شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب با موضوع «زیارت عتبات عالیات- مکه و مدینه- سفرنامه ها» ثبت شده است

صلوات

درموقع بدرقه –یا ا ستقبال زائران

=================

و استقبال از شعر استار کلامی 

=========

بیری شورو شدی نبی دن که ای رسول الله
نه علته بویو رو بسوز حسینه با ب الله
بو یو ردی بیز هامی با ب اللاهو خ ولی الله  
عطا ا ئدیب دور حسینه بیراوزگه عزت وجاه  
قاپوسی هاممو دا ن او سعدی منبع برکا ت  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
--------------

گراولما سیدی نبی خیر ت النسا یوخدی
بدو ن فاطمه هم شاه  کربلا یو خدی
او انقلا ب او هنگامه بلا یو خدی 
گر اولما سیدی حسین دین مصطفی یوخدی 
حسین منی حد ثینده واردی رمز نقا ت  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
        ------------

حسین شهید لره شاه سرور خلایق دور
حسینه نوکر او لا نلار جها ندالایق دور 
نه تنها زینب حسینه ائمه عاشق دور   
حسین عاشق اوزی معشو قی او خالق دور   
حسینیدن  آلو ب عبا س قارداشی درجا ت   
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
------------------

گر ک یازام من اونو ن عون و فضل وجعفرینی 
حبب و عا بس و هم حر تک دلاورینی 
او نو ن گر ک ایلیم یاد همیشه اصغرینی  
وفای قاسمینی  شا هزاده  اکبرینی  
او لار دی قا نئیله وئر دیلر بو دینه نجات  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
---------------

وبیرده شر ح وئر م زینبو ن با لا لارینی  
سر افراز ایلدیلر  او للار او ز آنا لار ینی
دایی  گتو ردی خیا مه او مه لقا لارینی   
آنا سی باغلا مادی او للارین یارالارینی  
خیا میدن اشیگه  چیخمادی او عالی صفات  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
-----------------

حسین سسلدی زینب گو ره  او شا قلارینی
او آخر ین گو رو شونده فا طمه قونا قلارینی 
گو رو ب خجالت او نو ن با غلیو ب ایاقلارینی  
دئدی قسم آنا ما ایتمر م سو را قلارینی  
گر کدور  عشقیمی من ایلییم بو گو ن اثبات   
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
--------------------

بیر عدّه ای گلو ب الان او غملی ماوادن
بیرعدّه ای  ده اوپو ب  درب خاک شقا دن   
بیرعد ه حاجتین آلدی علی  والادن    
بیر عدّه ده دونه بو لموردی یارزیباد ن   
اوازدحامی گوروب اوردا قالدی چوخلارمات

نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
----------------

او هیئتی که الان واردی آدی ثارالله  
بو هیئت اهلینی یاد  ایله ای ولی الله 
ها مو سی سو یلو یر  الله سنه او لا همراه  
سن ایسته او لمو یا بو هئیتیلری گمراه 
بو لارا تذکر ه او ردا ن گله هرایل سو قا ت   
سن ایسته او لمو یا بو هئیتیلری گمراه 
----------------

دا یادگاری قو تار شعری  فر صتین آزدی   
اما م مهدی  سیزین آدیزی الان یازدی   
حسینه بد بین او لان بلی قبر ینی قازدی   
سنین بو شعر لرن عده ای اگر بازدی   
کر یمی تیز سوزی قو تارسنه دئیوب دفعات    
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
--------------

بنا به تقا ضای  رئیس هیت ثارالله  حاج آقا کریمی

و اهل هیئت این شعراستاد کلامی را  استقبال کردم

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۴ ، ۲۱:۲۱
حاج محمد یادگاری

صلوات

درموقع بدرقه –یا ا ستقبال زائران

=================

=========

خدایا ایلمه لال جان وئر نده روز ممات
او کس که سو یلویه بر ختم الانبیاء صلو ات
--------------

ازل مدینه مزار شر یف ختم رسل

ایکیمجی بر نجف شاه لا فتی صلو ات
--------

او کسلری که بقی ده یاتوبدی هاشیمیدن
او جمع رو حینا هرآن جدا جدا صلو ات

-----------

دئردی حضرت خاتم علی  منه جاندی

فدا ئدن جانینی دینه اسلاما صلوات
----------

علی ده هی بیورادی جانیم او زهرادی
به عصمت و شرف خیر ت النسا صلوات
--------

جگر لری داغیلو ب زهریله او لو ب مسموم
وطن غریبی  حسن رو حینا فدا صلو ات
------------

حسین شهیدلره شاه- سرور خلایقدور

شهید راه خدا  - شاه کر بلا صلو ات
-----------

ببارگاه ابو الفضل سا قی عطشان
بحق سوره یا سین هل اتی صلوات
-----------

امام صادق و سجاد و باقریله  حسن

بقی ده یاره لی یورقون یاتانلارا صلوات   
----------

شکنجه لر گجه  گو ندوز گو رن او زنداندا  
او محبسی چووورن مو سی تک طو را صلو ات  
-----------

او لان جگر لری صد پاره ظلم مامو ندان  
غریب شاه خراسان حضرت رضا صلو ات  
----------
جوان شهید- ازل فاطمه –ایکیمجی جوار
بو ایکی مظلو م و مظلومیه اولاصلوات
------------

مزار هادئیلن عسگری که تخریب او لو ب
او سامرادا یاتا ن جو ت امام ملارا صلوات

---------

امام عصریدی یاز (یادگاری) سروریمیز  
او نو ندا ساغلیقینا صبح  و هر مسا صلو ات 

=============

=====

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۴ ، ۲۱:۱۷
حاج محمد یادگاری

 

گلمو شوخ ایرانیدن قبریوه مهمان حسین

=================

عزت قر آن حسین – سرور دورا ن حسین  
مر تضایه رو حسان مصطفایه جان حسین
فا طمه  دلبندی سن- آد یوا  قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

عا شقوخ دیلدن سنه  -آند او لا زهرا یه بیز 
عشقیو ی ها شا سا تاخ هر ایکی دنیا یه بیز    
حشر ید ه گو ز تیکمیشموخ - بیر با لا امضا یه بیز
 رو ز محشر ده او لا ن- شا فع عصیا ن حسین

فا طمه دلبندی سن-آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

---------------

مطلبین چو خ رمزی وار - در حقیقت سنده دی 
اکبرین پا ئین پا – اصغر ین سینه نده دی  
نهر علقمد ه یا تو ب- قا رد ا شو ن شر مند ه دی 
آریلوب سندن او دور- سا قی  عطشا ن حسین 
 فا طمه دلبند ی سن –آدیوا قر با ن حسین 
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

-------------

ئو ل دئسن ئو لوخ آ قا – قال دئسن قا للوخ آقا   
 هر زما ن  اسسه صبا- عطر یو ی آللوخ آقا 
گر قبو ل ایتسن بیزی - نو کر ین او للو خ  آقا 
 ایتمو سن  فطر سلر ین- در د ینه در ما ن حسین 
فا طمه دلبندی سن – آدیوا قر با ن حسین
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

 

---------------

کر بلا نی وئر مئیو خ - جنت رضوا نه بیز  
شمع دور قبرین سنین- او لمو شوخ پر وانه بیز  
عا شقم روحا سنه- آند او لا قر آنه بیز 
گتمرو خ آیر ی دره - گر بیزی  قا و سا ن حسین 
فاطمه دلبندی سن- جان سنه قربان حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
--------------

عشقیوه  دل با غلا دوخ - چو خ گجه لرآ غلا دوخ
ما تمو نده  با غلییو ب- قاره سینه دا غلا دوخ
هر محر م هر صفر- بیز سنه یا س ساخلادو خ  
آرزو مو ز  قالماز بیزه - بیردفعه با خسا ن حسین 
 فا طمه دلبندی سن – آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
------------

ای حبیب کبریا -  ایلدون لطف و عطا  
کر بلا وو ن حسر تی- قو یما دیلد ه قالا 
سن او کس سن سالما دو ن-ساربا نین بو ش یولا 
لطف ایله بو جَمعه سن-  ای شه شاهان حسین  
فا طمه دلبندی سن – آدیوا قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

---------------

ای عزیزمصطفی یاز برا ت کربلا 
التما س  هرکیم ائدیب بیز گلن وقتی بورا 
لطف ایله او للارادا  قبریو ه گلسو ن آ قا 
ایت  محبا نه گوز ل قبر یو ی احسان جسین  
 فا طمه دلبند ی سن- آدیوا قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

سنده وارمولا گو زوم - قبریو ه قربا ن او زو م    
قبریوه گلدیم گنه - وار سنه گز لین سو زوم
ایرانا گتسم  ا گر  من نئجه مولا دو زو م 
سن کیمی دلسوزآ قا- من تاپوم هاردان حسین
  فا طمه دلبند ی سن- آدیوا قربا ن حسین 
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

لطف  عنا یت  ایتمو سن-  بو مقا مه یتمو شم
شا عر آ ل علی - آدیمی  ثبت ایتمو شم  
هاردابیرقا ره علم -گورمو شم من گتمو شم  
پر چمین ایلو ب منی - شهر ه استا ن حسین 
فا طمه دلبند ی سن –آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

