شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۵۰ مطلب با موضوع «اشعار شهدای انقلابی، سیاسی- در مورد وضع جامعه- نمایندگان مجلس» ثبت شده است

 

اثر خو ن شهدا (از استاد کریمی) و یادگاری

=================

=========

شهدا  قا نلار ی گتمز  هدر ه جو ش الییور
ییغیشو ب سیل او لی هر شعله نی خا مو ش الییور

او جا تکبیردئسو ن کیم سو زو مه گو ش الییور

باده عشقی بو گو ن عشقیله کیم  نو ش الییور  
-----------

احسن احسن بیله بیر رتبه  شا یا ن او لماز  
شهدا قانینه قیمتده چا تا ن قا ن او لماز 
گر شهید او لما سا ایرا نیمیز ایرا ن او لماز   
بو گو زل قا نلاراگر آ خما سا قر آ ن او لماز 
شجر وحد تی  ا  یرا ند ا اکن قا نلار دی
قا ن ایچن قو د لار ی زنجیر  ه چکن قانلا ر دی 
------------

قا ن نه قدر چوخ آخا قدر ت اسلام چو خا لار  
کیم شهید او لسا دین او سته آدی پا یند ه قا لار   
هر شهید الها مینی حضر ت مهد ید ن آلار   
جا ن وئر ن وقته ده حتی آ قا سین یا ده سا لار   
کو ه صحرا ده آ چا ن  لاله شهیدین قا نی دور     
چهر ه گلد ه او لا ژا له شهیدین قا نی دور   
-----------

پر چم فرقه ظللامی یخان  قان او لا جاخ     
اوچ ابر قدرتی ناکام قو یان قان او لاجاخ 
شیطانی غاصب ایامی یوران قان او لا جاخ    
دنیادا داعش بد نامی    یخا ن قا ن او لاجاخ  
کشو ر ا یرا نی  رضو ا ن ا لیین قا نلاردی   
کا خ مز دو لار ی ویر ا ن ا لیین قا نلاردی   
-----------

جا ن طا ها و علی جا نی حسینو ن جا نید ی   
اسلام و دینی ائد ن زند ه حسینو ن قا نید ی    
جان عالملر حسینو ن آدینین قر با نیدی     
بوحسین کیمدی بو نی آدم ازلده  تانیدی       
سنگر دیند ه شهید ن قا نی یکتا قا نید ی    
کر بلا نی یتو ر ن رتبه یه طا ها قا نید ی   
-----------

شهدا ی احد و خیبر و هم بدر و حنین    
خند ق و جنگ تبو ک و جمل و هم صفین    
ا کد یلر ریشه ا سلا می او مر د ا ن متین  
صو راسووئر دی هما ن ریشیه قا نیله  حسین  
بو حسینو ن جا نی قر انیله اسلام جا نید ی
او هما ن ریشیه سو بلی حسینو ن قا نید ی   
----------

وئر مه سا خ گر سو گله قا نیله خندا ن او لاجا خ   
بو شلا سا خ وحدتی خا ئنلر ه مید ان او لا جا خ    
نه مسا جد نه منا بر  نه ده قر آ ن او لا جا خ     
نه مراجع – نه مقلد – نه-مسلما ن او لا جا خ
بو شها دت بلی نعمتد ی قا نا ن لاز مد ی  
اسلا ما دینه  فقط قلبی یا نا ن لا زمد ی 
----------

دین بنا سی  توکو لو ب  قا نیله قا ن  سا خلییا خ     
انقلا ب و طنی نسل جو ا ن سا خلییا جا خ     
ملک ایر ا نی خد او ند جها ن سا خلیا جا خ    
بو گو زل نهضتی تا ریخ نشا ن سا خلییا جا خ   
اولین نهضته سر ما یه حسینو ن قا نیدور 
ملک ایرا نه ا و لا ن پا یه حسینو ن قا نید ور   
--------

آدینی شبعه قو یا ن میل ایله مز هر طر فه    
قا نلی مکتب بیز ی آگا ه ائدیب عا لی هد فه 
خو شد ی ننگین یا شما قدا ن ئولو م اهل شر فه    
اگمر و خ با ش د ا خی هر بی شر فه نا خلفه 
شهدا وئر مه دی با شین بد حجا لار با ش آ چا
گله پر واز ه بیر عده خیا با نلار دا او چا

------------

شهدانین قا نی زینتد ی وطن تو پر اقینا
بو قا نین قطر ه سی بیر لا له دی دینین با غینا  
تو کو لن گو ز یا شی چو ن ژ اله دی  گل یا پرا قینا   
شهدا نین آدی قند یلید ی عر شین طا غینا    
جا ن سیز ه قر با ن او لا فدیه قرآن شهدا   
زنده دور  حشر ه کیمی سیز د ن آخا  قا ن شهدا    
---------

 

