شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

میلادامام حسن پانزده رمضان درپادگان مر کز آموزش  ولیعصر = شاعر یادگاری


دریافت
مدت زمان: 8 دقیقه 51 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۴
حاج محمد یادگاری

ولادت کریم اهلبیت = گوینده شاعر یادگاری درمرکزآموزش انتظامی  تبریز قسمت  =1


دریافت
مدت زمان: 8 دقیقه 52 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۲
حاج محمد یادگاری

 

ولادت باسعادت امام حسن مجتبی (ع)

رباعی 

======

هرکیم ایستورآلابو  گو ند ه برا ت
ایلسین ئو زوفا سینی ا ثبا ت 
فاطمه قلبد ن او لارخو شحال
کیم د ئسه مجتبا سینا صلو ات
---------

مجتبی نو ر عیندی زهرایه
مجتبی جا  نشیند ی  مو لا یه  
با غ زهر ا  نین او لین گلید  ی 
بنز  ری وار با با سی طا ها یه
----------

ظلمی محکو م ائد یب بو عالی صفات  
صلحیله حقی  ا یلد ی ا ثبا ت  
دئمه بو را د مر ده سا زشکا ر 
دین اسلا مه صلحی وئر دی نجا ت 
---------

صلح گر ایتمسید ی  سرور دین
ا نقلا بی ائد نمز ید ی  حسین

انقلا به زمینه ساز اولدی  
گلدی قا ردا شی یخد ی کفر ین ائو ین 
---------

 سپپه دو ز  فا طمه یا را لا رینا  
فرق قو یما اونو ن با لا لار ینا  
حسنیله  حسین ابو الفضلی 
هر او چی بیر دیلر  آنا لار ینا  
----------

چو ن حسن ها مو سوندا ن ار شدی   
عشق در سین  حسینه او ر گتدی 
درد ینین درما نین یقین آ لدی 
اللا ها کیم بو نی شفی گتد ی  

--------

دردین او لسا گتو ر گیلن نظره   
دئمه درد ین جها ند ا ر هگذ ره   
حسنه  قیل تو سل آل  مطلب   
قو یما ز هیچ عاشقی دو شه خطر ه   
----------

حسن او ل کسدی - که خداسی کریم  
هم آنا سی و -هم آتا سی کریم

نه آ تا  - نه آنا -     نه تنها  - اوزی  
خلقتین مفخر ی با با سی کریم  
----------

شب سه شنبه نیمه رمضا ن  
یا دگار ی بو نی ائدر اعلان  
حسنی آند وئر  حسین جا نینا  
هرنه ایستو رسن ایلو سو ن احسا ن

   =================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۰۳
حاج محمد یادگاری

ولادت امام حسن مجتبی

همخوانی

------------------

عالمه قویدون قدمین –  حسن مجتبی

اولدی ملائک خدمین -  حسن مجتبی

لطف الدی خلق ادنین  - حسن مجتبی

چوخدی سنین ایستیینین - حسن مجتبی

-----------

آل علی مفخری سن- حسن مجتبی

شیعه لرین رهبری سن حسن مجتبی

حل ایله مشکللری سن - حسن مجتبی

شا د ایله سا ئللر ی سن- حسن مجتبی

----------------------

گلشن طا ها گلی سن – حسن مجتبی

فاطمه  بند دلی سن – حسن مجتبی

سن آناوون سویگلی سن – حسن مجتبی

دردیمیزی سن بولی سن- حسن مجتبی

------------

سن بول آتان  شیر خدا – حسن مجتبی

لطف ایله بو جمعه آقا – حسن مجتبی

ماه صیام ماه خدا  حسن مجتبی

بوللاراوئر عیدی آقا حسن مجتبی

-----------

بی شرف عرش وبرین – حسن مجتبی

دشمن دینین ییخ ائون  – حسن مجتبی

شاد ایله سن شیعه لرین حسن مجتبی

دار الشفاء دور حرمین – حسن مجتبی

وئر بو لارین عید لرین– حسن مجتبی

-----------

واردی نه صحن ورواقین  – حسن مجتبی

دللری اودلار فراقین –      حسن مجتبی
اوردا ووراللار قو ناقین  - حسن مجتبی
مهدی دوتار تک سراقین - حسن مجتبی

-----------

 سسله حق داد گری  - حسن مجتبی

محو ائده وهّابیلری  - حسن مجتبی

واردی او لارین نظری- حسن مجتبی

تخریب ائده قبر  لری – حسن مجتبی

-------------

 

