شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

(( ارزش حجاب  ))
=================
ای حجا ب سیز دولا نان حضرت زهرادن اوتان
سنی یوخدان یارادان خالق یکتادن اوتان
بی حجا ب مسجده یا مر ثیییه گتمه گیلن
گل او مسجده با تان قانینه مو لادن اوتان

=============

فا نی یه ایتمه فدا سن او بقا دنیا نی
بو بش اون گون قو تولارمحشر عظمادن اوتان
یا زیلیر نامه اعما لیوه هر ایش گوروسن
محشری سال یادیوا عا لم عقبادن اوتان

اولموسان اسلاما تا بع باخ اونو ن فر ما نینا
سنه قا نون گتورن حضرت طاهادن اوتان

او زون علاّمه حساب ایتمه گیلن دووشان فکر
زینت زن دور حجاب حفظ ایله زهرادن اوتان

قاش گوزون ایتمه نمایش بو خیا بانلاردا
اوغلونی فد یه وئرن مام شهدادن اوتان

اوغلونون قبرینی مادروار الاندا تا نیمیر
ال گوتور بو عمل با طل و بیجادن اوتان

سنه زیبنده دگل توکلریوی گو ر سه د ئسن
نعشی ایتگین، یئری گمنام، غمی دریادن اوتان

دا نیشا ندا اوزووی زینبه هم غم بولوسن
لا اقل شرم ایله او زینب کبرادن اوتان

گر آدین  فا طمه دور  گئت او نی فو را عوض ایت
حیف دور فا طمه آدی گل ا و اسما دن اوتان

سن بشر سن سنه قرآن کیمی برنا مه گلیب
باخ اوبرنامیه عنوان اولان ا نشادن اوتان

رقص و جا ز دوره سینی بو شلا اوخی قرآ نی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

دودی عینک- نئچه رنگ با شیله گور ستمه یوزون
اوزوه جلب ایلمه مردمی  افشادن اوتان

حراجاقو یما گیلان  میو ه ی گل ایله ایله حیا
ساتمان ارزان اوزوی جنت العلادان اوتان

ایله عورت تانیرام فاطمه فخر ایلر اونا
عبرت آل گل   سنی تاری ایله  حورادن اوتان

باخاجاقسان نئجه محشر گونی زهرا یوزونه
فاطمه دوتدی یو زون ایو ده کی اعمادن اوتان

نه جوابین دی گوروم واردی اوگون فاطمییه
اوردا رسوا اولاجاقسان بومعممادان اوتان

آج پیشیک چوخدی بوگون  اوللارا ات گورسه تمه
سندن ال چکمز اولارگربه دو پادن اوتان

هله بوندان دا سالار پیس گونه مه واره سنی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

اورتوسن بیر اله چر شاب ایله بول برق یانور
اوتمه او ل چر شا بی باشلار داکی چادرادن اوتان

ایستو سن اوردا یوزون آغ اولا دوت بوردایوزون
یوزون آغ حتما اولار  شر م ایله زهرا د ن اوتان

حجا بین حفظی سنه دنیا دا زینت ساییلیر
و وئر مه  بو عزتی الدن باجی تقوادان اوتان

ریشه فسق و فسادین توخومون اکمه گیلن
اکمه اول تخملاری اکبرو لیلادان اوتان

بوجوانلاری نئیه دام بلایه سالوسان
گر مسلمان دگی سن باری مسیحادان اوتان

واردی بیر سوزولی خجلت چکورم شعره یازام
قلمیمیم سویلوری یازما بو تمنادان اوتان

قا نجیخ ایت گورسگه گلسه چوخ ایت اطرافین آلار
ایت اولوب گورسگه گلمه بیله سو داد ن اوتان

یوخدی چون غیرت ارینده گزوسن لوت قیچیلان
با خما نا دا ن سو زو نه عا قل ودانا دن اوتان

