شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱۳ مطلب با موضوع «در شان حضرت مهدی قائم- عترت- نماز- رمضان- اشعار متفرقه» ثبت شده است

 

((قرآن و عترت ))

قرآندی بودنیاده بیزه راه سعا دت
  قرآندی ایدن دوز یولا انسانی هدایت
  قرآنیله عترتد ی پیا مبرد ن امانت
  وجدانی اولان ائتمز امانتده خیانت
-------------

اسلا مین اساس نامه سی قر آنیدی قر آ ن
  الهام آلا برنامه سی قرآنیدی قرآن
   امرا ضه شفاجا مه سی قرآنیدی قرآن
    قرآنیله ایلر بشر هر درده طبابت    

------------

قرآن اوخو یان صاد ق  وعا قل گرک اولسون
    قرآن اوخو یان دو ز ا یشه عامل گرک اولسون  

   قرآن اوخویا ن قرآنا قا بل گر ک اولسون
   قرآن د ئینه ایلسون عا لمد ه ا طاعت
-----------

قرآن اوخویان ئولسه ده قرآنینی آتماز
   قرآن اوخویان کا فره ایما نینی ساتماز
  قرآن اوخویان شیهه لی لقنه ئوله داتماز
     قرآن اوخویا نلارد ا اولار چوخلی کرامت
------------

ما هییّت قرآنی بیرعدّ ه هله قا نمور
    قرآن اوخو یور حق یولونی لیک تا پا نمور

 ا غفا لیدی غفلتد ه یا تور د و بلا ا و یا نمور
     بو غفلتی با شد ان آتا یوخ زره جه غیرت
------------

بعضی سیده مفهو می بونوعیله قا نا للا ر
   هر ها رد ان ا ولا بیرتا زا قرآن آ لا للا ر 

بیرکیمسه ئولن وقتید ه قرآن او خویا للار 
   اون ایلده قا لا تاخچا دا ایتمزله تلاوت
------------

بیر روپوش اعلا دوزدله بو نگاره
    عمریند ه نئچه دفعه بو قرآن گلی کا ره 

ایستکلی قیزین هر زمان ایستر وئره یا ره
       قرآنی د و تا للار با شینا تا اولا خوشبخت
-------------

سا خلالا بولن بولموین حتّی بو کتا بی    
     سو یلله هر ایوده اولا و ار چوخلی ثوا بی
   ایتمزله مسلما نلار اقللا بو حسابی    
     انجیلیله توراته ده اولموب بوجسارت 

-----------

قرآنی ریا کار او خویا فا یده وئر مز
   قرآنی زنا کار اوخویا فایده وئرمز
    قرآنی جفا کا راوخویا فا ید ه و ئرمز
    قرآن ئوزی محشرده ائدر حتی شکایت
------------

قرآن اوخویار مصریله اردون عربستان
    ترکیّه، سودان و قطر و کویت و عمان
   اوللا ری مزمت الییرحتی بو قرآن
 قرآ نیدن آ لما زلا او لار در س فضیلت  

----------

الله اوینی امن ا لییوب شاهه گدایه
     بوبا ره د ه وار حتی که قرآندا چوخ آیه
 شاهیدیله هاممی بوسوزه ایتدیم اشاره
      کیم الله اوینده ایلدی قتل و جنا یت
-----------

مین جلد یازا تفسیر اگر رشدی نا دان
   مینلر او نا تارلاراو لا لار  قاری قرآن
       والا هی ثمر وئر مزعمل ایستوری ایمان
   قرآن ایلییر آیه به آیه ئوزی لعنت 

-----------

وا دورنه قدر ایندی بو اعرابیده قاری
  دین قارداشینا ایتموری اوللار نئیه یاری

سومثلی یمعنده اولوری قان  یئره  جاری
     وجدانی له ائتمز نئیه بیر عده قضاوت
-------------

اسلا میده یوخ  مرز و حدو د بیر د ی مسلما ن 
  سو ریه او لا- مصر او لا- یا بحرین و لبنان   

یا غززه – فلسطین  و- یعمن یا او لا ایران 
  واجبد ی که اسلا م قوشو نی ایلییه وحدت
-------------

وحدت ایلسه دنیادا گر لشگر اسلا م
    فئل فوری چیخارقدسدان اول غاصب دوران

گونده نئچه یو زلرنفر اولماز قا نا غلطان
  داعش الییه نمز بو قدر خلقه جسارت
----------

غفلت یوخو سو ندان هله بیرعد ه ای دویمور 
   بیزلیله حمار لارکیمی یئردن گنه دویمور 
 آل سعودو ن گو زلرین الله نئیه او یمور  
   ایلو ر یمنین اهلینه  - هرگو نه اذیت 

-----------

خا دم قو یان آدین - حرم ا من خد ایه
  شیطانین اولو ب نوکری با خ ظلم وجفا یه
    ایلو ب یمنی- لشگر ی تبد یل عزا یه
    مسلم قا نی تو پرا قه آخورایلو ری عشرت
-----------

سو ریه نی داعش ایلدی خاکیله یکسان  
  الاندا عراقدا نجه گور ایلور طغیان   

  ایلور یمنی بمبیله باران عر بستا ن  
  ائلده ائدوری بیر دفعه چو خلار اورا رجعت 
------------

دوتمو رسا ن الیند ن ایا قیندا ن داخی چکمه  
  امداد ایلمو ر سن ایلمه  - نقشه د ه تو کمه 
  کفا ر ه  گئد یب حا می اولو ب تخم کین ا کمه 
   اول قتل وجنایتده گئدیب  - ایتمه شر ا کت 
-----------

انصاف ایله سن بو ل شرفین بی طرف اولما

قرآن دئینه ایله عمل بی هرف او لما 
 گل دوز حاجی اول نو کر قوم سلف او لما   
  مظلو می ازیب ایلمه ظالمدن حمایت   
-------------

قر آنی کشیش اودلوری- آمر یکا دور اصلی 
   پیغمبر ه تو هین الور- آمر یکا دو ر اصلی 
   دا نمارک –باکو- هر نئلور- آمر یکا دور اصلی
   قرآن او خو یا ن ایلییه بو مطلبه دقت
------------

قد سون گوزی یوللاردا قا لوب ایلوری فریا د
 غززه یله فلسطینی یهو د ایلو ر ی بر با د
    قر آن او خو یا نلارنئیه بس ایتمو ری امداد
        قر آنی او خو ر کا فر یله ایلو ری بیعت
-----------

میلیا ردا یا خون واردی بو دنیا ده مسلمان 
 اسرا ئیل الینده نئیه عا جزدیله الان

آماده باش اعلان الییور عالمه ایران
      اسلام قوشونی ال بیر اولوب با غلییا وحدت
------------

حق جبهه ده گورسندیله قرآن اوخویانلار
   قرآنه گوره جاری اولوب جبهه ده قانلار

جان وردی اون اوچ سنیده چوخ تا زه جوانلار
با خ گو ر نقدر وارد ی بسیجیده شجا عت

-------------

تا نک آتدا یا توب توپراقا گل جسمی قا ریشدی
     تانکیله نئچه سرنشین اود دوتدی آلیشدی
     قرآن یولوند ا او با لا گورنه چا لیشد ی
   قرآن دیئنه با خد ی او دریا ی صد ا قت
-----------

رهبر دیدی رهبردی بیزه بو گل پرپر
 نارنجکی بئلده ا ئلدی حمله ا و سرور
        تا نک آلتینا گتدی دئدی اللهیدی ا کبر
  قرآن اوخویا ند ا گرک اولسون بو رشا دت
------------

تاریخه با خوب قاری قرآنلار ی آختا ر
  گور کیملر اولوب دنیا د ا قرآنه وفادار
    یتمش نفر انصار ی- حسینیله علمدار
    دنیا یه وئر یبد یله اولار د رس فصا حت
   ---------------      

       عا شقلره آیاتی شیرین تردی عسل دن
   اثبات اولی هر ایش بلی دنیا ده عمل دن
 ایستردی حسین قرآن و دینی ته دل دن 
     قرآنی دئریدی اوزی گر تاپدی شهادت

----------

یا رب به حقه خون شهیدان فداکار
  حزب الله وئر قدرت اوزون خا لق غفار
   امریکانی، اسرائیلی ایت درده گر فتار
  اسلام قوشونون ایله سن هریئرد ه سلامت
---------------

کیم ایستوری رونق وئره قرآن مبینه   
کیم ایستوری خدمت ائده اسلامیله دینه   

کیم ایستوری شیعه اولا-  مولاسی حسینه 

لازمد ی گرک ا ئتسون اولارد ان تبعییّت
------------

( من یا دگارام )  جان ائدرم قرآنا قربان
   قرآندی که گتدی بیزه چو خ عزّت شایان
   قرآن دیئینه ایتدی عمل ملت ایران
  لبیک دئیوب ا یتدیله رهبردن اطا عت
==============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۴ ، ۰۵:۳۹
حاج محمد یادگاری

