شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۴۷ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

((قرآن و عترت ))

قرآندی بودنیاده بیزه راه سعا دت
  قرآندی ایدن دوز یولا انسانی هدایت
  قرآنیله عترتد ی پیا مبرد ن امانت
  وجدانی اولان ائتمز امانتده خیانت
-------------

اسلا مین اساس نامه سی قر آنیدی قر آ ن
  الهام آلا برنامه سی قرآنیدی قرآن
   امرا ضه شفاجا مه سی قرآنیدی قرآن
    قرآنیله ایلر بشر هر درده طبابت    

------------

قرآن اوخو یان صاد ق  وعا قل گرک اولسون
    قرآن اوخو یان دو ز ا یشه عامل گرک اولسون  

   قرآن اوخویا ن قرآنا قا بل گر ک اولسون
   قرآن د ئینه ایلسون عا لمد ه ا طاعت
-----------

قرآن اوخویان ئولسه ده قرآنینی آتماز
   قرآن اوخویان کا فره ایما نینی ساتماز
  قرآن اوخویان شیهه لی لقنه ئوله داتماز
     قرآن اوخویا نلارد ا اولار چوخلی کرامت
------------

ما هییّت قرآنی بیرعدّ ه هله قا نمور
    قرآن اوخو یور حق یولونی لیک تا پا نمور

 ا غفا لیدی غفلتد ه یا تور د و بلا ا و یا نمور
     بو غفلتی با شد ان آتا یوخ زره جه غیرت
------------

بعضی سیده مفهو می بونوعیله قا نا للا ر
   هر ها رد ان ا ولا بیرتا زا قرآن آ لا للا ر 

بیرکیمسه ئولن وقتید ه قرآن او خویا للار 
   اون ایلده قا لا تاخچا دا ایتمزله تلاوت
------------

بیر روپوش اعلا دوزدله بو نگاره
    عمریند ه نئچه دفعه بو قرآن گلی کا ره 

ایستکلی قیزین هر زمان ایستر وئره یا ره
       قرآنی د و تا للار با شینا تا اولا خوشبخت
-------------

سا خلالا بولن بولموین حتّی بو کتا بی    
     سو یلله هر ایوده اولا و ار چوخلی ثوا بی
   ایتمزله مسلما نلار اقللا بو حسابی    
     انجیلیله توراته ده اولموب بوجسارت 

-----------

قرآنی ریا کار او خویا فا یده وئر مز
   قرآنی زنا کار اوخویا فایده وئرمز
    قرآنی جفا کا راوخویا فا ید ه و ئرمز
    قرآن ئوزی محشرده ائدر حتی شکایت
------------

قرآن اوخویار مصریله اردون عربستان
    ترکیّه، سودان و قطر و کویت و عمان
   اوللا ری مزمت الییرحتی بو قرآن
 قرآ نیدن آ لما زلا او لار در س فضیلت  

----------

الله اوینی امن ا لییوب شاهه گدایه
     بوبا ره د ه وار حتی که قرآندا چوخ آیه
 شاهیدیله هاممی بوسوزه ایتدیم اشاره
      کیم الله اوینده ایلدی قتل و جنا یت
-----------

مین جلد یازا تفسیر اگر رشدی نا دان
   مینلر او نا تارلاراو لا لار  قاری قرآن
       والا هی ثمر وئر مزعمل ایستوری ایمان
   قرآن ایلییر آیه به آیه ئوزی لعنت 

-----------

وا دورنه قدر ایندی بو اعرابیده قاری
  دین قارداشینا ایتموری اوللار نئیه یاری

سومثلی یمعنده اولوری قان  یئره  جاری
     وجدانی له ائتمز نئیه بیر عده قضاوت
-------------

اسلا میده یوخ  مرز و حدو د بیر د ی مسلما ن 
  سو ریه او لا- مصر او لا- یا بحرین و لبنان   

یا غززه – فلسطین  و- یعمن یا او لا ایران 
  واجبد ی که اسلا م قوشو نی ایلییه وحدت
-------------

وحدت ایلسه دنیادا گر لشگر اسلا م
    فئل فوری چیخارقدسدان اول غاصب دوران

گونده نئچه یو زلرنفر اولماز قا نا غلطان
  داعش الییه نمز بو قدر خلقه جسارت
----------

غفلت یوخو سو ندان هله بیرعد ه ای دویمور 
   بیزلیله حمار لارکیمی یئردن گنه دویمور 
 آل سعودو ن گو زلرین الله نئیه او یمور  
   ایلو ر یمنین اهلینه  - هرگو نه اذیت 

-----------

خا دم قو یان آدین - حرم ا من خد ایه
  شیطانین اولو ب نوکری با خ ظلم وجفا یه
    ایلو ب یمنی- لشگر ی تبد یل عزا یه
    مسلم قا نی تو پرا قه آخورایلو ری عشرت
-----------

سو ریه نی داعش ایلدی خاکیله یکسان  
  الاندا عراقدا نجه گور ایلور طغیان   

  ایلور یمنی بمبیله باران عر بستا ن  
  ائلده ائدوری بیر دفعه چو خلار اورا رجعت 
------------

دوتمو رسا ن الیند ن ایا قیندا ن داخی چکمه  
  امداد ایلمو ر سن ایلمه  - نقشه د ه تو کمه 
  کفا ر ه  گئد یب حا می اولو ب تخم کین ا کمه 
   اول قتل وجنایتده گئدیب  - ایتمه شر ا کت 
-----------

انصاف ایله سن بو ل شرفین بی طرف اولما

قرآن دئینه ایله عمل بی هرف او لما 
 گل دوز حاجی اول نو کر قوم سلف او لما   
  مظلو می ازیب ایلمه ظالمدن حمایت   
-------------

قر آنی کشیش اودلوری- آمر یکا دور اصلی 
   پیغمبر ه تو هین الور- آمر یکا دو ر اصلی 
   دا نمارک –باکو- هر نئلور- آمر یکا دور اصلی
   قرآن او خو یا ن ایلییه بو مطلبه دقت
------------

قد سون گوزی یوللاردا قا لوب ایلوری فریا د
 غززه یله فلسطینی یهو د ایلو ر ی بر با د
    قر آن او خو یا نلارنئیه بس ایتمو ری امداد
        قر آنی او خو ر کا فر یله ایلو ری بیعت
-----------

میلیا ردا یا خون واردی بو دنیا ده مسلمان 
 اسرا ئیل الینده نئیه عا جزدیله الان

آماده باش اعلان الییور عالمه ایران
      اسلام قوشونی ال بیر اولوب با غلییا وحدت
------------

حق جبهه ده گورسندیله قرآن اوخویانلار
   قرآنه گوره جاری اولوب جبهه ده قانلار

جان وردی اون اوچ سنیده چوخ تا زه جوانلار
با خ گو ر نقدر وارد ی بسیجیده شجا عت

-------------

تا نک آتدا یا توب توپراقا گل جسمی قا ریشدی
     تانکیله نئچه سرنشین اود دوتدی آلیشدی
     قرآن یولوند ا او با لا گورنه چا لیشد ی
   قرآن دیئنه با خد ی او دریا ی صد ا قت
-----------

