی - علی-عیو ضیلن اول شیخلو

نظری-مصطفی زاده - آخوندی غملو

آلتی تن شهرتی نوری -نبی لو  نورلو

اولارین عشقی اولار مکتبه برهان گئدرم

--------------

او علیزاده -حسین زاده جوادی شهید

او یکان علییا بوللار وئربدور امید

شهدا منکر دور دنیادا  افراد پلید

مکتب و ائدمی من ایلرم اعلان گئدرم

------------

ایلرم رسوا آنادنیادا اهل ظلمی

یادگاری ده اوپر قانه بلشمیش علمی

گوز تیکب دور بیزه یوخ پارتی پولی وار قلمی

اونادا طبع روان ایلیم احسان گئدرم

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۲
حاج محمد یادگاری

 

شهید مفقو د الاثر  گرزعلی محمد زاده

=================

 راجع به سالگرد شهید گرزعلی محمدزاده در مورخه 9/8/1361  در عملیات مسلم ابن عقیل به درجه شهادت نایل شده بودبنابه درخواست برادرشهیدمحمد محمدزاده که هیئت  جضرت ابوالفضل(ع)  یکانیان مقیم تبریز در شهر ک اندیشه تبریزدر  سال 94 سوم ماه محرم                درمنزل ایشان  دعوت بودند این شعر در حضورحاضرین خوانده شد

==========================

================

جبهئیه سو ماریده  بذل ا یلین  جان  گرزعلی  
  پیکری پامال اولوب دینه وئرن قان  گرزعلی   
--------------

هل من نا صر سو یلدی ایرانیده روح خدا    
جبهییه اعزام او لو ب سن سو یلدون لبیک آقا

مکتب اسلا میو ه ایتدون شیرین جا نین فدا    
او لین گمنا م شهیداو لدو ن یکا ندا ن گر زعلی   
-----------

چو خلی زحمتلر چکو ب  گتدو ن آنا ن قلبین اله   
سو یلدین مندن خطا گورسن آنا  جا ن عفو ایله    
مجلس تر حیمیمه قو یما منا فقلر گله 
عمر یو ه وئر دین او آز سنینینده  پا یان  گر زعلی   
------------

سن  جها دین لذ تین دنیاده یا خشی  آنلادین 
قهر ما ن ایدون جوا نلارایچره حتی پا ک آدین  
سن شها دت فیضینین او لده بو لموشدون داد ین 
ایلدین جا نین فدای  دین و قر آن  گر زعلی  
----------------

ترک تحصیل ایلیو ب آماده او لدو ن جان بکف  
جبهییه جنگه طر ف اعزام او لدو ن با شر ف    
یا ابو ا لفضل آ دی دیلده تر کشه او لدون  هدف

چا تدو ن او ز مقصودیوه ای جان جا نان گر زعلی   
-----------

چو خ گو زل خد متلر ایتدون انجمن اسلا میده 
ثابت ایتدو ن ایما نین  سن اول گو ز ل ایا میده
یازد و ن اسرائیلین او لسو ن محونا بود نا میده   
یازد یقان شاهدی دیوار دبستان گر زعلی    
-----------

بعضی  خا ئنلر سنه  آد قو یدی جاسوس سو یلدی   
مکتبی او لما قلیقین پاک قا نین امضاء ایلدی   
حیف قا رداشین محمدجا ن وئر نده گور مدی   
ایتدو ن اوزقا رداشیو ی هجرینده گریا ن گر زعلی  

----------

ایستو رم بیر خا طرن اشعاریده  من سو یلو رم   
بو سو زی من حق سئون انسا نلارا عرض ایلو رم   
سن دئدین دویوم  جها ندان دنیانی من نیلورم   
با غلادو ن اللا هیو یله عهد و پیمان  گر زعلی    
-----------

سو یلدو ن بیر نسگلیم وار قلبیز ی ایلر یارا   
گو ند ه بیر دفعه آنا م  آ غلار با خار دیو ار لارا   
قبر یم او لمازآغلییا- معطل قالار  گتسو ن هارا  
سسلیینمز  قبر یو ه گل گتدیم الان گر زعلی   
---------------

دین و اسلامین یو لو ندا جبهه ده با تدون قا نا ن    
گلمد ی گل  پیکرین قالد ی گو زی یو لدا آنا ن   
چونکه فوت ایتمیشدی چوخدان شهرتبریزده آتا ن  
قلبیوی داغ ایلموشدی داغلی هجران کرزعلی

