شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۳ مطلب با موضوع «اشعار شاه حسین گویان- رجزها- شجاعت ها» ثبت شده است

-------------------

ای صاحب علم

سقای کر بلا  - جا نلار سنه فدا

=================

=========

لطف ایله قیل کر م ای صاحب علم
آّرزوم بو دور  آقا- نهر علقمه گلم    
سقای کر بلا  - جا نلار سنه فدا 

  ایسته مر یضلره الله ائده شفا- (( تکرا ر))  
-----------

قبرینده وارگوزوم- قربان سنه اوزوم
یاز تذکره بیزه- واردور سنه سوزوم 
دامان پاکیدن امکان یوخ ال او زو م 
فر یاده گل یتیش- ای قو للاری قلم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

او لسو ن او خر داجا – قبر ه جا نیم فدا 
ایسته بو جمعیله- زوار او لاخ او را   
بو هیئت اهلی بیز- او ردا  ائداخ صدا
فر یاده گل یتیش- ای قو للاری قلم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

-------------

مشگلده قالموشوخ –ای لطفی بی کرا ن
مشگل گشا سن ای- مشگللری آ چان  
تا سو عا تک سنین- منظور او لو ب آ دان 
اول گو نده نیلدون - لازم دگل بو لم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

-----------

دنیاده اوتری سن – قاردا شین آ تمادو ن 
حتی ئو لونجه ده  یاددان چیخا تمادو ن  
میزو ریا سته -اسلامی ساتمادو ن  
الله یا نیندا ای – اجلالی محترم
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

 

----------

او لده گو زآچو ب- معشو قی گورمو سن  
سن عشق درسینی – دنیایه وئر مو سن  
هر بیر نه دن ازل – مو لانی سئو مو سن
اولدو ن بو بارده – سن یار پیش قدم  
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

گتدی یزیدیدن -دشمن امان سنه  
جیر دین او نامه نی- گلدی  گران سنه  
احسن دئدی اودم- زهراآ نان سنه 
سو یلو ب  سنی اوغو ل – دیلدن من ایسترم  
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

بیزدن سنه سلام -ای عاشق امام

زهرا سنه دئدی- سن سن منیم بالام
سندن گر ک بو گو ن-  درده دوا آ لام

اولما رضا بیزه -داعش ائده ستم 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

دنیاده شیعییه- با ب امید سن 
عالم سنه فدا –قربان دین  سن  
صد مر حبا سنه -یار حسین سن
بوکلمه نی یازام - شعریمده لاجرم

سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

----------

سن شیعه نین بوگون- پشت و پنا هی سن 
سن بینو الرین -امید گاهی سن 
مظلو ملارین آ قا قلبینده آهی سن  
شاما تیده آقا– با غلی قالو ب حرم

سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

هر درد مندیلر -سندن دو ا آلار 
هر کس مر یض او لا- سندن شفا آلار
با ب الحو ئجی- سندن خدا آلار؟
ها شا بو ایش او ل ای شاه  ذولکر م 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

سن((یادگارینین ))ورد زبا نی سان  
هو دردینه دوا- تاب و تو انی سن

جسمینده دوحیسان طبع روانی سان 
عاجز قالارسنین –شا نین یازا قلم 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

==========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۴ ، ۱۲:۳۰
حاج محمد یادگاری

پیام امام حسین

 من حسینم زیر بار  ظلمه اصلاگتمرم 

=================

=========

 من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم
----------

عهدیمه قیلّا م  وفاگراکبریم دوغرانسا دا
اللریم اوسته علی ّ اضغریم او خلانسادا

باخمارام نهرفرانه لبلریم او دلانسادا 

من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم
--------

خو شدلم الله یو لو ندا خیمه گاهیم اگر یانا
حتی سجادیم خیمده دین یو لو ندا ودلانا

دست بیعت ظالمه وئر مز حسین گر دوغرانا
من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م

ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم
-----------

جانیمی الله یولو دا من گر ک قربان وئر م
سو یئرینه ریشه اسلام ودینه قان وئرم

عدیمه  ایفا ائدم دریا یا نیندا جان وئرم
من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم
----------

راضییم دین اوسته گر قان ایتسه لر گو ز یا شیمی  
کو للرین اوستو نده قو یسا  ختی خولی با شیمی
ایلسم اسلامه فدیه من زشید قارداشیمی  
من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم
----------
ئو لمه سم عطشان بو یو لدا  دینیله قرآن ئولر

انقلابین معناسین آینده ده ائللربولر

یرمی میلیو ن ار بعینده  قبر یمه مهمان گلر

من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم

---------

ظاهرا مغلوب -ولا کن  جنگیده غالب منم

کو فیا  ن درک ایلیون پور ا بوطالب منم
کر بلانین  مولکو نه فکر ایله سز صاحب منم
من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم

--------------

میهیمانم من سیزه ای میزا بانلار شرم ائدین  
ای منی دعو ت ائدیب دینین ساتانلار شرم ائدین

من امام عصریزم مکتوب یازانلار شرم ائدین
من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم   

------------

هر نه قدری من یازام احساس ا یتمه خسته یم
آتمیشا سنیم یتشدی من همان عهد او سته یم

یادگارییم بو شعریله سیزه وابسته یم

من حسینم زیر بارظلمه اصلا گتمر م
ساربانه وئرم ال بیعت یزید ایتمرم   

================

==============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۰۶:۲۵
حاج محمد یادگاری

 

شعر عاشورا

بو گو ن مظلو م حسینه  داشلار آغلار

=================

=========

 بوگو ن مظلو م حسینه  دا شللار آغلا ر
جدا او ستو ند ه قا نلی با شلار آغلار
قلم قان آ غلییار شعری یا زا ندا 
گلر گو ز لر ده جوشه یا شلار آغلار
------------

بو گو ن کر ببلا ویرا ن او لو بدی
حسین ئو ز قا نینه غلطا ن اولو بدی
حسینین خیمه سی تا لا ن او لو بد ی
هوا لر ده او چا ندا قو شلا ر آغلار
------------

بو گون  عبا سین آدی وار  دلیمده 
قلم حیرا ن قا لو ب یا زسو ن ا لیمد ه 
حسین سویلر الیم قا لدی بلیمده 
وفا لی قا ردا شا قاردا شلا ر آغلار
ب

بو گو ن میدا ندا ا سر لشگر وئر یب جان  
بو گو ن شبه نبی اکبر  وئر یب جا ن 
بو گو ن بیر سود امر  اصغر وئر یب جا ن
نه دا غ دا ش بلکه ده آر خا شلار آغلار 
---------------

بوگو ن دو شدی پر ی شاهباز عشقین  
قلم او لدی قو لی  جا نبا ز عشقین 
دئلیندی مشگی اول سرباز عشقین   
اونی کیم گورسه  درد ین بو شلار آغلار  
-----------

بو گو ن الد ن گئد یب دور یا ر یا ور 
بو گو ن قا نه با تو ب شش ما هه اصغر 
بو گو نده دو غر انو ب شهزا ده اکبر 

کسر لیلا  ربا ب _ با شلا ر آغلار
------------

بو گو ن قیز لار گلو ب چو خ آ ه و زاره 
بو گو ن آل عبا دو شد ی فشاره 
بو گو ن غا رت اولوبدور گا هواره
سوزی درک ایله سه  او با شلار آغلار
--------------

بو گو ن قو للار قلم او لد ی بد ند ن  
بو گو ن آ یر یلد ی بلبلرچمند ن 
در ست آ مار دو تان  ا و لمو ب ئو لند ن  
و لی مهد ی بو سری فا شلار آ غلار  

 

بو گو ن یتمیش ایکی تن قا نه با تدی  
اولارد نیا نی ازدم کو زدن آتد ی  
بیر عد ه دینینی د نیا یه سا تدی 
نه دو سلار اول  غمه فراشلار ر آغلار   
-----------