رهبر دیدی رهبردی بیزه بو گل پرپر
 نارنجکی بئلده ا ئلدی حمله ا و سرور
        تا نک آلتینا گتدی دئدی اللهیدی ا کبر
  قرآن اوخویا ند ا گرک اولسون بو رشا دت
------------

تاریخه با خوب قاری قرآنلار ی آختا ر
  گور کیملر اولوب دنیا د ا قرآنه وفادار
    یتمش نفر انصار ی- حسینیله علمدار
    دنیا یه وئر یبد یله اولار د رس فصا حت
   ---------------      

       عا شقلره آیاتی شیرین تردی عسل دن
   اثبات اولی هر ایش بلی دنیا ده عمل دن
 ایستردی حسین قرآن و دینی ته دل دن 
     قرآنی دئریدی اوزی گر تاپدی شهادت

----------

یا رب به حقه خون شهیدان فداکار
  حزب الله وئر قدرت اوزون خا لق غفار
   امریکانی، اسرائیلی ایت درده گر فتار
  اسلام قوشونون ایله سن هریئرد ه سلامت
---------------

کیم ایستوری رونق وئره قرآن مبینه   
کیم ایستوری خدمت ائده اسلامیله دینه   

کیم ایستوری شیعه اولا-  مولاسی حسینه 

لازمد ی گرک ا ئتسون اولارد ان تبعییّت
------------

( من یا دگارام )  جان ائدرم قرآنا قربان
   قرآندی که گتدی بیزه چو خ عزّت شایان
   قرآن دیئینه ایتدی عمل ملت ایران
  لبیک دئیوب ا یتدیله رهبردن اطا عت
==============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۴ ، ۰۵:۳۹
حاج محمد یادگاری

تصویر دکتر فرزین حق نظری و پسر ش  آرتان  حق نظری  داماد و نو ه یادگاری

===============================================

عکس یادگاری در یکی نز مراسم که ولادت حضرت علی (ع)

=====================================================

عکس احسان  رضایی   فرزندخبر نگار روزنامه آ ذر بایجان  محمدرضایی نوه  یادگاری

=======================================================================

==عکسهای مهدی شربیانی و یمیر رضا شر بیانی فر زندان مهندس شر بیانی  نوهای یادگاری

=====================================================

======================================================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۴ ، ۰۵:۳۲
حاج محمد یادگاری

 

ولادت حضرت امام حسن العسگری(ع)

=============================

سرود همخوانی

==================

عالمه قو یدو ن قد مین – حسن العسگر ی 
 او لد ی ملا ئک خد مین حسن العسگری 
----------

فا طمه بند دلی سن – حسن العسگر ی  
با غ نبینین گلی سن – حسن العسگر ی

---------

سن آتا وو ن سو یگو لی سن  - حسن العسگر ی 
 درد یمیز ی سن بو لی سن – حسن العسگر ی 
-------

  شیعه لرین سن آقا سی – حسن العسگر ی 
صا حب عصر ین آتا سی – حسن العسگر ی  
---------

قبر یوو ن او للو خ فدا سی – حسن العسگر ی 
 سو سه نین ای دل ربا سی – حسن العسگر ی 
----------

دیلد ه سنین وار محنین –حسن العسگر ی 
شیعه نی آ غلا تدی غمین – حسن العسگر ی
---------

دشمن بی عرزه سنین – حسن العسگر ی 
 ایتد یله ویران حر مین – حسن العسگر ی
--------

 اما سنین شیعه  لرین – حسن العسگر ی 
تعمیرائد للرحر مین – حسن العسگر ی 
---------

چو خ اولا جا قدور گله نین – حسن العسگر ی
 دائم اسه جاخ علمین –حسن العسگر ی
----------

چو خدو راما ما کر مین – حسن العسگر ی 
یو خدور سنین کسر وکمین – حسن العسگر ی
----------

گلسون او صا حب  زمنین – حسن العسگری 
 گو زلر ه قو یسو ن قد مین – حسن العسگری
-------

 خوارایله وها بیلر ی –حسن العسگر ی
عر شه چیخوب ظلملر ی – حسن العسگر ی
---------

او لسا خدانین نظر ی – حسن العسگر ی 
 تیز کسیلر ریشه لر ی – حسن العسگر ی
---------

 مهد ی و ی گوزلرگو زو موز – حن العسگر ی   
وار او ناچو خلی سو زو موز – حسن العسگر ی 
-------

قر بانی او للو خ او زو مو ز – حسن ا لعسگر ی
  مقد می آتدا  یوزو مو ز – حسن العسگر ی
----------

باک ئولمد ن یو خو مو ز –حسن العسگر ی 
جبهه ده ئو لد ی چو خو موز – حسن  العسگری 
--------

شیطا نا دگد ی او خو مو ز – حسن العسگر ی
 گو زلر ه گلمو ر  یو خو مو ز-  حسن  ا لعسگر ی   
----------

گل یا را دو بدور یا را دا ن – حسن العسگر ی
ساقی کو ثر دی با با ن – حسن العسگر ی

--------

فا طمه مظلو مه آنا ن – حسن العسگر ی 
 مهد ی قا ئمد ی با لا ن – حسن العسگری 
--------

 لطف ایله من شعر یازام- حسن العسگر ی 
یاد گارام  قو یما آزا م – حسن العسگر ی
-----------

 فتنه چاهی خلقه قازام– حسن العسگر ی
 نو کر یزم سر فرازام  – حسن العسگر ی  

==============

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۴ ، ۰۹:۴۰
حاج محمد یادگاری

ولاد ت با سعادت حضر ت اما م حسن العسگر ی  (ع)