اوچ ابرقدرت الان دنیادا طغیان الییر

یمنیله عراقی گور نجه ویران الییر

او للارآل سعود جانینی قربان الییر

غاصب و داعش و تکفیر گنه جولان الییر

سن خیال ایلمه اول داعشی فاتح چیخاجاخ

او نیدا آند اولا اللاهه بو قانلار ییخاجاخ

-----------

داعشی باخما بیر عده بو جهاندا یئکئدیب

او سعودی لعین دور اونی حتی کو کئدیب

فکر ایله فتنه شرّ ی بو جهتندا کیم اکیب

یمنیله عراقی خاک و خو نا  کیمدی چکیب

داعش حیوانیدی ترسو مثلی موش کیمی

دنلییر لشگر عاشور اونی قو ش کیمی

---------------

او حسینی که بیزه نهضتی الگو ساریلار

او نو ن عا شورا سینی درک ائدن انسان آریلار

درسین ایراندا جوانلار علی اکبردن آلار 

بو محر مده نه لر واردی  هامی مات قالار

علتی واردی ا ونون آدی ایله زنده قالوب

مین نئچه ایلدی اونون نهضتی پاینده قالوب

-------------

تعارف ایلردی حسین جانیزی سالمون خطره

بیربه بیر او للارین احواللارین الدی نظره

راضی اولمام دئدی من کیمسه ای دو سون ضرره

ایلرم تنها قناعت بو بالام صو د امره

اما اکبر که گلوب اذن او سروردن آلا

دئدی گئت تاپشو رورام من سنی اللاهه بالا

-------------

ایلدی فدیه حسین دینه ازل اکبرینی

سو رادان یو للادی بیر بیر او قالان لشگرینی

عو نیله فضلینی عباس علم پر ورینی

یادگار او  حسن مجتبا نی –جعفرینی

شجر وحدتی اوللاردای بو  عالمده اکن

بو عزا دار لری کو چه و با زاره چکن

----------

الغرض گتدی علی فدیه جانان اولدی

بلی  میدانیده او گل کیمی خندان اولدی

گلدی بالینینه مولا اورگی قان اولدی

دئدی شکر اللاها اکبر دینه قربان اولدی

اکبریم گلدی خدایا سن اوزون اصغره باخ

حر مله تیری دگن وقتیده اول حنجره باخ

-----------

گتدی اخیامه عبا اچره حسین اکبرینی

سسلو ب اوّلده هرایه آقا غم پر ورینی

باجیسی زینبیله بیرده او سر لشگرینی

گوزلدی گوردی  گله بولمور اونو ن مادرینی

نئچه تن گتدی اونی خیمه سرادن گتوره

آنا نی تا بالانین نعشینین اوسته یتوره

------------

اکبرین گوردی عباده دئدی ایوای بالا وای

جان وئرن راه خداده دئدی ایوای بالاوای

ذبح اولان کوه مناده دئدی ایوای بالا وای

ای او لان اجری زیاده دئدی ایوای بالا وای

آرزوم واریدی چگنینده گئدم قبر ائوینه

گر ک حاکم ایلییم نفسیمی  من صبر ائوینه

-----------

یا دگار ی دور آ دیم  اسلاما –قر آنه یارام    
نه قدر واردی بو عمروم بو مرام او سته وارام     
من کر یمی یا زا ن اشعا رید ن الهام آلارام  
منه استادیدی هاردا او لا یاده سالارام

ئوزی رخصت وئر یب اشعارینی غر بال ایتدیم
او دی کی من او یازان اشعاری دنبال ایتدیم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۶ ، ۰۴:۴۰
حاج محمد یادگاری

ایثار مدافعان حرم
===========
ائدر اوز عهدینه ایفا مدا فعان حرم
اولوب زبان زد دنیا مدافعان حرم
اولاردی  زینبه قربان ائدله جانلارین
ائدلله دشمنی رسوا مدافعان حرم
----------
خدا اولاری ائدر هر ایکی جهاندا عزیز
قلم یازا اولارین شانینی قالور عاجز
اولاردی داعش و تکفیریله ائدلله سیز
اولوب هر عزته دارا مدافعان حرم
------------
دئیوبله جنگیده گوز او خلانار دوشر قو للار
بو مطلبین بلی-  معناسین عاقلان آنلار
ابو الفضین یولونی  بلی  طی ائدر اوللار
مقامه ن ایله تما شا  مدا فعان حرم
------------
اولارا  غبطه ائدر بو جهاندا عابدلر
او رتبیه یتیشه چوخ سئو له زاهد لر
امام عصر دئییر مر حبا مجا هدلر
بهشت دور سیزه ماوا  مدا فعان حرم
---------
او داعشیکه اونو ن یوخدی دینی وجدانی
کسر اوباشی ایچر قانی سو کیمی جانی
اولوب عراقیله سوریه جنگ میدانی
وئررجوابلارین اوردا مدا فعان حرم
----------
ائدله داعشه بر عده فاسق امدادی
سعودی تغذیه ایلر او قوم بی دادی
اونون دالیندا دورانلاردی شمرون او لادی
اولو بلا حامی مولا مدافعان حرم
----------
دئمه او داعشه انسان اولار سگ هاردی
اولارا کیم کمگ ایلر اونون یئری ناردی
مدافعانه ولی جبهه ده خدا یاردی  
ائدیبله حقیله سودا مدافعان حرم
------------
اولاردی زینب  علیایه ایلیله کمک
اولاری ایستر حسین دیلدن اوغلی اکبر تک
منیم بو عر ضیمه سن بول خدا گل ایلمه شک
ائدله درده مداوا  -مدافعان حرم
----------
مدافعان حرم کنز زهدو تقوادی  
مدافعان حرم مر تبتده والادی
مدافعان حرم بلی بی مها وادی
ائدله دشمنی رسوا  مدا فعان حرم
--------------
هر هانسی که ییخیلار یا ره لی تراب اوسته
گلر بفوری باشی اوسته شاه وارسته
قولاقینه بو یورار من حسینم  آهسته
اولوبسوز عشقیده بینا مدا فعان حرم
-------------
اوداعشی ییخیلارحتمی وار تیزی یا گجی
اولاردی طی ائدوری دنیادا اوراه کجی
شهادته نجه یتدی یا زانمورام حججی
او رکده قویمادی یارا  مدافعان حرم
-----------
اونو ن کچیک بالاسی اودلانار فر اقیندا  
مثال شمع یانار او  آتا سراقیندا
مدافعان دایانوب  داعشین قبا قیندا
ائدر اولاریلا دعوا مدافعان حرم
------------------
حججی لر قانی ظالملرین ائو ین یخاجاخ
عراقیدن -بلی سوریه دن اولار چیخاجاخ
اوکاخ ظلملر عدلین الیله تیر او چا جاخ
قالاجاخ عر صه ده  اما مدافعان حرم
-----------
حججی تک شهدایه منیم ئوزوم قربان
اوغیرته منیم آغزیمداکی سوزوم قربان
اونون صداقتینه بو ایکی گوزوم قربان
وئریبله قانیلن  امضاء  مدافعان حرم
-------------
بیر عده قان سو یار ایرانیده ائدر طغیان
مدافعان حر م حقینه دئیر هذیان
 بو گون اولاردی که ایلله نعمتی کفران
دئمزله جنگ ائدیر هاردا مدا فعان حرم   
-----------
بو یادگاری جانی کاش اولا سیزه قربان   
سیزین او ایثاریز ایرانی ایلیوب رضوان   
سیزین اجا زه زیله شعری ایلورم پایان
 ادیبدی طبعیمی گویا مدا فعان حرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۱۰
حاج محمد یادگاری