-------------

جان وئر ن  وقته گلو بدور  فاطمه حتماً یا نان  
سن او نی گوردون آناوی سالمادون  اصلاًیا ادان

فا طمه گوردی حسین تک باتموسان سنده قا نا ن

گل یوزَن  بیر باخدی  زهراسویلدی جان گرزعلی

--------------

یاری یو شلو ب یازمارا م من کلمه ای بیگانه دن
سو یلرم من با ش وئرن ابرا هیم در دانه دن 
میر آقا و میر ولی تک با وفا جا نا نه دن         
ئو لکه میزه گتدیلر  شان فراوان گر زعلی        
--------------

حقّی وآهنگری- نو ری له جان جا نی حسن        
گیدی ابراهیم وچنگیز  اگنینه سن تک کفن  
آ لتی  گل وئر دی  یکان علیاده  دینه مثل سن   
بعثیا ن او للاری ایتدی تیر با ران گر زعلی   
-----------

عرض ائدوم بوردا حسنلن اول ایکی شیخ بگلو دن     
حسن ء بگلو شهیدن - روحی شا د  میر زا لو دن      
چارکسن چو خ مفتخر اولدی  مقام عالی دن 
آلتی قر با نین آدین من یازدیم الان گر زعلی
-------------

الهامی لازمدی من بو با وفا لردن آلام     
سعدی دن شهرو د –مغللو دن اوابراهیم نا م    
تا ائدم ایفای عهداشعاری بو للاردا ن یازام     
بوشهید لر ایلدی ایرا نی  رضوا ن گر زعلی 
---------------

بلی قیخ  سگیز تن  اولدی بو یکا نا ت هدیه سی        
اولدی بو للار تک تکی اسلام و قر آن فدیه سی         
بو للارین بیست اولدی الحق امتحا ندا نمر ه سی    
اجر یزی حتماً وئرر خللاق منا ن گرزعلی

--------------

یاد گا رییم  شهیدانه ئولونجه نو کر م      
اوللارین ایثا رلارین هریئر اولا من سو یلرم      
من محمد قارداشیندان- شعر یده عذ را یسترم  
قلبینی شعر یله ایتدیم- بوردا من قا ن  گرزعلی 

 