این  شعر   در هیئت حضرت ابو الفضل (ع) خو انده شد

========================

============

درد مندانه آچیلدی گنه رحمت قاپوسی

مستمندا نه  او لا  لطفیله  احسان قا پو سی

با  غلییار  ها مییلارآخشا ملار او لا نداقاپو سو ن

هر زما ن گلسن آچو خ دورولی  منا ن قا پو سی

-----------

ایستو رم مهد ی مو عو ید ن الهامی آ لام

حسن العسگر یدن  خلعت و انعامی آ لام

رهبر یازدهم دور بواما م او غلی امام

دهمین نو ه زهر ا ئیله مولاعلی دور

آنا سی سو سن – آ تاسیده علی النقی دور

---------------

هفتم ما ه ربیع ثا نید ه فرز ندعلی

نو ره با را ن ایلدی  یثر بی  نو ر  ازلی

اسم پا کی دور حسن بیرلقبی حتی زکی

یو م جمعید ی بو نو ر از لی او لد ی عیا ن

عطر جنتله دو لو ب عا لم امکا ناو زما ن

-------------

مطلبی شعرید ه منده آچو را م مختصری

بیز ه خللا قین او لو ب گو رنجه لطف نظر ی

آپا رور قلبد ن هر غصه ورنج و کدر ی

خر من  فیض آچو ب مهد ی قائم آتا سی

آ تییا خا طر عنایت ائده جا ق دور با لا سی

-----------

کیم بودرگا هه طقیلی او لو با ن تا پد ی نچا ت

بی ریا بو قا پوبو نی کیم دو رو بن آ لد ی برا ت

جد ی پیغمبره اولادینه یو للا صلو ات

انبیا نیندا هاچا ن ایشلر ی مشگلد ه قا لوب

بو للارا حتی تو سل ا لییو ب حاجت آ لو ب

-------------

چهار ده معصومی سسلو بدی خلیل بحرا ندا

نو ح  طو فا نیده- یو نس شکم حیو ا ندا

آدم او ل گیریده یوسفده  هما ن زنداندا

اسم اعظمد ی بولارین آدی مشکل گشا دی

حتی در گه لری  انسا نلارا با ب رجا  د ی

-------------

عر شید ن گلدی ملکلر بو نی پا بو س ایله سین

خضر ده گلدی اورا آب حیا ت نو ش ایله سین

حا جتی او لسا کیمین بو سو زومه گوش ائله سین

غا فل اولما که دو شویدور بوگو زل فر صت اله

حجت الله قا پو سو ن سند ه دویو ب ایسته صله

-------------

ایسته سن فیضه بو گو ن دنیا دا نایل او لاسا ن

بوشهون درگه وا لا سینا سا ئل او لا سان

حاجتین مهد ی مو عو د آ تا سیندا ن آ لا سان

صد قیله عرض ائله تبریک آنا سی فا طمییه

هر نه سن ایستو سن ایسته با لا سی مهد ی و ئر ه

-------------

بلبل هممیشه وو رارزجه جه هی گلزار ه گو ره

ولی پر وا نه ده جان بذل ا لییر نا ره گو ره

شیعه گو ز یا شی تو کر او ل گل رخسار ی گو ره

مهد ی فا طمه بیزلر آدیوو ن عا شیقییوخ

عید یا نه بیزه لطف ایت قا پو وون سا ئلییو خ

-------------

مخلص عاشقلر آقا محفل جا نا نه گلوب

درد ی وارچوخلارینو ن در دینه درما نه گلو ب

بو ولادت گجه سی ها  ممی بو عنو ا نه گلوب          -

عید یا نه وئرایولفضل عمو و ن هیئتینه

شهر تبر یز ده ده احسن بو لار ین همتینه

----------

کو عشقینده محبا ن آ قاجان با شداوئرر

چو خ آتا لار جو ا ن او غلون باجی قا ردا شدا وئرر

یا دگاری بوسوزی طو یداو هم یا شدا دئرر

سیزمنه لطف ایلدو زطبعیم او لوب بیله روا ن

افتخار ایلرم او لدو م سیز ه اشعاریا زان

--------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۴ ، ۰۹:۳۰
حاج محمد یادگاری

جاده یکانات

هفته بازار یکانات

خو استه  اهل یکانات از خدای  منّان  در عید نوروز

با یرا  م او ل گو ند ی بیز ه یا ر گله 

=================================

======================

با یرا  م او ل گو ند ی بیز ه یا ر گله 
ا مر او لا حجت د ا د ا ر گله  
----------

با یرا م او ل گو ند ی که عا شقلر ینی   
معشو قی ا یتما قا د ید ا ر گله

---------

با یرا م او ل گو ند ی بیز ه ظلم گئد ه  
یئر ینه بخشش و  ا یثا ر گله   
---------

با یر ا م او  گو ند ی که سو ریه و  قدس
قا چا اغیار - اورا اخیار گله

---------

زینین قبری-  تا پا امنیت

او لا آ ز ا د گئد ه ز و و ا ر گله  
----------

با یر ا م او ل گو ند ی که مظلوم  قا نینی
تو که نه - تو کدو رنه - دار گله 
---------

ریشه داعش -و ها بیلر ی
کسما قا - تیشه و نو شّار گله  
---------

با  یر ا م او ل گو ند ی ا بر قد ر تلر
او لا رسو ا ی جها ن- خو ار گله 
-----------

دیریله کشور سو ریه یمن 
  غا صب ا سر ا ئیله بو ارگله   
----------

با یرام اول گو ندی که– سلمان- گئبه ره
نعشی تو پر ا قه نگون سارگله  
---------

 او یزید ابن یزیدین یرینه  
کاش بیر آدم دیندار گله    
----------

فهدین یا نینا سلما ند ا گئده  
قولا قا- فوری بو اخبار  

------------

مکّه ده ایتدیگی  اول  ظلم لره  
جر مو نی ایتما قا  اقرار گله  

-----------

او با ما  حّتی  خجا لتد ن ئو له 
آ سیلا د ار ه-  او بی عار گله   
-----------

بی گناه قانلاری که یئرده آخوب 
انتقام  آ لما قا مختا ر گله  
----------

با یرا م او ل  گو ند ی که وحد ت یا را نا  
اهل دین  صحنییه هو شیار  گله  
----------

شهدا سنگرینی سا خلا ما قا  

ها ممی ِآگاه او لا بیدار گله  
-----------

یاد وار ه دو تا خ هر ایل اولار را  
بز م یار ه هامی اخیا رگله   
------------

شهدا وئر مهدی باشبیز با ش آچاخ

غیرته کاش بو قیز لار گله

-------------

بی حجا بلار ی که عر یا ن دو لا نور  
اولارا مغنه و  - شلوار گله

-----------

ریشه اعتیا دی قطع ا لییا ق  
بیر نفر او لمو یا  بیما ر  گله

-----------

بها لیق گو ن به گو ن ایرا نه سالان   
کور اولا -دنیا اونا - تا ر  گله

-----------

ا حتکار ا یلین ار ز ا قیمیز ی 
ا و لا مین د رد ه گر فتار گله   
----------

بایرام اول گوندی که ایراندا گوراخ 
بو جو ا نلا ر یمیز ا  - کار گله    
------------

تفرقه کیم سالا ا یرا نیمیز ا 
داد گاهه اولا احضا ر گله   
-----------

مظلو مو ن حقّینی هر کیم دئر یده     
داد ینه قو لسو ز علمد ار گله

======================
=============

شعرهای پائین راجع به وضع یکانات اگر دولت عنایت بکند

===============================

با یرام او ل گو ندی یکا نا ته گو راخ 
او ار سد ن آچا لا - چار گله    
------------

میل دوزی گلشن رضو ا نه دو نه    
گر د یشه –سیره – هر ا قشار گله      
----------

مثل پیتراق گتوره   میوه لر ی   
آلما انگور نئچه خلوار گله

----------

زعفرا ن صا درا ئد ا خ خا رجییه     
پسته سین  آ لما قا  تُجّا ر گله   
---------

بیز یم ا ستا ند ا بیو ک تا جر لر   
آ چا بو او لکه د ه با زا رگله  
-----------

 مغا ن دو م  او لا ق ا یرا ند ا     
ایشلییه بو یئر ه  بیکار گله   
-----------

و طنه- کو چ  ا لیینلر قئیید ه      
شهر لرد ن بو را چوخلا ر  گله      
--------------