=========================

استمداد خو استن از حضرت ولی عصر = در دهه فجرسال  1393

در مسجدامام حسین شهیدباکری تبریز این اشعار خوانده شدوبه

جنایات داعش وآل سعود و شیطان =  نیز امسال94 اضافه شده

اول شعررا از استاد کلامی نوشته واستقبال کرده ام  /

==================

((طغیان او تی  سو زنده دی یا مهدی موعو د))

((دل دردیله آکند ه دی یا مهد ی مو عو د))

((عالم قا پو ودا بنده دی یامهدی موعو د))

((والله گو زو مو ز سند ه دی یا مهد ی موعو د))

--------------

((آزادلیقی عنوا ن ایلد ی دشمن مکار))

((ویرا نییه دو ندردی  عر اقی او ستمکار))

((تخر یب او لو نو ب سا مرا دا  گنبد اخیار))

((وو رسو ن کمر یند ن او نون عبا س  علمدار))

((احبا ب ها می شیو ند ه دی یا مهد ی موعو د))

------------------

((بو لمو له او لارپر چم آ زادی یخلماز))

((مین فتنه قو پا فا طمه او لاد ی یخیلماز))

((دشمن چا لیشو ر ییخسین او بنیا نی ییخیلماز))

((گنبد یخیلار عسگر ی و هادی یخلماز))

((دیللر سنیله زند ه د ی یا مهد ی مو عو د))