-------------

سا لو شا م فر صت ا له- گلمو شم بو محفله
((یادگا رینی)) آ قا - بیر گدا سن فرض ایله 
 طبعی قو یما غر ق او لا - در یا دا ن چک ساحله 
فخر ائدرسن آد ینی- نو حه خو ان یا زسا ن حسین  
 فا طمه دلبندی سن – جان سنه قربان حسین  
  گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
-------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۰۲
حاج محمد یادگاری

 

درموقعی خداحافظی از حضرت علی(ع)

 به تبریز این اشعار نو شته شده است

================

----------------

زواریدن حضوریو ه او لسو ن سلام علی
ای نا م پا کی  زینت هر بیر کلا م علی 
----------

بو جمع ایستو ری  قئیده  صبح  تبریزه 
سند ن بو لارآ یلیور ی ای ا ما م علی 
----------

دیللر  قالو ر گرو  گئد و ری  جسم لر ولی   
او لما ز بیله آ ریلیو ق هیچ بیرزما م علی    
-----------

را ضیدی هاممی ال چکه اهل و عیا لید ن 
قبر ین مجاور ی او لالار ذوالکرام علی
----------

سن مفخر رسو ل سن ای فخر کاینا ت
شا هلارسنون قا پوندا تما ما غلام علی
----------

هر کس اولا- ایلییه ثقلین عبا دتین   
گر حبو ن او لماسا او نی سئو مز خدا م علی   
---------

ا مضا ء چکو بد ی مد ر کیو ه ذات ذ و الجلا ل  
تصدیق ائد یب محبتیو ی لا ینام  علی 
---------

چو ن او لین فدیه او لو بدور سنه بتو ل 
بو رتبیه یا لاند ی د ئسه کیم چا تام علی 
--------

جا نین سیز ه فدا بو یو رو ب ختم الا نبیا
بو کلمه نی قبو ل ایلیوب خا ص وعام حسین
---------

یئرلر  کا غذ آغا جلار او لاگر قلم تما م
شا نینده یاز سا لارها میلارصیح شام حسین 
----------

وصفو ن تما مه یتمیجک الده واردلیل 
عاجز قا لو ب قلم نئچه قیلسو ن تمام علی
--------

هو د نبی نو حیله ارو ا ح صا لحین
همسایه دو ر سنه اوزی وادی السلا م علی
---------

شیخ مقد ساوردا سنه هم جو ار دور    
سند ن آ لو ب  دنیا دا فو ق مقا م  علی   
----------

هر کس سنین عشقیو ه بیمار اولایقین
لقما نیلر اونا ایلییر التزم علی
--------

هرکس ولی عشقیو ه بیگانه دور ولی  
هریا خشی ایش گور ه الییو ب نا تما م علی  
---------

صبحه کیمی نماز  قیلا هم دعا ائده    
حتی که هر گو ند ه  د و تا او صیا م علی    
----------

حیّو ن سنین او لما سا او لمازقبو ل حق   
بیر  کلمه ائیله قو ی سو زی ایلییو م تمام علی  
---------

کا فر دی سنله هر کیمین او لسا عدا وتی 
او لماز نسیبی حشریده دار السلام علی 
--------

از جمله ملجم او غلی نجه سا تد ی د ینینی   
شمشیر یله سند ن آ لو ب انتقام علی   
---------

بیر عمرانتظارچکن یتدی کا مینه
آباداو لا ائو ین اله گلد ی مرام علی  
--------

هجران بیز ی  سا لمو شدی  غصه و غمه  
قبر ین او پو ب تا پد ی غمیم التیام علی 
---------

ایسته گلا خ بو جمعیله هرایل مزاریو ه  
تا پسو ن بو تو ر نیک سفر ده د و ام علی  
---------

عبا سه ن امرایله سن او زو ن یا ابا لحسن 
ایتسو ن او د فتر ن بیز ید ه ثبت نا م عل

-------

عبا سه ن امرایله سن او زو ن یا ابا لحسن 
ایتسو ن او دفتر ن بیزیده ثبت نام علی
---------

هر کس سنو ن مزا ریو ی دوزایلسه طو اف
آج جان وئرر میل ا ئده بولمز حرا م علی 
----------

درسین رقیه دن گرک آلسو ن بو شیعه لر   
آج ئو لد ی اما سو یله مد ی من آجا م  علی
---------

ا جنا سی احتکا رایلمز یا علی د ئین
مستضعفی سویما قا قورمازاو دام علی  
--------

ساتماز بها آ لما ز اوجو ز شیعه علی  
لازمدی بو نکته نی شعرده یا زام علی
---------

هربیر خا نم بو را گله زینب یولون گئدر
ایتمزاوزون نما یش هرخاص و عا م حسین 
---------

قطا مه دنده اشگیک  او لو ر بی حجا بیلر 
لعنت ا ولا بد حجا با صبح و شا م علی   
---------

زینب حجا به خا طر ا سیر او لد ی دشمنه  
سو یلو ب سنه فدا اولا بیرجو ت با لا م علی
---------

حمل ایلییند ه خیمییه حتی با لا لا رین 
ا و تد ی  خیمد ه ا یتمد ی ا صلا قیا م علی 
----------

شکر ا یلدی خدایه گو رند ه با لا لارین   
بیر زرد ه ایلمه دی ا غتما م علی
---------

اما گلند ه خیمییه اکبرجنا ه سی  
ا و لده زینب او لدی ائدن اذدهام علی
----------

من یا دگار یده قا پو زا نو کر اولمو شا م
بو رتبییه  فخر ا ئد ر م من مد ا م علی 
---------

و ئرم سنی  فا طمه نین جا نینه قسم
سن حامی اول قویما منی تا آزا م علی  
---------

تو فیق عنا یت ایله گیلن بو حقیره سن  
تا که ساغام شانیزی هرآن یازام علی
---------

بیرهمسریم دو رت نوه ام بیراو غلوم اوچ قیز یم 
او لسو ن سنه فدا هم آتا م هم آنام علی
-----------

استقبا ل ایتمو شم من حسین زاده نین شعر ین
او لسو ن گو ز ل قبر یو ه بیزدن سلا م علی  
--------

نو کر لر یندن کسمه ا ما ما اراد تین  
سال سایه وی با شلارینا مستدام علی
---------

درگاه حقدن ایسته بو جمعین زیارتین  
ا یتسون قبو ل شعر ه وئرو م اختتام علی

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۰
حاج محمد یادگاری

 

درمو قع بدرقه زوار حج تمتع

==========


سلا م رسو ل خدانین وفالی زائر ینه
سلا م مدینه و مکه بقی مسا فر ینه
سلا م او لا او بقی ده یا تا نلارن جمعینه
سلام صادق و سجادحسنله با قر ینه   
----------

سلا م او لا خا نمو ن شا نینه جلا لتینه   
جا نین فدا ایلد ی  مرتضی ولا یتینه  
علی یو لو ند ا گئچیب  محسن آدلی او غلو ندا ن   
تیکه له حشر ید ه گو ز شیعه لر  شفا عتینه  
--------

سلا م او بیت خدا نین گئد یب گلن لر ینه     
طو اف ائدیب قئیدلر گو ز ل وطن لر ینه      
خدادن ایستییه یو خ حجلر ی قبو ل او لسون
سلا م ُمحرم او لا ندا اوآغ کفن لر ینه 
---------

سلا م بقی ده یاتان نسل ها شیمییو نه       
و بیرده عر ض وسلا م نسل فا طمیو نه    
سلام بدر و حنین و احد شهید لر ینه 
او لارکه ائدیله جان فدیه اللاها د  ینه
----------

سلا م او حاجیلار ی که او زو نی سا خلییا جا خ   
بلی دئیو ب دا خی شیطا ن سو زو نه با خمو یا جا خ    
آد ین عو ض الییو ب مکه دن گلو ب وطنه   
بوملتین دلینه تیر زهری  تا خمو یا جا خ    
---------
سلا م او حاجیلار ی که او زو نی سا خلییا جا خ   
بلی دئیو ب دا خی شیطا ن سو زو نه با خمو یا جا خ    
آد ین عو ض الییو ب مکه دن گلو ب وطنه   
بوملتین دلینه تیر زهری  تا خمو یا جا خ     
---------

سلا م او کسلره که حقید ن دفا ع ائده جا خ     
پا مبر یله علی گتدیگی یو لی گئده جاخ  
خدا نکر ده او نی ابلیس ایله سه اغفا ل        
اطا عت ایلسه شیطانه  اوندا بس نئد ه جا خ    
----------

هزار ننگ او لا هر بیر خا نم او زو ن ایتیر ه

دو بارده ن گله با شدا ن حجا بینی گتو ره   
آدین فقط عو ض ایلو ر خدا یه آند او لسو ن     
خو شا او کیمسیه که عهد ینی با شا یتو ره     
--------

خو شا او کس که خانم زینبو ن یو لو ن گئد ه جاخ   
شهامتیله او نفس لعینی ئو لدو ر یا جا خ    
گلنده محشر ه آ نی آچو خ یو ز ی آ غدی      
آنا سی زینبو ن حتما عنا یت ایلییا جا خ      
---------