بو گو ن شیعه تما ما با غریقا ند ی   
نه چو نکه یو م محشر دن نشا ند ی   
حر ملر دن چو خی او د دو تد ی یا ندی  
خیا می یا ند یرا ن کلبا شلار  آ غلار       

------------

بو گو ن با شسیز قا لوب یکسر حر ملر 
بو گو ن نا زلی رقیه سسلرا کبر
گئد ر ویرا نه د ه سو یلر برا در
او نا  ویرا نه ده یو لد ا شلار آغلار 
------------

بو گو ن عالم گلر شو ر و نوا یه 
بو گو ن قرآ ن دا غیلد ی آیه آیه  
بو گو ن با شلا ر گئچر نو ک جدا یه    
او با شلار ی بیر عد ه د ا  شلارآغلار
----------

بو گو ن کرببلا کو ه منا د ی  
    بو گون یتمش نفر دینه فد ا د ی 
دیا ر کربلا چوخ غم فزادی
گلر گو زلر د ه جو شه یا شلار آغلار
----------

بو گو ن بیر شمع با تد ی قا نه یا ندی 
او نا یتمیش ایکی پر وانه یا ندی  
گلو ب هر عا شق مستا نه یا ند ی 
ابو ا لفضله یو لو نان سا شلار آغلار  
----------

بوگو ن عر شیله فر ش گلمو ش نوایه   
تما م ما خلق با تمو ش عزا یه 
دئیللرفا طمه گل کربلا یه  
کسر نیسا ن ولی قاربا شلار آ غلار   
----------

بو گو شمس امامت گر باتوبدور     
علمدار حسین قو لسوز یا تو بدور     
بیر عده دینی دیناره ساتو بدور   
اولارین حالینه ایکا شلارآغلار  
------------

بو گو ن باغ رسو الله سو لو بدور  
غمیله کربلا دشتی دو لو بدور  
بو شعرین با نی سی مد حی او لو بور    
او دور که یادگاری خو شلارآغلار   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۴ ، ۲۳:۲۳
حاج محمد یادگاری

ورود کربلا

ای زمین کربلا گور کیم سنه مهمان گلوب

=================

=========

 ای زمین گربلا گور کیم سنه مهما ن گلو ب
شا ه مظلو ما ن عا لم حامی قر آن گلو ب
کسمییو ب کو ه منا ده سا خلییو ب قربا نلارین
سند ه عا شورا ائده یتمش ایکی قر با ن گلو ب
---------

یار و انصا رین آ لو ب اطرا فینه یو خدو ر غمی
باشی او سته قا ردا شی عبا س آ چو بدورپرچمی
باغلارا م سویلر خیا مه آب نهر علقمی
کو ی عشقینده گئچه بیرجو ت اوزون قو لدا ن گلو ب
---------

لشگر یند ه گو رسه نر بیرعد ه مر د با وقار
عو ن و فضل وجعفر و اکبر له قا سم نا مدار
بیر با لا سربا زی واردورآ دی اصغر شیر خوار 
ا للر ی او ستو ند ه او لسو ن قا نینه غلطا ن گلوب
------------

کر بلا بیرنئچه گو ن  بو للار سنه مهما ندیلار
بیله مهمانلار گوره نمز بیرده چشم رو زگار
بیرگو نی بو ردا ن گئدللر غمگسار و اشگبار
حرمت ایت بو میهیما نلار شهر بطحا د ان گلو ب
--------

الغر ض بر نئچّه گو ن گئچد ی  یتوب لیل بلا
امر ادیب مشعل لر ی  خا مو ش اید ین میر هدا
گتد ی اغیار  قا لدیلا ر یا را ن مخلص با وفا 
اوللا را احسن صدا سی حی سبحا ندان گلوب
-----------