======================

بو دههِ و الفجر یده ای  قائم و حجت

حق نا ئبو ن ایرا نی گلو ب ایلدی جنت

وار سنده رسالت آ قاجان همده اما مت    

میلاد بونهضتده ایله عیدی عنا یت

عالم سر سفر نده دی یا مهدی موعو د

--------------

بو شعری ائدوم دهه والفجریده منظور

هر ایل ائدر وخ بو دهه نی یاد آقا با شور

     بو مسجد او لو ب جدین حسین آدیله مشهور

       یا سدا بولار آغلار ولی میلادیده مسرور

         دیللر سنین حکمونده دی یا مهدی مو عو ر

-------------

گلما قو ن ائدر مظلومی غم غصه دن آزاد

حتّی  الییر قلب غدیرین آ قاجان  شاد

ظالملر ین ایلر ائو ینی دنیادا بر باد

والفجر دئییر گل آقا او لسون ائو ین آباد

گو ز لر فقط اول گو ند ه دی یا مهدی مو عو د

-------------------

سو با غلادی  شخم ایتدی حسین  قبرینی اغیار

ویرا ن ایلد ی نئچه یول اول مرقدی  اشرار

تجد ید بنا ایتدیله یا را ن فدا کار

ایندی  گئدو ری هی گلو ری اول یئر ه زوار

خا ئنلر ه پر و ند ه د ی یا مهد ی مو عو د

-------------

ایگا ش متو کّل گو ره او غملی دیاری

سفیا نیا نین هار دا قالو ب ایند ی  مزاری

بیر قبر حسینیله  - یز ید ه با خا سا ری

زوار حسین قبر ینه سیل تک او لی جار ی

شیعه بلی  سا یه ند ه دی   یا مهدی مو عو د

-------------------

مین او چ یو ز دو خسان اوچون یا مهدی ایلینده

اعجازیلر او لدی باباوون اربعنینده

گلمو شدی او توز  میلیو ن او را زائر زنده

واریدی هر ادیانیدن گوردو سن او زو نده

جدین آدی هر دینده دی یا مهدی موعور

----------------

ایستو ر قلمیمیم نینوا احو الینی یازسو ن

گو ز یا شی  آخو ر خا مه نین عنوانینی پوزسو ن

شیعه دو زه بولمور نجه سن تک آقا دو ز سو ن

معصوم با لالار قا نیینین ایچینده ه نئیه یو زسو ن

مظلو م قا نی جو شند ه ده ی یا مهد ی مو عو د

--------------

یو خ آل  سعودا بولوسن وجدان و ایمان

ایلور یمنی بمیله  هرگو ن آقا ویران

غاصب کمگ ایلور وئریری حکمو نی شیطان

سو تک آخوری توپراقو ن  اوستو نده قیزل قان

اسلام دینی پا ینده دی یا مهدی موعود

-------------

فر عو نید ن عر ض ایلییو م شدّاد شقی دن

قضا فی دن- یا شا هیدن-صدا م دنی دن

یا سا مرادن - کر ببلادن - یا  بقی دن                      

اذن ایستییورم سن کیمی فر زند علی دن

شمشیر علی سند ه دی یامهدی مو عو د

----------------

دورت مظلوم اما م قبر ی قالو ب گو ن قبا قیندا

قو یما زلا احبا نی دا یا نسون کنا ریندا

رو شن ائله سین شمعی اقلا روا قیندا

بی عور زه لر حتی که وورا للار قو نا قیند ا

الله اوزی  بیننده دی یا مهد ی مو عو د

----------------

مظلوملار ی قدر ت تا پاظا لم سیخا جا قدور

ظالملر یده مظلو مون آهی یخا جا قدور

ظلم آبادائدن عد لیله بیرگو ن اوچاجا قدور

قدسیله عراقدا ندا او ظالم چیخا جا قدور

حق خنجر ی بر نده دی یا مهد ی مو عو د

----------------

ظلمونده گنه طغیا ن  ائدرغا صب بی دین

نه حا له قالوب کشور سور یه – فلسطین

سن ایله دعا یا بن الحسن هم سو ئله آمین

وها ب و یهو دین کسه الله او زی نسلین

او للار سگ د ئرّ ند ه دی یامهد ی مو عو د

---------------

بو آتشی که شعله نه لو ر ایندی جها ندا

آ تش دئمه قان دور جو شو ری شعله وو را ندا

مظلوم گو راجاخ ظلم ائد نو ن کا خی اوچاندا

امدا د ایله اسلامی  -آ قا سا خلا اما ندا

عالم سر سفر ه ند ه دی یا مهد ی مو عو د

--------------

بیر گو ن او  لعین صدام نادا نی دیکتدی

بیر گو نده او دا نمار ک تک حیو انی دیکتدی

گا هی با کو دا سالد ی او او ضانی دیکتدی

گه یاندیر ا قرآنی  او دونا نی دیکتدی

عمر ی بو یی شرمنده دی یا مهد ی مو عو د

-----------------

تکریتی و داعش او یهودا ندا  بَتر دی

داعش گو رن ایشلر بیزه  اعلا ن خطر دی

مر جا نه دو غو ب دا عشی  عمر اس پدردی

درک ایلد ی بو مطلبی  کیم اهل نظردی

او للار هامی با ز نده ده ی یا مهد ی موعو د

------------------

کس  نسل یهو دیلری مو لا یئر اوزو ندن

وور تیر یو یله دشمن قرآن گو زوند ن

حال یَمنی پرس جو من ایتسم   او زو ند ن

گو زیا شی اولار فوری سنین جاری یو زو ند ن

غملردولی  سینه ند ه دی یا مهد ی موعو د

-------------

چاتما ز هد فه هر کیم حقیقت یو لو ن آزسا

کن کن او زو نی تهده گو رر هرقو یی قا زسا

الله پو زار احو الینی کیم مظلو می پو ز سا

شیعه قا نی تو پر اقه آخوب بو سو زی یا زسا

مظلو م آ هی کو بنده دی یامهد ی مو عو د

------------

میلیاردیدا ن آر توخدی بو دنیاده مسلما ن

اسرا ئیل الیند ه نئیه عاجز دیله الان

وحد ت ایلسه  د نیا دا گر تا بع قر آن

قد سیله عر اقی-  الییرترک  اوشیطان

وحد ت اولا زیبنتد ه دی یا مهدی مو عو د

------------

گل قو یما شمادتده بیز ی یو سف زهرا

دین دشمنی دنیاده ائدرگو ر نئجه غوغا

میلیاد مسلما ن ا ئدراول ظلمه تما شا

بعضی ده او اشراره کمک ایلییر حتّی

دل دردیله آ کنده د ی یا مهد ی مو عو د

-------------

فکر ایبله مو یا خ صحنه ده دشمن دا خا یو خدی

ایتمز داخی ظلمونده جسارت دا اوقو خدی

تا شیعه که وار دشمنی  قبو ل ایله چو خدی

مظلو م گو را جاخ ظالمی الله نئجه یخدی

تاریخ او زی گو یند ه دی یامهد ی مو عو د

----------------

لعنت او لا هر کس که نفاق اکدی  گووتدی

مو لانی ائو ینده او تودوب منز وی ایتدی

بوفتنه لر ی گو ن به گو ن او للار دی یکئدی

او رای شقیفه با شا - بو ایشلر ی گتدی

لعنت او لارا گو نده دی یا مهد ی مو عو د

--------------

سن گلسن آقاکیمسنه فتنه اکه بو لمز

هیچ کیم او زونی هیچ کیمه او ندا یئکه بو لمز

هر قدرت او لا طو طئه  بیرد ه توکه بو لمز

مظلوم قو زو نو ن قارنینی هیچ قود سوکه بولمز

مظلوم  گنه در ما ند ه دی  یا مهد ی مو عو د

-----------------

ایلور  او چ ابر قدر ت الا ن ظلمید ه طغیا ن

سو رییه و غزه عراقی ایلییوری  ویران

یو خ زره سعو دید ه آ قا  وجدا ن وایمان

آ ل سعو دا لعنت ائده خالق منا ن

کفاره پنا هنده دی یا مهد ی مو عو د

--------------

بیرعده امیرا ن عرب وار دی ذلیلدی

او للار ها مو سی غا صبه شیطا نه دخیلد ی

صُم له اوبُکم او لا را یا خشی دلیلدی

مظلو ملار االله او زی هریئرده کفیلد ی

شیطانه اولار بند ه دی یا مهد ی مو عود

---------------

سوریه ده همدست او لو ب  فر قه دو نان

تا ایلییلر او ل یئریده خا کیله یکسان

زینبله رقیه یو لی  مسدود دور الا ن

زا ئرلری آغلو ب سنی سسلله او زا خدا ن

گو ز لر ها می چاره ند ه ی  یا مهدی مو عو د

------------------

سو تک او لوری نینو ادا قان آ قا جاری

کفار ه مسلما ند ی  گلو ب ایلوری یاری

پیس گو نلره سالسو ن فهدین نسلینی تاری

مادر گو رور او غلی ئو لوری ایلوری زاری

امید به آ ینده دی  یا مهدی مو عو د

----------------

عا شقلرین هرلحظه سنی یا ده سا لاللار

درد و غمیو ی شیعه لر ین جا نه آلا للار

فر ق ایلمز ئو ل یا دئیه سن قال دا قا لا دللار

هجرا ن او تو نا اما که هممیشه یا نا للار

((هجرا ن او تی سو زنده دی یا مهدی موعو د))

---------------

گل شیعه لر ه لطف ایله ای محر م الا سرار

بو للارنه دئسه سو زلرینین او سته د ورا للار

بو للارکیمی او لماز سنه دوز یار و فادار

بو للار دو رائدن بنددلین فد یه دا دار

بو للار سنی  جو ینده دی  یا مهد ی مو عو د

-----------------

معذ ور م آقا مند ه شهیدا ن  آتا سیندا ن

گلمو ب چو خونون فدیه لر ی حق منا سیندا ن

چیخموب دورآنا لا را و لارین حتی یا سیندا ن

یا خموب با جیلاری الینه طو ی حنا سیندا ن

صدام جهنمده دی  یا مهدی مو عو د

- -------------

ُعشّاق سنی آختارور ی دشت ودمنده

میلیونلار او لی عا شقین حتّی بو وطنده

جا ن فد یه ائد للر سنه یا مهد ی گلنده

شا عر دئمور م نو کر حساب ایت منی سنده

نقصان بو لو رم منده دی  یامهدی مو عود

-----------------

دم وئر دی منه حقّااواشعا رکلامی

تبر یزدن او نا عر ض ائدور م مند ه سلامی

نه زنجا  ن و تهرا ن - وار ایرا نید ه نا می

من یا دگار- هیچ - بلکه تا نییللاراو نی ها می

تنها گو ز ی بیر سنده دی یا مهدی مو عو د

====================                 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۴ ، ۱۱:۰۶
حاج محمد یادگاری

 

شهادت پدرو به اما مت رسیدن پسر

پدرامام حسن عسگری(ع) –پسر حضرت مهدی (عج)

============

بو گون بیر گو ند ی که دل او د لا نور ظلمو ن جفا سیندا ن  
و بیر ده حظ ائدور انسان خدا لطف عطا سیندا ن 
-------------

گر ک بو طبعیمه قدرت وئر ه خلّاق بی همتا  
اید ه توصیف زهرا نین ایکی تن مه لقا سیندا ن  
-----------

بیری دنیا نی تر ک ایلر بیر ی کو نه وئیر رو نق    
گر ک عر ض ایلیم بو ما جرا نین محتوا سیندا ن  
-----------

امامین عشقی جذب ایلوب ایله بو طبعیمی الا ن
او چور گئد سو ن گتور سو ن بیر پیا می سا مرا سیندا ن 
------------

کمکلیق  ایتمه سه مهد ی یا زانما م من بو اشعار ی
خجا لت او للام اوندا هم آتا سیندا ن آنا سیندا ن
------------

همی روزشها دت دور همی روزولا یت دور 
آلا خ لا زمد ی بیزبهر ه  عزا سیندا ن ولا سیندا ن   
------------

قلم معطلد ی یا زسو ن تسلیت یا تهنیت شعر ده  
کمک لیق ایستییر بو ردا اما م عصر آتا سیندا ن 
--------------

ادیبدور معتمد ظلمیله مسمو م سبط طا ها نی   
ها چا ن ظا لم دو یارظلمو ن جفا ی نا روا سیندا ن  
-----------

نما زین قیلد ی اوز او غلی اما م حجت قائم  
او لو ب غا ئب قا لا ایمند ه اعدا نین خطا سندا ن  
-------------

اما م عسگر ید ن گوردی دشمن چو خلی معجزلر
گنه ال چکمد ی دشمن او دینین پیشو ا سیندا ن  
-------------

نئیه قویما زدیلاربیرکیمسه نه آگا ه او لو ب بو لسو ن
گلو ب ایتسو ن سئوال شر عیسین اوز  مقتدا سیندا ن   
-------------

همیشه حق او لار کتما ن ائدر نا حققیده جو لا ن  
نئجه من ایتمو رو م شکوه بو دنیانین  وفا سیندا ن   
-------------

ادیبلر گا ه زندا نی قا لو بدور پا د گا نلاردا
حرا س ایتمو بدو لر بیر زره ده ا لله جزا سیندا ن
-------------

همیشه گون بو لو ط آلتیندا قا لما ز یو خدور امکا نی
چیخار دنیا نی روشن ایلییر نور ضیا سیند ا ن  
------------

بو گو ن هم جشن و ما تم دور او لا خ خوشحا ل یا گریا ن    
نه نوعی ایستییاق عید ی علی المرتضا سیندا ن
------------

بو گو ن هم شاد دور  شیعه و همده غرق ما تم دور   
آتا یه آغلییا ق اجر ین آ لا خ مهد ی بالاسیندا ن 
------------

اما م عسگر یده شا ددوراولسو ن قسم حقه   
دعا ایلراما م ایستربو نی اوز ربنا  سیندا ن   
-------------

دئیر حفظ ایله مهدینی خدا و ندا ظهور ایتسو ن  
آنا م زهرا قانین آلسو ن  بو دهر ین بی حیا سیندا ن  
-----------

شها دت ایلییو بدوراو ن بیریمجی رهبر شیعه 
با لا سی مهد یه  رخصت گلوب حی اعلا سیندا ن   
------------

آتا گتد ی با لا سی اگلشوب تخت  اما متد ه   
آلا جا خ جد ینین قانین بو دینین اشقیا سیندا ن   
-----------

بو گو ندن مهدی قائم امام کل عا لم دور  
او دورکه عا لم امکا ن دوتار مهد ی لو ا سیدا ن 
-----------

اما مت تا جینی مهد ی بو گو ند ن با شینه قو یدی     
بو دور الها مینی هر آن آلار مهد ی خدا سیندا ن   
------------

نئیه غیبت ادیب الان نظر لردن اولوب غا ئب  
بو نو ن گیت علتین ایله سئو ا ل سن آل یا سیندان   
-------------

ظهور ایلر اووقتیکه خدا دن اذن اولا صا در
والاّ غیبت کبراده دورگو زلر نما سیند ا ن
-----------

آتا او لد ی شهید اما بالاسی واردی سنگر ده
نشا ن وئر بیرنفر سن معتمد ین اقربا سیندان
---------------

الا ن که معتمد یوخ دور ولی وار داعش و تکر یت    
نه قور خا للار خداد ن نه خدانین او لیا سیندا ن
-----------

خداد ن ایسته یا مهدی وهابین ریشه سین کسسین
او تا نمازلار او لار  جدین آنا سیندا ن بابا سیندان     
------------

ائد للر زائرجدین حسینی قا نینه غلطا ن 
و لی بو لمه زله شیعه چکمز ال او زپیشو ا سیندا ن  
-----------

حسینین قبرینه سو با غلادی شخم ایتد ی بی دینلر   
گل ایند ی با خ نه غو غا قا و زا نار صحن وسراسیندا ن     
------------

اوتو ز میلیو ن واریدی اربعینده او ردا زواری
اورک دا ش او لسا آغلار شیعه نین اوردانوا سیندا ن   
-----------

بصیرت گو زلر ین بیرعده نین کورایلیو ب عصیا ن
اودور چکمه ز له اوللار ا ل جها نداظلم ا سا سیندا ن   
-------------

نئیه سانسور او لو ندی گو ن کیمی رو شندی بو مطلب
او صم – بکم – و عم-علامتدور ریا  سیندان
-----------

چو ن او للار خط آ لالار  دنیادا شیطان و غا صبدن
او دور  کتمان ائدللر  حقی شیطا نین هر اسیندان  
-----------

