شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۰ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

عاشورای یکانکهریز سال94درجلو امامزاده

((قیامتده ایلر شفاعت شهید))

سلام بر حسین و یاران او و بخصوص شهیدا ی یکانات

------------

یا بن زهرا حق دئین لرد ن سلام اولسون سنه 
کو ی عشقیزه ئولن لرد ن سلا م اولسون سنه
-----------

انقلا بی ای اولا ن الگو تما م عا لمه 
دنیا داخطین گئدن لردن سلا م اولسو ن سنه
------------

ای ائدن حق جبهه سیند ه جا ن فدا قر با نلارین  
جبهه لرده جا ن وئرن لردن سلام اولسون سنه 
------------

ای شهید لررهبر ی ای سرورآ زادگا ن 
گلمییوب جسمی ایتنلردن سلا م اولسو ن سنه
-----------

زینبه ن تقلید ادیب مولا شهید لرما در ی 
او غلونی قربا ن ائد ن لردن سلام اولسون سنه 
----------

وئر دی دنیا یه ابو الفضلین  شها مت در سینی 
قوللاری تندن دو شن لرد ن سلا م اولسون سنه
----------

اکبر یله قا سمه قربا ن جوا نلارهاممو سی 
نوجوان دا غی گو رن لردن سلا م اولسون سنه
----------

شیعه لر قربان آنا وو ن قبر نا معلو مینه
جسمی گمنام گل بدنلردن سلام اولسون سنه 
----------

چو ن یکانات اهلی یکسر عاشق جدیندیلر دیلر  
بووفالی هم وطن لردن سلا م او لسو ن سنه
---------

گلمو شم  تبریزیدن الان قوناق   من بو للارا 
مهد ینی دیلدن سئو نلردن سلام او لسو ن سنه 
----------

بو یکاناتدان دا چوخلار ی سیزه قربان اولوب

حمله لرده جان بکف لردن سلام اولسو ن سنه

=====================

=============

=======

ایستورم یتمیش بشینین من یازا م آدلارینی   
قویدولاردین اوسته اوللارالحق هرزاد لارینی  
یا د ا ئدراهل یکا نات اوللارین یادلارینی   
حمله وقتی خط شکن لردن سلا م اولسون سنه

---------------

بش نفر او للاردان اما او لد ی مفقو د اثر 
یوخ اولاردان تا بحالی بیرنفروئرسون خبر 
میرلطیف و گرزعلی- شور الدینیله- میرجعفر 
قا نلی دریا ده اوزنلردن سلام اولسون سنه    
-------------

احمد و قربان- مظفر- میرعزیزو میرحسین       
اژدروهادی – غفارو میزعلی دورت نورعین  
بوللارین مثلین داخی بوئولکه میزگورسون چتین    
جو ت اوغول قربان وئرن لردن سلام اولسون سنه    
-----------------

رستمی وحیدریلن- جامعی وآ فتا ب 
ها شمی– پیری -حسینی ئو لما قاایتدی شتا ب
نعمتی وحمزه لو- اسفندیا رکا میا ب  
دشمنین قانین توکن لردن سلام اولسون سنه 
-------------

میرعلی اکبر – میرعبد الله- حصاری باوقار

     معصومیله- میررحیم –رحمان- مرید کردگار     
محبوب- ابراهیم –حسین بو اوچ عراقی جاننثار  

رهبره لبیک دئین لردن سلام اولسون سنه  
---------------

حسن غفاری -حسین غفاری مردان خدا

رحیم زای و کریم زالی اولان دینه فدا

 علیزاده حکمعلی ده اولمادی حقدن جدا

حق یو لوندان دونموینلردن سلام اولسون سنه

---------------

میر آقا و میر ولی هجرینده اولدوخ دیده تر

 بو ایکی قارداشه ایله یاحسین لطف نظر

بو یکانکهریزیدن اولدی  شهید اقیخ نفر

اکبرن تقلید ائدنلردن سلام اولسون سنه

-------------

بیر گزارشده دیوم الان  یکا نه علیادان   
چنگیز- ابراهیم-حسن جا نجا نی تک بی پر وادا ن  
نوری وحقی - علی اصغر کیمی با تقوادان   
قا نی سنگر د ه سو زن لر دن سلام او لسو ن سنه  
--------------