(( ارزش حجاب  ))
=================
ای حجا ب سیز دولا نان حضرت زهرادن اوتان
سنی یوخدان یارادان خالق یکتادن اوتان
بی حجا ب مسجده یا مر ثیییه گتمه گیلن
گل او مسجده با تان قانینه مو لادن اوتان

=============

فا نی یه ایتمه فدا سن او بقا دنیا نی
بو بش اون گون قو تولارمحشر عظمادن اوتان
یا زیلیر نامه اعما لیوه هر ایش گوروسن
محشری سال یادیوا عا لم عقبادن اوتان

اولموسان اسلاما تا بع باخ اونو ن فر ما نینا
سنه قا نون گتورن حضرت طاهادن اوتان

او زون علاّمه حساب ایتمه گیلن دووشان فکر
زینت زن دور حجاب حفظ ایله زهرادن اوتان

قاش گوزون ایتمه نمایش بو خیا بانلاردا
اوغلونی فد یه وئرن مام شهدادن اوتان

اوغلونون قبرینی مادروار الاندا تا نیمیر
ال گوتور بو عمل با طل و بیجادن اوتان

سنه زیبنده دگل توکلریوی گو ر سه د ئسن
نعشی ایتگین، یئری گمنام، غمی دریادن اوتان

دا نیشا ندا اوزووی زینبه هم غم بولوسن
لا اقل شرم ایله او زینب کبرادن اوتان

گر آدین  فا طمه دور  گئت او نی فو را عوض ایت
حیف دور فا طمه آدی گل ا و اسما دن اوتان

سن بشر سن سنه قرآن کیمی برنا مه گلیب
باخ اوبرنامیه عنوان اولان ا نشادن اوتان

رقص و جا ز دوره سینی بو شلا اوخی قرآ نی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

دودی عینک- نئچه رنگ با شیله گور ستمه یوزون
اوزوه جلب ایلمه مردمی  افشادن اوتان

حراجاقو یما گیلان  میو ه ی گل ایله ایله حیا
ساتمان ارزان اوزوی جنت العلادان اوتان

ایله عورت تانیرام فاطمه فخر ایلر اونا
عبرت آل گل   سنی تاری ایله  حورادن اوتان

باخاجاقسان نئجه محشر گونی زهرا یوزونه
فاطمه دوتدی یو زون ایو ده کی اعمادن اوتان

نه جوابین دی گوروم واردی اوگون فاطمییه
اوردا رسوا اولاجاقسان بومعممادان اوتان

آج پیشیک چوخدی بوگون  اوللارا ات گورسه تمه
سندن ال چکمز اولارگربه دو پادن اوتان

هله بوندان دا سالار پیس گونه مه واره سنی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

اورتوسن بیر اله چر شاب ایله بول برق یانور
اوتمه او ل چر شا بی باشلار داکی چادرادن اوتان

ایستو سن اوردا یوزون آغ اولا دوت بوردایوزون
یوزون آغ حتما اولار  شر م ایله زهرا د ن اوتان

حجا بین حفظی سنه دنیا دا زینت ساییلیر
و وئر مه  بو عزتی الدن باجی تقوادان اوتان

ریشه فسق و فسادین توخومون اکمه گیلن
اکمه اول تخملاری اکبرو لیلادان اوتان

بوجوانلاری نئیه دام بلایه سالوسان
گر مسلمان دگی سن باری مسیحادان اوتان

واردی بیر سوزولی خجلت چکورم شعره یازام
قلمیمیم سویلوری یازما بو تمنادان اوتان

قا نجیخ ایت گورسگه گلسه چوخ ایت اطرافین آلار
ایت اولوب گورسگه گلمه بیله سو داد ن اوتان

یوخدی چون غیرت ارینده گزوسن لوت قیچیلان
با خما نا دا ن سو زو نه عا قل ودانا دن اوتان

تف اولا دنیا دا هرآن اریوین غیر تینه
اونی گر بولمو سن ار ایوده کی اعضادن اوتان

یاپیشور حتی الیندن سنه ده فخر الییور
بیر نفر یوخدی دئیه گل بئله اوضادن اوتان

ارده  گر اولماسا غیرت خانم آزاد دو لانار
ار دگول خوک دی، فکر ائله بو معنادن اوتان

کسیلیبدور  کئبینین عقد گونی بیر نفره
بس بزنمه هامییا پیریله بر نادن او تان

صابرین شعرینی من شعریمه عنوان ایلدیم
یادگاری هلئه هئچ صا بر زیبا د ن اوتان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۰۳:۱۰
حاج محمد یادگاری