دو تا خدا الیمیز دن بیز ه پنا ه او لا   
تما م  عمل لر ه الله اوزی گو ا ه او لا   
دئمیه شیطان او نا داش آتا ن زما ندا بالام     
که ظا هر ا آد حا جی اعما لی تبا ه او لا       
----------

سلا م شیر خدا نین اد بلی همسر ینه  
سلام ام بنینین اودور ت دلا ورینه 
بقی ده حضر ت زهرائیله او لو ب هم غم    
سلا م ابو الفضینه عو ن وفضل و جعفرینه 
---------

سلا م او فا طمه که عشقینه عیار او لماز   
گلو نجه مهد ی اونو ن قبر آشکا ر او لماز    
بو مطلبی یا زورا م شیعه نین دلین دا غلار     
نجه بومحنته  بیرشیعه اشگبا راولماز   
---------

دئییر مد ینیه گتدیم دولا ندیم هریئر ینی     
گو ر نمه دیم خانمو ن من مزار اطهر ینی      
 هزاردفعه ده گئد سم او رگ اودی سو نمز         
گر او پمه سم خانمون مرقد مطهر ینی     
----------

بو محنته آقا مو زمهد ینین دلی قا ندی      
دئیر نئیه نه نه مون قبر آیا پنها ند ی    
اگر چه  گوز لر ی یا شلی او ز ی ز یار ت ائدر      
دئیر آنا سنه قر با ن اولا شیر ین جا ندی      

------------

بو سو زلری ایلدیم من بو جمعید ه ایرا د      
اولا بو بو سوزلر حاجی  اسناد      
خدا یا بیز لر ه حج قسمت ایتمه میشد ن ازل      
بیز ی او سئو دوگو ن یو للارا ایتگیلن  ار شاد      
----------

بو شاعر علوی قو یساز  اللریزدن اوپر          
الی دو لی گئدر تبریزه حاجیلارقئییدر           
وئرر حسینین آنا سی برا ت کر ببلا       
بو حجید ن صورا کر ببلایه عز م ایلییر       
---------

دا یا دگار ی سو زی اتما م  ایله وخ گشدی         
او لارکه  آ گا هیدی سو زلر ین سنین سشدی     
دی التماس دعا مطلبین تمامه یتور   
د یئیو بله هرکسی هرنه اکو ب او نی بیشدی         

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۰۸:۵۹
حاج محمد یادگاری

 

 ((نثار ایله حسینین جمالینه صلوات ))

استقبال از شعر استاد کلامی

===============

((بیری شورو شدی نبی دن که ای رسو ل الله ))
((نه علته بویو رو بسوز حسینه با ب الله ))
((بو یو ردی بیز هامی با ب اللاهو خ ولی الله ))
  ((عطا ا ئدیب دور حسینه بیراوزگه عزت وجاه   ))
((قاپوسی هاممو دا ن او سعدی منبع برکا ت   ))
((نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات ))
----------------

((گراو لما سیدی نبی خیر ت النسا یوخدی ))
((بدو ن فاطمه هم شاه  کربلا یو خدی ))
((او انقلا ب او هنگا مه بلا یوخدی  ))
((گراولما سیدی حسین دین مصطفی یوخدی  ))
((حسین منی حد ثینده واردی رمز  نقا ت ))
  ((نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات ))
============

شعرهای پائین از  یادگاری میباشد

=============== 

حسین شهید لره شاه سرور خلایق دور
حسینه نوکر او لا نلار جها ندالایق دور 
نه تنها زینب حسینه ائمه عاشق دور   
حسین عاشق اوزی معشو قی او خالق دور   
حسینیدن  آلو ب عبا س قارداشی درجا ت   
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
---------------

گر ک یازام من ا ونو ن عو ن و فضل و جعفرینی 
حبب و عا بس و هم حر تک دلاورینی 
او نو ن گر ک ایلیم یاد همیشه اصغرینی  
وفای قاسمینی  شا هزاده  اکبرینی  
او لار دی قا نئیله وئر دیلر بو دینه نجات  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
---------------

وبیرده شر ح وئرم زینبو ن با لا لارینی  
سر افراز ایلدیلر او للار او ز آنا لار ینی
دایی  گتو ردی خیا مه او مه لقا لارینی   
آنا سی باغلا مادی او للارین یارالارینی  
خیا میدن اشیگه  چیخمادی او عالی صفات  
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
------------

حسین سسلدی زینب گو ره  او شا قلارینی
او آخر ین گو رو شونده فا طمه قونا قلارینی 
گو رو ب خجالت او نو ن با غلیو ب ایاقلارینی  
دئدی قسم آنا ما ایتمر م سو را قلارینی  
گر کدور  عشقیمی من ایلییم بو گو ن اثبات   
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  

---------

بیر عدّه ای گلو ب الان او غملی ماوادن

بیرعدّ ا یده اوپو ب  دربارخاک شقا دن   
بیرعدّ ه حاجتین آلدی علی  والادن    
بیر عدّه ده دونه بو لموردی یار زیباد ن   
اوازدحامی گوروب اوردا قالدی چوخلارمات

نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
-------------

بو هیئتی که الان واردی آدی ثارالله  
بو هیئت اهلینی یاد  ایله ای ولی الله 
ها مو سی سو یلو یر الله سنه او لا همراه  
سن ایسته او لمو یا بو هئیتیز آقا گمراه 
بو لارا تذکر ه او ردا ن گله هرایل سو قا ت   
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
--------------

دا ((یادگاری)) قو تار شعری  فرصتین آزدی   
اما م مهدی  سیزین آدیزی الان یازدی    
حسینه بد بین او لان بلی قبرینی قازدی   
سنین بو شعر لَرَن عدّه ای اگر بازدی   
سنه دئیوبدیله طول وئرمه شعریوه دفعات    
نثار ایله حسینو ن جما لینه  صلو ات  
--------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۵۸
حاج محمد یادگاری

 

 