شیرا زا – تهرا نا-  دا گتمییه لر  
ها ممو یا یو ل او لا هموار  گله
----------

گر و ه د ن تا سه را ها د شت و د من     
با غ اولا- بو ستا ن او لا -  نار  گله   
-------------

قصر و و یلا  تیکیله  - با غلا رد ا   
  دعوت ا یتسو ن دیله با غلار  گله
----------

 ((یا دگار ی)) او لا مشهو ر تا نینا   
سو زونه یاخشی  خر یدار گله    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۵۲
حاج محمد یادگاری

     


(( مشگلات یکانات  ))قسمت  دوّم

==============================

===============

ایستور یاز ا کا غذده قلم وضع یکا نی

آگا ه الییه و ضعینه هر قلبی یا نا نی

مسئو لارا رمزیله د ئیه هر  جریا نی

شعر ه  قا لا داغیله او لو ب میل دو زی زینت

مسئو لارا  مشگللر ین ایلر بیله صحبت

-------------

تا ریخ  صر ا حتله یازو ب ایلیو ب اعلا ن

کیملر  بویکا نا تدا او لو ب حامی ایرا ن

تو پر اقیله دینه کیم ائدیب جا نینی قر با ن

قر با ن حقیقت او لو ب هر دور ه فدا سی

ا ثبا ته چا تو ب کشو ر ایرا ندا و فا سی

---------------

بو یئر گتوروب  عر صییه چو خ قو چعلی خا نلار

نوراله یکا نی قو چ اگیت  بخشعلی خا نلار

حتی که فدای دین او لو ب چوخلی جو انلار

بو جنگیده ده گئدی چو خی عهد ینه  یتدی

تار یخده کی آد ی او لار ین  قا نی د ئریتدی

--------------

او لده یکا نا ت دئدی رهبر دی خمینی

قر با ن ائدر وخ  بیزیو لو نا حتی دو عینی

چو ن خط خمینی دور هما ن خط حسینی

اعزام ایلدی جبهییه چو خ مرد  رشیدی

قرخ او چدن اضافه بو یئر ین وار دی شهید ی

---------------

آ یا نئجه انصا فدی بو یئر ایند ی بو شا لسون

یوخسو لو ق او تو ندا قالان افرادیده یا نسو ن

بیر عد ه کوچوب شهر لر ه  ا ئو لر ی  قا لسو ن

انسان گئده هر توپراقا مشتاق وطندی

بیچا ره لر ین گو نلر غر بتده تو کندی

--------------

کو چ ایتد یله اور مییه- تبر یزه- مر نده

دو شد ی حر م آ هو لار ی غر بتد ه کمند ه

قر با نی کسر هر بیر آنا او غلی گلنده

چو خدا ندی  گئدیب  غربته گلمو بد ی دییاره

هجرا نی ائدیب دور آ نا نین قلبینی یاره

--------------

چو خلار ی  گئدیب غر بته بو ش قالد ی اطاقی

تهر انیله شیراز اولار ین او لد ی یا تا قی

انصافه گلو ب با خ یکا نا ته قالا دا قی

آ غو شیو ه قئیتراو لار ی غیر تین او لسو ن

او ز بسله دیگین گللر ی قو یما ائله سو لسو ن

------------------

جذب ایله بو لو تلار ی چا غیر  ییغ با شو ن اوسته

ساغ تو پرا  قیوا اجر یو ی اللا هیدن ایسته

او ندا  گئدن افراد قئییدر دسته بد سته

همت ائله سن ملتین آیری یئره  گتمز

فکر ایلمه او للارکه گئدیب بیر ده قئییتمز

                                       