امتحا ن را د مر دی وئردیلرفر زا نه لر
قو رخو سو ندا ن قاچدی اما نصف شب بیگا نه لر
شمعین اطرا فینده قالد ی یا نما قا پر وا نه لر  
جا ن و دیلد ن ها ممو سی اودّا اولا سوزا ن گلو ب
-----------

حرّر نا م آور گلو ب سا لدی کفن اوز بوینو نا
عهد ینه ایتسو ن وفا او ل بویا نسو ن قانو نا
گتمد ی قا لد ی حبیب احسن او نو ن ایمانو نا
سو یلد ی بو بیر سعا د تدور بیز ه یو خدا ن گلوب
--------

مسلم ابن او سجه  عا بس وهبله حنظله
یو خد ی فر صت یار و انصارین آدی بیربیرگله
زینبو ن او غلا نلار ین گریا زما سا م ایلرگئله
طبعیمه لطف عنا یت بنت زهر ا د ا ن گلوب
--------

تا قیا مت عا لمی حیرا ن قویا رایما نلاری
رتبه ممتا زآلا لار کر بلا قر با نلار ی
دین و اسلا می ادیب احیا اولا رین قانلا ری 
بو صدا قتد ه بشر گو رمو بدور هردورا ن گلو ب
-------------

استد ی ایتسو ن قا لا نلا ری اومولا ا متحا ن
او ل او غلو ندا ن شر و ع ایتدی اما م انس وجا ن
بیعتی سیزدن دئد ی گو تدو م گئدو ن گئد سزهرآن
دسته جمعی سو یلو یوبلر جا ن سنه قر بان گلو ب 
-----------

امتحا ن قورتو لدی ایستو ر - ها ممی نمرا تین بوله 
سسلد ی مو لا قا لانلار محضره بیربیرگله 
ایکی انگشتی آ چو بد ور بیر بیر یند ن فا صله 
باخدی کیم جنا تید ن گو ر د ی او نا احسا ن گلوب
-----------

اما بیر عا شق که عشا ق ایچر ه چو خ ممتا زیدی
آدی  عبا س  رهبر ینه با و فا سر با زید ی
سرسپاهید ی وزیر ید ی او نا هم رازید ی
سسلد ی عباسین ایتسو ن نمر ه سین  اعلان گلو ب 
----------

او لد ی چو خ سو زلر قلمد ه یو خد ی جر ئت یا زماقا  
بیرجما ل حضر ته با خد ی گچو ب صو لدان صا قا
من یو ز وند ن یو ز چو ور مم سو یلدی والله آ قا
اهل جنت گل جمالین گورما قا الان گلوب
---------

سید ی جنتد ی عبا سه جما ل  اطهرون
عد نید ن افضلد ی هر لحظه اما ما محضر و ن
جنتی سیر ایلرم هر وقت اوپه ند ه اللر و ن
جنته خا طر مگرعبا س وئر سو ن جا ن گلوب   
------------

مین بهشتی وئر مه ر م بیر دفعه دیدا رن سنین  
کا ش گلسین جانیمه قا ردا ش سنین درد وغمین
سا ده سر بازایله   بو سر لشگر ی آ ل پرچمین  
کر بلا ده عشقیمه قا ضی اولا وجدا ن گلوب  
----------

من اوتو ز بش ایلد ی مو لا تا بعه فرمانیو م
فضل و عو ن و جعفر یله من آ قا قر بانیو م 
افتخا ریمدور که سقا ی عزیز طفلا نیو م
من کیمی نو کر سنین تک هاردا بیرسلطا ن گلوب
------------


ایندی دورد آیدورکه سقا یم بو اهل بیته من
هانسی بیر طفلی سوایستو ب او لمو یو ب حا ضر دئنن 
تعار ف ایتد و ن سن منه عبا س گئدسه ن گیتگیلن
گتمر م  فر ما ن آ تا میز شیر یز دا ندا ن گلو ب 
------------