========================

============

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۴۷
حاج محمد یادگاری

ولاد ت با سعادن ام ابیها د خت رسول الله حضر ت زهرا (ع(,

وگریز به 48 تن شهید سر فراز  منطقه یکا نات

========================================

==========================

=============

سلا م ا ی فا طمه ا م   الا ئمه   دخت   پیغمبر

سنین شا نو ند ه ناز ل ایلو ب الله سو ره کو ثر

او سو ره پا یما ل ایتد ی منا فق  نقشه سین یکسر

گلو ب او ن بیر امام دنیایه سیز نسل مطهر دن

علی المر تضادن سن کیمی بانو ی اطهردن

--------------

د ئیر د ی عصر پیغمبر د ه کی کفار  بد اختر

پیا مبر ئو لسه نسلیند ن  فقط و ار بیر نفر دختر

ولی قر آن د ئین تک دشمنا ن دین او لو ب ا بتر

بو گو ن عمر عا صید ن بو جهلید ن ا صلاخبر یو خد ی

ولی او لا د  پیغمبر علی هر نسلید ن چو خد ی

----------------

بیر عده ظا هرا انسان و لی گرگا ن دیر ند ه

اولاراوزقیزلارین قبره قو یا ردی زند ه به زند ه

قیز اولادین اولار چوخ پیس حساب ایلردی شا نو نده

گلو ب د نیا یه زهراسی - پیا مبرعهد ینه یتد ی

خر افا ت و جها لت یئریو زو ند ن بیر د فعه گتد ی

---------------

قدم دنیایه قو یدون-   فخر نسو ا ن حضر ت زهرا

سنین پا بوسیو  ه حوران جنت گلد ی هم لعیا

صفورا –آسیه –    سارا و مر یم -   حاجر   و حو ا

مقا م زن ایله  او ج ایتد ی چیخد ی عر ش ا علا یه

سنه دایه او لا – لعیا -  گلوب حتی تمنا یه

-----------------

بشارت مژده سین اعلان ائدن روح الا امین اولدی

خا  نملارعزت وشوکت تا پوب پرده نشین اولد ی

قا لوب قیزلار یئکئلد ی گتدی ائو لرده گلین اولد ی

او قیز لار دا ن گلو ب دنیا یه یو ز مینلرمجا هد لر

ا ئد یبلر اسلا م و قر آنه جا ن قر بان اوزا هد لر

-----------------

گئد ر دا ما ن زند ن معر اجا مردا ن  با ایمان

بلی زن دور دوغا ن عما رو یا سر  بو ذر و سلما ن

بلی زن دور دو غا ن روح خدا بت سیند یرا ن ا نسا ن

هامی شا هد ی بت لا ر سیند یر ب دشمنلر ین یو رد ی

او زی گتد ی یئریند ه اما بیر بت سیند یرا ن  قو ید ی

----------------

بلی زن دور دوغا ن او ن او چ یاشیندا قوخمو یا ن سر دار

که تا نک آتدا یا تو ب دنیا نین اهلین ایلد ی بیدار

د ئد ی رهبربو دور رهبر بیزه او رهبر اخیار

هما ن ایثا ر یلر  با عث او لو ب کو ر   او لد ی خا  ئنلر

بسیج آد ی گلند ه  تتر شر کا خیند ه  بی د ینلر

------------

بلی زن دور ازل گتد ی-  رسو ل اکر مه ایما ن

بلی زن دور او لا ن-  اسلا م و دینه او لین   قر با ن

بلی زن دو ر یخا ن-  کا خ یز ید ی ایلیین ویرا ن

او زینیدور او نو ن زهرا او لو ب دنیا ده استادی

مقا مه با  خ- که او لدی  قهر ما ن کر بلا آدی

--------------

بلی زن دوردو غا ن-  مینلر بهشتی با کری چمرا ن

رجا ئی و مفتح -با هنر-  مر دا ن با  ا یمان

ائله زن وار بو ایر ا ندا- وئر یب بش نو جو ا ن قر با ن

بو حزب الله خا نملار دا ن اگر ایر ا نداچو خ چو خد ی

او لار دا صبر زینب وار دی ا صلا  وا همه یو خد ی

==================

گریز یه شهدای یکانات

===========

شهیدان یکانا تین گوروم روحلاری شاد ولسون

او لار با ش وئردی بیزبا ش ساخلیاق اوللاردان آ داولسو ن

یازورام شعریده قیخ سکیزینین آد ی یاد اولسون

شهداوئرمه دی قان بیزسو یا خ قان دور مو یا خ  قا ندان

بها لیق ایلیاق ایجاد-  سالاخ مستضعفی جاندان

------------------