آلتی تن نوری شهید اولدی دل آگاهیلن

دکتر علیزاده ه گتدی بلی اول راهیلن

بو ایکی تن عابدینی چوخلی حزب اللهیلن

بو یکان علیائی لردن سلام اولسون سنه

---------

اخوندی - شیخلو -جوادی و نبی لو نامدار

مصطفی زاده  خضرلو دین حقه پاسدار

حسین زادیله رحیم علیایی دلسوز جانثار

بو صداقتلی جو انلردن سلام اولسون سنه

--------------

قادروقربا ن و محبو ب و حسن–دورت صف شکن
حسنء بگلو–علی میزالو- دین اوسته ئو لن 
وئردیلر بوآلتی قربا نی خدایه چار کسن  
باغ دینه قان و ئرنلردن لردن سلام اولسون  سنه
-------------------

برجلو ئیله  خدایاری - نجفی باوقار

گتدیلر بو للار یکان سعدیه الحق افنخار

یکانی مطلق امامی  حقی تک دوز جاثار

حقی احیا ایلینلردن سلام اولسو ن سنه

-----------

عاشقان هممیشه اوزیارین جها ندا آحتارار   
برجلو گتدی بکان سعدیلره  چوخ افتخار     
گتدی ابراهیم مغللو کندینه شان وقار 
حقین احیا الیین لردن سلام اولسون سنه  
--------------

اولدولار قربا ن ابو لفضله بو یتمیش بش نفر 
میر آقاو میرولی هجر ینده اولدوخ دیده تر

     بوایکی قارداشه محشرده اما ما ایت نظر   
اگبرن تقلید ائدن ل دن سلام اولسون سنه  
----------------

یاحسین اهل یکا نا ته اوزون امداد ایله  
کیم بو لاری یا دا ئدرمحشرده سنده یاد ایله   
یادگاری طبعینی گو یا وهم ارشاد ایله

تفریط افاط ایتمین لردن سلام اولسون سنه

===========

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۴ ، ۱۳:۴۹
حاج محمد یادگاری

عاشورای سا94 درامام زاده یکانکهریز تمام مردم زنو مرد هیئات حسینی = سلام اولسون سنه -شعر درموردامام حسین (ع) ویاران او  = 48 شهیدیکانات


دریافت
مدت زمان: 9 دقیقه 30 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۴ ، ۲۱:۰۳
حاج محمد یادگاری

اخطار به داعش و تکفیری و تکریتی ......

استفاده از ا شعار استادغفاری وکلامی 

=================

=====

ای لشگر تکفیری و تکریتی خو ن خوار  
اخطاریدی بو یوخلا موسان او لگیلا بیدار  
شیطانه اوزو ن سا تماگیلان ای سگ مر دار   
گل ایلمه اسلا میله قرآنیله پیکار  
مین ابر هه لر  دنبادا او لسا دایا قیندا 
تسلیم او لا جاقلارگنه منا ن قبا قیندا
--------------

بیر گون گوره جاقسوز یئر اوزونده اثر یز یو خ  
بیردی نه نه ز  اما بو جها نداپدریز  چوخ

آمر یکا سیزین  قارنیزی تنها  الییو ر تو خ
علت اودی که قلب ر سو له ووروسو ز او خ  
شیعه قا نینی سو کیمی هریئرده ایچیر سوز   
قارنیز تو خ اولاهرندن عالمده  گئچیرسوز   
-------------

مین فرقه اولان قان توکن افرادیزه لعنت
هم غیرتیزه لشگر بی داد یزه لعنت   
مولا درینی یاندیران اجدادیزه لعنت   
بو بکرآدی-  شهرتی بغدا دیزه لعنت  
صدامیله قذافینی - یاده سالاجاقسوز   
------------

او للار نه حالا قالدیلا سیزده قالا جا قسوز      

تبلیغا توزن دوزدی که اصلییتی  یو خدی 
باور الین اما او تبلیغلره چو خدی

ایرانین آدی سیزلره بیر زهرلی او خدی   

صبرایلییوروق فکر ائدو سوز  بیزلره قو خدی

صدام  لعین سگیز ایلی بیز له وو رو شدی 
آد صدام او لو ب کل جهان بیز له دورو شدی 
--------------

نه کشور سوره –نه  افغا نیدی  ایران   
نه غززه –فلسطین - نه لبنا نیدی  ایران    
نه خاک عراق و یمن- ایرانیدی ایران 
دنبا  تا نییور کشور شیرانیدی ایران 
رو باه دورانماز بلی اصلا ن قابا قیندا   
داعش دایا ناماز بلی ایران قابا قیندا