من سنی ترک ایلییو ب گئد سم آنا مین یا نینا
قو یماز عبا سی ائو ه  آند او لسو ن اکبر جا نینا 
فخر ایدر اما ایشید سه اصغر ین قر بانینا
عشقیمین تائیدینه بو عشق اوزی  برها ن گلو ب
----------

او لما دی افسوس اوغلو ملا آنا م ام البنین
اکبرن او غلو م بو صحر ا ده غلا م اولسو ن سنین
ایله سین بیکس آنا مدا اهلبیتین خد متین
سو یله سین زهرا بوکلفت زینبه ها ردا ن گلوب
------------

یادگارینین آقا یو خ بیرکسی سیزد ن صورا
نه پو لی نه پارتی واردی تا اوناحا می دورا
 دامنیزدن چکمز ال دشمنلر یز گر دوغرو را
دائما سیزدن او نا  الطا ف بی پا یا ن گلوب

======

==========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۴ ، ۰۳:۵۶
حاج محمد یادگاری

 

بو حسین کیمد ی بو نو ن عشقینه دنیا دو لا نار
اگنینه قا ره گئیو ب حضرت  زهرا دو لا نار 
=============

========

قو ر تاریب  دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن  چیخا دو ب وا للا هی
بو او کس دور با شینا گنبد مینا دولانار 
-------

هرمحرم چوخا لار فاطمه نین غصه لری  
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
تسلیت سو یله ما قا یا سه گلر  شیعه لری
با شینه  فا طمه نین حاجر وحوا دولانار
--------

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا 
طفل شش سا له ده و ار- سنّی اولا ن دوخسا ن الی 
فصل سر ما ئیله گرما د ه ها می د یلده نو ا
دئلی د یوا نه دی بو للا رمگر آیا دولانا ر؟
---------

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زا نه لری 
قا ره ا گنیند ه  دو لو ب جمله عزاخا نه لری 
ا لی قو ینو ندا چو خی ترک ا لییر خا نه لری
کوچه با زار ی او لار و ا له و شید ا دولا نار 
------

هر یا نا با خسا ن حسین پرچمی او ردا ساچیلو ب  
بله فر صت ا له دو شمز د ر ر حمت آچیلوب 
عده ای  چاره سیزانسان گلوب حتی کیچیتوب 
دئیه بو لمزسو زو نی بیر کسه ا ما دو لا نار 
--------

ا للر ین سینه و ه قو ی با ت گیلا اندو ه و غمه 
عا رف او ل حیله ِد شمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله شا خسی گئد نه  با خما دئمه
بول عزا داری لریله اوزی مولا د ولا نار

-------

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو نا جنتد ه  الا ن 
انبیا لرده  گئیو ب قا ره اولو ب سینه زنا ن
تک عزا دار ی دگل وا له و حیرا ن دولا نان 
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نار 
------

سا لد یلا قا رد ا شینین دشمن قرآن قو لینی  
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی  
هئله بیراصغر ی و ار دو رکه او نو ن بیر تئلینی  
جا نیله ایلییه سودا  اونی   لعیا دولا نا ر 
------

یا حسین ا بن علی عده ای دل خستوه با خ   
(شهر ک با کر ی )ده سینه وو را ن د سته وه با خ
بیزکیموخ عا شق اولا خ عاشق وارستو ه باخ  
الی قوینو ندا گلوب زینب  علیا دو لا نار
-------

((یا دگار ی)) گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار  حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن  
شعر لری او خد ی دئلر خائنین هر یئرد ه گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسو ن گلوب ها رد ا دولا نار
===========================
=============

 (شهرک شهید باکری درتبریز-  اقا متگاه اینجانب میبا شد)

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۴۵
حاج محمد یادگاری

 

یئر لرحسینه  آعلار = گو یلر حسینه  آغلار

زهرا دئیرراوغو ل وای =حیدر حسین آغلار

========

 

داغلار حسینه آغلار =داشلار  حسینه آغلار

سیر ایلین هواده =قو شلار حسینه آغلار

سر نیزیه ووراندا = با شلار حسینه آغلار

جن و ملک بوآیدا = یکسر آغلار

---------

گویلرحسینه آغلار= یئرلرحسینه آغلار

زهرا دئیر اوغول وای =حیدرحسینه آغلا

 

                       ========                 .