تف اولا دنیا دا هرآن اریوین غیر تینه
اونی گر بولمو سن ار ایوده کی اعضادن اوتان

یاپیشور حتی الیندن سنه ده فخر الییور
بیر نفر یوخدی دئیه گل بئله اوضادن اوتان

ارده  گر اولماسا غیرت خانم آزاد دو لانار
ار دگول خوک دی، فکر ائله بو معنادن اوتان

کسیلیبدور  کئبینین عقد گونی بیر نفره
بس بزنمه هامییا پیریله بر نادن او تان

صابرین شعرینی من شعریمه عنوان ایلدیم
یادگاری هلئه هئچ صا بر زیبا د ن اوتان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۰۳:۱۰
حاج محمد یادگاری

بهشتی یک ملت بود  =امام  خمینی

در هفتم تیر سال 1360که به حز ب جمهوری اسلامی

بمب گذاشته بودند دکتر بهشتی و72 تن شهید شدند اسم

همه 72دوتن با مسئو لیتهایشان در شعر نوشته شده است

=================

     شهدای- هفت تیر

 

ای او لا ن اسلا م یو لو ندا قا نینه غلطا ن بهشتی  

   یتمیش ایکی یا ریله دینه او لان قر با ن بهشتی

    عا شیقیدوز  سیز همیشه رهبر ین د ید ار ینه 

   خوش سیز ین احوالیزه گلدی سیزه مهما ن بهشتی   

                                                                                                                                        

هفتم تیر سا ل آ تمیشدا او لو ب بو ا تفا ق

  حزب جمهوری اسلام دفتر ین یخد ی نفا ق 

دو شد ی دیو ان عالی کشو ر بوملتد ن او زا ق     

  ایچما قاجا م شهاد ت چو خ شتا ب ایتد ی بهشتی 

آغلادی دیلدن اما م - ملت خطا ب ایتد ی بهشتی           

 

شمع با شینده یا نو ب جا ن وئر دیلر پر وا نه لر 

     سید کا ظم –موسوی لر- چوخلی تعو یض زاده لر  

ها شمی وطیبی-اسلا می تک آزا ده لر 

بو گوزل پر وانه لر شمع آتشینده یاندیلار

کر بلا اوضا سینی ایر ا ندا یا ده سا لد یلار    

                

 لار ستا ندا ن اول مبارز با وفا مهد ی نصیر ی      

      وزارت درما ن و بهداریده ده معاون معیر ی   

دکتر عبا س پور وزیرنیر و نین او لما زدی نظیری      

قا نلاری آخد ی  چو خا تد ی مملکتد ه وحد تی       

   در حقیقت بو شهید لر- دور او یا تد ی ملتی  

 

شهر یز دن دکتر -سید رضا ی پا ک نژ اد 

    نجف آبا دان محمد- منتظر ی مرد را د 

 شهر نوردا ن نا طق نور ی شهید ین روحی شاد

شهر کددن استکی نا ئندن ئو لد ی نا ئنی  

    بو للار ین ئو لما قی خوار ایتد ی  تما م خا ئنی 

 

شهر یاری رود با را نین وکیل مجلسی 

عبد الحمید مر د آگاه  سر فراز ایتد ی طو سی     

  سو یلد ی اولسون گرک وضع بنی صدر برسی 

        خط رهبر دن ئو لو نجه او لما دی اصلا جدا  

 روا سا نیلن – رو ا قی ده  - اولو ب دینه فدا

                   

خوش زبانیلن -ترابی-بخشایشی-پور ولی 

سر فراز –مهد ی نژ اد -بالابریله -دزفو لی

حاجیانیلن - سعادت -دفتر حزبین گلی  

مهند س تو حید و -مو لا ئی - همیشه حق دئین

    مالکی- عینی –درخشان –رهبری دیلد ن سئو ن      

فیا ضبخشیله –جهانبخش – جهرمی و-پا کنژ اد   

 مهند س مو سی کلنتر- دشمن ظلم و فسا د

اولدولارگرچه شهید قا لد ی او لار دا ن یا خشی آد 

      سر حد ی – عباس  شاهو یله – عبا س حیدری     

       مد یر با نگ کشا ورز ی مهند س اکبر ی  

 