بو رسمدو ر انسان- دونه بو لمزنه نه سیندن

حتی چوووینمز یو زو نی او زده ده سیندن

بیر عده ای وار علتی  ال چکدیله سند ن

ظا هر ده او لار آ زاد او لو ب غصه و غمدن

با طنده و لی دیللر ی دونمز  بو وطندن

---------------

قو ی بیر نفری شعریده من ایلو م اشار ه

آلما ندا ئو لو ب  گتد یله نعشین بو دیاره

عشق وطنی آتماد ی با شدا ن او کنار ه

او لادینه ایتمو شد ی وصیت او مکا ندا

او ردا ن گتو رو ب دفن ایلسو نله بو یکا ندا

-----------------

سعی ایله بوایرا نیده مشهورآدین اولسو ن

جو ش ایله سین هرچشمه لرین گو للر ی دولسو ن

قو ی قدر یو ی بیر عده ای ایرا نیده بو لسو ن

اعلان ائله کیم آجدی گلو ب سنده تو خ او لسو ن

یو خسو لو ق  آدی بیر دفعه ئو لکنده یو خ او لسو ن

----------------

دقتله نظر ایله گیلن بیر ساوا لانه

با خ گو ر نئجه شهر ت یاریب ایرانه جهانه

یا او ندا ن او لو ب گور نئچه بیر چشمه رو ا نه

آ غلا ساوا لان تک ایله ئو ز ئو لکئو ی آباد

سن آ غلا ما سان ملتین هار دا  ن او لی دلشا د

-------------------

ناله ایله –قان آغلا سسین هریئره چا تسون

آخسون او گو زو ن یا شی بو تو ن میل دو زی با تسو ن

انصافه گلو ب ملتین احو ا لینه با خسو ن

اهلین داغیدوب شهر لر ه در به در ایتدی

هر درد و بلا با شلارینا میل دو زی گتدی

-----------------

غیر ت ایلسه چشمه چیخا تسا قالا د اغی

وارقدرتی باره گتو ره بو ستا نی تا غی

استا نید ه مشهو ر او لا - میو ه سی با غی

اهلی داخی او ندا وطنیین تر کینی ایتمز

کند اهلی آ تو ب کند ی داخی غر بته  گتمز

-----------------

بو ستان عو ضیند ه یئتیرورخار مغیلان

هر بیریئره با خسا ن گووئریب ئو لمزو شورا ن

دشتینده مئلر عقر ب -  ایلان- جور به جو ر حیو ان

ماهیلر ی دریاده سو سو زدا ن یا نو رهر آ ن

کو چ ایلوری کند اهلی قالو ر ا ئو لر ی ویرا ن

                           ------------------                                    

هیچ کیمسنه یو زدوندره بو لمز وطنیندن

ایلد ه نئچه یو ز تن چو وویر یو زولی سندن

یا خشی بو لو سن علتینی سن یلی مند ن

غفلت یوخو سو ندا  بو قدر یو خلاماق او لماز

زو ریله عزیزیم گئد نی سا خلا ما ق او لماز

------------------

همت ایله ملکو نده گو وت  سوسن و سنیل

تعظیم ایله سو ن تاسنه با غبا نیله بلبل

ئو لمز یئرنه بسله گیلن سند ه قیز یل گل

سنده گوو ئر ه با غ چمن سوئملی گللر

دیداریوه او ندا قئییدر کو چ ائدن ائللر

-------------

آر پانی قره جه ائلمه بو غدانی چو دار

ایتمه نخودی پبیراق وسا قیزچو پی و خار

ایران داخی اسلا می اولوب ظلمیو ی قورتار

لال او لما گیلن دردیو ی ایت دو لته اعلان

دو لت سنی قو یماز یا نا سا ن او ردا سو سو زدا ن

--------------

دنیا اویانوب سنده اویان چشمه چیخات آخ

یاغدیریا غیشی توپرا قیوا ایلدیریم اول شاخ

ائواوغلی-مره کن- دوزونه د قتیلن باخ

گور ملتینی مد نظرده نئجه سا خلار

کوچ ایلییه نی –یو خسو لی آ یا او لار ین وار؟

-----------------

طاغو ت  ئو لو  ب ایندی گلو ب دو لت اسلام

یو للار یوی آ سفات ایله سین ایلدی اقدام

ئولکنده دوزتدی جهادی بیر نچه حمام

جمهو ری اسلامیدن او ل راضی و ممنو ن

جمهو ری اسلا میدی  گتد ی سنه تلفن

----------------

شهرک ایلد ی کند یوی  بو دو لت ایران

سو کدی او قدیم  کو چه  لرین ا یتدی  خیا با ن

ایتمز خیا با ن کتد یلر ین در دینه در ما ن

دو ز دور نه قدر  آ باد او لا ارزیشی چو خ دور

سو او لما سا هر اقدا م او لا رزیشی یو خ دور

-----------------

واجبدی  سنه هر نه دن از لد ه سو الان

سو ایچسه ائدر میل دوز ی هردردیو ه در مان

چو خ میل دو زی لر او دلا نو ر ایرا ندا سو سو زدا ن

اوللارسو ایچنده او لا جاخ ددلر ه چاره

او ندا گئییجاخ دشمنیمیز ا گنینه قار ه

-----------------

آیا بو قضا یا نی بو ایرا ندا بو لن وار

مسئو للارا مشگللر ی -  آ یا یتو رن وار

مسئو لار یمزدا بو لو رم حب وطن وار

کند اهلی کوچو ب شهر یده مشگل یا راد و لار

چوخلار ی گو پن آل وئر ینه حتی با خو للار

-------------

جمهو ری اسلا مییه الله وئر ه قدرت

اللا هه گو ر ه ایلییه مستضعفه خد مت

بلکه او ار سد ند ه بیز ه سو او لا قسمت

گر میل دوزو نه دو لت  ار سدن آ چا بیر سیل

مینلر تن بو غدا و ئره رو ک دو لته هر ایل

---------------

بیر سو ز یاز و را م خبره او لا نلار بو نی آ نلار

اما او که قا نماز منی بو بارده دانلار

بیر عده ده با ش  قا تما قا ایر ا نیده  با نلار

ایستو رگتو ره درییا سو - رو د ار سدن

همسایه ده چو خ میل دو زی وار آغلور عطشد ن

-----------------

بیر عده  شعار ایلییو ب  حتی بو یا لا نی

بیزآ غلییا رو خ دو لدو را رو خ حتما او یا نی

بیر عد ه ده باور الییر  حتی اینا نی

دریا قو رو سا چشمه سو ئیله بلی دو لماز

هر بیر سوزه با ور ایلمه او لمو یو ب او لماز

-------------

ایرا نلی نئیه خار جه دن بو غدا نی آ لسو ن

حاصل خیز اولا ن یئرلر ی با یر نئیه قالسون

کتلی نئیه شهر ه کو چو بن کندی بو شا لسو ن

ایلله یکلا نات هامو سی بو ایشه خواهش

مسئو ل کشاو زی  و دو لت گو ر ه بیر ایش

------------

من یادگار ام ایلییرم تکیه خدایه

صدقیله تو سل  ائد رم من شهدایه

عر ض ایلییرم مشگو لومی میر هدایه

خو اهش ائده اللاهدان او  اسلا مه فدا کار

تیز  گو ندره  ئو ز حجتینی  خالق دادار

------------

مشگللرینی بویئرین اعلان ائلدیم من

بیر دریا سودان قطره ای عنوان ایلدیم من

بولمم نئیه بو بارده خسران ائلدم من

طبعیم خطره حتمی دوشر او لماسام آگاه

یاددان شهدا نی چیخادام  قهر ائدر الله

------------------

چوخلی شهدالر وئریب او لده یکانات

تاریخه مرور ایله سن حتما او لار اثبات

ایثار لارینی کیم او خو سا حتما اولار مات

بو للار  وطنی - دینی سئو للرته دیلدن

الله کمگین کسمیه ای کاش بیله  ائلدن

----------------

مثل قو چعلی بخشلی  خان یوزلری واردی

همیشه بو ملکو ن  هدفی اسلاما یاردی

بوجنگیدد  ه رتبه ممتازی آپاردی

یتمیش بشینین آدینی شعر یمده ائدو م یاد

کیم گئدسه شهیدلر یولو ن حتما اولار ار شاد

--------------

گرچه شهدادن بشی  گمنام او لو بدی

گمنام دئمرم تک تکی حقاکام آلو بدی

یوخ قبرلری آد لاری پا ینده قالو بدی

شو رالدینله- گرزعلی هم میزعلی -جعفر

الاندا  یو لون  میر لطیفین قاردا شی گوزلر

--------------

سید ولی و سید آقا بوایکی قارداش

میر اژدریله میرهادی دوربو للارا یو لداش

دورت قارداشا قربان او لا روحیم منیم ایکاش

بو ذاکر ی لر میر عزیز و میر حسین آدی

سردار یازام احمده واللاهی بجادی

---------------

غفاریله اول میزعلی قارداشدی  وفادار

سن باخ گیلا بو او چ تن عراقیلری آختار

ابراهیم و محبو ب و حسین  آد لاری دیندار

میر عبداله ومعصوم - ابو طالب وقربان

اسفندیارو حکمعلی و حیدری -رحمان

--------------

قو ی عر ض الییو م حمزلودان دن بیرده رضادن

میکا ئلیلن -هاشمی تک- مر د خدادن

سید رحیم آیر لمادی آخر شهدادن

جنگی - رضو ی جبهه ده  ئوز  عهدینه یتدی

 الحق حسینی -  او لارین راهینی گتدی

-------------

غفاری کریمیله رحیم  ایکی برادر

زالی آ د حسینیله حسن بوللارا یاور

بیرده او حسین پیری علیزاده دلاور

بو قیخ نفرین روحی خداوندا شاد اولسون

اول  نعمتییله او حصاریده یاد او لسون

=========

عیو ضلن - علی - مصطفی زادیله  نبی لو

بو التی نفر نوریله بیرده خضر لو

دکتر علیزادیله - حسین زاده و شیخلو

علیایی -آخوندی نظر بیرده جوادی

سید لو دان  حقی ده بلی دینه فدادی

------------------

چنگیزیله- آهنگر ی -جانجانی -نوری

ابراهیم  و حقّی تایدی دوز یولی فوری

گتدیله یکا ن  علییا بو لار نئجه شوری

هاّمی دئدی بولار یلا کاش یو لداش اولاردوخ

بیزده بو لاریم مثلی گئدیب پاداش آلاردو خ

------------

طهمور ثیله اولسون او عباسه سلامی

تا واردی جهان بوللارین حتّی قالی نامی

محشرده بولارین اولی معلو م مقامی

اهل سعدی دور برجلو عشقین مئیین ایشدی

ابراهیم و یو نسده  جانیدن بلی گشدی

----------

محبوبله - قربا  نعلی – شیخ بگلو  فداکار

میر زالو-حسن زاده-گو زل ایتدیله ایثار

بو للارا او لو ب هم ره حسن بگلو او دیندار

بو آلتی نفر چارکسنین با شین او جاتدی

بو لاردا -عزیزجا نلارینی جنّته ساتدی

------------

یارب بو لارا خاطر ایله سن بیزه امداد

یارب بو لارین راهینه ایله بیزی ارشاد

یار ب بو لارین ائو لرین ایله اوزون  آباد

من (یاد گارا م )دو تمو شام  عبا سن علمیندن

امدا د ادیب عباس- دو توبدور   قلمیمدن

------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۴۷
حاج محمد یادگاری

مشگلات یکانات ( قسمت او ل )