عیسی حسینه آغلار=مو سی حسینه آغلار

لعیا حسینه آغلار= سارا حسینه آغلار

با شه سالار قرا سین = زهرا حسینه آغلار

قانلار گلنده جو شه –رگلر آغلار

----------

گویلرحسینه آغلار= یئرلرحسینه آغلار

زهرا دئیر اوغول وای =حیدرحسینه آغلا

 

=======

اللر حسینه آغلار=دیللر حسینه آغلار

جو شه گلنده قانیم =رگلر حسینه آغلار

ای شیعه گل نوایه =گو یلر حسینه آغلار

جن و ملک بوآیدا = یکسر آغلار

------------

گویلرحسینه آغلار= یئرلرحسینه آغلار

زهرا دئیر اوغول وای =حیدرحسینه آغلا

 

=========

غم غصه لر بو آیدا =   اندازدن چخوبدی

بیرعده دین ساتانلار=زهرا یوین یخو بدی

هم باش کسوب او ظالم= هم سینیبه چخوبدی

شمرو ن الینده حتی =خنجر حسینه آغلار

---------

گویلرحسینه آغلار= یئرلرحسینه آغلار

زهرا دئیر اوغول وای =حیدرحسینه آغلا

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۴۷
حاج محمد یادگاری

 

یئر لر آعلار = گو یلرآغلار

  =========

 یئرلر آغلار گویلر  آغلار = باش آچار  پیغمبرآ غلار

       فاطمه سو یلر حسین وای = سسلننده حیدر آغلار

===============================

ماه ماتم گو رسنو بدور =ناله او ج ایلوب سمایه

جبرئیل او لمو ش نو اخوان =قد سیان گلمو ش عزایه

دنی حسین ایوای  صداسی = بو ج ائدر عر ش اعلایه

باش آچو ب بو  غمده آدم= عرش و فر ش یکسر آغلار

  یئرلر آغلار گویلر  آغلار = باش آچار   پیغمبرآ غلار

        فاطمه سو یلر حسین وای = سسلننده حیدر آغلار   .

============

 

جو ر ظلمه باب  آچو بلار=اهل کو فه کر بلاده

دعو ت ایلو بلر یازو بلار= چو خلی نامه سر گشاده

بو م عاشورا ائدللر  =  آیری محشر نینواده

قان گلر با شلاردا جو شه =بو حسینه رگلر آغلار

     یئرلر آغلار گویلر  آغلا = باش آچار پیغمبرآ غلار

    فاطمه سو یلر حسین وای = سسلننده حیدر آغلار

===========

 

اگمدی باش ظلمه زوره =با شین عالمده او جاتدی

ئولماقی قبو ل ائدی = بو فنا دنیانی آتدی

ایتمدی بیعت یزیده  = رتبه والایه چاتدی

باش و جان وئردی بودینه = حقّه عر ش  داور آغلار

یئرلر آغلار گویلر  آغلار = باش آچار پیغمبرآ غلار

فاطمه سو یلر حسین وای = سسلننده حیدر آغلار

===============

 

داغلار آ غلا داشلار آغلار = نیزه او سته با شلار آغلار

تشنه لب مظلو م حسینه= با جیلار قارداشلر آغلار

آدی هریئرده دئریلسه= حضر ته کوزیاشلار آغلار

مو ج ائدنده نهر علقم= دختر آغلارخواهر آعلار

  یئرلر آغلارگویلر  آغلار =باش آچار پیغمبرآغلار  

  فاطمه سو یلرحسین وای =سسلننده حیدرآغلار

=============

 