-------------

ظلمو ن  چالو شوب سیزلر اگر عوجه یتو رسه ز  
شیطانه اطاعت الییوب    راهی ایتور سه ز  
یوز  لشگر یزی کرببلا ایچره گتور سه ز 
بیرکرپیجینی کر او رانو ن حتی گتورسه ز

من سو یلمورم قا نیزی اوندا  ا یچرو خ بیز     
مثل علف  ایلوب سیزی اوندا  بیچرو خ بیز 
-----------

فتوای سیستا نیه قربان او لا جا نیم 
لبیک دئیر امرینه رگلر ده کی قا نیم    
وادی نجفده دایانو ب رو ح روانیم    
او ل سید والایه منیم وادوری ایما نیم 
فتوالری بمبیله آ تمداندا قوی دور 
زهرا بالاسی آدی علی سبط نبی دور    
----------

((قلبیم آلو شور آتش احساسین الیندن 
امنیتی یو خدورگو لو مو ن داسین الیندن)) 
((آلدیم بو گو زل بندی گل یا سین الیندن

سیلی یئمییو بسوز هله عبا سین الیندن ))
((بیرسدیدی عبا س که سیل سیندیرا بولمز 
وورساکیمی مارد کیمی یئردن دورا بومز ))
-------------

نه مثلی اونون یاب او لی گو یلرده نه یئرده   
هیهات گوره مثلینی دنیا داخی بیرده  
عاجزدی قلم شا نینی اظهار ائده شعرده  
هر کیمسه تو سل الییه یو م خطرده  
هر هاردااولا دادینه فیل فوری یتندی

زهرا بیوروب مثل حسینله حسندی

--------------

قدی او جا قدرتلی جوان دنیادا چوخدی 
عبا س صداقتده وفاده ولی یو خدی 
او خدا اونی ایستردی اوزون چشمینه سو خدی

زهرانی فقط آ غلادان اوچ شعبه لی او خدی

شمر حتی چیخاردانمادی  عباسی یو لو ندان

بو فخردی - دوت معصوم امام- اوپدی قو لو ندان

----------------

ای کاش حسینیندن او نا اذن او لا صادر
شمشیری الینده اولا تاصحنه ده  حاضر

دشمن صفینی پو زما قا عباسیدی قادر
عبا س علی او غلیدی هر محنته صا بر 
ای مدعی شک ایلمه بوایش اولا جا قدور
شمشیر ی ابو الفضل اله حتما آلا جاقدور
-------------

او لده وورار شمشیر ی او ضانی قا تا نه 
بیر ده دینینی دینارا دنیاده سا تا نه 
بی عرزه سعودی کیمی  غفلتده  یاتانه 
امداد ائده جاخ دینه گوره قانه با تانه  
مثلین گو ره هیهات او نو ن چرخ زمانه
جا نلار او لا قر با ن او اما ن نا مه جیرا نه 
---------------

غیضیله با خا -داعش عرا قدا قالا بولمز 
سورییه طو فانی او ظالم سالا بولمز 
مین داعش اولا کر ببلا نی  آ لا بو لمز  
بمبیله یمن -غززه ده -ویران اولا بولمز
فتوای سستانی ائدیب داعشی دل تنگ  
ای کا ش مر اجع لراو لا بو نلا هم آ هنگ 
-------------

بو بیته گرک دقت ائده عا قل و هو شیار

بیرعده  مسلمان حاجی شیطانه اولوب یار
حج عمریه هر ایلده گئدر دینینه  اغیار 

نه مکه- مدینه الییه شیطانی دیدار
اوللاردا نه وار غیرت و وجدا نیله ایمان
  

پو للاری اولارین یعمنی ایلیوری ویران 

---------------

سن سن دیکه دورسن بو لوروک آل سعودی 
عمره  ند ن ا دیر  گور نه قدر بی حیا سودی  
نیلور یعمنیله عراقی چو خدی شهودی 
من حاجی دئیو م بوردا سنه یاکه یهودی
الهامیوی شیطان وئرور ای  فاقد ایمان

سن دینمه فقط گیت عر فا تدا او خی قرآن 
-----------

میلیارددان آرتو خدی بو دنیاده مسلمان 
اسرائیل الینده نئیه عاجزدیله هر  آن
از بسکه یو خ اعرابیده ایمانیله وجدان 
سورییه طو فانی سعودی سالو ب الان 
غفلت یو خو سو ندان گوراخ ایکاش هامی دورسون  
وهابیلری حضرت عبا س اوزی وورسون 
------------