سفرنامه کربلای سال 82 واحوالات روز عاشورا وگریز به قتلگاه

========================

===============

هزارسیصد و هشتا د ایکید ه لطف ادیب منان

عنا یت ایلد ی ئوز نو کر ینه شا ه مظلو مان

آ تاسی حیدر کرار آ نا سی سر ور نسو ان

با با سی ما خلقد ن اشر ف و افضلدی عقبا ده

حسینو  ن منی سویلو ب دور حسینه جد ی  معناده

-------------

اگر چه بیر شرا یطید یم اولمازدی هیچ امکا نی

ایله دعوت منه یازد ی که یعنی گیت آقان تا نی

عقیدن کا مل ایله سو یله مه سن بیرده هذ یا نی

بیز ی کیم سسله سه صد قیله والله نا امیداولما ز

ایکی دنیاده و اللاهی آتا کیم  رو سفید او لما ز

------------

سفرنا مه ایکه شر حین ایستورم بوردااید م اعلا ن

نجه گئتد یم نجه گلد یم ایدور م شعر یده عنوان

گنا هیم واردی چونکه ایتموشم من نعمتی کفران

یقینیم وار منی زهرا یه خا طر عفو ایدرمو لا

گنا هیمد ن گیچر زهر ایه خا طر ایسد سه ز هرا

-----------

اوچ عا شورا اولار دنیا نین اهلین ایلییرحیرا ن

بیر ی کر ببلاده او لدی ایلو ب دیللر ی القان

ایکیمجی سال هشتاددوگورمز مثلینی دوران

او چو مجی قوی دئیو م وقتین گلند ه مهدی زهرا

آلار ئوز جدینین قا نین عدو دن ایلییرغو غا

-------------

ایکیمجیند ه من او لدو م کر بلاده  شکر  للا هه

عجب لطف وعنایت اولدی مولادن بو گمرا هه

واریدیم اود وورا ندا دشمن دین خیمییه شاهه

نئچه یوز زائر اولد ی کر بلا ده گل کیمی خند ان

نئچه یوز  زائر اولد ی کربلاده قانینه غلطا ن

-------------

خدایه شکر اولاکرببلایه من گئدیب گلدیم

او ششگوشه مزار ی کربلاد ه شوط ادیب گلدیم

حسینین سینه سینده اصغره لالای دئیوب گلدیم

زیارت ایلد یم پا ئین پا ده شبه طا ها نی

گئدیب نهر علقمه ایتد یم زیا رت اوردا سقا نی

---------

ایکی معصو م اما مین سا مراده قبرینه گئدیم

انیب سردابه سینده صاحب عصره سلام ایتدیم

نجفده مر تضا نیندا رواق پاکینی اوپدوم

گلر الا ندا کو فه مسجد یندن آه واویلا

عم او غلوم وای دییر معنا ده گو یا حضر ت ز هرا

-----------

نجه یازسون قلم او کا ظمینی- حبس بغدا دی

پوزار انسا نین احوالین ایکی معصوم فریادی

برینین آ دی مو سی دور بیرینینده جوا د آدی

دوشنده یا ده زندا ن جفا اور دا اورک گو ینر

اولار گو زده مجسسم سنداما م ِ عصر ینه نئیلر

-------

سو زوم یوخ مسلومون اوغلانلارینین قبری با همد ی

ولی یو خ قا سم و عبداللهین قبری بیوک غمدی

ئولو نجه آغلاساشیعه بومحنتده گنه کمدی

دو تار طفلا ن ز ینب دا منین هرکیم آلار مطلب

روا ایلر به حکم حی تعا لی قهرما ن زینب

-----------

یازیلساحضرتین انصارینین اشعاردا آدلار ی

دئییلسه حنظه- عا بس لرین گر بوردا ایثاری

نجه مسلم شهید اولدی اوزی معصوم بالالاری

نه خد متلر ادیبدور مسلمه  اول کو فه ده هانی

او لاشا د رو حی مختار ین که شاد ایلوبدی زهرانی

--------------

بو نا خا طرکه یو خدور فر صتیم بیربیر دئیم الان

خلاصه مطلبی من استورم بوردا ایدم اعلان

شهداهامموسی چوخ محترم دور اوللاراقربا ن

اگر یا ددا ن چیخا ن او لسامنی عفو ایلییر حتما

بو لو للریو خدی آ یر ی نئییتیم شر منده یم وقتن

--------------

حسینین قبری جننت دور اونو ن دربارینه قربان

اونون قارداشنین یتمیش نفر انصا رینه قربان

حسینین قبر ِپا کیند ن گلن زوا رینه قربا ن

سیزه بو مطلبی عرض ایلیو م یا را ن با تقوا

زیا رت ایلیینده بو سئوا لی ایلد یم اوردا

-----------

خبرآلدیم بو نی اوردا علی اصغر آتاسیندان

نجه اول شیر خواری سن آییر دین اوز آنا سیندان

نه دورعلت الاندا جاری دورقان اوخ یاراسیندان

منه بیله بویوردی کربلا ده ز اده حیدر

بو قا ن تا مهد ی قائم گلو نجه جو ش ائدر قئینر

---------------

ایله بیرحاله سالمو ش حر مله بوطفل نالانی

بوغازیندان الانداجاریدور بو اصغر ین قانی

همان اوخدورقویوب آغلار ربا بی حتی زهرا نی

ابوا لفضله وورا ن تیرین  تا یین دشمن بو نا ووردی

با لامی حر مله تیری ایا قدا ن سا لد ی ئو لدوردی

------------

بو اسباب شفاعتدوربیزه روز قیا متده

بونون قا نی بیزه امدادائدر وقت شفا عتده

اگر چه اولمادی رحم ومروت دین سیز امتده

ولی با ب ا لحوا ئج دوربا لام بو سوز ده نقص اولماز

که حتی حر مله صد قیله گلسه بو ش یو لاسا لما ز

---------------

دعالرده که صحبت چوخ اولو بدورخون مظلو مدان

اومظلو م قان اصغردورکه دللرده اولار عنوان

بوناچوخ آیت الله لار توسل ایلییرهرآن

اگر چه بو کیچک دور رتبه سی والادی برتردی

مقا مه با خ  گیلا ن گو ربیرهارا بو طفله بستر دی

-------------

بلی عا شقلرعا لمده چوخ آغلار یوز لر ی گولمز

دیاریندن کوچر یوللاردا حتی زره دینجلمز

حسینه کیم دوز عاشقدور حسینی گورمه سه ئولمز

خطا ده گئد سه آخرده گلوب مشمو ل اولار خیره

شهید حق اولار او لده ا حسن مرحبا حّرره

-----------

حسینین مکتبیند ه فرقی یو خدور آغ قر ه بیر دی

اولارافضلدی برتردی بو دینه قا نینی وئردی

حسینه جانفدااولسون غلامین اوغلی تک گورد ی

او پو بدور  لبلر یند ن با شینی آغو شینه آلدی

غلا م آ چد ی گوزو ن خجلت چکو ب با شین یئر ه سا لدی

------------

دید ی قربان سنه مولا گلوب احوالیمه یاندون

غلام اسو ه نی زهرا بالاسی یادیوه سالدون

لیاقت منده یو خ اکبر کیمی آغو شیوه آلدون

صدا قت درسینی بو ندا ن گرک انسا نلار اور گه نسین

تما م رهبرا ن دین بو نو ن را هین دوتوب گئدسین

----------

حبیب ابن مظاهرپاسدار مکتب قر آن

خو شا احوالینه اولموش اودر باره الان دربان

مقامین آ رزو ایلر بو گون مردان با ایمان

ادیبدور امتحا ن عشقید ه بوشیردل اعجاز

آلو بدور اوز اما میندان  جها ندارتبه ممتاز

-----------

اجازه حا صل ایتدیم سر ورسالار عالمدن

دوروب نهرعلقمه گئدیم او در بارمجللدن

بونی اوردا سئوا ل ایتد یم ابوالفضل دلاوردن

نئیه آیری دوشو بسن قارداشیندان ای مه تابان

بو سری ایتگیلن  آسان بیزه جانلار سنه قربا ن

-------------

یا نورعاشقلرین هرآن بولورسن آتش غمده

آدین گلجک اولار غوغا عزاده بز م ماتمده

دو شوب قبر ین نئیه آ یری حسیندن نهر علقمده

ایا قی آتدااکبر  دفن او لوب اصغر قو جا قیندا

ولی سن قا لومو سا ن تنها نئیه علقم کنا ریندا

-------------

جواب حاصل اولوب معناده اول لب تشنه سقا دن

اولار نوکردوتا ثبقت مگرعا لمده مو لاد ن

ادب وادارادیب آیریلموشا م فرزند زهرادن

و اللا دوشمو یوب دوشمزبو جان آیر ی اما متدن

اگر مین یو ل ئولم زنده اولام دونمه م ولایتدن

------------

منیلن او للار ین چو خ فرقی واردی اصل معنا ده

اولار شهزاده دور من نوکرم در با رمولاده

یا تارنوکراوزاقداشا هیلن بیر یئرده شهزاده

مراعات ادب من ایتموشم کم لطفی فر ض ایتمه

سوزی دو ز تجز یه تحلیل ایله آیر ی یولا گتمه

-------------

ولا یت شمعیدورمولا او نا پر وا نه دور عبا س

حسینه جان و دیلدن عا شق دیوا نه دور عباس

او زا قدایاتسادا فکر ایلمه بیگانه دورعباس

آقا سیندا ن او زا قدا یا تسا نو کر شا نی اسگیلمز

اگر مین عا لم او لسا عا لمه مثل حسین گلمز

----------

مجسم ایلد یم من گوزلریمده غملی ایا می

زمین وآسما ن آغلو ب اونون عا شورا دورنا می

یاناردی اوددا یکسر عترت طاها نین اخیا می

چیخاردی عرش اعلایه اوگو ن آل اللا هین دادی

گر او لمیدی اوگون زینب یا نا ردی او ددا سجا دی

--------------

او غملی گو نلر ی یاده سا لو ب من قلبد ن یا ندیم

گئدنده قتلگا هه نئیت ایلوب دستماز آلدیم

حسینین تشنه جان و ئرما قینی اوردایا د ا سا لدیم

نه لراو لمو شد ی یوخ دیلده  توا نا کئچ بو مطلبد ن

قلم شر ح ایله سین خجلت چکور واللاهی زینبد ن

-----------

یو خید ی بیر نفرامدا د ائدن نه یاروانصاری

فقط بیرزینبیدی قتلگهده بیر ده دادا ری

ایشیم یو خ ایند ی مینلر تن حسینین واردی زو اری

گلو ب زینب دیلیجه آغلییو ب او للارایدر نا له

سو زو می ایستور م بو ردا ن چکم او قا نلی گو دا له

------------

گوروب قارداشینی شمرین الینده زینب نالان

حسینین ایستوری باشین کسه او ل سنگدل حیوان

چکو ب بیرنعره شمرون اللری اسدی اولوب لرزان

یاپو شدی خنجر شمر ی دوتوب اول عمه سا دات

بیله بیر شیر زن دوغسو ن زما نه ما در ی هیها ت

------------

نه نه سی فاطمه جنتده سویلوب مرحبا احسن الین

خنجرکسن وقته باشین آچدی ادیب شیون

حسینده گوزلرین آچدی حمایت ایتد ی زینبدن

بویوردی قالمابوردا گیت خیامه قیزلاریم قورخار

ایتَن اولسا اولاردان چوللره دوش بیر به بیر آختار

------------

بو گوندن من یوخام سن حامی اول اوز دینوه زینب

علم قارداشین عباسی آل سن چگنیوه زینب

علمدارسپاه اولماق یاراشور شانیوه زینب

بو مامور یتیند ه ایستر م الله یار او لسو ن

با شیم نی ده سنیله شا مه باجی رهسپار اولسون

 