کر بلا دشتینده عطشان = بو حسین قانه با تاندور

اهل عیالین دینه خاطر=بیر دفعه گوزد ن آتاندور

کربلا تو پراقی فخر ایت= چو ن حسین سنده یا تاند ور

ذبح اولار باشی قفادن = بو حسینه  گو یلر آغلار

   یئرلر آغلار گویلر  آغلار = باش آچار  پیغمبرآ غلار

فاطمه سو یلر حسین وای =  سسلننده حیدر  آغلار

============

 

ریشه دینه سو وئر دی =قانیله حقّه ولی دور

فاطمه رو حی حسین دور= عاشقی رب جلی رور

قو تاران نوحی بلادن =بول حسین ابن علی دور

سو یا نیندا جان وئر یبدور =تشنه شا هه کو ثر آغلار

یئرلر آغلار گویلر  آغلار =باش آچار پیغمبرآ غلار 

     فاطمه سو یلرحسین وای =سسلننده حیدر آغلار

============

شعری عبدالهی وئردی =یادگاری ایله عنوان

سویله شاخسی ده بوشعر ی=تا اولا دیللر پریشان

سن دئنن شاخسی گئدنده= جانیمیز مو لایه قربان

عشقینه حیران قالو بدور =شیعه لر جان سو یلر آغلار

    یئرلر آغلار گویلر  آغلار =  باش آچار پیغمبرآ غلار   

   فاطمه سو یلر حسین وای = سسلننده حیدر آغلار

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۲۴
حاج محمد یادگاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۵۱
حاج محمد یادگاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۴۵
حاج محمد یادگاری

 ((یئل یاتار طو فان یاتار یاتمازحسینو ن پرچمی))

 

آند اولا اللا هه عزت اسلامین دینینده دی     
دشمن قر آن عترت خو ار یدی شر منده دی

شاداو لوب آل امیه یا تدی اسلا م پرچمی   
گوردو له اول قانلی پر چم زینبین چگنینده دی   

-----------------------------------------

بو لمو یو بلر و ار د ی تاز ینب حسینین یو خ غمی     
نهضتین بیرزره د ه او لماز د ا خا  کسر و کمی
پر چمیکه و ئر د ی قارد ا شی او گو ند ن زینبه     
((یئل یا تارطو فا ن یا تار یا تماز حسینو ن پر چمی))   

--------------------------------------

گو رنجه خد مت ا ئد یب زینب حسین قا ردا شینا  
قو یما دی آ ل اللا هی بیر لحظه ده او ز با شینا   
با شینی محملده یا ردی قا نه با تد ی ساچلاری   
گو تدی عبا سین لواسین آلدی زینب دوشو نا   

---------------------------------

ا فتخار او لد ی خا نم آ ل علی او لا دینا  
حا ل بحرا ندا خا نم چا تد ی  دینین امدا دینا 
زینبین مثلین چتین گو رسون بو چر خ کجمدار     
قهرما ن کربلا  ثبت او لد ی زینب آ د ینا   

--------------------------------------

کر بلایه کو فیا ن گلمو شد ی قر آن یخما قا   
اسلامین – دینین - بنا سین آ ل سفیا ن یخما قا
ا ل ا له و ئر میشد یلر هم کو فیان و شا میان   
اسلامین – دینین - بنا سین آ ل سفیا ن یخما قا

--------------------------------------------

او لما سید ی همت دخت علی المر تضا  
کر بلا کر ببلا ده قا لمو شید ی بر ملا  
نطق زینب او لما سید ی کو فه ده یا شا مید ه  
نه او لارد ی رو ز عا شو را  نه بو شو ر و نو ا

----------------------------------

زینب او ز قاردا شینین فر ما نین اجرا ایلدی    
او ل آخان قانلاری زینب حقا  احیا ایلدی    
قو لار ی دین او سته با غلا ندی اسارت بندینه   
آل سفیا نی ولی هر یئرده رسوا ایلد ی   