بهشتی یک ملت بود  =امام  خمینی

در هفتم تیر سال 1360که به حز ب جمهوری اسلامی

بمب گذاشته بودند دکتر بهشتی و72 تن شهید شدند اسم

همه 72دوتن با مسئو لیتهایشان در شعر نوشته شده است

=================

     شهدای- هفت تیر

 

ای او لا ن اسلا م یو لو ندا قا نینه غلطا ن بهشتی  

   یتمیش ایکی یا ریله دینه او لان قر با ن بهشتی

    عا شیقیدوز  سیز همیشه رهبر ین د ید ار ینه 

   خوش سیز ین احوالیزه گلدی سیزه مهما ن بهشتی   

                                                                                                                                        

هفتم تیر سا ل آ تمیشدا او لو ب بو ا تفا ق

  حزب جمهوری اسلام دفتر ین یخد ی نفا ق 

دو شد ی دیو ان عالی کشو ر بوملتد ن او زا ق     

  ایچما قاجا م شهاد ت چو خ شتا ب ایتد ی بهشتی 

آغلادی دیلدن اما م - ملت خطا ب ایتد ی بهشتی           

 

شمع با شینده یا نو ب جا ن وئر دیلر پر وا نه لر 

     سید کا ظم –موسوی لر- چوخلی تعو یض زاده لر  

ها شمی وطیبی-اسلا می تک آزا ده لر 

بو گوزل پر وانه لر شمع آتشینده یاندیلار

کر بلا اوضا سینی ایر ا ندا یا ده سا لد یلار    

                

 لار ستا ندا ن اول مبارز با وفا مهد ی نصیر ی      

      وزارت درما ن و بهداریده ده معاون معیر ی   

دکتر عبا س پور وزیرنیر و نین او لما زدی نظیری      

قا نلاری آخد ی  چو خا تد ی مملکتد ه وحد تی       

   در حقیقت بو شهید لر- دور او یا تد ی ملتی  

 

شهر یز دن دکتر -سید رضا ی پا ک نژ اد 

    نجف آبا دان محمد- منتظر ی مرد را د 

 شهر نوردا ن نا طق نور ی شهید ین روحی شاد

شهر کددن استکی نا ئندن ئو لد ی نا ئنی  

    بو للار ین ئو لما قی خوار ایتد ی  تما م خا ئنی 

 

شهر یاری رود با را نین وکیل مجلسی 

عبد الحمید مر د آگاه  سر فراز ایتد ی طو سی     

  سو یلد ی اولسون گرک وضع بنی صدر برسی 

        خط رهبر دن ئو لو نجه او لما دی اصلا جدا  

 روا سا نیلن – رو ا قی ده  - اولو ب دینه فدا

                   

خوش زبانیلن -ترابی-بخشایشی-پور ولی 

سر فراز –مهد ی نژ اد -بالابریله -دزفو لی

حاجیانیلن - سعادت -دفتر حزبین گلی  

مهند س تو حید و -مو لا ئی - همیشه حق دئین

    مالکی- عینی –درخشان –رهبری دیلد ن سئو ن      

فیا ضبخشیله –جهانبخش – جهرمی و-پا کنژ اد   

 مهند س مو سی کلنتر- دشمن ظلم و فسا د

اولدولارگرچه شهید قا لد ی او لار دا ن یا خشی آد 

      سر حد ی – عباس  شاهو یله – عبا س حیدری     

       مد یر با نگ کشا ورز ی مهند س اکبر ی  

 

حجت الا سلا م عما دالدین اودیندار شجا  ع  

   سید جو اد شرافت-  پیر و روح خد ا

  درو داهلین  قو ید ی گریا ن صادقی ایتدی وداع

     او لد ی حق قا نی فدا اسلا مه دینه قر آ نا

      تشیعینده بندر عبا س ا هلی گلد ی تهرا نا

     

 معتمدی و-زما نی - لوا سا نی- دکتر عضد ی 

   بو للارین استاد ی رهبردی بلی یو للاری دوزدی 

 دین یو لونداما لکی فرما ندارین پاک قا نی سوزدی  

   دشمن قرآن گوروب تهرا نداگربو کار زشتی

   بو لمد ی وار  کشور  ایرا نید ه مینلر بهشتی

                

  هئیت یدّ ی نفردَ نید ی برا در ا کبر ی  

    شهر ساریده بو اصلا ح ایلد ی چو خ یئر لر ی      

 مهد ی امین زاد ه نین خندان اولوب گل پیکری 

    حجت ا لسلام  والا-  قا سمی مرد  عمل 

 طو طئه قو یمو ب سالا سا رید ه افرا د دغل

                                                                          

دکتر کا ظم آ شتییا نینین یا زوم احو ا لینی

قا نیئیله ایتد ی امضاء نا مه اعما لینی

شهر زا بلد ن حسینی و ئردی دینه قا نینی

حجت السلام رحیمی -دین اسلام حاد قی

          اند یمشد ن کا ظم دا نش – مشهد ن صا دقی 

 

دکتر قندی دور وزیرتلگرا ف- تلفن و  –  پست  

      امینی و- مو سو ی و- حیدری –اسلام دو ست  

       اولمازالله لشگری بو ایشلر یله زره سست 

      اجار ه دارو- مجید ی –بو ایکی ایثار گر 

    تربت جا مدان – علی اکبر شهید ه ایت نظر 

 

 حزب رو حا نیت –مر د دلیرازاصفحا ن

  حجت السلا م علی اکبر وئریب حق او سته جان          

         عضو دفترمرکز حز بید ی ا بر ا هیمییا ن     

    سید فخرا ّلد ین رحیمی-اولما دی حقد ن کنار              

   اسد اله زاد ه سویلر دی- بیزه اللا هد ی یار   

 