منی بوشلاآنام گلدی باجی گیت نا گران اولما

زروزیورلرین آل ا هلبیتین فکرینه قالما

رقیه مدن ولی اکبرآلان گوشواره نی آلما

اگرآلساندا آل بیرنو عی اوندا ن کو سمه سین سندن

بو لورسن هدیه دور او للار اونون قارداشی اکبردن

------------

نقدری ایسته دیم من وئرمدی گوردون که شاهدسن

دئدی جان ایسته سن ایسته باباجان بورقیه ندن

ولی بوبارده عفوایت منی معذور گل دوت سن

بو لار ی عید یا نه قا ر دا شیم  ا کبر منه آلدی

نوازش ایلدی گتد ی قو لا قیمه اوزی سا لدی

------------

امامین امرینی واجب بولوب زینب ائده اجرا

دئموب قارداشینه لا تا ئولونجه سویلمز حتی

گوروب وار قارداشین میلی خیا مه عزم ائده او ندا

امامین امر ینه لبیک دئماق ا نسا نه واجبدی

اولار که عهدو پیمان سیندیرار انسان کاذبدی

-----------

خا نم تا که ایشتدی بو سو زی اوز قبله گا هیندن

اطاعت ایتدی فوری بی پنا هلار ین پنا هیندان

قو یوب قارداشینی تک خارج اولد ی قتلگا هیند ن

اوزی آیر یلد ی قا ردا شدا ن ولی قلبی گرو قالدی

او قدری گئچمه دی گورد ی هوا نی تیر و تار آلدی

------------

اگر قالسیدی قتلگاهیده صدیقه یه دوران

هزاران شمراولسیدی الینده خنجر بران

کسه نمزدی حسینین باشینی بیر کیمسه نه دالدان

او دم که خار ج اولدی قتلگهد ن زینب کبری

حسینین با شینی کسد ی قفا دن شمر بی پر وا

------------

نجه بو مطلبین اشعاریده یار ب وئریم شرحین

رعا یت ایلیوم لازمد ی بوردازینبین حقین

یارالی سینه نین اوسته ایا قداچکمه سی بی دین

حسین قارداش باجی زینب گور ه اول حالتی نئیلر

بونی من بولمرم بیر یا خشی قاردا ش با جی درک ایلر

-----------------

حسینین با شینی دالدان کسوب اول نطفه شیطا ن    

  یئر اهلی هم گوی اهلی نالییه گلدی ادیب افغان

 آناسی هم آتاسی  جدی پیغمبر اولوب گریان

دئر دیلر باشین دا لدان کسن قاتل حسینیم وای

اولان لطفی تما م عا لمه شا مل حسینیم وای

-------------

تزلزل ایلدی یئر گوی قرا یئللر اودم اسدی

که یعنی شا ه عطشا نین باشین شمر لعین کسدی

سن الله یادگاری مطلبه طول وئر مه چوخ بسدی

امام عصر  اوزی بومحنته  دیلد ن یا نو ب آغلار

اما ند ی یازما غا ر تده نه لر ایتد ی او گو ن اشر ار

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۱۴
حاج محمد یادگاری

 

سفرنامه کربلا و واقعه که در روز عاشورا سال 82

در آنجا دشمنان بو جود آوردند و جندین بمب در

روز عاشورا نزدیک به ظهر بود  گذاشته بودند منفجر

شد ونعدادی از شیعیان وزائران به شهادت نایل شدند

سئوال عاشقلر و جواب زواریلر

=============

==============

سئوال  عاشقان از زائر

============

زا ئر کر ببلا گل کر بلاد ن صحبت ایت  
کربلا ی خا مس آ ل عبادن صحبت ایت 
----------

قتلگهد ن - تل زینبد ن دا نیش - عشا ق او چو ن  
وعد ه گا ه عشقید ن - قا نلو منا دن صحبت ایت  
------------

زینبین اللر با شیندا گور دو گی یئر دن دا نیش 
کر بلا زوار ی بیرآن  غم قضا دن  صحبت ایت 
----------

عشقیله شش گو شه قبر ی با سمو سا ن آ غو شیو ه  
د فن او لان پا ئین پا ده مه لقا دن  صحبت ایت   
---------

آلتی آ یلیق خر دا سربا زی ها یا ندا د فن او لو ب
سینه سی او سته یا تا ن دلسیز با لا د ن صحبت ایت 
---------

قو للارین ها ردا ا بو لفضلین سا لو ب دشمن یئر ه   
او ل او زو ن قو ل صا حبی کا ن و فا دن  صحبت ایت 
---------

او ردا شیعه نه سیا ق آ غلار حسینیم وای دئیر 
مجلس عر فا نید ن بزم عزاد ن  صحبت ایت 
------------

او ردا مجلس بی ریا دور نو حه خو ان لا ز م دگل 
صاف او رکلر دن چیخان غملی نو ادن صحبت ایت 
--------

او ردا معشو ق عا شق بیمار ه چو خ ایلر نظر  
چار ه سیز لر درد ینه او لمو ش دو ا د ن صحبت ایت 
--------

یتمیش ایکی یار و انصار  ی یا تا ن یئر دن دا نیش
حر نا م آور حبیب با و فا دن صحبت ایت 
----------

مسلم و ها نی این عرو ده دن مختا رید ن 
مسلمی تنها قویا ن  اهل جفاد ن  صحبت ایت 
---------

گور دو ن احمد لن  محمد قبر ینی اوردا یقین
حار ث بی رحمد ن او ل بی حیاد ن صحبت ایت 
----------

حا رثه لعنت ده رحمت سو یله سن آ روا دینه 
اوایکی طفل یتیم بینواد ن صحبت ایت 
---------

مسجد حنا نه نین سا ل یا ده بیر او ضا سینی 
خو لی بی رحمد ن شو م و دغا دن  صحبت ایت 
-----------

را هبه رحمت د ی-  لعنت خو لی یه صبح مسا
هم  جفاد ن  بیرده او صد ق صفاد ن  صحبت ایت 
---------

کا ظمیند ه او ل امام نهمیله هفتمه
ظلم ام الفضل و سند بی حیا دن صحبت ایت 
---------

سا مر ایه بو لمو ر م گتدو ز ویا که گتمدو ز  
گر اورا گتدو ز او غملی ما جرادن  صحبت ایت 
--------

عسگری و ها د ینین قبر ی نجه ویر ا ن او لو ب
او ایکی با نو ی صد قیله صفاد ن صحبت ایت   
---------

واد ی ملک نجفد ن حوزه علمیه دن  
رکن دین و رکن ایما ن و ولاد ن  صحبت ایت 
-------

یاد گار یدن ائدر خواهش حسین عاشقلری   
هم نجفد ن –کو فه دن – کر ببلاد ن صحبت ایت   

==================

جواب زائران

==========

حسینو ن عا شقی قا نلی منا سی وار آ قا مو ن 
صفا لی گو رمه لی بیر کر بلا سی وار آقا مو ن
----------

اگر چه با غ جنا ن چو خ صفا لی دور سور یو خ 
بهشتیدنده علا وه  صفا سی وار آ قا مو ن 
---------

مر یض او لا نلارا بیر نسخه ده ائد ر درما ن 
عجب طبیبید ی دار الشفا سی وار آ قا مو ن 
---------

قا پو سو نا گله نی سا لمور ی یو لا الی بو ش 
نیا ز اهلینه چو خ  چوخ عطا سی وارآ قا مو ن 
-----------

دئسه م که کعبه دن ا فضلد ی  ایلمه ایر ا د
گو زل روا قی گو زل بیر نما سی وار آ قا مو ن 
----------

صفا لی دور حر می آ لتی گو شه دو ر قبر ی  
ایا ق طر فد ه یا تا ن مه لقا سی وار آ قا مو ن 
---------

یا تو ب سو سو ز صو د امر   ا صغر ی قو جا قیند ا
یا را لی سینه ده د لسیز با لا سی وار آقا مو ن
---------

محبت اهلینه چو خ غم فز ا دی قتلگهی
او یئر ده آ غلا ما لی ما جر ا سی وار آ قا مو ن
--------

کنا رنهر ید ه قو لسو ز یا تو ب علمد ار ی
الین بئلیند ه قو یا ن بیر اخا سی وارآ قا مو ن
---------

او قددو قا متیلن قبر ی خر دا جا قا زیلو ب 
سورو شما علتینی چو خ یا را سی وار آقا مو ن
---------

سفر کر ببلا می خلا صه عر ض الییو م
با شیمدا ایند یده شورلی نو ا سی وار آقا مو ن
---------

محر مین بشی مر زعر ا قیدن گئچدیم
یئتیشد یم عهد یمه گوردو م و فا سی وار آ قا مو ن

----------

ازلد ه حیدر کرر ار قبر ینه گئد یم
نجفد ه مظلو م اولا ن مرتضا سی وارآ قا مو ن
-----------

او مسجدی که الا ن کو فه ده وار آثا ری
با خا ندا سقفینه آ ه نو ا سی وار آ قا مو ن
---------

گلر قو لا قه اومسجدد ن آه و وا ویلا
قیلجلا نو ب قا ن ایچیند ه آ تا سی وار آ قا مو ن
---------

گو رنده ها نی و مختار و مسلمین قبرین
دئد یم خدا نه گوزل جان فد ا سی وار آ قا مو ن
----------

مین اوچ یوز هشتاد ایکی ایلده روز عا شورا
گو رن بولر نئجه غملی عزا سی وار آ قا مو ن
-----------

او لارد ی زا ئر ینین تعداد ی نئچه میلیو ن 
نه انس وجنن و ملکد ن گدا سی وار آ قا مو ن
----------

نئچه مین هیئت او گو ن کر بلا ده حا ضرید ی
نقد ری عا شق بی ادعا سی وارآ قا مو ن
-----------