((ظهورایله آقا سند ه رسا لت وارامامت وار (( 
گل آزا د ایله مظلو ملار ی ظُلّا مین جفا سیندان    
--------------

هزارا ن تن شهید او لدی دیلینده یاحسین لبیک 
که حتی گلمدی نعشی چوخونو ن حق منا سیندا ن   
-----------

بیری مین اوستونه گتد ی بیرید ه جمع ادیب مینلیک  
گنه بیرعده ای وارهئچ حرا س ایتمز بقا سیندا ن    
----------

الیند ن هرنه گلسه  ایلییر الله شا هدی  
قلم شرم ایلوری یازسو ن اولارین ماجرا سیندا ن 
-----------

یته ای کا ش  اول گو نلر - صدا سیما ائده الا ن 
ظهو ر ایلو ب گلور مهد ی حسینین کر بلا سیندا ن 
-----------

یا زو بدور یاد گاری ایستییرز هرا ی اطهر دن 
دئییرحفظ ایله یا زهرامنی نفسین هوا سیندا ن   
---------------

بو گو ند ن حجت الله -اولوب قانین آلا ن مهد ی  
ظهو ر ین ایسته آللا هدا ن بو جمعین التما سیندا ن 
---------------

اوزو ن ایله دعا آمین دئسین مهد ی با لان - زهرا
 ایله سین عا لمی خوشحا ل عدالت حکمر ا سیندا ن 
=====================

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۹
حاج محمد یادگاری

 

گلسن آ قاقو شلار هامی پر وازه گللر

 ======================  

گلسن آ قا قو شلار هامی پر وازه گله للر

بلبل لر او گل عشقینه آ واز ه گله للر

بو آ ذر یلر  جا نیله دیلد ن سنی  ایستر

تبریزد ن حجاز ه کیمی  پیشو از ه گله للر

------------

عا شقلر ین هر لحظه سنی یاده سالا للار

درد,و غمیو ی  شیعه لریز جا نه آ لا للار

امرا یتسه ن ئو له للر یا د ئسن قا لدا قا لا للا ر              

او ز عشقلر ین سیز لر ه ا ثبا ت الیللر

حتی اریلو ب او ردا ایا قو ندا ن او په للر

------------

افرا ط دگل  شعر ید ه من ایلو رم ا علا ن

بو تهلره الله الییو ب لطفو نی ارزان

غبطه گر ک ایتسو ن  بو لار ا بو ذر و سلمان

زهرا بو لار  ین عشقینی تصدیق الییو ب دور

پیغمبر او زی تهلر ی تشو یق الییو بدور

------------

دوز عشقدی که ذوق و ئرر انسا نا هر آن

دوز عشقدی که لر زه سالو ب عا لمه الا ن

دوز عشقدی پر وا نه او لار نارید ه سو زان

دو ز عشقدی فهمید ه نی تا نک آ لتینا چکد ی

کیمده او لا دو ز عشق بلی دنیادا تکدی

-------------

دوز عشق بلی آل عبا ده تا پو لا ندی

او عشق ابدی دی نه که فوراقو تو لا ندی

چوخلاری دئیرعاشقم عالمد ه یا لا ندی 

آدلارینی  عاشقلر ه همنا م الییللر

عشق آدینی او للاردکی بد نام الییللر

-----------

معشو ق خدا  دور فقط  عاشقده ا ئمه

تحقیق ایله بو بار ده  یا صبر ایله دئینمه

سن بو ل شر فین بیر ده عناد آتینی مینمه

مهد ی آقا مین عاشقی بو دنیادا چوخدی

زهرایه چا تا ن رتبه ده بیر عاشقی یوخدی

-------------------

شیر ین او لا فر هاد اولا عاشق او لا بو لمز

لیلی اولا مجنو ن  او لا رتبه آ لا  بو لمز

میلیار د ذلیجا بو نی حبسه سالا بو لمز

عاشق تانورام طا قتیمی الدن آ لوبدی

با خ غیر ته  معشو قینی زندانه سالو بدی

--------------

عاشق دئمه سن سو یله ذلیخایه خریدار

بو یار او لا بو لمزبو نا یاز  شعرید ه اغیار

یوخ  امکانی بیر عد ه او لا شهر ه بازار

آخرده قالو ب چو خلاری صفد ن قیر یلا للار

یو زدن بیر یسی نمر ه قبو لی آ لا لار

--------------

هیهات گله بیر د ه بو دنیایه مثالی

شر مند ه او لار گو ن گور ه او ل  حسن جما لی

مین یو سف و یعقو بی آلار ها شمی خا لی

یو سف  گو ره گر مهد ینی ا ذن ایستراو زو ند ن

تا او پسو ن او نو ن فا طمییه بنزر ئوز و ند ن

-------------------

صو رتد ه محمد ی - او نو ر ازلی دور

الحق  سجا عتد ه شهامتده  علی دور

بو قا ئم بر حق خدا و ند   جلی دور

وار نسبتی زهرا یه کر امتد ه حسن دور

وار نسبتی مو لایه شجا عتد ه حسین دور

------------------

تقو اده بودورربا قریله سجادا تالی

بو مکتب صا دقدن آلار نمر ه عالی

مو سی و -رضا ئیله-  جو اد-داندی خصا لی

با با سی نقی دور –آتا سی حتی حسن دور

ظلمو ن کو کو نی بیر دفعه دنیاد ه کسن دور

---------------

بیرگو ن قالا دنیا گله جاخ حتمی ظهو ره

مو سی کیمی او ج ایلییا جاخ قله طو ره

اما سا لاجاخ او چ نفر ی او ندا  تنو ره

او آ تش سو زانیده او للار یا نا جا قدور

 

حقی دا نا ن انسا نیلر  او ندا قا نا جا قدو ر

----------------

جا نلاراولا ای کا ش بو شهو ن آدینا قربان

ابرا هیمی پا ک آدی قو تاردی یا ناراو ددان

باخ گور نه قدر لطف الییو ب خالق منان

(( حسنوند ه چکوبدور قلمو ن قد رت نقاش

او ن دو ت گولو ن  او صا فینی بیر گلد ه ائدیب فا ش ))

-------------

او ل گو نکه ظهو ر حکمی گلر مهد ی اما مه

مستضعفین او ندا چا تا جاخ  عالی مرا مه

او لد ه نماز ی ا ئده  جاخ مو لا  ا قا مه

نیت ائدیب عیسی دو را جاخ او ل صفده

شکر ایلییا جا خ مند ه وارا م مهد ی هد فد ه

-----------------

وئر میش نئچه مر جع منه بو شعر ده گو اهی

اوچ یوز اون اوچ افراد دگل کل سپا هی

میلیاردیلار انسا نلارین حضرت او لی شا هی

گر چه او نا او ل تعدادی ا نصار  یا زو بلار

او چ یو ز  او ن او چو ن نقطه لرین اما  آزو بلار

------------------

گل قو یما شمادتده بیزی یو سف زهرا

دین دشمنی دنیاده  ائدور گو ر نئجه غو غا

میلیارد  مسلما ن  ائدور او ل ظلمه تما شا

سن گلسن آقا کیمسنه فتنه اکه بو لمز

ظالم او زونی  مظلوما اوندایکه بو لمز

-----------------

صد قیله اماما سن او زون ایت بو دعادن

حکم ظهورین صادر ائده  ایسته خدادن

سورییه – یمن قو تو لا لا  دست  جفادن

سسلو ر نجف و قدس و خراسان آقا تیز گل

لشگر دی سنه ملت ایران آقا تیز گل

----------------

میلیاردیدان آرتو خدی بو گو ن تابع قر آن

اسرائیل الینده ولی عا جز دیله الان

وحدت ایلسه دنیاده گر کل مسلمان

دین دشمنی قر آنیمیزی یا ندیرا بو لمز

شیطان گلو ب بیر عده لرین قا ندیرا بو لمز

----------------

دنیاده فرانسه کیمی ملعو ن او لا یو زمین

جر ئت ایلینمزیازا پیغمبره تو هین

آمر یکادی او للارری ائدن اسلا ما بد بین

بیرگو ن اونی دا   قدرت تختدن  سالاجا قسان

اقصا نیده  غاصبلر  الیندن آلاجاقسان

---------------

و هابی داعشله ا و تکریت و  سعودی

جنگی او لار ایلو ر آپارور عده ای سودی

حکم ظهو رین صادر او لا کا ش به زودی

بو بیتی یازا شعرده قلم یو خدی تو ا نی

مسلم قا نینی سو تک ایچو ر کا فر جا نی

---------------

من یادگارام  افراط و تفریط ده الیم یوخ

تعریف سنه عر ض ایلییم یا خشی دلیم یو خ

شانو نده برازنده  اولا خو ش  غز لیم یو خ

سن شمع – وفا سن سنه  پر وانه من اوللام

امر ایله سن ئو ل- یاکه دئسن قال منه قاللام

--------------

بو شاعره سیز وئردو ز آقا عشق نها نی

یو خ یا خشی سو ادی ولی وار طبع رو انی

تبر یزده بو نو ن با کری دو ر ایندی مکا نی

سیز مو لا او نی شهر ه استان الییو بسوز

سیز مو لا او نی شاعر دوران الییو بسوز

==============

شهرک شهید باکر ی تبریز  اقامتگاه یادگاری میباسد که در شعر اشاره کر ده است

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۴ ، ۱۷:۰۸
حاج محمد یادگاری

((قیام ایله ولی او لده گل ایرانه مهدی جان))