شهید شور الد ینیله –گرزعلی و میز علی-  جعفر

و بیر ده میر لطیف غیبی-  بو لارا او لدی هم سنگر

بو لارین هر بشی مفقود اثر دی عشقیده بر تر

قو چعلی بخشعلی خا نلار دا ذکر او لسو ن گر ک شعرده

او لارین آد لارین الحق بو لار دور ایلدی زنده

-------------

بیزی سسلو ر  الان معصو م واحمد و قر بان  و رحمان

میر آقا- میرولی-بو جو ت برادر  د ینه پشتیبان

میر اژ در – میرهادی غیبی ایکی قاردا ش با ایما ن

گر ک اشعاریده  بیربیر یا زیلسو ن دینه حا میلر

حسین و محبو ب-  ابرا هیم  بو او چ همنا م عر اقیلر

--------------

میر عبداله -ا بو طالب - میر عزیز  -میرحسین ذاکر

او لو بدور حکمعلی – اسفندیار پیر ی- دینه نا صر

حسینی-نعمتی – جنگی –رضو یله اومیر نادر

مصیب هاشمی و حیدری –غفّار گل احمر

حصاری –رستمی و میررحیم سر دار نام آور

--------------

یکان علیادن آ لتی- تن شهید- چنگیز وجا نجا نی

شهید حقّی و آهنگر ده ا و لدی دین قر با نی

مظاهر – نو ری ده او لدی حسینون او ردا مهما نی

سعدی-شهرود-=مغلو -ا براهیم بودینه قان وئردی

مکا ئیل آ فتا بی غیر یتین الحق نشان وئردی گوردی

-------------

سراغیم وار  منیم  شیخبگلوبیرجوت گل عم او غلی یدن

وئرن جا ن جبهه ده  میر زالو تک  مرد الهی دن

بو او چی انسان حسن نام  چار کسنلی شان عا لی دد ن

بکا نا تدان  بوقیخ سگیز شهیداو ز کا مینه یتدی

بو لارین قا نلاری دور که بو یو ردا افتخار گتدی

-------------

بو لورم و ا رمنیم بوشعر لریمده آجا نا  نقصان

کنا ره چیخ مو شام چو ن مطلبیمدن  ایلو رم  اعلان

شهید لر  اذن وئرسه  ا یلرم اشعاریمی عنوان

بو مو رده خانم زهرایقینیم واردی عفوایلر

عنایت ایلسه قاصردلیم ا شعارینی سو یلر

------------

خا نملار وار یکا نا تدا خدا ا وللارا یار او لسون

خا نم زینب  یو لون او للار گئد للر افتخار  او لسو ن

مقام زن نه با ید  اسگیلیب د نیا ده خوار او لسو ن

آنانین زیرپا ینده   - بهشت جاودان واردی

پیا مبرامری دور- خدمت ائدین تا جا ندا جان واردی

-------------

دو با ره عزت و  شا یا نه چا تد ی   فر قه نسو ان

که او لد ی فا طمه مولو دی ما در لرگو نی اعلا ن

اشید سین بو  سو زی  ایتسین عمل زنها ی با وجد ا ن

او کس که  پیر و خط خا نم زینب و زهرا دی

حجا بین گر رعایت ا یلسه بول اهل تقو اد ی

-------------

حجا ب اسلا مدا سنگر دی بو سنگر ده شرافت وا ر

بو سنگر ده  فضیلت وار دی- غیر ت واردی – عزت و ار

رعا یت ایله سه هر کس- او نا عقبا د ه جنت و ار

شفا عت  ایلییر  زهرا و زینب- شر طی و ار او رد ا

حجا بین  هر او کسلرکه - رعا یت ایله سه بوردا

------------

کرم دریا سی دوریاز(یادگاری) حضر ت زهرا

و ئررانعا میو ی تاخیره سا لمازعصمت کبری

او نی چوخ ایستیررالله سوزون سا لما زیئر ه حتی

او لاندا  روزمحشر فا طمه  هرنیلسه ا یلر

جهنم  آ تشین زهرا دئسه الله خمو ش ا یلر

=================

 

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۴ ، ۰۸:۱۳
حاج محمد یادگاری

احمدمحمدی فرزند  نقد علی محمدی  متولد                   در یکانهریز بدنیا چشم گشود و وبعد از اتما م دوره دبستانی در دبستان عماریه خاطر وضع مالی تر ک تحصیل کرد وجهت کمک به پدر مشغول کار شد ودرخانواده ای تربیت یافته بودکه نظیرندارد ودراوایل انقلاب بعداز پیروزی  به شپاه رفت ودر عملیات  فتح المبین 1361/1/2پس از منهدم چند تانک براثر اصابت تر کش خمپاره بدرجه رفیع شهادت نایل گردید