الهی  خوار ایله سن شیعه د شمنین هر آن 
و ها بی لر کیمی پست اشقیا سی و ار آقا مو ن
-----------

بیر ایش گو رو بلر او گو ن قلبلر آ لا ولا ند ی
قا ن آ غلییا ردی  نه قدرآ شنا سی وار آ قا مو ن 
---------

او بمبلاری که فویمو شد ی اوردا خائنلر 
اوتا نمو یو ب دئمییوبلر خد ا سی وارآ قا مو ن 
---------

اویئرده که قو لی دو شمو شد ی صا حب علمین 
اوصحنه ده غم بی انتها سی وارآ قا مو ن
------------

هما ن اویئر ده قلم او لدی نئچه  یوز قو للار
بدنلر ی دا غولوب اوردا یا سی وار آ قا مون
---------

شهادته یئتوشو ب چو خلار ی او اثناده
همیشه غمله دولان نینو ا سی وارآقا مو ن
----------

خجالت ایله دیلر میزبانی مهما ندا ن  
تا پو لما دی دئیه بیر کس یارا سی وارآقا مو ن

--------

یا را نین اوسته یا را وور مویو ن ترحم ائد ین
جنا یت ایله مویو ن التما سی وار آقا مون
----------

بو نو ن قو نا قیدی بو زا ئر ین که ئولدو رو سوز
مگر ایشید مو سو زآه و نو ا سی وارآ قامو ن
----------

آنا سی با شین آچو بدو رآتا سی ناله ائدر  
الی او رکده قا لا ن مجتبا سی وار آقامو ن  
----------

ا لهی تعجیل ایله مهد ینین ظهوریند ه  
ها می گوره  قا ن آ لا ن بیر با لا سی وار آقا مو ن
------------

گلو ن بو نعمت عظما نی ایتمییا ق  کفر ا ن  
بو نی بو لا خ باشی میز داو لا سی وارآ قا مو ن  
----------

دئسا ق او یو للار ی بیگا نه لر آ چوبد ی بیز ه
او لا رو خ حشرده  نا دم جز ا سی وار آ قا مو ن 
----------

قا پی آچا ن ئو زی دور باغلییا ن عمل لر یمز
گنه آ چار ید مشگل گشا سی وار آ قا مو ن
------------

و بیرده مهد ی صاحب زما ندی مو لا میز
که شیعه با شینه رحمت هما سی وارآ قامو ن  
-----------

وئر یب اجا زه امضا سینی ابوا لفضله 
او هرکسه یازادعو ت  رضا سی وارآ قا مو ن  
-----------

بو یا دگار ی ده اوز آرزوسینا چا تد ی
گئد ین گو رون نجه کر ببلا سی وارآقا مو ن 
---------

آقا م سفا رش ادیبدور حضوریزه یتو رم 
ها موزا لطف وسلام و دعا سی وارآ قامو ن
---------

ملکپو رین سوزو نی بوردا ایلورم  تعقیب
 گئد ینجه قبره با شیمدا قر ا سی وارآ قا مو ن

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۹
حاج محمد یادگاری

((شش گو شه قبرین حشریده یا ند یر ماز اود زوارینی ))

 

                                        

اگر عا شق امام حسین هستی حتما این خاطره رابخوان وبه روح امام حسین صلوات بفرست

زیارت رفتن نه همت است- نه قسمت =فقط دعوت –دعو ت– است

=================

برنامه اعزام این جانب به حج تمتع و کربلا قبل از با زنشستگی تنها  وبعداز با زشستگی همراه همسرم باخانم فریده غیبی که سیده

نیزمیبا شدبکربلا ومکه=خدا شاهداست هرچه مینو یسم کلا صحیح ویک کلمه کم وزیادننوشته ام اول کربلارفتن خودم بدون همسر م 1-همسرم وخودم توسط عقیدتی سیاسی   فرما  ند هی        منطقه انتظامی پر ونده داده واسم نویسی کرده بودیم یه           مابعدازچندماه جواب دادند امکان نشد . بنده خودم وهمسرم خیلی ناراحت شدیم ولی چه چاره باید قبو ل کرد آنروزهای بودهر روزهزاران نفربا مجوزو بدو ن مجوزبه  کربلا میرفتند ومیآمدندبنده که درچندهیئت میرفتم وآنان را میدیدم -بعضی شمادتها می شنیدم نا راحت می شدم بعضی ها به بوش د عامیکردنداین امکانات ر ا برای ما فراهم نموده یک روز اول ماه محر م بود من آمدم به خانه به همسرم گفتم من دیگربه عزاداری وشاخسی نمی روم  ونخواهم  رفت در هیئت می بینم غیر از من هر نفر چندین بار به کربلا رفته آمده عوض شکربه خدا وتشکر ازامام زمان بکنند ازفلان ملعون تشکرمیکنندبه من نیش خند میزنندهمسرم گفت اعتقادت را کامل بکن تودیوانه شده ای  به خا طر این کار میخواهی از دامن اما م حسین دست بر داری خجالت نمی کشی غرو ب بود وقت شاخسی ها میرسید به حضرت عباس قسم یک ثانیه ازاین ماجرا نگذشته بوددیدم تلفن زنگ زد تلفن را برداشتم دیدم پاسدار سروان عقیل ارجمندی است که ازنیرو ی های اماکن بودخدارحمت بکند.گفت آقای یادگاری از دوستانم به من اسرار میکنند بیابرادرم  تو ر زیارتی دارد  سوم ماه محر م  به کر بلا حر کت میکند شما رابفروستم چون من امکان ندار م اگر ما یلی بیا به کر بلا برو واتوبوس ها سو م ما  ه محر م ازمیدان آذربابجان به کربلاحرکت میکنند گفتم آقای عقیل خودت نظامی هستی میدانی من  وهمسرم اسم نویسی ازطریق نبروی انتظامی منطقه کرده بودیم بعد  از چند ماه  گفتند نمی شو د گفت تو بیا بنگاه در جاد ه سنتواست نصاحب تور وبرادرش  توکل بخدا و تو سل به امام حسین بکن -همان ساعت پسرم تنها فرزندم ذکور   است جمشید یادگاری جر یا ن را شنید فهمیداز دا نشجو یا ن دانشگاه شیشتربود وسخت سر ش درد میکردگفت بلند شوبرو یم ناامید نشو -من و عقیل واوبایک پبکان مدل 53کارداشتم رفتیم به جاده سنتو دیدم بنگاهدار و برادرش سیدحسین مسئو ل تور بود نیز آنجا هستنداو گفت دفتربنده درشمس تبریزی است اول  صبح پسر ت بیا ید دفترم از آنجا یک  معر فی بگیرد ببردازعقیدتی و حفاظت اجازه  خروج از کشور بدهند  روزسو م ماه محرم ازمیدان         آ ذربایجان حرکت میکنیم گفتم خیلی سخت است این کار درست بشود به ما اجازه بد هند آنهم دریک روز گفت تو کل بخدا - شما تلاشترا بکن ویکی هم که قلبم راباید عمل میکردند دکتر افراسیابی و خانم رضوانیه صالحی بمن  گفته بودند تاقلبت را عمل نکر ده اید نبا ید در چنین  مسا فرتها  شرکت بکنی  بنده هم میر ترسیدم بمیرم کر بلا را نبینم تصمیمم این بود هر طوری شده با شد زود به کربلا  برو م خلاصه او ل صبح پسرم  معرفی تور ا آوردمن  زود بردم به   حفا ظت منطقه یکی ا زافسران به   نامه نگاه کرد  گفت نام  این توردرلیست مانیست غیر قانونی است . یک افسری از دو ستانم بنام سروان عبدی برادر شهید گفت  معرفی  را زود بنویس به حفا ظت ناحیه  جناب سروان این یادگاری است مگر  نمی شناسی او هم حرف اورا قبو ل کردزود نامه  به حفاظت ناحیه نو شت دست من داد من آمدم به حفاظت که در کنسر گری سابق آمریگابود دژیان گفت باید رنیس ازآنجا اجازه بد هد  تو بروی به داخل خلا صه زنگ زد مسئول  سرهنگ ابوذر  وقاری بود  اهل علمدار ودرکمیته  قبلاهم مرا می شناخت گفت چه کارداری من جریا ن را به او گفتم  گفت من  چند ماه است پو ل داده بودم که پو لم ر اپس گر فتم از آنجابرو امکان ندارد میخواهی       چطوربروی گفتم جنا ب سر هنگ اگر حضرت ابوالفضل تلفن  گرام بزند چطور؟گفتبدوا لله بدنم لر زید ازحرف شما از دژبانی بیا دفترم من رفتم 