=================

=========

یا مهدی

آخور مین دو ت یو ز ایلدور یئر یو زو ند ه خو ن مظلو مان

گل ای صا حب زما ن آقا یو لو ن گو زلو ر مسلما نا ن

جها ندا حکمران اولسون مرا م ومکتب قرآن

حسیند ه بو مرا م اوسته وئر یب یتمش ا یکی قر با ن

آتام قربان آ نام قربان بیله قر با نه مهدی جا ن

------------

قیام ایله آقاسنده رسا لت وار اما مت وار

نقدری گور منا فقلردن اسلامه خیا نت  وار

سپاه حقده غیرت وارشهامت وار شجا عت وار

خمینی نا ئبو ن تک خا منه اید ه استقا مت وار

صف دشمن قبا قیندا دورو ب مر دا نه مهد ی جا ن

----------------

ا بر قدرتلر ی نو مید ا یتد ی بو ا بر قدرت

نمازجمعه ده گو ردو ن که سندن ایستد ی نصر ت

دئدی سا غ ال گئد یب صول الد ه کئد سه ایتمرم وحشت

نئیه بیر عده آمر یکادا ن ایتمز بو لمو رم نفر ت

او لار برده ائدیبلر اوزلرین شیطا نه  مهد ی جا ن

-------------

جمل دعو اسی سالدی ایرا نا کا ذب مسلما نلار

آ تو بلار   تیر سمت نا ئبه ن او ل فا قد ایما نلار

سویی او للار بو لا ندیردی بالیق دوتسو نلا نادانلار

گور بلر که علی دن چکمز ال عما رو- سلما نلار

نه چون عا شقد ی بو ملت شه مر دا نه مهد ی جان

----------------

اثر وئر مز داخی عمراس وور سا نیزیه قرآن

چیخا هیهات یو لو ندا ن  باکری یا با وفا  چمران

ائدر  دشمنلرین نقشین یر آب مر دا با ایمان

بلی پر و ا نه یه قا تل یا زللار شمع او لار  هر آن

گجه قا لماز صبا حه قا تل پر و ا نه مهدی جان

-------------

بیز یم ایراندا چوخ عمرا س -ووردی نیز یه قرآن

او لار ایستر دی صفین جگینه تبد یل او لا ایرا ن

ولی بیز تو پرا قا تو کدو ک  به ا مر رهبر دوران

ا مام سندن آلار دی-  حکمو نی ا ی  حجت  منان

سنه او لمو شدی الحق نا ئب  فر زا نه  مهد ی جان

--------------

اگر مطلب یازام اشعار ه مو لا مطلبیم چو خدی

ایله سو زلر اما ماوار که قلبه تا نکیلان او خدی

نئیه اعرابیده غیرت شر ف بیر زرده یو خدی

نئیه بی دین یهودا ن سو یله سو نلر مسلمین قو خدی

بیو ک بیر عاردور بو  درک ائدن انسا نه  مهدی جان

---------------

بوگون بت سیندیران واردی بت و بتخا نه ایش وئرمز

امام شهر آچسا مسجد ی میخا نه ایش و ئرمز

حکو مت اهل قرآن اولماسا ایرانه ایش و ئرمز

بلی عا قل اولا ن یئر ده گلوب دیوا نه ایش وئر مز

گله نمز مشتشار خار جی ایر ا نه مهدی جان

----------------

بوگون اسرارعاشورانی دورا ن برملا ایلر

شها دت آرزو سین روزو شب اهل ولا اییلر

یئراو ستو ن امت قرآن سراسر کر بلا ا ایلر

شهیدلر قا نیدور تو پراق ایرا نی طلا ا ایلر

خلقتم للبقا  لا لیلفنا عنوا نه مهد ی جا ن

-------------

بو گو نلردشمن  قر آن  خیا ل فکر خا م ایلر

ولی بو لمورحسن ئولسه حسین فورا قیام ایلر

مگر بو یئریو زو نده حجتین الله تما م ایلر

یزید ی گور سه آیا زین العا بدین  سلام ایلر؟

ئولر شیعه با ش ا گمز دشمن نا دانه  مهد ی جان

-------------

تک ایراندا سنین میلیو نلار انسان انتظارین وار

بسیجین ارتشین خط سیندیران چوخ پاسدارین و ار

یولوندا باشیله جا ندان گئچن چوخ غمگسارین وار

وحتی یر می میلیو ن تن مسلح جا ن نثا رین و ار

قیا م ایله ولی او لده گل ایر انه مهد ی جان

----------------

سنه ای زاده زهرا گو رو م الله یاراو لسو ن

کیم ایلرجدیو ه تو هین اونی همیشه خو ار او لسو ن

مسلمانلاردا لازمدور که حدت برقرار اولسون

ها مو سی ال ا له وئر سین آییلسین هو شیاراو لسو ن             

شعرالر ده یا زسون حققو زی دیو انه مهدی جان

---------------

هزار افسوس اولا بیر عده لر غفلتده دور الا ن

او نا فرق ایلمز سوریه یا اولسو ن عراق ویران

او لارا فرق ایتمر  گو نده مین قر آن ا ولا سوزا ن

ویا گو ند ه او لا یو زلر مساجد خاکیله یکسان

و ئریبدو ر غیر تی با ده او لو ب بیگا نه مهد ی جان

-------------

خدایه آنداولا بو ملت ال چکمز ولایتدن

دفاع ایلله هر یئرده همیشه قا نلی نهضتد ن

 بولارلذ ت اید للر شر بت شهد شها د تدن

حما یت  ا یلییللر  ا نقلا بد ا ن - مهد و ییتد ن

بو نی تصدیق ا ئله  قوی من یازوم هریانه مهد ی جان

--------------

بیوک شیطان گورورسن یئر یو زونده ایلور ی طغیان

فلسطین و عراق اهلیین الییرور قا نینه غلطا ن

یهو ده قدسی بی دینلر ادئللر  پایتخت   اعلان

قیا م ایتسو ن گرکدور دنیا دا هاّمی مسلما نا ن

سن ال قا تسا ن چا تار بو فتنه لر پا یا نه مهد ی جان

------------

الان میلیاردیدا ن چو خدور مسلما ن ظا هر ی زنده

نئچه میلیو ن یهو ده لیک اولو بلار اکثرا بند ه

اولو بلارغا صب اسرائیل الیند ه خوار و درما ند ه

توکر کا فر مسلما ن قا نلارین  تو پرا قلارا  گو ند ه

ترحم ایله مزلر طفله -  نه  نسوانه مهد ی جا ن

--------------

ترو رسلر  عر اقیلن ائدر سوریه نی و یران

کمک ا یلر سعو دیلن  بیر عد ه نو کر شیطان

سلاحلارین وئرور  غا صب وها بیلرائدور طغیان

مسلما ندور مسلمان قا نینی اوردا توکور الان

گلو بدور صبر لرجو شه داشور پیما نه مهد ی جان

-------------

مسلمان کا فره سو یلرکه گل ئو لدور  مسلما نی

بیله بیر فکرده هر کیمسه اولسا یو خدور ایما  نی

الان ایلو بدی قان الوان  عراق و  غززه  لبنا نی

جهادین حکمو نی صادر ائدیب او ردا  سیستا نی

دئیر  لبیک امت مرجع خو با نه مهدی جان

-------------

نه اسلام ملتی جا نه گلو ب- دنیا ده هرادیان

او لار دا حقلر ین ایستلله  چو ن آگا ه اولو ب دوران

سنی انجیل و تورا تدا ندا ایلر -نه تک قرآن

د ئیر ها ممی ظهو رایله  نه تنها  بیر مسلما نا ن

تکیب دورگو ز جها ن-اول خنجر برانه  مهد ی جا ن

----------------

قلمده یوخدی جرئت سامرا وضعین ایده اعلان

خدادن ایستروخ وها بی نسلین قطع اید ه هر آن

و ها بیلر نه ظلم ایلر بو لورسن صاحب دوران

با با ن قبر ین آتان  قبر ین  ادیب بی دینیلر ویرا ن

خدا لعنت ائده قو م ابوسفیا نه مهد ی جان

------------------

بوغمده  شیعیا نین قلبی مهدی جان الان قا ندور

رقیّه یلن او عمّه ن زینبین  زوّاری گریا ن دور

او یئرده حجریلن جعفر مزار ی حتی و یران دور

اورا ظالملر ه میدان- ولی مظلو مه زندا ندور

وها بیلر گلو ب میدا نیده جو لا نه مهد ی جان

----------------

گروه داعشی  محو ایت  وهابین ریشه سین گل کس

عراقیلن ائدور سوریه نی  ویرانه او ل ناکس

بیله فکر ایلییلر  شیعه یا ندور  دنیا ده   بیکس

گله شهباز میدانه  دایا نماز اوندا هیچ کر کس

مسلما نلار قانی شر بت او لوب دو نا نه مهدی جان

--------------

الان  رهبر سئچوب  دا عش گرو هی  ایلوری شادی

آد ی بو بکر دور او ل بی دینین شهر تده بغداد ی