=================

آنا یو ردو م وطنیم عزتیم  همتلی یکان

تار یخه زینت او لان  ایثاری غیر تلی یکان

شر ف وعزتی چو خ چو خ ولی مظلو م زما ن

خبر ه صراف هانی قیمت وئر ه قیمتلی یکان

-------------

او که طا غو ت زما ن یا نماد ی زره حا لیو ا

نه مدا رسلر یو ه با خدی- نه حتی یو لو وا

زهر ما ری گو تو روب قا تدی همیشه با لیو ا

هر یا نا با خدی سنه با خما قا کور او لدی گو زی

وئر دی چو خ وعد ه لر ی اما یا لا ن چیخدی سو زی

-------------

تا ریخه کیم با خاراحسن دئرر هممیشه سنه

کیم وفا دار او لو ب عالمده سنین تک وطنه

آ فرینلر ا و لا ایثاریو ه- دم وئر دی منه

لعنت او ل شا عر ه که حقی گویر اما د ئمز

رحمت او ل شاعره که حیله نا مر دی یئمز

-----------

قلم عا جزدی سنین شا نیو ه اشعار دئیه

خد متین ارزیشینی عالمه حتما سو لو یه

احتیا جا تیو ی دو لتده سنین رفع الییه

ملتین  ناچا راو لو ب گتمییه غر بتده قالا

گللر ین تا پمو یا سو - غنچه د ه نا کام سا را لا

-------------

مثبت اقدامی اگر اولما سا هاممی قا چاجاخ

ائو لرین پردیلرین مور یئریب آخراو چا جاخ

آتا سیند ا-آنا سیندا – او غو ل حتما آ تا جاخ

سو که جا خ ائو لر ین هاممی سا تا جا خدور دییئرگین

چو خلار ی غصه دن او ندا یئیا جا خدو ر او رگین

------------

منه واجبد ی که ایثا ریوه اشعار دئیم

همتین شعر ه چکم آ دیو ی حتی بو یو دم

ای منیم زادگهیم هم وطنیم همد ه  نه نه م

سجده اللا هه گلو ب یو خسا ائدردیم سنه من

افتخار ایلییرم شان وئرو ب سن منه سن

-------------

سند ه در ک ایله مو شم یا خشی پیسی خیر و شری

سنده من با غلا مو شا م حق یو لا محکم کمری

اللا هو ن او لسا منه زره جه لطف و نظری

ئو لن احقا قیو ی جهد ایلیو ب احیا ائدر م

حقین اثبات ایلییم هر هارا او لسا دئیرم

-------------

نه منه هاممو یا  واجبدی که امداد اله سین

وطنین خا طر ینه هامو نی ارشاد اله سین

قویما سو ن کند ینی ویرا ن او لا آ باد اله سین

هرسمتده  بو گو ن هر هاردا بولار ین   ایشی وار

جان و دیلد ن با خا هر کیمسه او نو ن ارزیشی وار

-------------

اواما مزادوه قر با ن با شو ن او سته دایا نو ب

معتقد شخصیلر حتی او نا دیلد ن اینا نو ب

حیف بیر عدده ای معجز لر ینی سهل سا نو ب

او ل الله اکیمینجی او نو ن او لسا نظری

ئو لکه میزدن او زی دفع ایلییر هر جو ر خطر ی

--------------

او اما مزاد ه دی- او لاد علی طا هر دی

معجزا تی هامو یا گو ن تک الان ظا هردی

هر نئجه مشگل او لا آچما قا دا قادر دی

نئچه یو ز دفعه گلو ب سیل آپارو ب هر یا نی

ها نسی بیر دفعه او نا زره یتو ب نقصا نی

---------------

یکا نا ت اهلی گلر قبرینه هر جمعه دو لار

هرکسین درد ی اولار حا جتینی او ندان آلار

ولی مظلو ملو قی داش  قلبید ه او لسا یا را لار

ا یلییر ا هل یکا نا ت - تو سل آ د ینا

او د ا هممیشه چا تار ا هل یکا نین د ا د ینا

--------------

ثا بت ایتدو ن علی او لاد ینه او ز نییتیو ی

سال آ تمیشدا هامی گو ردی گوز ل همتیو ی

ایلد ین سند ه اما زادوه دو ز  خد متیو ی

چو ن سنه شامل ادیب  لطف و عنا یت کر مین

سو کدو ن آ باد ائلدین صحن و رو اق و حر مین

-------------

او اما مزاده سنین هرآن اولو بدوردا یاغین

قالا داغی کیمی فخر ایله گیلن واردی دا غین

چملی بیل بیرقولا غین شیرشیر او لور بیرقو لا غین

تا زا کهریز- حصار آلتی- سنین اولمو ش ایا غین

گل بو لا خ کهریز ی تک وار دی سنین چو خ بو لا غین

-----------

چملی بیل وضعنی چکسه اگر اشعار ه قلم

قلبین حتما بو یویرغصه و در دیله الم

نئجه یازمو م بو سو زی - سوز قالا قلبیمده ئو لم

ایلیین  قیخ بشه جان وار دی اویئرده سکونا

سو دا ن او تری  او یئرین اهلی گلو ب او ردا جا نا

------------------

یارین ایستی گو نی قیش شاختاسی  یازیارماچا سی

گو یدن اود یا غسادالازمدی سوآغلور بالاسی

آیا وارسوگتیما قدان سوراآیری  چارا سی

چشمه دن سو گتوماق او للار ین هر آن ایشی دور

کیم کمکلیق ایلسه او للارا الحق کیشی دور

---------------

بلی هریئرد ه سو دور کتلیه آ سا یش او لار

کتلینین سواولا  تو لید ی چو خ افزا یش او لار

چمنلی بیل اهلی دلیجه یا زورا م خو اهش او لار

ایلسه دو لت اگر کتلر ینه لطف و نظر

کتد یلر کند ی قو یو ب شهر ه مگر کو چ الییر ؟

------------

مطلبین فلسه سین شعریده الان آچو رام

سو یلوری هاممی آ لان یوخ ا ئویمی من قا چو را م

سو ز دگل تیر ید ی بو قلبیمه الان سا چورام

چمنلی بیلدن قلم ایستو ر قئیده میل دو زو نه

منظو ری وار دی گنه وئر سین ادا مه سو زو نه

---------------

میل دوزی گر چه دو شو ب آجا نا  کتدن آرا لی

او دو زه دقتیله گوز  با خا حتما قرا لی

علتی تنها بو دور قلبی اولو بدور یارا لی

نه سو یی واردی وئر ه ملتینه  راضی او لا

آ رالیقدا بوایشه الله اوز ی قا ضی اولا

---------------

قرن بیستیمدی تمدن گتو روب دنیا نی

کوره ما هه تمد ن آپارور انسا نی

حمد لله گتو رو ب علم وصنعت ایرا نی