پیش ایشان عوض اینکه حرف بزنندزود یک نامه به عقید تی ناحیه      نو شتند خروج ایشان از نظر این حفا ظت بلا مانع میبا شد.من نامه     را زود نزدیک های ظهربود به ناحیه د فتررئیس عیدتی ناحیه  آوردم دفتر دارش گفت امکان ندارد  اگر ابو الفضل بنو یسد وا ما م حسین  امضا بکند مجوزنمی دهند کفتم مرا اجازه بده بخدمت حاج آقا  قنبری  برو م داخل شد م ایشان مرا خوب تحو یل  گرفت   فرمو د چه شعر تا زه     نو شته  آورده ای  گفتم یک معامله حضر ت عباسی آمدم نامه رابه وی دادم اودفتر دارش را  صدا گرد گفت آن معرفی تور وبا نامه حفاظت به تهران فاکس کن جواب بعدا میایدوبه منطقه بنو یس از  فرا مرخصی زیارت بمدت 7 روز صادرنماینداگرچند روز دیر کرد از مرخصی استحقا قیش حساب بکنند من به صورت وی نگاه کرد م  گفت چرا این جورنگاه میکنی –گفتم حاج آقا  خواب است یا واقعیت ؟                         

 گفت فقط التماس دعا .زود برو منطقه من آمدم منطقه نامه را به رئیس عقیدتی منطقه  آوردم  بدهم  ولی می ترسید م  کارهاتمام شده او قبو ل   نکند چکارخواهم کرد من آن  روزمدوامت هم بودم بلند شد  آقای وثو قی مرا بو سید گفت پو ل  هرچه لازم  داری  بگو بد هم وضمنا من  اینجاهستم لاز م نیست مداومت به ایستی برو خانه التماس دعا مر خصی خودت 7روزبنویس بیاور امضا بکنم .گفتم حاج آقاوثو قی خو اب است یا حقیقت گفت بروالتماس دعا.  تمام فامیل های بنده درخانه من بودند و میکفتنداگراین کاردرست  نشود قلبش نارحت خواهد شد من بخانه زنگ زدم گفتم تمام کارها  تمام شد میایم خانه .نگران نباشد/خلاصه صبح ساعت11مورخه          بااتو بو س  از میدا ن  آذربا یجان به کربلا حرکت کردیم و از   مرز مهران  وارد  عراق شدیم وروزعاشورا ی هما ن سال که به کربلابمب گذاشته بودند  در کر بلا بودم ==و سفرمکه ام حج تمتع که 28 هزارتومان در کمیته5منطقه تبریزبودم ازبانگ ملی ثبت نام کرده بودم آنهم اصل با عث شهید مهدی با کری بودسال 78باتورحاجی رسولی اعزام شدم //                                      

===============================

2-  من وهمسرم که مدتهابودآرزوی زیارت عتبیات عالیات ومکه           ومدینه را میکردیم با اینکه بنده حج تمع وکربلا رفته بو دم  ولی همیشه در خانه با همسر م در گیربودیم او میگفت شما  کر بلاو مکه رفته ای من به هیج جا  = زنان اهل شهر ک با کری به مکه         

و سوریه وکر بلارفته اند غیر از من خلاصه بعد از بازنششتگی خدا لطف کرد با همسرم  باتور            با هوائی به کربلاو نجف

 رفتیم مو قع وداع از  نجف  به همسرم گفتم  سعی کن یک جواز     مکه ومدینه از حضر ت علی بگیر  گفت مید هد گفتم حتما باورش    خو ب بود  با اینکه ساده بود  گفت خوب میکنم به آن خدا قسم یک سال تمام   نشد ه بود در ولا دت اما م صادق و رسول اکر م به مدینه تو سط  هواپیمارسیدیم که تعداد زائر تور  153نفر بود - نام  تور         ومسئو ل سید موسو ی ونام تور صفا حر مین بود  وقتی صبح کنار بقی آمدیم این شعرگلامی یادم بود استقبا ل کردم این اشعار را که قسمتی نیزاز  دو ستم حسین زاده میباشد / نو شتم

خدابه آنهائی که آرزوی زیارت دارند فسمت بکند التماس دعا            ((حاجی  محمد یادگاری= همسر ش خانم فر یده غیبی))

 

==================

((هزا ر بارا گر من طو ا ف کعبه کنم ))

((زسر رون نرودشوق کربلای حسین))

============

با امیدی به حجازآ مده ام یازهرا
 دعو تم کردی و یازآ مده ام یا زهرا                                                                                                                                                                                                                            نا امیدم مکن ای مادرمظلو م حسین
که من ازراه  - درازآمده ام یازهرا    

من فقط تذکر ه کر ب بلا می خو اهم        

که به دنبا ل جو از آ مد ه ام یا زهرا

                                                                 

جان این صادق  و باقر – حسن و زین العبا       
گر هم را به گشا  - رفع نیا ز آ مد  ام      

گربرا نی زدر ت - بر دری دیگر نروم         
چو نکه دا نم به در- محر م را زآ مده ام        

گر شودفو ت نماز م-  قضا خو اهم کرد     
نشکنم عشق تو را – بنده نواز آمده ام    

اصل دین هستی شما –فرع و لی صو م صلات     
بر حر یم و حر م - رکن نما ز آمده ام     

در نجف  بر گ مرا – شا ه ولا امضا کر د      
نشده سال تما م – من به حجاز آمده ام     

درسرم  است هنوز هم -  سفر کر ببلا     
چا ره ای بر دل بشکسته-  به ساز آمد ه ام     

دا نم این روز عطا و کر م و جو د سخاست     
بر سرخر من فیض- وقت مجاز آ مد ه ام

هفده ماه ربیع روز دومو لو د عزیز       
من  گدا ئی بکنم بر در باز آ مد ه ام      

دیدم آ یند همه بر در این  جود و کرم

بکنم  شکر و ثنا رازو نیاز آمده ام        

 

میکنم فخر  که من نو کر در بار  تو م
بر در  شاه شهان  همچو ایاز آمد نام      

آ مد م با  صدو ینجاه دو تن-  از تبر یز      
یاد گارییم و من  - بهر جو ا زآمد ه ام    

حال  غمنا ک  بقی - حال مرا غمکین کر د   
علت آن است که با - سوز و گدا ز آمد ه ا م 

دعوتم کر دی دو بارباردیگر می خوا هم  

کاش صدبار ببینم که حجاز آمده  ام

================== 

زواریدن حضوریو ه او لسو ن سلام حسن
ای نا م پا کی  زینت هر بیر کلا م حسن 

سن مفخر رسو ل سن ای فخر کا ینا ت
شا هلار سنو ن قا پو ندا تما ما غلام حسن

ا مضا ء چکو بد ی مد ر کیو ه ذات ذ و الجلا ل  
تصدیق ائد یب محبتیو ی لا ینام  حسن  

جا نین سیز ه فدا بو یو رو ب ختم الا نبیا
بو کلمه نی قبو ل ایلیو ب خا ص وعام  حسن

یئرلر  کا غذ آ غا جلا ر او لا گر  قلم تما م
شا نیند ه یا ز سا لارها میلارصیح شام حسن 

وصفو ن تما مه یتمیجک الده واردلیل 
عاجز قا لو ب قلم نئچه قیلسو ن تمام حسن

بیر عمر انتظارچکن لر  گلور او را
آ با د او لا ا ئو ین اله گلد ی مر ا م حسن  

هجران سا لمو شیدی   چو خو ن غصه و غمه  
قبر ین قالو ب گو ن قا با قیندا اما م حسن   

ایسته گلا خ بو جمعیله هرایل مدینیه  
تا پسو ن صفای تور حر مینین  د و ام حسن  

وئرو خ قسم صادق و سجاد و با قره  
ایله  او د فتر ن بیز ید ه ثبت نا م حسن

هر کس او دور ت مزاره با خا رقلبی قان او لار 
گل مشهده گو ر نئجه وار زدهام حسن

 

وار قبریزین مجاور ی نه صحن و ایو انی   
بو  مطلبه صبح و مسا  آغلییام  حسن

آیا غریب اودور ویا سیز غریب سوز    
من بو ایشین علتین هار دا ن تا پام حسن

 

سن سن مدینه نین غریبی- هم جوار لار ین
اطرافلارین قو ردی سنه  او ندا دام حسن

 

صلحی  سن ایتدون - نهضتینی با شلادی حسین   
الحق حسینیلن ایلدو ن سن قیام حسن

کیم فر ق قا ئل او لسا سیز ه اشتبا ه ائدر  
شیعه  دئیر حسین دور آقام -هم آقام حسن   

کر ببلا شهید لری دیلد ن سئو ر سنی   
خلقه سن اوز  حجتین  ایتدو  ن تمام حسن


من یا دگار یده قا پو زا نو کر اولمو شا م 
بو رتبییه فخر ا ئد ر م من مد ا م حسن

وئرم سنی  فا طمه نین جا نینه قسم
سن حا می او ل  قویما منی تا آزا م  حسن

تو فیق  عنا یت ایله گیلن بو حقیر ه سن  
تا که سا غام شا نیزی هرآن  یا زام حسن

بیرهمسریم بش نوه ام بیراو غلوم اوچ قیز یم 

او لسو ن سنه فدا هم آتا م هم آنام حسن

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۰۰
حاج محمد یادگاری

مجلس یزید  ملعو ن

 

کو فه د ه ا بن زیا د  ی ایلد یم ر سو ا   یز ید

ایندید ه نو بت سنو ن  دور ایتمر م پر وا یزید

عا شقم قا ر دا شیما من عهد و پیما ن ایتمو شم

قو خما را م گر اولسا دشمن کل بو د نیا یز ید

 