حجت الا سلا م عما دالدین اودیندار شجا  ع  

   سید جو اد شرافت-  پیر و روح خد ا

  درو داهلین  قو ید ی گریا ن صادقی ایتدی وداع

     او لد ی حق قا نی فدا اسلا مه دینه قر آ نا

      تشیعینده بندر عبا س ا هلی گلد ی تهرا نا

     

 معتمدی و-زما نی - لوا سا نی- دکتر عضد ی 

   بو للارین استاد ی رهبردی بلی یو للاری دوزدی 

 دین یو لونداما لکی فرما ندارین پاک قا نی سوزدی  

   دشمن قرآن گوروب تهرا نداگربو کار زشتی

   بو لمد ی وار  کشور  ایرا نید ه مینلر بهشتی

                

  هئیت یدّ ی نفردَ نید ی برا در ا کبر ی  

    شهر ساریده بو اصلا ح ایلد ی چو خ یئر لر ی      

 مهد ی امین زاد ه نین خندان اولوب گل پیکری 

    حجت ا لسلام  والا-  قا سمی مرد  عمل 

 طو طئه قو یمو ب سالا سا رید ه افرا د دغل

                                                                          

دکتر کا ظم آ شتییا نینین یا زوم احو ا لینی

قا نیئیله ایتد ی امضاء نا مه اعما لینی

شهر زا بلد ن حسینی و ئردی دینه قا نینی

حجت السلام رحیمی -دین اسلام حاد قی

          اند یمشد ن کا ظم دا نش – مشهد ن صا دقی 

 

دکتر قندی دور وزیرتلگرا ف- تلفن و  –  پست  

      امینی و- مو سو ی و- حیدری –اسلام دو ست  

       اولمازالله لشگری بو ایشلر یله زره سست 

      اجار ه دارو- مجید ی –بو ایکی ایثار گر 

    تربت جا مدان – علی اکبر شهید ه ایت نظر 

 

 حزب رو حا نیت –مر د دلیرازاصفحا ن

  حجت السلا م علی اکبر وئریب حق او سته جان          

         عضو دفترمرکز حز بید ی ا بر ا هیمییا ن     

    سید فخرا ّلد ین رحیمی-اولما دی حقد ن کنار              

   اسد اله زاد ه سویلر دی- بیزه اللا هد ی یار   

 

بهشتی یتمیش ایکی یار ی او لو ب دینه فدا  

      سو یلد ی لبیک گلد و قجه اما میندن ندا   

    ((یا دگاری ))شعرید ه گل ایلمه  نفسَن  جفا  

   د ار فا نید ن و داع ایلو ب  امام عا رفین 

      آیت الله خا منه ای واردور یئر یند ه جا نشین    

 

بوجما عت که گلو بلر بو عزیزان یا سینه 

  سنده گل بیرقلبو ن آت او ل کر بلا صحرا سینه

 با خ حسینه بیر ده با خ سن با و فا سقا سینه 

داش  دا او لسا  آغلا  دار  کر ببلا  نسگللری

     ایسته اللا هدا ن او زی حل ایله سین مشگللر ی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۱:۰۸
حاج محمد یادگاری

 

بسمه تعالی

استقبال از اشعار یا مهدی موعود = استا دکلامی زنجانی

هشتم شوال  تاریخ1306که تخریب بقیع بوده و سالگر د جنگ احد     

حضر ت حمزه سید الشهدا تقریبا در این ایام میباشد با

هفتاد نفر که  4 نفر از مهاجرین و 64 نفر از انصاربودند

به درجه شهادت نایل و قبرآنان نیز تخریب و ویران

شده است واشاره به داعش و وضع کنونی در دنیا و

و نا عدالتی های  ابر قدرت ها در حق مظلومین

==============

 ((طغیان او تی  سو زنده دی یا مهدی موعو د))