وحدت ا یله سه دنیاده گر تابع قر آن  
امن اوندااولار خاک یعمن غززه و لبنان  
قدسیله عراقدان چیخار اول فرقه دونان 
رسوا اولارعا لمده او گو ن  غاصب و شیطان 
کیم جرئت ائدر ایلییه پیغمبره توهین

قر آنی نئجه یاندیرار  عالمده او بی دین 
-----------

گل او لماگیلان دنیادا ناحق سوزه قائل

شمشیری چکو ب او لماگیلان هابیله قاتل  
شیطانه دئمورسن ئو لوم اولسون  نئیه غافل

اعمالیوی قور خورسان او سوزالییه باطل 
قرآنی یالاندان او خو سان حالت تر تیل 
وهابیتی عزم ائدوسن گور ماقا هر ایل 
--------------

داعشله – وهابی و یهودی و سعودی 
بو للار الییور جنگ ائدیر عده ای سودی
مهدی آقامو ن حکمونی حق وئر سه به زودی
او ندا کسیلر  ریشه وهاب و یهودی 
مین  لشگر شیطان دورا قر آن قابا قیندا
پامال اولی  حتما اولار ایمان قا با قیندا
------------

شیطان بیله فکر ایلوری اصحاب فیلیم وار
اغفال ائدرم مر دمی چو ن اللی دلیم وار
داعشله وهابی کیمی دنیاده الیم وار 
چوخ مثل سعودی  کیمی دنیاده  ائلیم وار
بیرعده مسلمان گنه واردور او نا یو لداش

فر هنگینه عاشقدیله اول فرقه اوباش

-------------------

اصحاب فیلی او لسا اونو ن گر بو جها ندا

بو لمو ر او ابا بیلر الان واردور هایاندا

مین ابرهه سی نابود او لار حمله او لاندا

طو فان اولی مظلو م قا نی یئر لرده جو شاندا 
شیطانین ایشیم یوخدی که الان گو جی و اردی
قان شمشیری آخرکسه جاخ -تیز گئجی واردی    
--------------

ئو لسو ن او لاری که حقی کتمان الیللر  
وجدانلارینی  خانه شیطان الیللر  
با خ دنیاده گوربیر نجه طغیان الیللر 
اوزنفسلرین تابع دو نان  الییللر 
شاعر اودی الله بو یو ران راهیدن  آزماز

بو انقلابین ضدینه اشعارینی یازماز 
------------

من یادگارام عرض ائدرم بو سوزی شعرده 
اللاهی  قسم وئرم اوزوم بو نئچه فرده 
عبا سه –حسینه – حسنه – اصغره بیرده

هر هاردا مسلما نی که وارا یند ی خطرده
آزاد ائله سین اوللاری اغیارین الیندن
راحت ایله سین او للاری اشرارین الیندن 
--------------

دم وئردی  منه حقّاً او غفاری-کلامی

بوردان اولارا یوللویورا م منده سلامی

هر شا عر اگر او لماسا بو نهضته حامی 
او للاردا بلی واردی ابو مو سی مرامی  
وخ واردی که شاعر قلمین اسلحه ایتسین        

   مظلو میلرین شعریله امدادینه یتسین      

  ===========================

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۴ ، ۲۳:۵۹
حاج محمد یادگاری

امداد خواستن ازحضرت محمد(ص)

                                         مبعث

====================

نور هدا محمد-شمس الضهامحمد - کان وفا محمد 
درده دوامحمد -مشگل گسامحمد-
===============

مبعث گو ننده گتدی جبریل سنه پیامی  
غفلتده قو یما یا تسو ن بو امت عوامی 
محشراو لو نجا د ینین قو خما اولار دوامی
 گوردی که داشّ آغاجدا ایلر او نا سلامی             
عر ض ایلیلله یکسر
صل علی محمد 
-------

اولده گتدی ایمان  مو لای شاه مردان

دوم خدیجه او لدی  ایلو ب بو نو ع عنوان 
بو دینه حامی او للام ای اشرف رسو لان
سن جد مجتبا سن هم  سرورشهیدان   
سندن قالار اما نت  او  عتر تیله قر آن  
الله سنه بتو لی ایلو ب عطا محمد  
--------