بهشتی یتمیش ایکی یار ی او لو ب دینه فدا  

      سو یلد ی لبیک گلد و قجه اما میندن ندا   

    ((یا دگاری ))شعرید ه گل ایلمه  نفسَن  جفا  

   د ار فا نید ن و داع ایلو ب  امام عا رفین 

      آیت الله خا منه ای واردور یئر یند ه جا نشین    

 

بوجما عت که گلو بلر بو عزیزان یا سینه 

  سنده گل بیرقلبو ن آت او ل کر بلا صحرا سینه

 با خ حسینه بیر ده با خ سن با و فا سقا سینه 

داش  دا او لسا  آغلا  دار  کر ببلا  نسگللری

     ایسته اللا هدا ن او زی حل ایله سین مشگللر ی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۱:۰۸
حاج محمد یادگاری

درمورد انسانهای بی طرف
=============
بی طرف  یو خلویوب افسوس او یانمور گنه ده  
گونده چو خلار  بویانور قانه اوتانمورگنه ده
 
 اعتنا ایلموری  حتی اوپاک قانلاردان  
نه  قدر حق دئیو لور حقی تاپانمور گنه ده  

کفر و اسلام منه بیردی دئیر یو خ فرقی  
او دکی اسلامون احوالینه یانمو ر گنه ده   

جبهییه  گتمدی گو رسون او قدر ایثاری    
دنیا ضربه وورور ایرانی یخانمور گنه ده     

غیرتی یو خدی نه وجدان واریدی ه شرفی  
بی تفا وتلقی با شیندان آتا نمور گنه ده   

بیربیله ظلم و جنایت اولوری یو خ خبری    
زهرلی مار ووروب بسکه  یاتانمور گنه ده    

با غلیو ب نهضت اسلام  فساد خانه لری   
عزتین فسق و فجوراته ساتانمور گنه ده   

بودی منظوری  فقط ملتی سو یسون تا لا سون                
چو خ تلا شلار الییوری  اما  سو یانمور گنه ده  

دالدادا غیبت ائدیر تو لکی صفت هر یئرده   
رو برو ده ولی بیر لحظه دایانمور گنه ده                

شکر اولا اللا ها آگه دی هامی صحنه ده دی
ولی بیر عد ه یو لو ن چا شدی تا پانمو ر گنه ده

 داخی هیهات اولاربیرده  گله حق یو لو نا                
چون منا فق صفته ملت اینانمور گنه ده                       
 

الله احسان ایلدی رهبری ایرانیمیزه  
بو گوزل رهبرده  حتی با خانمور گنه ده  

قور خو سو ندا ن یاتا بو لمولله ابر قدرتلر   
بی طر ف معنی ایثاری  قانانمور گنه ده    

شرق و غرب حیله ائدیب صدامی سالدی تلییه   
ال ایاق چوخ چالوری  اما  چیخانمور گنه ده  

نهضتین قدرینی بول دینینی دیناره ساتان  
خارجی غارت الین او ستن آچا نمو ر گنه ده  

کیملری ایستیو سن بو لمورم الله بو لوری                        
یادگاری اونی شعاره یازانمور گنه ده  

من حیا ایلییورم یازماقا بلکه اوتانا                                
نیلیوم غیرتی یوخ  زره  او تانمو ر گنه ده    


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۲۸
حاج محمد یادگاری

سررود شهیدم من ترکی
=================
=========
شهیدم من – شهیدم من                  رشیدم من – رشیدم من
اوز عهدیمه یتشدیم  من                         ایکی دنیا سعیدم من
خداحافظ-خداحافظ       
  منه دوز صود وئرن مادر  
--------------
بویولدان آیری راهیم یوخ             دئمه سن اشتباهیم یوخ
بیورما سن پناهیم یوخ              بویولدور راهِ پیغمبر
خداحافظ-خداحافظ       
  منه دوز صود وئرن مادر  
--------------
نئیه چولقار سنی غملر                   گئدربیزدن قرا گونلر  
اولار پیروزبیزیم لشگر                     یانا دشمنلریم یکسر
خداحافظ-خداحافظ                 
  منه دوز صود وئرن مادر  
-----------
من اولسام قانیمه غلطان            غم ایتمه مادر نالان  
بوایرانین اولار رضوان                     گر اولسا بو گلون پرپر
خداحافظ-خداحافظ                 
  منه دوز صود وئرن مادر  
-------------
آناجان من کفن گئیرم                تفنگیدشمنه وئر مم
حلال ایله داخی گور مم          منی باس با غریوا اخر
خداحافظ-خداحافظ 
  منه دوز صود وئرن مادر  
---------------
ایلدی جانین بهشیله بلی سودا شهید  
سویلدی باک ایترم دشمن اولا دنیا شهید
سنگر قرآندل جان وئر ماقی ایتدی آرزو
افتخار ایلر اوز عهدینه ائده ایفا شهید
--------------
بوشعری یادگار قوشدی     بودنیا سو یلویر بوشدی
 شهادت اوغلوا نوشدی  گر اولسا قبر بو سنگر
خداحافظ-خداحافظ  
  منه دوز صود وئرن مادر  
------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۵ ، ۱۴:۵۱
حاج محمد یادگاری

شعر درمورد مادران شهدا در  تحویلی سال جدید =عید

=================

=========

 غمونده گوز یاشی رخساریمه اوغول الرم

بالاسی اوخلانان آهو کیمی اوغول ملرم

اطاقیوو ن سو یارام پرده سین قرا چکرم

بساط غم سنه عمریم نه قدری وار قو یام

باخاندا عکسیوه دیواره  اوغول دویا م
---------------

هامی اولار اورگی شاد گلنده بایراملار

سنین باجیلارین اما اورکدن آغلاللار

لباس قرمزی گئر مزله قاره باغلاللار

  مبارک اولون اوگون سورلویربیربیرینه

گئدر شهید لرین عوانیده شهید ائوینه

----------

گو رو شمه میشدن ازل بیر بیرن قو جاقلاللار

او لا للار قول بویون اوردا او جادان آغلاللار
آچا للا قاره لرین = آیری قاره با غلاللار
بورسمدورگئیینر ها ممیلار تازا لباسین
اولار گئیلله دوباره گنه قرا لباسین 
---------------