((دل در دیله آکند ه دی یا مهد ی مو عو د))

((عالم قا پو ودا بنده دی یامهدی موعو د))

((والله گو زو مو ز سند ه دی یا مهد ی مو عو د))

 

((آزادلیقی عنوا ن ایلد ی دشمن مکار))

((ویرا نییه دو ندردی  عر اقی او ستمکار))

((تخر یب او لو نو ب سا مرا دا  گنبد اخیار))

((وو رسو ن  کمر یند ن او نو ن عبا س  علمدار))

((احبا ب ها می شیو ند ه دی یا مهد ی موعو د))

 

((بو لمو له او لارپر چم آ زادی یخلماز))

((مین فتنه قو پا فا طمه او لاد ی یخیلماز))

((دشمن چا لیشو ر ییخسین او بنیا نی ییخیلماز))

((گنبد یخیلار عسگر ی و هادی یخلماز))

((دیللر سنیله زند ه د ی یا مهد ی مو عو د))

 

سو با غلادی  شخم ایتدی حسین  قبرینی اغیار

ویرا ن ایلد ی نئچه دفعه  اول یئری  اشرار

تجد ید بنا ایتدیله یا را ن فدا کار

ایندی  گئدو ری هی گلو ری او ل یئر ه زوار

خا ئنلر ه پر و  ند ه د ی یا مهد ی مو عو د

 

ایگا ش متو کّل گو ره او غملی دیاری

سفیا نیا نین هار دا قالو ب ایند ی  مزاری

بیر قبر حسینیله   - یز ید ه با خا سا ری

زوار حسین قبر ینه سیل تک او لی جار ی

شیعه بلی  سا یه ند ه دی   یا مهدی مو عو د

 

استو ر قلمیم نینوا احو الینی یازسو ن

گوز یا شی آخور خا مه نین عنوانینی پوزسو ن

شیعه دوزه بولمور نجه سن تک آقا دو زسو ن

معصو م با لالار قا نینین ایچینده ه نئیه او زسو ن

مظلو م قا نی جو شند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

فر عو نید ن عر ض ایلییو م شدّاد شقی دن

قضا فی دن- یا شا هیدن-صدا م دنی دن

یا سا مرادن-  کر ببلادن-  یا بقی دن

اذن ایستییورم سن کیمی فر زند علی دن

شمشیر علی سند ه دی یامهدی مو عو د

                              

تخریب بقی مولا الان دوخسان ا یل او لدی

عشا ق گوزو نون یا شی آخوب رود نیل اولدی

هر یئرده شعارگل آقا جان در دی بو ل اولدی

مظلو م قا نی  بیرگو ن گو را جا قلارکه سیل اولدی

عالم سنین حکمو نده دی یامهد ی مو عو د

 

الله ائله سین رحمتینی حمزه یه بیر ده

یتمیش نفریلن  او شهید  او لد ی احدد ه

ویرا ن ا ئلییو  بلر اولارین قبر لر یند ه

وها بیلر ه لعنتین الله ا ئده گوند ه

شیطا نه نما ینده دی یا مهد ی مو عو د

 

دورت مظلوم اما م قبر ی قالو ب گو ن قبا قیندا

قو یما زلا احبا نی دا یا نسون کنا ریندا

رو شن ائله سین شمعی اقلا روا قیندا

بی عور زه لر حتّی که وورا للار قو نا قیند ا

الله اوزی  بیننده دی یا مهد ی مو عو د

 

مظلوملار ی قدر ت تا پا ظا لم سیخا جا قدور

ظالملر یده مظلو مو ن آهی یخا جا قدور

ظلم آبادائدن عد لیله بیر گو ن اوچاجا قدور

قدسیله عراقدا ندا او ظالم چیخا جا قدور

حق خنجر ی بر نده دی یا مهد ی مو عو د

 