بو مطلبی که یازدیم سو یلو ب کتاب  فر قان
کو ثرآدیندا سوره شاهد بو بیته عنو ان
غبطه ائدر بتو لن جنتده جمله حوران
سن باخ مقا مه  دو غماز زهرانی مام دوران

   بو در پر بهانی وردی سن او منان    
وئر عیدیانه سن بو ل خیر النسا محمد

------------

آدین صر احتیله سو یلر سنین اذانلار
ایمانی او لمو یا نلار سویلر سنه یا مانلار
هم نا سزا دئیه للرقرآ نی یا ندرانلار  
فیلمیله تو هین ایلر بیر عده ای نادا نلار

  عشقینده اماجو شه رگده گلله قانلار
لبیک سو یلو یللر جا نم فدا محمد 
------

سن رحمت خدا سن- سرخیل انبیا سن  
سن جد نا زنین- سردار کر بلا سن   
احمد له محمو د   آدین حتی که مصطفا سن

قان جو ش ائدر یمنده  ایت او لاری دعا سن
سوریه ویران اولسو ن او لما  آقارضا سن 
سسلور سنی عرا قدا کر ببلا  محمد 
-------

بیر عده ده نه دین وار نه غیرت و شرافت     
آدین قو یو ب مسلمان بیرعده بی لیا قت     
مستضعفین قا نیندان حاضر ائدلله شر بت 
نو ش ایلییر او قاندان سو یلر یزیده لعنت 
هر کس او نی گورنده سو یلر یزیده رحمت   
سیقت دو تار یزیدن چو خ بی حیا محمد   
-------

شرعین دو نو ن  ربا یه او للارگئیند یللر

اسلامیانی حتی او لاردی پر لیلر   
قو ی عر ض ائدو م صر یحا اسلامه نیلیللر    
حج عمر نی او لاردور تفریح گه ایلیلر

   میلیو نلار ایلده حتی اول یئرده خشلیللر 
شیطانه او للار او لمو ش دوز رهنا محمد 
-----
سن گتدیگین شر یعت پاما ل او لو ب آراده 
بازار مسلمینده رایج تاپور رباده      
ایلله بی حجا بلار هر یا نیده زناده     
سو یلله بد حجابلار دنیاده نا سزاده 
عدل وعدالت الان ویلان گزور هو اده

مظلو می ظا لم ایتمور اصلا رها محمد   
--------

گه قر آنا ووراللار اود فرقه ارازیل  
سعی ایلییلله او لسون  اسلام دینی زایل  
قا نه با تو بد ی  ها بیل- شمشیر الینده قا بیل   
ایسته بالا ن ظهو رین او لسو ن بو دینه حایل
لبیک سو یو لو یللر- ایرا ندا  طیرابا بیل  
گو ر سند ی جبهه لر ده بوما جرا محمد
-------

گه نبش قبر  ا ئد للر ا نصارووو ن مزا رین  
ویرا ن ا دئللر حتی سو ریه نین دیارین  
سایما زلار اول شقی لر مظلومو ن آه وزارین    
غارت ا ئد للر  حتی او للارین هرنه وارین   
سهل سا یاللار او للار  مظلو مو ن آه و زارین   
او  ظلمی  هر گو ن ایلر قو م دغا محمد  
--------

گه فیلمیله وورا للار هر قلب پا که اود لار    
اسلا میان الیله طغیا ن ائد لله کفار    
سو ریه ده سعو دی دشمنلر ه او لو ب یار   
قبررقیه – زینیب – دورین آلو بدور اشرار  
ایستو لله تخر یب ایتسو ن  وها بیا ن بی عار  
عباسی یو للا ایتسو ن او ردا ن دفا محمد  
-----

بیدار او لوبدو ر الا ن دنیاد ه هر مسلمان    
مصرو- یمنله بحر ین –حقین ائدللر اعلان    
داعش نه ظلم ائدور یوخ   - شر حینه بو ردا امکان

آ ل سعو د بی دین سو ریه ده تو کر فا ن   
سسلور سنی  هرا یه بیت المقد س  هر آن   
نمرو د نار ین  ایتدو ن  جنت سرا محمد     
--------

ایلو ر یمنده  طغیان –آل سعود نادا ن     
آ مر یکا نین غلامی –آدی ولی مسلمان
قان نینو اده آخدی  دجله او لوب قیز ل قان    
دنیاده حدد ن آشدی ظلم و جنایت الان    
یازدی سنه اهانت گو ردو ن او جند  شیطان     
ایتمز حیا خدادن – اهل جفا محمد     
----