اخترا عات چو خالو ب نهضت او لا ندان بو یا نا

ایستیور ملتمیز او ز قیچی او سته دایا نا

-----------

چو خلار ی علمه گور ه عمر ینی ایتدی سپری

گورو نور ایشلر ینین ایندی یکا ندا ثمری

جمله سیندن حاجی میر اسمعلی شهر ت  صفری

خد مت ا یلر دی یکا نا ته اورکدن یئر ی بو ش

شاد او لا رو حی  -  همیشه او لا الله یئر ی خو ش

--------------

بو یئرین  اهلینه لطف ایلیو ب آگا هی خدا

بیله تکلیف او لونو ب حتی یکا ند ا ها مو یا

هاممو سی سعی الییر او لادی حتمااو خو یا

چو خلار ی وار یو خو نی سا تد ی او خود دی با لا سین

سر بلند ایتدی  او للار  دا - آتا سین هم آنا سین

--------------

علم و فر هنگ بو یئرده گئدیرهرگون یو خاری

بو للارین حتی بیوک پسلاراواردورچیخاری

نصفی قبو ل اولی دانشگا هاوارسرشمار ی

حو زه شهر مر دده بلی ممتازد ی یکان

علمده الا ن او چو ر  گو گلر ه شهبا زدی یکان

-------------

یکا نا تین گازی  درمانگاهی تلفن خا ناسی

باعث کیملر او لو ب رحمته یتسون آ تا سی

او لسیدی بو یئرین بیرده بیو ک کارخا نه سی

ملتی شهر لره ایشلاما قا گتمز یدی

کو چ ائدیب اوز آنایو ردون بالاترک ایتمزیدی

-----------------

آنلییان آنلادی الان سو زی بو ردا قو تاریم

جنگ ایرا ن و عراقه سیز ی بو ردا ن آ پاریم

شهدای یکاناتدان سیزه بیر عرض واریم

هر کیم ایستو ر که منیم سو زلریمه گوش السین

نفس العماره نی او لده فر امو ش السین

------------

جنگ ایران عراق و قتی که گلدی آرییا

رهبر امرایتد ی دفاع واجب اولو بدور هامو یا

قو ی گورک کیملر او گو ن مرحمی قو ید ی یا رییا

و قت بحر اندا  گو رک کیم گتو دی شان و شر ف

کیم گئدیب جبهه ده دشمن تو پو نا او لد ی هدف

-------------

بو یکا نا ت ایلدی جبهیه چو خ امداد ی

آ تالار او غلونی حق جبهه سینه یو للادی

چو خلی حملا تیده شر کت ایلدی  افرادی

جبهه لرده یارادو ب حقا اوللار اعجازی

یتمش بش تن شهیدی واردی نئچه  جا نبازی

-----------------

بو ینوموزدا اولار ین حقی بوگو ن چو خ چوخدی

عرض ارادت الییاخ بیزده لیا قت یوخدی

اوآخان قانلارین هرقطره سی یو زمین او خدی

دشمن دینین ائدیب- کورجهاندا گو زو نی

ایتریب شر قیله غرب علت اودورکه او زونی

---------------

آند او لا حضر ت عباسه حسینو ن جا نینا

گرنظر ایلمه ساخ بیز شهدا پیما نینا

مد یو ن او لو خ او لار ین یئرده آخان پاک قا نینا

اوللار ین جنّت العلا  بلی هر آن یئر یدی

آند اولا حقه او لار ئو لمو یو ب هرآن دیریدی

--------------

احمد ین- حکمعلینین- میر رحیمین- ایثا رینا

معصو مو ن -جامعینین -رستمینین رفتار ینا

جان فدا سید آقا میر ولینین قا نلارینا

قوچعلی –بخشعلی گلسه دئیر احسن بو لارا

بو لار ین قا نلار دور  گتدی شر افت او لار ا

----------------

هاد ی و اژ در-  حصار ی و غفار- پیر و دین

قر با ن – اسفند یار و حمز ه لو –جنگی- متین

میر علی اکبر ایکی ذاکر- عزیز و میر حسین

حسین ومحبو ب و ابراهیم عرا قی یاد او لا

نعمتی –آ فتاب و هاشمی رو حیز شاد   او لا

---------------

کریم زالی و رحیم زالی دینین  سرداری

ایکی قارداشدا حسینیله حسن غفاری

او علیزاده ده گورسدی گوزل ایثاری

حیریلن او  عبدالله خدابخشی - حسین

جانینی ایتدی حسینی ده فدای ه دین

-------------

میرجعفر - میر زعلی - شورالدین - عزیزان امام

گر زعلیلن ئدرم میر لطیفه عر ض و سلام

گو زلدی یو للارینی اهل یانات تمام

گلمدی قاصد حق مژده یکاناته وئره

قاسم بگلو کیمی بو للاری سالامن گتوره

-----------

شهدا قانلاری اولدی بلی ایرانه امید

یکانی مطلق - امامی ده اوسر وان شهید

برجلو  و نجفی بیرده او عبا س رشید

یکان سعدی و مغللو بولارا فخر ایلدی

سیدلو اهلی ده  اول  حقی یه احسن سو ئلدی

-------------

تعریف ایلو م گنه قوی من او یکان علیانی

چنگیز -ابراهیمیلن -بیر ده حسن جانجانی

آلتی تن نور ی شهید اولدولا دین قر بانی

رحیم علیایی شیخلو کیمی دلداده لری

بویئرین واردی علیزاده - حسین زاده لری

---------------

زنده  جاوید  قالاندور بوشهدا آدی  هرآن

خضرلو - حقی و آهنگریه جان قربان قربان

بو للاری ایلدی تعریف او موسای زمان

بیله ایثارلری دهر فراموش ائله مز

دئمیاخ قانلاری یئرده قالاجاخ جوش ایله مز

------

عیو ضیلن اوعلی  بیرده جوادی - نظری

مصطفی زاده یه تعریف یازام واردی یئری

آخوندئیله - نبی لو کیم وار چوخ نفری

یئرمی اوچ تن شهیدی وار بو یئرین ایندی  الان

بلکه ده چوخدی بیر عده آدی چیخمو ش یاددان

------------

قادر وقر با نعلی-  محبو ب -حسنبگلو – حسن

علی میزالو -بو اسلا میله قر آ نی سئو ن

وئر دی بو آ لتی شهید ی دینینه  چار کسن

برجلوشهر تی - شهرو د  آدی -سعدی وطنی

ابراهیم اهل مغلو-  قان او لوبدور  کفنی

--------------

میر جعفر-میز علی -شو رالدین -عزیزان امام

گر زعلیلن ا ئدرم- میر لطیفه عرض و سلا م

گو زلد ی یو للارینی اهل یکا نا ت تما م

گلمد ی قا صد حق مژ ده یکا نا ته و ئره