=====================================

شهادت پاسدار شهید احمدمحمدی  

====================================

========================

پیشواز ائدین بیر گل پر پر دی بو

گر ببلادن گلوری تر دی بو

جبهیه  قر آنیده او لدی فدا

احمد آدی فدیه داوردی بو

===============

چو ن بو نی بسلو بدی  یکا نا ت اوزی

مشهوردی  حتّی یکا ندا دوزی

بوندایدی  اهل یکا نین گو زی

ایتدی سر افرا ز بو یکا نکهریزی

را  هینه  قربا ن مطهردی  بو

احمد آدی فدیه داوردی بو

------------

قرآ نا خاطربونی تشیع ائدین

اهل یکا نات بو گئدن یو ل  گئدین

قان وئرین احیا او لا اسلام و دین

ایرانی دشمنلر ائدیبدور کمین

عشقینی حق جبهه ده گو ستردی بو

احمد آدی فدیه - داوردی بو

-------------

جبهیه شو شدا بو یا نو ب قا نینه

وئردی جا نین دینینه قر آ نینه

سو یلو یو ن احسن بو نو ن ایما نینه

تسلیت عر ض ایلیون اعو انینه

فخرایله سو نلر بیزه سروردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

--------------

ا نینی فدیه ایلدی قر آنا

سو یلدی مندن صورا صیر ایت آنا

گر شهید او لسام ایله حمد و ثنا

شگر ایله دین او سته بو یا نسام قانا

سو یله گیلن اکبره نو کر دی بو

ا حمد آدی - فدیه داوردی بو

-------------

اسمعلی ایستردی بو نا سو ز دئیه

چوخدا نیدی گئتمیشیدی جبهییه

افسو س او لا گور مه دی بو لمم نئییه

درد و دلین او کیمه بس سو یلو یه

تا او په  یو زدن دئیه اطهردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

--------------

بادصباگیت او ل عجب شیر ه سن

پا دگا نا حتمی گذر ایله سن

اسمعلییه تک بو سو زی سو یله سن

گل یکا نا ته بو گلی ا ئیله سن

سو یله منه غملی   برادردی بو

ا حمد آ دی - فدیه داوردی بو

-----------

مر حبا سو یله سنه ای پا سدار

سن جا نیو ی اسلاما ایتدو ن نثار

سن شهید او لدو ن ولی اسلام قالار

او یسه سنی رهبر ائدر افتخار

سو یلو یر الحق  - دلاوردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی بو

-----------------

احمد اطاقن نئجه باخسو ن آنا ن

چوخدی  سنین ایندی قا نا ن قان آلا ن

مشتا قید ی سا غ  سنی گورسو ن آتا ن

او لمادی قسمت اونا وصلین بیرآن

حقّه دئدی  هدیه کمتر دی

احمد آ د ی - فدیه داوردی بو

------------

عا شقان ایلو ن بوایشین چاره سین

قو یمایو ن  گو رسو ن آنا سی یاره سین

با غلا سو ن اما با شینا قاره سین

او خشا سین اما   اوزی دلداده سین

تا او یا نا سو یلو یه مادردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

------------

قاردا شی خد متده دی سیز آغلو یو ن

اهل یکا نا ت سینه زی دا غلییو ن

قا ن گلو ری یا ره سینی با غلو یو ن

اسلام دینی رو ج تا پا هر یا ندا

دیلده حسین سسلدی جان وئر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

-------------

حتّی نئچه گو ندی که بو یاتمویو ب

دینینی دنیا یه بلی ساتمو یو ب

شبهه لی لقمه  بو شهید داتمویو ب

حقی بو ناحقه گئدیب قا تمو یو ب

بو ذره تقوا ده  برابردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

------------

یا ر غیب اهلی سیز ه الله کمک

تسلیت لازمدی  سیزه بیز دئیک

بیله شهیدن بلی تجلیل ائدک

راهینی عالمده گر کدور گئدک

گو ردی هامی تا بع رهبردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

--------

تسلیت  عرض ایلییو ک بیز ملو ل

نقدی جان قربا نین او لسو ل قبو ل

شا فی او لا جاخ سنه آل رسول

خد مت عبا سه با لا ن ایت نزو ل

سو یله ابولفضل سنه چا کر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

-------------

سو یلدی هر ایشد ه خداور علیم

دشتیه عبا سد ه بو مستقیم

بو سو زی یاز سو یلوری عقل سلیم

عهد ایلدی جیهه ده منده ئو لو م

رهبر ینه ما لک اشتر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

----------------

ثبت ائدور م بو سو زی من مقتله

حشر ید ه رو شن او لا جا خ مسئله

امر او لا جاخ اور دا شهیدا ن گله

شاعر آلا ن وقته او لاردا ن صله

ثا بت او لار دینینه یاوردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

------------

(یاد گارا م )قلبیم هر آن غم وئرر

جوشهگلر طبعیم اودور نم وئرر

بو شهدادور که منه دم وئرر

حشر ید ه بو للار منه پر چم وئرر

حامی دین پیر و رهبر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

===========================

=================

درشعر که آمده ا ست  اسمعلی محمدی برادرشهیدبود

درموقع شهاد ت برادرش در پادگان عجب شیر سرباز

بود  خدمت میکردو نقدعلی محمدی پدر پیر شهید و

صیاد محمدی  نیزبر دارشهید میباشد و کلمه یارغییب

آمده  یکانکیهریز چند طایفه است یارغییب یعنی طایفه

غیبی  که محمدی نیزاز همان طایفه میبا شند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۰۷:۲۹
حاج محمد یادگاری