ظلمونده گنه طغیا ن  ائدرغا صب بی دین

نه حا له قالو ب کشور سور یه – فلسطین

سن ایله دعا یا بن الحسن هم سو ئله آمین

وها ب و یهو دین کسه الله او زی نسلین

او للار سگ د یر ند ه دی یامهد ی مو عو د

 

بو آتشی که شعله نه لو ر ایندی جها ندا     

  آ تش دئمه قان دور جو شو ری شعله وو را ندا   

     مظلو م گو را جاخ ظلم ائد نو ن کا خی یا نا ندا

امدا د ایله اسلامی  آ قا سا خلا اما ندا

عالم سر سفر ه ند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

بو قو م و هابی او یهو داندا بتر دی

داعش گو رن ایشلر بیزه  اعلا ن خطر دی

درک ایلد ی بو مطلبی  کیم اهل نظر دی

مر جا نه دو غو ب دا عشی  عمر عاص پدردی

او للار هامی با ز نده ده ی یا مهد ی مو عو د

 

کس  نسل او داعشلری  مو لا یئر اوزو ندن

وور تیریو له دشمن قر آن گو زوند ن

آلسام خبری من یمن او ضا سین  او زو ند ن

گو زیا شی او لار فوری سنین جاری یو زو ند ن

غملر بلی  سینه ند ه دی یا مهد ی موعو د

 

چاتما ز هد فه هر کیم حقیقت یو لو ن آزسا

کن کن او زو نی ته ده گو رر هرقو یی قا زسا

الله پو زار احو الینی کیم مظلو می پو ز سا

شیعه قا نی تو پر اقه آخوب بو سو زی یا زسا

مظلو م آ هی کو بنده دی یامهد ی مو عو د

 

بیر عد ه ای اغفا ل او لو ب  را هینی آ زدی

او ز قبر لر ین دنیا دا او للار اوزی قازدی

انسان دگی او للار هامو سی مثل قو را زدی

کیم رشدیه تای باشلادی اشعار ینی  یازدی

عمری بویی شر منده دی یا مهدی مو عود

 

میلیاردیدا ن آر توخدی بو دنیاده مسلما ن

اسرا ئیل الیند ه نئیه عاجز دیله الان

وحد ت ایلسه  د نیا دا گر تا بع قر آن

قد سیله عر اقی الییر ترک  اوشیطان

وحد ت او لا زیبند ه دی یا مهدی مو عو د

 

گل قو یما شمادتده بیز ی یو سف زهرا

دین دشمنی دنیاده ائدر گو ر نئجه غو غا

میلیارد مسلما ن ا ئدراو ل ظلمه تما شا

بعضی ده او اشراره کمک ایلییر  حتّی

((دل در دیله آ کنده د ی یا مهد ی مو عو د))

 

فکر ایله مو یا خ صحنه ده دشمن دا ها یو خدی

ایتمز داخی ظلمونده جسارت دا اوقو خدی

تا شیعه که وار دشمنی  قبو ل ایله چو خدی

مظلو م گو را جاخ ظالمی الله نئجه یخدی

تاریخ او زی گو یند ه دی یامهد ی مو عو د

 

لعنت او لا هر کس که نفاق اکدی  گووتدی

مو لا نی ائو ینده او تودوب منز وی ایتدی

بوفتنه لر ی گو ن به گو ن او للار دی بو یوتدی

او رای سقیفه با شا   - بو ایشلر ی  گتدی

حق  گو ن کیمی تا یند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

سن گلسن آقاکیمسنه فتنه اکه بو لمز

هیچ کیم او زونی هیچ کیمه مو لا یئکه بو لمز

هر قدر ت او لا طو طئه  بیرد ه توکه بو لمز

مظلو م قو زو نو ن قارنینی هیچ قو د سوکه بو لمز

مظلو م  گنه در ماند ه دی  یا مهد ی مو عو د

 