ایرا نیمیزدا الا ن وها بی ریشه سا لمو ش   
بیر عد ه نین قرار ین حتی که الد ن آلمو ش  
مستضعفینی گل گور ایند ی نه حاله قا لمو ش  
او للارین اللریند ه بو شا عر یز قوجا لمو ش  
بیر عد ه نین قرار ین حتی که الد ن آلمو ش  
او احتکارا ئد نلرایلر جفا محمد

--------------

من ایستو رم کمکلیو ق اوقو للاری قلمدن    
زینب مزار ی او سته او ل قر میز ی علمد ن     
لطف و عنایت او لسو ن او ل صاحب کر مدن   
بو شیعیا نی آ زاد ایتسو ن غم و المد ن   
چکمز بو یاد گاری رخسا رین او ل قد مدن    
خا ک قدو موز ایلر درد ه  دوا محمد   
====================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۴ ، ۱۵:۳۷
حاج محمد یادگاری

 

شهادت پدرو به اما مت رسیدن پسر

پدرامام حسن عسگری(ع) –پسر حضرت مهدی (عج)

============

بو گون بیر گو ند ی که دل او د لا نور ظلمو ن جفا سیندا ن  
و بیر ده حظ ائدور انسان خدا لطف عطا سیندا ن 
-------------

گر ک بو طبعیمه قدرت وئر ه خلّاق بی همتا  
اید ه توصیف زهرا نین ایکی تن مه لقا سیندا ن  
-----------

بیری دنیا نی تر ک ایلر بیر ی کو نه وئیر رو نق    
گر ک عر ض ایلیم بو ما جرا نین محتوا سیندا ن  
-----------

امامین عشقی جذب ایلوب ایله بو طبعیمی الا ن
او چور گئد سو ن گتور سو ن بیر پیا می سا مرا سیندا ن 
------------

کمکلیق  ایتمه سه مهد ی یا زانما م من بو اشعار ی
خجا لت او للام اوندا هم آتا سیندا ن آنا سیندا ن
------------

همی روزشها دت دور همی روزولا یت دور 
آلا خ لا زمد ی بیزبهر ه  عزا سیندا ن ولا سیندا ن   
------------

قلم معطلد ی یا زسو ن تسلیت یا تهنیت شعر ده  
کمک لیق ایستییر بو ردا اما م عصر آتا سیندا ن 
--------------

ادیبدور معتمد ظلمیله مسمو م سبط طا ها نی   
ها چا ن ظا لم دو یارظلمو ن جفا ی نا روا سیندا ن  
-----------

نما زین قیلد ی اوز او غلی اما م حجت قائم  
او لو ب غا ئب قا لا ایمند ه اعدا نین خطا سندا ن  
-------------

اما م عسگر ید ن گوردی دشمن چو خلی معجزلر
گنه ال چکمد ی دشمن او دینین پیشو ا سیندا ن  
-------------

نئیه قویما زدیلاربیرکیمسه نه آگا ه او لو ب بو لسو ن
گلو ب ایتسو ن سئوال شر عیسین اوز  مقتدا سیندا ن   
-------------

همیشه حق او لار کتما ن ائدر نا حققیده جو لا ن  
نئجه من ایتمو رو م شکوه بو دنیانین  وفا سیندا ن   
-------------

ادیبلر گا ه زندا نی قا لو بدور پا د گا نلاردا
حرا س ایتمو بدو لر بیر زره ده ا لله جزا سیندا ن
-------------

همیشه گون بو لو ط آلتیندا قا لما ز یو خدور امکا نی
چیخار دنیا نی روشن ایلییر نور ضیا سیند ا ن  
------------

بو گو ن هم جشن و ما تم دور او لا خ خوشحا ل یا گریا ن    
نه نوعی ایستییاق عید ی علی المرتضا سیندا ن
------------

بو گو ن هم شاد دور  شیعه و همده غرق ما تم دور   
آتا یه آغلییا ق اجر ین آ لا خ مهد ی بالاسیندا ن 
------------

اما م عسگر یده شا ددوراولسو ن قسم حقه   
دعا ایلراما م ایستربو نی اوز ربنا  سیندا ن   
-------------

دئیر حفظ ایله مهدینی خدا و ندا ظهور ایتسو ن  
آنا م زهرا قانین آلسو ن  بو دهر ین بی حیا سیندا ن  
-----------