بش یا شینداید یم منه مدر ک وئر یبد ور فا طمه

ریزه ریزه دوغرانا م دشمند ن ایتمم وا همه

من اولان یئرده اولا توهین ولی اللا همه      

کو فه استا ندار ی تک  رسوا ی دو را ن ایلر م

هرها را او لسا گنه من حقی ا علان ایلر م

 

فار غ التحصیل  دانشگا ه  زهرا زینبم

جبهیه اسلا مید ه بیر شیر هیجا زنبم

مر تضایه زین اب هر علمه دارا زینبم

شیر ین  او لسا اللر ی با غلی  کیچیلمزرو با ها

عا ردور زو ره با ش اگما خ  دنیا دا حز ب اللا ها

 

انقلا ب کر بلادو ر اسو ه هر انقلا ب

ها نسی دیلد ه عشق او لا او لما ز او دیلد ه اضطرا ب

ایلر م نطقیمله بوکا خ کثیفین  من  خرا ب

پر چم  دینی یخیلسین  قو یمارا م تا زند ه ام

بیله فکر ایتمه اسیر م – عا جزم – در ما نده ام

 

سن با خو ب فخر ایلو سن بو قان تو کن لشگر لره

من با خو ب فخر ایلر م او غلی ئو لن مادر لره

سن یا خو ب فخر ایتگیلن شمر ستمگر کا فره

من با خوب یا نا م ئو لو نجه او ل ر با ب  مضطر ه

فخر  ا یله  سن قا  تل  د لسیز  علی ا صغر ه

 

قو ل وجدا ن و ئرمو شم من با وفا عبا سیمه

پرچمیینی گرشهید او لسا آلا م ئو زدو شیمه

سر پر ستم من الا ن او لا دآل ها شمه

من حسینی ای یز ید جا نیمد ا ن آر تو خ ایستر م

هر نه وا ریمدا ن  گچو ب - اما حسیند ن گچمر م

 

من کئد ن یو لد ا ن بلی مردان حق اولماز جد ا

خطیمی ا لگو ا ئدر جند خدا حزب خدا

او غلو نی قربا ن و ئرر بو مکتبه چو خ چوخ آ  نا

دین  یو لو ند ا نو جو ا نیند ن گر ک انسا ن گئچه

سو یئر ینه جبهه د ه  عبا  س تک ا لقا ن ا یچه

 

انقلا بی او لما قو ن در سین منه زهراوئریب

جر ئتیمه  کربلا ده دشمنیم احسن دئیو ب

ایکی دفعه محشر ی دنیا ده بو زینب گو رو ب

بیروو را ندا اود او ظا لم فا طمه در گا هینه

بیرده کی  شمر  وو را ندا او د حسین خرگا هینه

 

سن بیله فکرایلو سن فا نی جها ن پا یند ه دی

اولدی قارداشیم شهید قدرت سنین دستیند ه دی

اما بولمورسن ئو لن سن سن حسینیم زنده دی

سن دئمه شیعه  بو ایثا ری فر اموش ایلییر

تا قیا مت بو حسین  قا نی یز ید جو ش ایلییر

 

نص قر آن دوربیزه اللا هیمیزایلو ب خطا ب

فی سبیل الله شهید ین ایتمییا ق مر ده حساب

زنده و پایند ه دور بو للار اولو بلارکا میا ب

گو رمو سن بو مجلیسیند ن نا له و افغا ن چیخور

زنده و پایند ه دور بو للار اولو بلارکا میا ب

خیزران وورما او لبلر آیه قر آن او خور

 

ای یز ید بی حیا آ گا ه او ل بو  مطلبه

سن وورور سا ن خیرزرا ن زهرا او پن عطشا ن لبه

خیر زرا ن وور ما حسینه وور با جیسی زینبه

معشو قو ن را هیند ه عا شق ایلمز اصلا  گله

خیر زرا ن آ لتیند ا  زینب را ضی دور حتی ئو له

 

خیر زرا ن وور- اما وورما بیز لره دل یا ره سی

سن وورا ندا  خیرزران آغلییور نئچه مه پاره سی

گو رمو سن ایلور تلا وت لبلر ی کهف آیه سی

آیه نی صبر ایله قو رتارسین صو را وور خیر زرا ن

آیه نی تفسیر ائدرو ئرسن ا گر بیر آز اما ن

 

با غلویوبسان قو للاریمی آچموسان ظالم نه دن

قو خمو سان  آیا قیامتده اویوم حشریدن

سن طلقازاده سن پیس صود و ئریب دین سیز نه نه ن        

اهل قرآن سا ن نئیه قرآ نی بس خوارایلو سن

مجلسینده فاطمه قیزلارینی اغیار ایلو سن

 

دین اسلا مه مگر اغیا ر او لار آ زا ده لر

خارجی سن سن یو لاردور بو ل پیا مبر زا ده لر

کیم پیامبر قلبینه سن تک وورو بدو ر یا ره لر

ها نسی بیر ملت  سیزین تک ظلمید ه  طغیا ن ائد یب

نا طق  قرآ نین اوغلو ن قا نینه غلطا ن ائدیب

 

سیز او کسلرسو ز خدا ی لا مکا ندا ن قوخما دو ز

اکر م الصیفه تو جه ایلیو ب سیز با خمادوز

حتی سیز بیرآلتی آیلیق شیر خوار ی اوخلا دو ز

صبحه جا ن قالدی با لا آغلار - آنا سی یا تمادی

جر عه ای سو خیمه ده دلسیز  با لا یه تا پمای

 

چکمه دو ز خجلت اقللا سیز رسو ل ا لله دن

قو خما دو ز رو زقیا متد ن او بیر الله د ن

ایلد وز شر مند ه عبا سی سیزآ ل الله د ن

مشگی او خلا ندی دو شو ب قو للار ی بو لمو ب نئیلییه

مشگیده او لسید ی سو حتما گلر دی خیمییه

 

خا رجی آدی قویو بسا ن عتر ت پیغمبر ه

سن نئجه وار د او لار سا ن – بی مر وت محشر ه

تنگ ائد و بسن بو جها نی دخترا ن حیدر ه 

بو حسین که ئو لدو رو بسن مر تضی فر زند ید ی

مجتبا نین قاردا شی دور فا طمه دلبند ید ی

 

بو حسین دورمر تضی او غلی گل اهل کسا

اسلا می احیا اد ند ور ذو لفقا ر مرتضا

کا ئنا تین اشر فی دو ر جدی ختم ا لا انبیاء

با شیو ی سا لما اشا قه نطقه گل دیللن یزید

زا تیو ی سو یله  هامی بولسو ن که سن کیم سن یز ید

سنده دی اجدا دیو ی منده دئیوم اجدا دیمی

سنده دی کیمدورآتا ن منده دئیو م او ز زا تیمی

سنده دی کیمدور آ نان منده د ئیوم اوزآ د یمی      

جد پا کیم احمد و محمو دآنا م خیر النساء

افتخا ریم دور آتا م او لمو ش علی المر تضا

 

سو زلرین قو رتار دی رخسار ه تو کو بدو ر گو ز یا شین

ایلدی تعریف او مجلسده وفالی قارداشی

خجلتیندن بی حیا سالدی اشاقه تیز با شین

اهترا ز ایلو ب دئدی چو خلار یزید کافره

خارجی آدی قو یو بسا ن عتر ت پیغمبره

 

چو خ سفیران دوولدن واریدی مجلسد ه گر

وضع مجلس اوللار یندا حا لینه ایتد ی ا ثر

دو لت رو مو ن  سفیر ی او لد ی  حقد ن با خبر

دو رد ی مجلسده دئدی لعنت  گله سیز ملته

غیر تو زیوخ ظلم ائدیر سو ز  بو ردا آل  عصمته

 

یو خد ی سنده ای یزید وجدا ن و ایما ندا ن ا ثر

قول قولا با غلو ب بو لار ی ایلیبسن در بدر

قارداشین با شین با جی یا نیندا آیا کیم دویئر

دنیا دا بو ظلمی هئچکس ایلمز سن ایلو سن

مجلسینده آل اطهاره ا ها نت سو یلوسن

 

بی گنا ه  انسا نلار ی بو بز میده خو ار ایلمه

عتر ت پیغمبر یله  ایله رفتار ایلمه

قیز لاری گریا ن با خور بو با شه آ زارایلمه

من گک دورحضر ت عیسا نی دلشاد ایلییم

حتی ئولسمد ه گرک او ل با شه امداد ایلییم

 

گوردی هنداو غلی سفیرروم اولو ب چوخ دل غمین

ایستد ی حفظ ایلییه اوطرزیله شخصیتین

وئردی دستوراول سفیریین قطع ا ئدین فورا سسین

ئو لدورون وئرمون او نا فر صت که حقی سویله سن

قورخورام گتسو ن منیم  اسراریمی فا ش ایله سین

 

 ((یا دگاری)) عر ض ا ئدرزینب قا پو زدانوکرم

سیز قبو ل ایتسه زایکی د نیا ده من فخر ا یلرم

او چ قیزیم  بیراو غلو میلن  بیر عیا لیم یش  نوه م

فدیه ایلیدیم سا غ او لسید ی- نه نه ملن  هم ده ده م

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۵۲
حاج محمد یادگاری