او نو ن فکر ی ائمه  قبر ینی هر یئر ده یخمادی

دئیر حتی که بیت الله  تخریب اولسا با جادی

بو احکامی ائدیب صادر بو گو ن  عدوانه مهدی جان

----------------

ائد ر چو خ افتخار اعمالینه او ل لشگر خنا س

مسلمان  قانینی سو تک ایچر او ل فرقه نا شناس

سن ایسده حقّیدن وئر سو ن جو ابین او للارین عبا س

اگر بیر سیلی و ورسا او للارا اول اشج النفا س

تا پا نمازجان  چکه لشگرگئد ه  بیر یا نه مهدی جان

--------------

او داعش که او لو ب انگشت  نما الان بو دنیاده

بجر دیبدور او نی  شیطان گتو رمو ش بلی ایجاده

یا لا ندا ن داعشی محکو م ایلراو ل حر ام زاده

دئییر دو شانه قاچ- دو تسو ن تازینی ایلرآماده

هامی  آگا ه دور بو حیله شیطا نه  مهدی جان

-------------

گلر داعش بو ایرانه بیرعده بو سو زی سو یلر

اگرامر ایلسه بیر  لشگر  عا شو را سینه رهبر

او لار ی لشگر عا شو را مثال قو ش کیمی دئنلر

نه دا عش حتی وها بیلرین نسلین کسر یکسر

بو نی اعلان ائدر ایرا نیلار هریا نه مهدی جان

---------------

نقدری ایلییه تبلیغ آمر یکا ثمر و ئر مز

هزارا ن فیلم لرگر او ینا د ا و ا لله ا ثر و ئرمز

ولی افسو س غفلتدن دورو ب  حقه نظر وئر مز

ایته حو رمک قالار یولدا ن گئچر کاروان ضرر وئرمز            

او حو رمکلر او لار ما نع- مگرکا روانه  مهد ی جان

----------------

بو ملت واریوخوندان الچکوبدور انقلاب اوسته

بولوط پرده چکه نمز نور پا ک آ فتا ب اوسته                  

اولو بدور دشمن دینین همیشه نقشی آب اوسته

حسین ئو لدی خا نم زینب اسیر او لد ی حجا ب او سته

یز یدین کا خ ظلمین ایلد ی ویرا نه مهد ی جا ن

-------------

اما مااولما راضی مسلمین دنیاده خوار او لسو ن

بیز یم بیت المقدس - پا یتخت  نا بکار او لسون

نجفلن کر بلا میز پایگاه کین شعار او لسو ن

یمنین اهلینی گل قو یما  مهدی خوار و زاراو لسو ن

او لاربئل با غلیو بلارسن کیمی جا نا نه مهدی جان

--------------

بو ملت واریوخوندان الچکوبدور انقلاب اوسته

بولوط پرده چکه نمز نور پا ک آ فتا ب اوسته

 اولو بدور دشمن دینین همیشه نقشی آب اوسته

حسین ئو لدی خا نم زینب اسیر او لد ی حجا ب او سته

یز یدین کا خ ظلمین ایلد ی ویرا نه مهد ی جا ن

--------------

بو یئر ده ایتمو شم خسرو شهی شعر یند ن استقبا ل

اوزوند ن آلمو شا م رخصت اید م اشعا رینی غر با ل

او نون اذ نی منه دم وئر دی اشعا رینده تا پدیم حا ل

اودا جددن قونا ق گئدی ولی هئچ او لما دی اغفا ل

دئرر دی ایتو شم تکیه  فقط سبحا نه  مهد ی جا ن

-------------------

سن الله یا دگار ی شعریوی قورتا ر  قانان قا ندی

اولارکه قانمویو ب قا نماز اولارخوک مثلی حیواندی

اولارکه بی طرفدوردین ساتار فکر ایتمه انساندی

خدا لعنت ایده اول کسلر ه حقی گوروب دا ندی

او لا ر دور یا دگا رینی اید ن دیو انه مهدی جا ن

===================

====================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۸
حاج محمد یادگاری

 

بسمه تعا لی

نعمتان  مجهو لتا ن  الصحت و  الا ما  ن -  دو نعمت مخفی است  یک صحت بد ن دو – امنیت

تا ا   منیت  نیست  -  دین و ایمان نیست     حضرت علی(ع)

========================

با عث آ سا یش ا نسا ن ا منیتده د و ر

ا و لما سا ا منیت هرآ نی بشر  زحمتده د و ر

کیم ائد ه کفرا ن نعمت خو ار زار  ایلرخد ا

نعمتی کفر ا ن ا ئد  نلر د ا ئما ذ لتد ه د و ر

=============================

=====================

==========

-------------------

نظم و امنیت جها ندا او لمو یا گر بر قرار

بیر بیر یندن مثل حیو ان ایلر انسا نلار فرار

هاردا گو رسه بیر بیر ین  دیرند ه تک انسا ن بو د ار

نعمت عظما دی امنیت گرک قدرین بو لک

شکر لله دیلریمیزده ئولن وقته ئو لک

-----------

گر با خا ق تا ریخ قبل از بعثت پیغمبر ه

زوردئما ق –ظلم ایله ما ق – او لمو شدی حا کم هریئر ه

زره امنیت یو خید ی مظلو ما – عاجز لره

حتی بیر قا نو ن  یو خید ی  حکم ا ئد ه انسا نلار ا

تشبه هیدی  او ندا ا نسا ن قا ن تو کن حیو ا نلا را

-------------

قتل وغارت زورگو ئی بیرده کی وحشیگری

  بیربیرین ئو لدورماقا اولموشد ولار او للارجری 

   اولموشیدی قود کیمی ییتما ق او لار ین ایشلری 

فر قه فرقه  آ یر یلو ب او لمو شد و لار صحر ا نشین

بیربیر ین  ئو لدو رما قا وو رمو شد و لا ر او للار کمین

-----------

او لما سا هر یئر ده امنیت او یئر  و یر ا ن اولار

نه قالارحیثیت و نامو س نه ده ایما ن اولار

دین گئدر وجد ا ن گئدرگو ند ه هزاران قان اولار

شهر لر ده نئچچه میلیو نلار  سکو نت ایلمز

او لما سا امنیت  هیچ کیمسه حکومت ایلمز

------------

وار  ایکی نعمت بیز ه  لطف ایلیو بدور ذو لمنن

او ل امنیت ا یکمجی د نیا د ا سا لم بد ن

بو للار ین هر تک تکی افضلد ی هر نعما تید ن

باعث- امنیت دور ا نسا ن ایلو ر هر جو ر گر د شی

تا که سا لم دو ر بد ن  بو لمز نقد و ار ارزشی

----------

حج بیتین مسلمینه ایلییو ب واجب خدا

او لسا امنیت مسلما نلار گئدر حتما اورا

اولما ساامنیتی یو خدور لزومی مطلقا

واجب اعما لین بشراو ندا بلی تر ک ایلییر

واجبی حجه گئد نمز او ندا حتی بیر نفر

----------

جنگ ایرا ن و عرا ق  بو شعریده گلسون دیله

معنی یه امنیتی درک ایلیو ب دوسلار بوله

شهر لردن  عده ای حتی اوگو ن قاچدی چو له

زند گیسیند ن یو ما ردی چوخلار ی حتی گوزون

تا که امنیتد ه قا لسو ن کتلر ه سا لد ی او زو ن

----------

ایتمیاق کفرا ن نعمت ایلییه الله غضب

شکر ائداخ معبوده هرآن اجر ائداخ اوندان طلب

هرمقامی کسب ائدر انساندا گر او لسا ادب

بی ادب انسا نلارین ایتمز دعا سین حق ادا

انسانی ایتسو ن هدایت قر آنی یو لو ب خدا

------------

(   یا دگا ری )یا ز بو نی تا ثبت او لا دیو ا نید ه

ایسته اللا هدا ن عنا یت ایله سو ن هریا نید ه

او لسو ن امنیت جها ند ا هم بیزیم ایر ا نید ه

اسلا م  و احکا م و دین امنیتین  دستونده دور

یئر یو زو ند ه هر نه و ار امنیتین اوستو ند ه  دو ر

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۰۱
حاج محمد یادگاری

                

 

بسمه تعالی

(( جها د ا کبر و جها د اصغر ))

================

رو ز محشر د ه  شها د ت د و ر شهید ین عز تی

زندگینین دو ز عقید یلن جهاد دور لذتی

بو سو زی سو یلو ب حسین ابن علی وار  قیمتی

ئو لما قی برتر سا یو بدور ننگیله قالما قیدن

ئو لسه ده حقین گر ک مو من آلا ظللا مید ن

============

((لا اری الموت الا سعاده  ولا حیا ه ......   اما م حسین( ع)))