قرا لباسیله تحویل ائد له ایلرینی

آچا للا نوحه سرایه یانقلی دل لرینی 

آتاللا زفلرینی یولماقادا اللرینی

شهید وئرن آنا لایه عزا اولار بایرام 
عو ض شادلیق اولا آه وا اولار بایرام
--------------

جمع ایلییر با شینا هامّی اوز بالا لارینی

شهید لرین بالاسی آغلادار آنا لارینی
سئوال ائدر چو خو دا گلمو ین آتا لارینی   
دئیلله بایرام اولاندا هامی گلر وطنه   
آنا آتام نئیه گلمور بو سرّی سویله منه    
----------

عنایت ایله خدایا شهید بالالارینا

دعالری بودی  قدسیله کر بلا آلونا

شر ف لیدور او شهیدلر که باتدیلار قانینا
بو یادگاریده اوچ دوره ایلدی فرصت
سئوردی جبهه ده ئو لماقی اولمادی قسمت
------------م

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۵ ، ۱۹:۰۹
حاج محمد یادگاری

((درمورد  عراق ویمن وسو ریه ) )

وتلاش آمریکا براندازی جمهوری اسلامی ایران

=============

چو خ  تلا شلار ایلور آ مر یکا تا پا ایرا ن شکست

او لمو ر امکانی گو رور وار صحنه ده چو خ حق پرست

آ یری یو للاریله الان حمله ا یلر  شو م و پست

با خ سنی الله خبیسه  بی حیا یِ نا  کسه

 

خنجری ایش گو ر مد ی پنبیله ایستو ر با ش کسه

قصد ی وار مکر یله بو ایرا نی اغفال ایلسین

شیر لر ین ملکو ن  گلوب رو با هلار اشکا ل ایلسن

اول آخان قانلاری   ظالم محو و پاما ل ایلسین

خو ش مثا ل دور   بو مثالی  عا قلا ن دا ئم چکر

هر نه قدری قازساکن کن –چاه اوز جسمین گورر

 

جنگ نر میله گلو بدور شیطان  الان میدا نا  

      تا او را هیلن وو را  ضر بت بو دینه  قر آنا 

آنلامور امکانی یو خ ایرا نین اهلی تاو لانا

   گر چه بیرعدده اونون فر هگینی قبول ائدر   

 غیر ت و دینی او لانلار  قا نلار ی ایتمز هدر

 

مو شگی تانکی تو پی ایش گو ر مه دی جنگنده سی

هر نه  نقشه چکدی  بر هم او لدی آخر نقشه سی

نیلد ی طیا ره سی -  تا ا یلییه مه هو اره سی

گرچه ظا هرده هزارا ن نقشه لر شیطان چکر

خو ش مثلدور بو - دئیو بلر ایت حوررکاروا ن گچر

   

عالمین شیطانی  آمر یکایه ننگ و عار او لا

بو دجه تعین ایلر ایرا ندا بو نهضت خوار او لا

ایلرو ق اعلان اگر چه یو خلو یو ب  بیدار او لا

اگمرو خ با ش  دنیادا  آ مر یکا تک بی غیر ته

ایلینمز هیچ غلط   رهبر بو یو رمو ش ملته

 

ها ی ایته تشبیه دور  اسرا ئیل الان دنیادا

بو ایتی آمر یکاهای ایلو ب گتو رمو ش ایجا دا

هر کسی قا پسا بو ایت اللهی یتسو ن امدادا

ها ی او لا ن حیو انی با ید صا حبی رام ا یلییه

او لماسا رام چاره سی یو خدور گر کدورپیلییه

   

ایلییر بر عکس عمللر   -اول خبیث بی حیا

کو شقو یر قو خماسئو رسن هر کیمی گیت سن بو دا

یو خ لزو می شر حینه رو شندی مطلب ها ممو یا

حمله ایلو ب غززه نی خا کیله یکسا ن ایلدی

مسجدو محر ابیده او ل  یئر ده ویرا ن ایلدی

 

لعنت الله گلسین -  ایله دینسیز اغفالا

زره رحم ایتمز او یئر ده-  پیر ساله اطفالا

با خ سعو دی تک  غلام -حلقه به د وش حما لا

کا فر ه امداد ائدر توکسو ن مسلمان قانلارین

ایندی مو شکله آلور اهل یمنین جا نلارین

 

کیمدی داعش نینو ا نی ایلییو بدور نینوا

دجله یه یو ز لر نفر قا نی آخار ایلر نو ا

سسلییر مهدی  بیا مو صلد ه  یو ز لر بینو ا

ایله سین آ ل سعو د ه لعنتین  الله  مد ا م

ظالمه امداد ائدور مظلو می ایتسو ن   قتل عا م

 

بیر نفر بو بکر بغداد ی  که یوخدور عر زه سی

ظاهرا او لمو ش گرو ه دا عشین سر کر ده سی

ایستو رم اعلان او لا- بو شعرده اعلا نیه سی

سو یلو ییر بیت خداد ه شر کدور ویرا ن او لا

کر بلا -  مشهد -نجفده -خا کیله یکسان او لا

    

خام خیال ایلر بو مو رده ولی او ل تخم شر

گلسه بو لمور  ایرا نا  دا عشله او ل تکفیریلر

هر زه او ت تک او للاری  بیر  لشگر عاشورابیچر

شیعه نین قا نین ایچو ب حتی او تانمازلار اولار

هر جنا یتلر ائدللر  حتی  یانمازلار اولار

 