-----------------------------------

زند ه سا خلو ب همت زینب حسینو ن آ د ینی   
کو ی عشقینده او نو ن و ئردی خا نم هرزا د ینی  
ایلدی بیر جو ت  عزیز او غلو ن فدا قا ردا شینا   
ایتمدی بیر لحظه د ه  او للار ین حتی یا دینی 

-------------------------------------

پر چمی که قا لمو شید ی حمزه دیند ارید ن    
یا د گار ید ی او پر چم جعفر طیار یدن   
مرتضا دن مجتبا یه او ند ا ن آ لد ی شا ه دین      
قو ی دئیوم آخرد ه من بیر با وفا سردار یدن  

----------------------------------------

او همان پرچمدی که وئردی حسین سقاسینه  
افتخاراو لدی او پرچم هرایکی دنیا سینه     
پرچمی وئرمو ب الیندن تا اولو ب قو للار قلم     
غیر ممکندورچاتا بیرکیمسنه همتا سینه   

--------------------------------

تا گلو نجه مهدی قائم ا وایلر ا هتز از   

بو او پر چمدور که امندن ائدر رفع نیاز

تا نقدری قاره پرچم واربوگون هریانیده

بو قراپر چمدن اول پرچملر آلموش امتیاز

------------------------------------

تااسور اول قاره پرچم ایتمز ایران و اهمه    
ایلییر اوندان ابر قدرتلر هر آن واهمه

سایه لطفو نده دور سبز و سفیدوسرخوموز    
وحشته الان دوشو ب ایلر او شیطان واهمه 

----------------------------

زینبین لطفی اولو ب شا مل بو ایرا ن حا لینه   
گل تو جه ا یله عا شو را ده قیل و قا لینه   
ایلییر ها می عزا داران   شعار بو کلمه نی     
مر گ  او لا شیطانه بیرده بی حیا  دلالینه      

 ----------------------------------------

 داعشه میدان وئریب دنیاده شیطان زمان

بعضی تبلیغات شو م ایلله بیر عده الان       
با غلارو خ رگباره کج با خسا وطن توپر اقینه       
شیر لرین تو پراقینه رو به گلنمز هیچ زمان      

----------------------------------------

او با ما بعضی خیا للار ایلر الان بو ش کیمی    
عقلینی الدن وئر یب هذیان دئییر بی هو ش کیمی    
یوخدی داعشده بو گو ن ایمان ووجدان و شرف    
دئنلییر بیر لشگر عاشورا او لاری  قو ش کیمی   

-----------------------

یوخ سوزوم زوارزینب دلغمین دورباغریقان     
بعضی سو زلروار دور ایلر او للاری چوخ ناگران     
کیمده جرئت وارگله اول مرقدی تخریب ائده

چو ن او قبره حضر ت عبا س نگهبا ندور الان     

-----------------------------------------

پر چم عباسی نصب ایلو بلر اوردا قبر ینه     
کل عالملر فدا او لسو ن او نو ن بو صبرینه     
عصر  تاسو عا سی یو خ امکانی دیللردن چیخا    

کا فر ین جیردی اما نین سیلی ووردی گبرینه 

------------------

جان فدا ایلر بو ا یرا ن اهلی کا ن عصمته   
چو ن اونو ن خیرو دعا سی او لد ی  حا می ملته 
ا نقلا بی او للار ین لطفید ی پیرو ز ایلدی   
او  لد ی مینلرنوجو ان فد یه ولی  بو  نهضته  

---------------

عده ای  بو نهضتی  ئولدی گو زوندن سالمادی

عده ا یده هر نه لر او لدی اوزونه آ لمادی

آند اولا وجدانه او لمیدی اگر رزمنده لر

بیر قوری آدداگو ردو خ انقلابدا ن قالمادی

-------------

((یادگار ی))که اولوب مشهورالان هریا نیده   
دعوت ایللر دئیر اشعارین هراستا نید ه   
حضرت زینب او نا  طبع روان  لطف ایلییوب 
ایتمیه کفران نعمت کا ش بو احسا نید ه    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۰
حاج محمد یادگاری