=================

درک ا ئده هر کس جها دین  لذ تین ایلر جهاد

گر شهید او لسا صر ا حتله آ دین ایلله یا د

ا یلییر مر دان بی ایما  ن جها د د ا ن ا نتقا د

کیم جها د و جنگید ن  قاچساآ د ی  بد نا م  او لار

حتی د و زخد ه او نو ن نا پا ک وجو دی ا و دلا نار

                                                        ----------------

((ان الفرار مو جده الله  والز م الازم =علی (ع))

((فرار از جنگ نام را ننگین وخدارا به خشم می آورد%))

                                                      -------------------

ا ن ا لله ا شترا نی-  بیز لر ه   قر آ ن د ئیر

ا نجیل و تو را ت و قرآندا خدا وئر میش خبر

دین و قرآنین یو لونداکیم ئو لر یا ئولد ویئر

جنتین ا علا یئر یند ه قصر ی وا ر ا یلر مکا ن

او چ کتا ب آسما نید ه د ئیو ب  رب جها ن

------------------

==============

((ان الله اشتری من المو منین انفسهم و اموا لهم  ....قرآن))

===========

 

رو سیه دو ر هر او کس لر جنگید ن ایلر فرار

هر ها را خلو تگه اولسا کو چ ائد یب او ردا قا لار

فتنه دن ایله او زا ق سو یلر منی  پر وردگا ر

مستجا ب ا یتمز  د عا سینی خد ا ی لا مکا ن

بلکه د ه بو سس گلر ا نسا ن حیا ایله او تا ن

-----------------

===========

((لا یقولن احدکم  اللهم ا نی  اعوذ و بک من الفتنه = حضرت علی (ع))

============

-------------

من سنه نعمت عطا ایتدیم سن او ندا ن داد ما دین

خو ی حیو ا نییتی ا ما با شیندا ن آتما دین

جا نیو ی د و تد و ن گرا می سن بهشته سا تما دین

جنگ دور مرد یله نا مردی بو د نیا ده  سئچر

راد مرد ا للا هه خا طر با ش جا نیند ن گئچر

-----------------

راضیم من هر او کسدن مرگی پیشواز ایلییه

جبهییه اعزا م ا و لا دلد ه منی یا د ا لییه

مستجا ب ایتمم دعا ئی که ائو ینده سو یلو یه

ربنا  ا یله   منی جنگ جها د ید ن کنا  ر

ایلر م مند ه اونی هر یئرد ه خو ار شر مسا ر

--------------

مو من خا لص  همیشه     تا بع  اسلام ا و لا ر

ز ند گیسیند ه  فقط  قر آ نید ن ا لها م آ لا ر

جا ن قو یار الله یولو ندا پا ک آدی دائم قا لار

ال عمرا ن سو ره سی سو یلر شهیدان زنده دور

روز ی اخذ ایلله  اللا هدا ن او لار پا ینده دور

----------------

============

((ولا تحسبن الذ ین قتلو فی سبیل الله.....قرآن))

=========

----------------

وار ایکی یو ل حق تعا لی آزاد ایلو ب ا نسا نی

یا قبو ل ایتسو ن  بهشتی یا که را ه نیرا نی

چو خلا ری بو شلار یهشتی سا خلار الد ه دنیا نی

دینینه پا بند ا و لا ن اولماز جها ددا ن دلغمین

دین یو لو ند ا گر ئو له ا لد ن بو را خما ز سنگر ین

--------------

دین و ایمانی او لا نلاربو جها دی پیسلمز

جنگید ن  ا یله  کنا ر -   ا لله منی هیچ  وقت د ئمز

ا فتحا ریلن ئولر انسا ن  سو زو ن ا ما یئمز

بو سو زی مولا حسین سولو ب اولا خ آما ده با ش

((گر ندار ی دین به عا لم  لا ا قل آزاده باش ))

---------------

بحث وار افضل دور- حیوا ن- یا ملک- یا که بشر

حل بو مطلب چتین د ور بلکه چو خ ا یستر هنر

عا لما ن – سنی  و شیعه  - بو نا و ئر میش نظر

بعضی دانشمندیلر افضل ملک دور سو یلو یو ب

بعضیسی حیو ا نی – بعضی انسا نی – ا فضل د ئیو ب

---------------

بو معما نین جو ا بین   -سو یلو یو ب مو لا علی

حیو انین یو خ عقل و هو شی شهو تی وار دور ولی

علتی وار د و ر او لا ر انسا ن بو لار ین افضلی

وار ملکد ه عقل هو ش -خلق ایتمیو ب  شهو ت خدا

ا نسا نا هم شهو ت وعقل  ا یلییوب الله عطا

--------------

اوندا حیوا ن و  ملکد ند ه ا و لا ر ا فضل بشر

شر طی واردوراولمو یا شهو ت ایچیند ه غو طه ور

عقل رهبراو لما سا هر ایش گو ره وئر مز ثمر

شهو ته او لسا مطیع گربد ترین حیو ا ن دور

من او زو مد ن یا زمو را م بلکه یا زان قر آن دور

-------------

============

ان ا لله رکب  فب ا لملا ئکه  عقلا  بلا شو ت –  و رکب

فی ا لبها ئم  شهو ت  بلا  عقل  -   و رکب  فی  بنی آ دم

کلتها – من  غلب عقله  شهو ته -  فهو  خیر من  ملا ئکه و

من غلب  شهو ته-  عقله  فهو من ا لبها ئم - حضر ت علی (ع )

===========

 بحث حل او لد ی و لی گلد ی اله اصل مرا م 

نفش دو ر  اخذ ایلییر انسا ن او چو ن اعلا مقا م

نفسیلن هر کیم جها د ایتمز او نا لعنت مدا م

نفس دو ر پیغمبر ی ایتد ی شر یف انبیاء

ایلییرمومنلر ه رو ز قیا متد ه شفاء

------------

با عث او لد ی  نفسی  گلد یایرا نا رو ح خدا

قو یما د ی دشمن ا ئد ه دینی  سیا ستدن  جدا

ایلد ی ملت لری  احکام دینه آ شنا

گر جهاد  ایتمید ی  نفسیله  او گو ن پیر زما ن

نا ئب ایتمزدی او زونه رهبری صا حب  زما ن

------------

        

بیر سئو الی واراونی من ایستو رم آخر یا زا م

صدا مین نابو دلیقیله شعر یمی من قو رتارا م

صدا م دنیا کمک ایتد ی گنه ایتمو ب دو ا م

جنگیده پیروز او لار انسا ن دو زاو لسا رهبری

یا دگا ر ی  تبلیغ ایله سن جها د اکبر ی

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۰۶:۵۲
حاج محمد یادگاری

 

((نماز ستو ن دین است))(شعر فارسی)

================

========

نماز پا یه و ارکان- دین و ایما ن است
نماز رجعت و معراج - به سو ی منا ن است
------

نما ز یعنی که لبیک- گو یمت یارب 
اطا عتت کنم هر جا - برا یم امکا ن است  
-------

به غیر تو کنم هیها ت- بر کسی تعظیم   
ستا یش حمد و ثنا- لا یق تو هر آن است
--------

اگر نو شته  شو د- وا جبا ت در یکجا
ولی بدا ن که نما ز- ا فضلین آنا ن است 
-------

فشا ر قبر که در- او ل شب قدر است 
سئو الی که شو د آنجا - نما زا نسا ن است  
-------

خو ش آن کسی که  نما زش - قبو ل حق گردد  
گذ شتن از پل محشر - برا یش آسا ن است   
-------

 

اگر کسی شو د از - کر ده ها ی خو د نا دم
نما زشا فع عصیا ن-  هر مسلما ن است 
-------

نما زدر س حجا ب و- هم آ برو ی زن است  
نما ز عصمت وعفت - برا ی نسو ا ن است  
-------

کسی که اهل نما زاست- همیشه با تقو ا ست  
نما ز همیشه نگهبا نِ - هر نماز خوا ن است  
-------

ای آ ن کسی که - کنی آ رزو ی جنت را 
بد ا ن نما ز  کلید-  بهشت رضوا ن است

-------

هزار سا ل اگر - بر حسین گریه کنی 
نما ز نشا نه - ایثار و عهد  و پیما ن است  
-------

حسین به خا طر- اسلام دین فد ا گر دید   
نما ز قیمت خو ن- شهید عطشا ن است  
-----

تو ( یا دگار ی) اگر- بند ه خدا هستی 
میا ن بند ه و معبو د - نما ز بر ها ن است 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۴۲
حاج محمد یادگاری

((نماز دینین ستو نی دور)) ( شعر ترکی )

============

========

درد بی درما نلارا عالمد ه درمان دور نماز  
روح انسا نییته  صیقل وئررجا ن دور نماز 