گلسه لرایرانه ساری  او للارا گور نیله یو خ

قو ش نئجه بو غدا نی دئنلر  او لاری بیز  دئنله یو خ

مثل تو پرا ق یئرده  او ل مزدو رلاری بیز بئله یو خ

خامنه ای سر با زییو خ  بیز مهدی یه وا بسته یو خ

سگیز ایل جنگ ایتمو شو خ فکر  ایتمه سو نلرخسته یو خ

 

هاممی شا هدور نه ظلم ایلو ب او لار سو ریه ده

نه جنا یتلر اولار الان عر اق  دا بصره ده

وحدت ایتسه مسلمین داعش  گئدر بیر حمله ده

مسلمینه عار دو دی  دنیاده که ساکت اوتورا

پرچمین قدسه –عراقه او خبیس ا وغلی وورا

 

ایندی میلییاردیدا ن آرتیخدی  مسلمان جهان

نئچه میلیو ن تن یهو دی بو للارا وئر مزلر  ا ما ن

و حد تیله گلسه لر  - مید ا نه بو للار  هر زمان

تر ک ائدر دشمن عراقی – غزه نی – سو ریه نی

شیطان و غا صب وئرر الد ن او گو ن رو حیه نی

                                                                         

قو ر خو سو ندا ن  حمله ایتمو شدی او  غاصب غزه یه

بو سیا ست دور او زو ن ا یستور بو گو ن حفظ ایلییه

بیر نفرقا صد  گئده -   اسرا ئیله  حتما   د ئیه

ملت  ایرا ن  سنی  -  بیر غا صب  دو را  ن تا نور

سهلدور غا صب سنی بیر قا ن تو کن حیو ان تا نو ر

 

هرزه عو رتدور نه نه ن معلو م دگل کیمدور ده ده ن

مین کیشی دن گلمو سن باره او لو بسان  قان تو کن

سنده یو خ وجدا ن  شرف چو ن نو کر شیطا نیسن

تو پ فتبا ل ایلو ب آمر یکا -  سنیله قو ل وورار

قد رتی قالمو بدی بیچاره ولیکن شل وورار

 

سندن آمریکا الین چکسه  قالارسا ن پیس گو نه

سن تو یو خلار تک گییر سن گلسه جنگ آدی نینه

بیر نفر حامی تا پو لماز    او ند ا  اسرا ئیل  سنه

جان و ئرر سن مثل قو دلار سهمگین طو فا نید ه

(( یادگاری ))  یاز بو نی ثبت اتگیلن  دیو انیده

 

        

 

      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۵ ، ۲۲:۲۸
حاج محمد یادگاری

دنیا بیزیله جنگ ائدیر صدام آدی بهانه دی

===========

کرببلا نین عاشقی جیهه لر ه روا نه دی 
عشق حسین با شینداوارگتماقی عاشقا نه دی

یول ایکی دورقا با قدابیز ها نسینی انتخاب ائدک
راه یزید ی بو شلو یا ق- را ه حسینلن گئدک
تجزیه تحلیل ایلیک ایندی وظیفه دور نئدک 
ایند ی یز ید یلن حسین جنگ ایلین زما نه دی

عصرین حسینی روبرو ایندی حسینیلن دورو ب 
خیمه سینی حسینیلر جبههِ جنگید ه ووروب 
سنگر دینی قاسم و اکبر و عو ن دو لدو روب
دنیا بیز یله جنگ ائدیر صدا م آدی بهانه دی 

گیچدی هزارو چهار صد سال همان زمانه دن

ها ممی دئر ردی یا ا بی انت و امّی کلمه دن
گئچمییا جاخ حسین ولی مکر یله پیس بها نه دن
گو شه نشینلر ه گو ر ه =دو زخ او تی زبا نه دی   

ناصر ینصر ی دئین عر صه ده ایند ی سسلنور  
جبهه جنگیده گئدیب جانلار ین ا یتد یلر نثار  
امایالانچی عا شقی گو شه کنا ردا  بسلنور  
او للارین ایشلری فقط مکر ید ی پیس بهانه دی 

عده ای حر تک بو گو ن آلدی مدا ل افتخار
جبهیه جنگیده گئدیب آلدی مدال افتخار
گئید ی بیرعده ده ولی  -اگنه لبا س ننگ و خوار 
مو شگیله  را کت  مگر   - درک ا یلییر  و فا نه دی

دقتیله اگر با خا ق جنگ عر ا ق و ا یر ا نا
دوندی نه قدری خانمان بعثین ایله ویرانا
زیرآ واریده قا لو ب چو خلار ی-  با تدولار قا نا 
جبهه ده جنگ ائد نلر ین-   نئتی مخلصا نه دی

فتنه ئولو نجه جنگ اولار- حزب خدا شعا رید ی
حزب خدا شعاریدی  سرخ ئولوم افتخاریدی
 سرخ ئو لو م افتخارید ی- جبهه ده آ شکا رید ی
دیلده حسین دئیوب ئولن زنده دی جا ودا نه دی

نئیتی مخلصا نه لر - آ ل علی یو لو ن گئدر

آل علی یولون گئدن  جبهه ده جانثار ائدر

جبهه ده جان نثارائدن دلده حسین دئیو ب ئو لر
او لماد ی جنت آ رزو سی هر ایشی عا دلانه دی 

زنده و جا ودانه دی بلی شهید لر هاممو سی
یار او لو ب عشق یارینه مر حبا اعتبارینه 
مر حبا اعتبا رینه گتد ی بلا دیار ینه 
گتدی بلا دیارینه گئت گو ر او کربلا نه دی  