یو خ غیر ت وجدا ن آ قا جان  قو م عر بد ه

مسئو لار ی دور باعث اصلی بو سببد ه

دین تعصبی یوخ  زرده او ل نسل  فهد ه

او للار ئو لی دور نعشیلر ی حتّی لحد ه

او للارا دئمم زند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

بیر عده سنین گلما قیو ی سهل سا نا للار

افسو س اولارمطلبی چو ن تَر سه قا نا للار

چو خلار ید ا ظلم آ تشینه حتّی یا نا للار

بیر عده ده کتما ن ایلییو ب حقّی  دا نا للار

کفّاره اولار بنده دی یا مهد ی مو عو د

 

ایلور  او چ ابر قدر ت الا ن ظلمید ه طغیا ن

بیر عد ه  اولار بی گنه او ز قانینه غلطان

قد سیله نجف   کر ببلا  ایلییر افغان

قلبی الییر او للارین احو الی پر یشا ن

اسلام دینی پایند ه دی   یا مهد ی مو عو د

 

شمر یله زیاد او غلی وئر یب ا ل اله  الان

سوریه – یمنیله  عراقی ائده   ویران

یو خ زره سعو دید ه آ قا  وجدا ن وایمان

آ ل سعو دا لعنت  ائده خالق منا ن

شیطان کمندینده دی   یا مهد ی مو عو د

 

بیرعده امیرا ن عرب وار دی ذلیلدی

او للار ها مو سی غا صبه شیطا نه دخیلد ی

صم له اوبکم او لا را یا خشی دلیلدی

مظلو ملارا الله او زی هریئرده کفیلد ی

عشقین دل شیعه نده دی  یا مهد ی مو عود

 

سوریه ده همدست او لو ب  فر قه دو نان

تا ایلییلر او ل یئر یده خا کیله یکسان

زینبله رقیه یو لی  مسدود دور الا ن

زا ئر لری آغلو ب سنی سسلله او زا خدا ن

گو ز لر ها می چاره ند ه ی  یا مهدی مو عو د

 

الان او یمنده  اولوری قان یئره  جاری

کفّار ه مسلما ند ی   گلو ب ایلوری یاری

پیس گو نلر ه سالسو ن او کثیف سلمانی  تاری

ما در گو رور او غلی ئو لوری ایلوری زاری

امید به آ ینده دی  یا مهدی مو عو د

 

عا شقلرین هرلحظه سنی یا ده سا لاللار

درد و غمیو ی شبعه لر ین جا نه آلا للار

فر ق ایلمز ئو ل یا دئیه سن قال دا قا لا دللار

هجر ا ن او تو نا اما که هممیشه یا نا للار

هجرا ن او تی سو زنده دی یا مهدی موعو د

 

گل شیعه لر ه لطف ایله ای محر م ا سرار

بو للارنه دئسه سو زلرینین او سته د ورا للار

بو للارکیمی او لماز سنه دوز یار و فادار

بو للار دو رائدن بنددلین فد یه دا دار

بو للار سنی  جو ینده دی  یا مهد ی مو عو د

                                                                                          

معذ ور م آقا مند ه شهیدا ن  آتا سیندا ن

گلمو ب چو خونون فدیه لر ی حق منا سیندا ن

چیخموب دورآنا لا را و لارین حتی یا سیندا ن

یا خموب با جیلاری الینه طو ی حنا سیندا ن

صدام جهنمده دی-   یا مهدی مو عو د

                                             

عشاق سنی آختارور ی دشت ودمنده

میلیونلار او لی عا شقین حتّی بو وطنده

جا ن فد یه ائد للر سنه یا مهد ی گلنده

شا عر دئمور م نو کر حساب ایت منی سنده

نقصان بو لو رم منده دی  یامهدی مو عود

 

دم وئر دی منه حقّا او اشعا رکلامی

تبر یزدن او نا عر ض ائدور م مند ه سلامی

نه زنجا  ن و  تهرا ن - وار ایرا نید ه نا می

من یا دگار هیچ - بلکه تا نیللاراو نی ها می

تنها گو ز ی بیر سنده دی یا مهدی مو عو د

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۰
حاج محمد یادگاری