شها دت ایلییو بدوراو ن بیریمجی رهبر شیعه 
با لا سی مهد یه  رخصت گلوب حی اعلا سیندا ن   
------------

آتا گتد ی با لا سی اگلشوب تخت  اما متد ه   
آلا جا خ جد ینین قانین بو دینین اشقیا سیندا ن   
-----------

بو گو ندن مهدی قائم امام کل عا لم دور  
او دورکه عا لم امکا ن دوتار مهد ی لو ا سیدا ن 
-----------

اما مت تا جینی مهد ی بو گو ند ن با شینه قو یدی     
بو دور الها مینی هر آن آلار مهد ی خدا سیندا ن   
------------

نئیه غیبت ادیب الان نظر لردن اولوب غا ئب  
بو نو ن گیت علتین ایله سئو ا ل سن آل یا سیندان   
-------------

ظهور ایلر اووقتیکه خدا دن اذن اولا صا در
والاّ غیبت کبراده دورگو زلر نما سیند ا ن
-----------

آتا او لد ی شهید اما بالاسی واردی سنگر ده
نشا ن وئر بیرنفر سن معتمد ین اقربا سیندان
---------------

الا ن که معتمد یوخ دور ولی وار داعش و تکر یت    
نه قور خا للار خداد ن نه خدانین او لیا سیندا ن
-----------

خداد ن ایسته یا مهدی وهابین ریشه سین کسسین
او تا نمازلار او لار  جدین آنا سیندا ن بابا سیندان     
------------

ائد للر زائرجدین حسینی قا نینه غلطا ن 
و لی بو لمه زله شیعه چکمز ال او زپیشو ا سیندا ن  
-----------

حسینین قبرینه سو با غلادی شخم ایتد ی بی دینلر   
گل ایند ی با خ نه غو غا قا و زا نار صحن وسراسیندا ن     
------------

اوتو ز میلیو ن واریدی اربعینده او ردا زواری
اورک دا ش او لسا آغلار شیعه نین اوردانوا سیندا ن   
-----------

بصیرت گو زلر ین بیرعده نین کورایلیو ب عصیا ن
اودور چکمه ز له اوللار ا ل جها نداظلم ا سا سیندا ن   
-------------

نئیه سانسور او لو ندی گو ن کیمی رو شندی بو مطلب
او صم – بکم – و عم-علامتدور ریا  سیندان
-----------

چو ن او للار خط آ لالار  دنیادا شیطان و غا صبدن
او دور  کتمان ائدللر  حقی شیطا نین هر اسیندان  
-----------

((ظهورایله آقا سند ه رسا لت وارامامت وار (( 
گل آزا د ایله مظلو ملار ی ظُلّا مین جفا سیندان    
--------------

هزارا ن تن شهید او لدی دیلینده یاحسین لبیک 
که حتی گلمدی نعشی چوخونو ن حق منا سیندا ن   
-----------

بیری مین اوستونه گتد ی بیرید ه جمع ادیب مینلیک  
گنه بیرعده ای وارهئچ حرا س ایتمز بقا سیندا ن    
----------

الیند ن هرنه گلسه  ایلییر الله شا هدی  
قلم شرم ایلوری یازسو ن اولارین ماجرا سیندا ن 
-----------

یته ای کا ش  اول گو نلر - صدا سیما ائده الا ن 
ظهو ر ایلو ب گلور مهد ی حسینین کر بلا سیندا ن 
-----------

یا زو بدور یاد گاری ایستییرز هرا ی اطهر دن 
دئییرحفظ ایله یا زهرامنی نفسین هوا سیندا ن   
---------------

بو گو ند ن حجت الله -اولوب قانین آلا ن مهد ی  
ظهو ر ین ایسته آللا هدا ن بو جمعین التما سیندا ن 
---------------

اوزو ن ایله دعا آمین دئسین مهد ی با لان - زهرا
 ایله سین عا لمی خوشحا ل عدالت حکمر ا سیندا ن 
=====================

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۹
حاج محمد یادگاری

شب عاشورا هیئت زنجیرزنان  هیئت صاحب الزمان یکان کهریز          با مداحی کر بلا الیاس حیدری سال=94دریافت


دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 20 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۴ ، ۱۹:۳۷
حاج محمد یادگاری