گور بیر او کربلانه دی سال سن حسینی بیر یادا 

سال سن حسینی بیر یادا  سو یلمه دی بلایه لا 
سو یلمه دی بلایه لا او لدی عزیز ما سو ا 
او لدی عزیز ما سو ا  عزتی بی  کرا نه دی

عزتی بی کرانه دی دیندن حما یت ایلدی  
دیندن حمایت ایلد ی غسل شهادت ایلدی
غسل شهاد ت ایلد ی  اسلاما خد مت ایلدی 
ا سلا ما خدمت ایلدی هر ایشی عا قلا نه دی 

هر ایشی عا قلا نه دی  دنیا او لو بدور عاشقی 
دنیا او لو بدور عاشقی سایما دی قو م فاسقی
سایما دی قو م فا سقی سو یلد ی او ندا معشو قی 
سو یلدی او ندا معشو قی عر شیم حسینه خا نه دی 

عر شیم حسینه خانه دی معنی ایله بو کلمه نی 
معنی ایله بو کلمه نی درک ایله گل قضییه نی  
درک ایله  گل قضییه نی ایتمه مزمت هیچ منی   
ایتمه مزمت هیچ منی سوز بلی  صاد قانه دی   

سو ز بلی  صاد قانه دی آ ند او لا  رو ح مصطفی 
آ ند او لا رو ح مصطفی عزت و شان  مر تضی 
عزت و شان مر تضی جان حسین کر بلا  
جان حسین و کر بلا سروریمیریگا نه دی  

سروریمز یگانه دی  مثلی محالد ی یا ب او لا   
مثلی محالدی یاب او لا عاشقی اما ناب او لا   
عاشقی اما ناب اولا  محنته عشقه وتاب  او لا  
محنت عشقه تاب اولا - عشق او نا  پشتو انه دی 

عشق او نا پشتو انه دی   درد و بلایه صبر ائده  
درد و یلایه صبر ائده  راه حسینیلن کئده 
راه حسینیلن گئده  عا لمه عشقی او رگئده    
عالمه عشقی او رگئده عشق او نا دوز نشانه دی    

ایلو ری( یا دگاری) بیر خو ا هش حسین کربلا
ملت ایرا نی – همی  رهبر ی ایله بی بلا
ا و پمه سم آ ستا نه وی نسگل او لار منه آ قا
دشمن و دو ستی نا امید ایتمو ین آ ستا نه دی

============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۵ ، ۰۷:۵۳
حاج محمد یادگاری

 

ا  ستمداد خواستن ازاما م زما ن (عج) درزمان  این شعر را درآنروزکه

سی صدوچند شهیددراصفهان دریک روزتشییع شددرسال 61 تقریبا بود

 

ای حجت الهی = مظلو ملارین پناهی

       سن ایسه پیروز اولسون = اسلامیان سپاهی 

حق جبهه سینده دورموش رزمندگان ایران

 سندن کمکلیق ایسر  بولشگر الهی

 

سن حجت خدا سن =فرمانده قواسن                

   ایرانه  لشگرینه =دریاده ناخدا سن                   

آغلار گوزیله مهدی =ایرانی ایت دعاسن

      چوخ درد وار دواسیزدرمانینی تاپاسن           

  ایران زمینین الان سنسن آقا پناهی                

  تکرار  = ای حجت الهی /////////

 

ای صاحب زمانه =ای رهبر یگانه 

    ایرانه بیر نظر قیل باخ آهیله فغانه   

  ایلر آنالار آرزو اوغلی گله مکانه 

خمپاره دگدی یاندی= هیچ قالمادی نشانه   

  پامال اولوبدی جسمی = گمنامدی جایگاهی       

     ای حجت الهی /////////

 

گل اصفحانی بیر گور = اسلامین ای امیدی    

     اوچ یوزن آرتوخ حتی= بیر گونده وارشهیدی       

 بو قانلار ایتدی رسوا شیطانی هم یزیدی

بعضی آنانین ئو لموش= نئچه جوان رشیدی        

    خوار و ذیل ایت الله  = شیطان رو سیاهی 

     ای حجت الهی /////////

 

اولموش بو غمده مولا دیللر هامی پریشان    

  خونین شهرو بوستان = آبادان اولدی ویران    

   دزفول فصر ایچینده= چوخلاری وئردیلر جان           

 چوخ آزاولور  بیر ائو که = وئر موب و دینه قربان   

 ثبت ایت بولارین آدین مولا حسین سپاهی  

    ای حجت الهی /////////

 

ایران سراسر الان= بزم عزاولوبدی  

    چوخ دامادین اطاقی= الان قرا اولوبدی   

    چوخ باجی واردی= قلبی الان یارا اولوبدی   

تنها شعار  مولا=  یا کربلا اولوبدی

  ویران ائدر یزیدین = قصرین یتیملر آهی

ای حجت الهی /////////

 

قانه بویاندی اوغلی = فالدی آناسی آغلار     

  گتدی ئوزی جنانه =قویدی اورکده داغلار      

   ائوده باجیسی آغلار= باشه قرانی با غلار

  دنیا نقدر ی واردور= قاردا ش غمونده آغلار                  

   یو للاریوا تیکیب گوز= باجیلارین نگاهی               

  ای حجت الهی /////////

 

وئرق قسم خدایا= اول صاحب زمانه 

 درگاهیوه دخیلوخ = بیز گلمیشو خ فغانه

 بو یادگاری ایلو ب = الده شعر بهانه

کلب حسین حساب ایت = قویما او قلبی یانه       

   استغفرالله ایلر = هر   چند وار گناهی

      ای حجت الهی /////////

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۵ ، ۰۰:۵۳
حاج محمد یادگاری