--------

بنده یه دستور دور بو -خالق منا نیدن 
ایستو سن اجرا اولا-اجرای فرما ن دور نماز  
------
دین اسلا مه ستو ن اعما لین  اولمو ش زینتی   
تحفه یو للا –  تحفه لا یق به سبحا ن دور نماز  
--------

قو یما زعا لمد ه نماز انسا ن گئده کج  یوللارا 
 منبع حیثیت  ایمان و وجدا ن دورنماز 
  --------
ارز ش وعز ت وئر ر -حتی نما زعو رتلره   
هم حجا ب-هم عصمت  نسوا ن دوران  دورنماز 
---------

منکرا ته ساری  قو یما زانسا نی  گتسو ن نماز  
نفس انسا نه بلی  هرآن  نگهبا ن دور نماز  
 -------
گو نده  کیم بش و قت دا یا نسا خا لقیله روبرو  
حقی درک ایلر بو لر عصیا نه غفرا ن دور نما ز
-----------

تجریه تحلیل ا گرا یتسا ق بو نو ن معنا سینی
 زوره تعظیم  ا تمر و ق چو ن زوره عدو ان دو ر نماز 
 --------
سو یلو یراو ل بنده معبو د- او لما بر ده سن
بو سو زون معنا سینا دنیا ده بر ها ن دورنماز  
--------

ایلین اللا هه اثبا ت بنده نین ایما نینی 
شرط ا وّل مدرک  دوز عهدو پیما ن دور نماز
 -------
مو من خا لص ئولر- اولما زولی پیمان شکن  
با غلا نا ن پیما نه  مدر ک  اصل عنوا ن دور نما ز
-------

گر فرو ع دینه ایتسن دنیا دا بیر بیر عمل
آیه قر آندا وار ا سلا مه ار کا ن دور نماز 
--------

گر نما ز ین او لما سا با طلد ی اعما لین بو تو ن  
پیکر ایما نید ه جو لا ن ائد ن  قا ن  دورنما ز
 -------
ایله سه یو ز یر می دور ت مین انبیا ء سند ن دفا ع   
حشر ده تنها کلید با غ رضو ا ن  دور نماز
----------

هانسی پیغمبر گلو ب اول نما ز ی تاپشو رو ب 
  در حقیقت اصل تبلیغ  رسو لا ن دور نماز
 ----------
گر یو ز ایل گو زیا شی تو کسه ن عتر ت پیغمبر ه 
راه چار ه بخشش جمله گنا ها ن دور نما ز  
--------

بی نما زین ایستمزگو زیا شینی-  حتی- حسین 
 قیمت خو ن شهید شا ه عطشا ن دور نماز  
---------- 
کر بلا ده رو ز عا شو راحسین ابن علی
سو یلدی مقصد  منه  ایما ن و قرآن دور نماز  
---------

((یاد گار ی)) دوز نما ز انسا نه شخصیت وئرر 
 آبرو ی شا عرا ن هم نو حه خو انا ن دور نما ز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۳۹
حاج محمد یادگاری

درمور د خلقت انسا ن 

از سو ره مومنین آیه 10 الی 15 استفاده  شده است

 

اللا هین آدیدی هر مشگلی دنیاده آچان

آلار الهام بو آددان- قوی ایما نی او لان

ثبت ا ئدر او ل شعر ده بو آدی شعر یا زان   

لطفو نی شا مل ائدر  طبعینی سا لما زد ئرینه

او ندا بیر کیمسه نه او لما ز دو تا ایراد شعر ینه

 

ته دیلد ن چا غو را کیم تا پار اصل هدفی

بلی تقو ا دی وئر را نسا نا شا ن و شرفی

مستقیم را هیو ی گیت گز مه بشر هر طر فی

محو ایله کبر و منییتلر ی انسا ن آرا دا ن

کیمد ی بیر دقت ایله  گور سنی یو خدا ن یا رادا ن

 

نئچه نو ع خلقتی سو یلو ب بیزه خللا ق زمین

نطفه دن خلق ائله دیم ذا تیدی توپرا ق بشر ین

چو خلاری بو سوزه حیراند ی دئینمور نظر ین

انسا نین ذا تی بو تو پرا قدی د ئیو ب الله اوزی

بس نئیه آیهء دیگر د ه د ئیو ت آیری سو زی

 

مطلبی رو شن ادیب د ور بیزه قر آ ندا  خدا

نطفه نین بحثینی حتی ا لییوب او ردا جدا

با عث نطفه او لار حکمت خلقتد ی غذ ا

اصل مطلب بو دی که نطفه نی خو را ک و ئرر

کل خو راک لر هر حا لید ه یئردن گو و یئرر

 

آیه لر معنیسی بیر او لد ی که ای مو من پا ک

خا لقین یا خشی تا نی او لما حیا تیند ا  هلا ک

نطفه ده خا کیدن او لدی بشرین ذ ا تید ه خا ک

بو نی  معنا ا ئده هر کیمسه  تکبرایله مز

اللا هین دو ز تا نییار- بیر بیر ینه زور سو له ئمز

 

زورگو نون گرک انسان کسه هریئرده سسین

چو ن بشر بیردی گرک بیر بیر ینه زور دئمه سین

مظلومون دوتسو ن الیندن داخی حقین یئمه سین

خا کید ن خلق او لو ب انسا ن گئد ه جا خ خا که طر ف

ذ ا ت  تو پر ا قدی دگل نطفه بیز ه ا صل هد ف

 

نطفه که ثا بت او لوب  دو تد ی  مکا نیند ه یئر ین

نطفه یه اولدی مکان رحم قرارگاه مکین

لخته لنمیش قان اولارقیخ گو نو ن عر ضینده همین

نطفه نی قیخ  گو نو ن عر ضینده ائدر علقه خدا

علقه ده مضغه اولاریو خ بوسو زه  چون و چرا

 

بیر دو رولمو ش ا ته تبد یل او لی قیخ گونده او قان

مو منو ن سو ره سیدور خلقت انسانی یازان

آیه اون بیر الی اون بش ا دیب یا خشی بیا ن

نطفه نی علقه ائد ن مضغه ائدر علقه نی ده

قد رتی وار دی خدانین بشر ی هر نه ا ئد ه

 

وقتیکه ایتد ی او چ آیلیق او نی خللا ق بشر

مضغه نی تبدیل  عظا م الییر ات گووئدر

دورد آیا وارد او لا ن وقت اونا روح وئرر

گر بشر فکر الییه  اولینی آخر ینی

ایتمز  آ لوده حرامه بو جهاندا الینی

 

گر ک او ل تا نیسین دنیا دا انسان او زونی

سو ندا ن اللا هینه هر حا لید ه تیکسین گو زونی

کور کو را نه قبو ل ایتمه سین خلقین سو زو نی

عقل سا لمله گر ک خا لقین انسا ن تا نیسین

نه قدر عضو ی که وار خلق ادیب الله ها مو سین

 

دینلر ین افضلی دور بلی  که اسلا م مبین

عقل سا لم او لان انسا نلار او لار پیرو دین

کیم معا دیله او تو حیدی ا گر ایتسه  یقین

دئیر اللا هدی جها نی یا را دا ن هر نه که وار

هم  دیر یلدن  او دی هم  ئو لدورن  هر قدرتی وار

 

قدر ت اللا هدا دی هر نئیله سه ایلر بشر ه

بو لمورم بعضی نئیه بو سو زی آلما زنظر ه

ایستو ری  مادی گرا لر بیز ی سا لسو ن خطر ه

عقل سا لم او لا ن انسا ن یو لو نی تر ک ایله مز

خا لق اللاهی بو لر اللا هینا شرک ایله مز

 

خالق اللاهدی او تنها یارادو ب ئو لدوراجا خ

مو منی شا د ایلییو ب کا فر یده یا ندیرا جاخ

قدرت حی تعالا نی هر انسان گو ره جا خ

بعضی خو شحا ل او لا جاق ایتدگی ا عما لا رینا

بعضی نا دم او لا جا خ ایتد یگی اقدا ملا رینا

 

ای بشردوز تا نی خللا قیوی سن او لما ملو ل

بلی بیر دور آتا میز هم آنا میز ایله قبو ل

تحقیق ایله سو راگیت دوز یو لووی او لما عجول

منطقء قا ئل اولوب  ایله رجو ع قر آنا سن

با خگیلا ن گوی دینو ین ریشه سینی کیمد ی کسن

 

او طبیعت دئین اشخا صه اینا ممام من اوزوم

قائل اولموبلا اولاراللا ها وار دیلده سوزوم

اللا ها شرک ایلینده اولار ی گوردی گو زوم  

اودی بو خلقتی یا زدیم که حیا ایلییلر

بلکه بیر عده نی پیس دامه دچار ایتمیه لر

 

چو خلی آیا تیده وار- خلقتی من عر ض ائدرم

دانسا هرکیمسه  خدانی اونا کافر دئیر م

کمو نیستی  بلی  من دشمن قر آن بو لئرم

(یادگاری ) دورآدیم  خلقته وار دو ر اینا نیم

دینیم اسلا مد ی منیم  اللا هاواردورایما نیم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۶
حاج محمد یادگاری