پار ت و پو ل

====================

===================

هرکیمسه نین پارتی- پولی -آشناسی وار

راحت یاشار بو دهریده مشگل گشاسی وار
------------

ایما نید ه اولماسا -ایلله احترام
چو نکه دالیندا داغی کیمی محکم قالاسی وار
------------

آغدی کو مور – قرادی یووُت – روزه شب دئسه
قبول دور- زما نه میزین- اقتضاسی وار  
---------

علّامه دهر او لا گر-   پارتی او لما سا

دیو انه دور دئیلّه- با شیندا  هواسی وار
-----------

یا اینکه وضع مالیسی  اولسا ضعیف اگر
 آ لمازلا اول سلامی که الله رضاسی وار
----------

تفسیر ایلسه اگر- آیا تی مو به مو
تفسیر یده غلطد ی دئیللر ریاسی وار

--------------

قیلسا نماز شب گجه لر – گو ندوزی اروج
سو یلله حیله دور  ایشی مکر خفاسی وار  
-----------

من پار تسیزلیقین کو تَر ین نئچّه ایل یئدیم

گوردم که پارت سیز لارین غم ماجراسی وار 
----------

سن پارتیدا  قد رته با خ تکذیب ایلمه
هر کیمسه نین  پارتی وار  الده عصاسی وار

----------

بیرخرداجا سفارش و یا تلفن ایلسه
یوزلر ائوی یخما قا  بلکه قواسی وار
------------

میلیاردیلارپول گو تو سه گر خزانه دن

سو یلله حقّیدور  یئماقا  اشتهاسی وار

--------

زنجانیلر  کیمی وار الان چوخلاری  یازام

افسوس  اولا  قلم  یازاآدین هراسی وار

-----------

سوز چو خدی وقت یو خدی هامی سوزلری یازام

آخر ده از دیلر با شیمو ن چو خ بلاسی وار
-----------

حدّادیدن قوی بوسوزی بوردا  عرض ائدوم

رحمت او نا سوز لرینین محتواسی وار
------------

((دنیاده قالمو یوبد ی صداقت نشانه سی  ))
((نه قو م و قاردا شین و نه  یارین وفاسی وار))

----------

پا تیله  پو لسوز - ائلمه یارب  بو دنیادا 

(( گبر و بهودو هر نه مسلمان بالاسی وار ))
----------

مست ایلییر بیر عدّه لری اوز ریا ستی
عارایلییر سلامی آلا خود نما سی وار
---------

بیرعدّه  ده شهید قانی او ستو نده یول گئدر

 فکر ایله مز  اسلاما - دینه جفا سی وار
----------

سعی ایلییر یاره نین او ستن وورا یارا

وور مازلا زخمداری دیللر یارا سی وار

--------

ظاهرده سو یلوبر که من اسلامه حامییم    
با طنده آیری دینه  اونو ن اقتداسی وار  
-------

من یادگار ی - پیرو خط – خمینییم  
قربا ن او مکتبه که حسین تک آقا سی وار    
-----------

آل علی نو کرییم -  فخر دور منه    
قر بان اولو م حسینه اونو ن کر بلا سی وار    
---------

من دردیمی سا خلامو شام تاآقام گله

تنها اونو ن بو در دیمه یا خشی دواسی
---------
بیرگو ن گورم که حضرت صاحب زمان گلور   
مهدی قُدو مینه -بو حقیرین فداسی وار
----------

 بیر او غلومی او چ قیزیمی ایلرم فدا
قبو ل ایلسه  دیلیمو ن التما سی وار    

======================

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۴ ، ۱۵:۵۸
حاج محمد یادگاری

 مداح عصمت طهارت  -کر بلائی  غلارمرضا دبیری و                  شاعر آل محند یادگاری 


دریافت
مدت زمان: 15 دقیقه 44 ثانیه
دریافت

حجم: 16.7 مگابایت
توضیحات: عاشورای حسینی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۴ ، ۱۶:۲۳
حاج محمد یادگاری

 اولین بادواره شهدای یکانات در دفاع مقدس مورحه4/ 1389/7/درمسجدجامع یکانهریز = قسمت دو م فیلم


دریافت
مدت زمان: 11 دقیقه 41 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۱۹:۳۱
حاج محمد یادگاری

اولین یادواره شهدا ی یکانات در مسجدجامع یکانکهریز مرند  دردفاع مقدس سال 89  =قسمت اول


دریافت
مدت زمان: 13 دقیقه 59 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۱۹:۱۵
حاج محمد یادگاری