قا سمی تک او للاری ایرا نا سالم گتو ره

----------

بیله بیرسوز یازام آخر ده من الان یئریدی

هر نئییم بو للارا قربا ن بولارئو لمو ب دیریدی

قلمی سینسین او شا عرکه بو لار دا ن بئریدی

داغ داشا بلبل و گلزار ه  گلر شعر یا زار

شهدا ایثارینی یازما بیچار ه آ زار

------------

او تورو ب حا ضر اطاقدا دامی چو ن داملامییو ب

لال خرو س نینده یا تو بدور هله ده با نلامییو یب

بو لمو ری کیم پیشیرو ب حاضرینی میل الییئر

شهدا یه اودور علت چو خی هذیا ن سو لو یئر

---------------

اولما سیدی شهدا لر بلی ایران یوخو دی

دشمنی گوردی هامی حدیدن او ندا چوخودی

عده ای بولمدی کیم آجدی ئوزی چوخ تو خودی

ولی بیر عده  ای قلبینده بیو ک داغ گتدی

اورگی داغلییدی اما یوزی آغ گتدی

-----------

 (یاد گار ی) سنه الله او زی امدا دائله سین

خد مت ایتما قا وطن ملکونه ار شا د ائله سین

شعر یا زما قا سنی دهر یده استا د ا ئله  سین         

سو زلر ین او لسا ریا سیز او خو نا رهر یا ندا

احتر امین سنین او ند ا چو خ ا ولار استا ندا     

=======================


1-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۲۳
حاج محمد یادگاری

 

29بهن

نقش تُرک هادر انقلاب

=================

=========

((ما میثم و   تما ر یم از د ار   نمی تر سیم      
د ل با خته یار یم ز ا غیا ر  نمی تر سیم ))

----------------

((گر دو زخیا ن آتش از کینه بر افرو زند

تا حب علی دار یم از نار نمی تر سیم ))          
------------

((ما جا ن به کف آما ده  در سنگر قرآنیم              
گر بر سر ما بار د  رگبار   نمی تر سیم ))      
=========================

بیزآ ذ ری ملتده قو خما ق ا بدا او لما ز   
میدا نه که بیزگیردوخ چیخما ق ابدا او لماز

د نیا یه نشا ن وئردی اول لشگرعا شورا
د نیا گر هجوم ایتسه قا چماق ابدا او لماز
------------

قوی باکریدن سویلوم دین اوسته گئچن جاندان 
بستا نی ائدن آزاد او سهملی طو فا ندان

ایران هامو سی بیردور ترک ولرو فارس اولسون 
پر هیز ایله ای قارداش ایرانیده دو نا ندان 
--------------

ایمانی او لا ن انسان دینین دو لارا ساتماز    
گرگورسه خطر واردر وربسترده گئدیب یا تما ز      
او ز رهیرینه سو یلر – لبیک- اولا هر هاردا
شوم تبلیغه گو ش ایتمز هیچ مو قع با شبن قا تما ز
---------------

د شمنده هراس ایلر بو تهلرین آدیندان        
عشقین مئینین دویما ز ترک او لادی دادیند ان  
او لمازلا بولار کوفی - الگوفی ولایو فه 
رهبرده  چیخا تمازدی بوتهلری یادیند ان   
----------

طاغو تی  بو تهلر دور الحق گتورن جانه
چو خلاری فدا ایتدی جان دینیله قرآنه
حتی که امام امت امر ایلدی تهراندا  
نهضت اوزی مدیوندور تبریزده آخان قا نه      
--------------

تاریخه ورق وور گور  بو للاردا کی ایثاری        
بو  آذری اولادی خوا  ر  -ایلییر  اغیا   ری      
سا نسور ایلدی  اول گون ایراندا صدا سیما     
لال او لدی دئسون خلقه اول واقعی  اخباری

----------------

غیر تلی دلیرانه -آد قو یدو لا بیگانه
سو یلو بله که خارجدن  -گلمو شدو له ایرانه

عار ایتدی دئسو ن گلدی بیر جمع ابا بیلر 
بیست نه بهمنده  داش ووردو لا فیلا نه    
-------------

بو فاجعهء جانسوز  هر او ستا نا یارلاندی           
اعلانییه تک اولگون هربیر یا نا پا رالا ند ی
محبوب خدا قاضی  -سو یلو بدی صراحتلا       
میدانه گلو ن ملت عاشورامیز الا ندی

-------------

تبریزیمز الگو دور  هممیشه بو ایرانه  
عاشقدی بولار یکسراول  شا ه  شهیدانه     
رهبر بیزه او ل کسدور نا ئبدی ولی عصره 
یوزمین شاه او لا قربا ن  اول رهبر دورا نه

  --------------

بو شاه اوزی مزدوردور ایمانی دینی پو ل دور
آمر یکییا نو کردور  آمر یکییا ائدیب قول دور
وحدت ایلسه ملت شاهی سا لاجاخ تختدن
بو یول که دئیور رهبر الله بویو ران یو ل دور     
---------

وحدت گو جو نی ملت مزدور لارا آندیردی  
شاه گتملی دور  حتما بی دینلره قا ندیردی  
چو خلی سینما- بانگی یا ندرد دیلا تبریزده  
بیر عده شهید او لدی چو خ دیللر ی یا ندیردی
--------------

سالدی اوقیام ریشه سر تا سر  ایرا نه 
نه تنها نئچه شهر ه  -بلکه هامی استا نه

  با عث  بلی تبریزدور یو خ بو سو زیمه انکار
بو نهضتین ا و ستونده چو خلاری با تو ب قا نه
---------------

من یادگارام ترکم زهرا سئو ن انسا نم  
فخر یم بودی  پاسدارم ایرانه نگهبا نم اما

دوزدور آدیمی شاعر بیر عده ای سسللر      
اما شعرا ایچره بیرطفل دبستا نم
======================
 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۲۳:۲۹
حاج محمد یادگاری

 فیلم-استادکلا می ویادگاری


دریافت
مدت زمان: 12 دقیقه 50 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۴ ، ۲۰:۵۳
حاج محمد یادگاری

استادکلامی و یادگاری موردمقام معظم رهبری رهبری


دریافت
مدت زمان: 11 دقیقه 30 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۴ ، ۲۰:۳۶
حاج محمد یادگاری