حدیدن آ رتو خ کر می  - حسن مجتبی
شیعه لر ین چو خد ی غمی  - حسن مجتبی

یا غلید ی زینب حر می  - حسن مجتبی

سن منه وئر دین بو دمی  - حسن مجتبی
-----------

 لطف ائله جند الله سن - حسن مجتبی

نا ئب روح الله سن - حسن مجتبی
لبنانا حزب الله سن - آقا موسی الرضا

سید نصر الله سن - حسن مجتبی
----------

 نو کر یزم یا دگارام - حسن مجتبی

عهدیمو ن او ستو نده وارام - حسن مجتبی
من سیزه اشعار یا زارام  حسن مجتبی

او لما سا لطفو زآ زارا م  - حسن مجتبی
==================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۰۰
حاج محمد یادگاری

این شعر دادر مسجد امام حسین شهید باکری

روحانی حجت السلام اسدازاده بودند

تقاضا کردند پیهمنبر ایشان دهم رمضان

سال 1394 بود بخوانم شعر پیدا نکردم

این شعر استاد کلامی را خواندم وکمی

که اضافه کرده ام و دست کاری شده از

ایشان پوزش می طلبم ویستش رامی بوسم

 

============

رمضا نین ا ونی دور رحلت ام الز هرا

باکر ی – مسجدِ سردار شه کر ببلا

گو ندریب شعر ی کلامی سیزه بوردا وخونا

وقتیز ی آلما زید م آند او لا صا حب زمنه

ولی بیر عده بزر گانیدن امر اتدی منه

------------

تسلیت حضرت طا ها یه گرک عر ض الییم

آقا منبردن انه شعرلر یمی  یاخشی دئیم

فاطمه نین دلیجه نوحه نی   بو ردا سو لو یم

یو مو لا ن دید ه خو نبار ی خدیجه آناوای

با با مون غم گو نی غمخواری خدیجه آنا وا ی

---------------

دئمو رم خیرت النسو ا ن و یا عا لمه یم

غصه ما نو سی رسا لت ائو ینه خا د مه ییم

آتما گو زد ن منی سن ایسته دیگین فا طمه ییم

قو یو سان سن منی تنها گئدو سن ایمد ی هارا

بو  کچیک وقتی سالو رسان با شیماحتی قرا

------------

نیلو رم من آنا سند ن صو رابو دنیا نی

بش یا شیندا آنا سیز قویدی با لا ن زهرا نی

جگر یم یا ند ی چکردل محن هجر انی

من بقی ده یا تا را م غصه دیا ریندا آنا

شمع  یانما زبا لاوو ن حتی مزاریندا آنا

----------

دورت با لا مدا ن آنا  جان دینه گو ره ال او زرم

او ز دیا ریمد ا  غر یبلر کیمی مند ه گزرم

یوزومه سیلی وو رار ثا نی ملعون دوزرم

قدرید ه ایتگین او لار – حتی بالا ن قبر ی کیمی

غیرممکندی او لا صبر -بالان  صبر ی کیمی

----------

سن که اسلامه گو ره دو زدو ن ئو لونجه محنه

مند ه تقلید ائدر م هر بیر ایشیم اولسا سنه

گر قا پو م یا نسا دا  ایتمز غلبه  غصه منه  

سن نجه جا نیوی فدیه ائلد ین طا ها یه

مند ه بوجا نیمی قربا ن ائدر م مولایه

------------

را حت او لدو ی آناروح اولدی تهی قالبدن

شکو ه مغلو ب ائلمز دینه گو ره غالید ن

نا خو شید ین آنا سن شعب ابوطا لبد ن

دینجلن سینه وی من زارو پر یشان او پرم

من ولی سو زش مسما ره ئو لو نجه دوزرم

------

ای گلند ه بو ا ئوه رونق شا یان گتو رن

هامو دان او ل آتام دینینه ایما ن گتو ر ن

فاطمه  پیکر ینه ای  نفسی جا ن گتو رن

تاپشوران وقته با با م قبر ه او یو ر قو ن بد نی

خلعت ایتد ی سنه او ز گئیدیگی گل پیر هنی

-----------

دئمه سند ن صورازهرا آ نا جا ن دینجله جا ق

بو لورم دهریده هر نه  باشیما من گله جاق

سن او پن سینه نی مسمارعد ا و ت دئله جا ق

آغلا دا ن احمد و مختاری خد یجه آنا وای

پو زو لان صحنه گلزاری خد یجه آناوا ی

------------

قیخ یا شیندا باشیواچا درعصمت سا لدو ن

جا ه دنیا نی آتو ب عزت وار ین آلدون

ما لین انفا ق ائلد ن اما اوز و ن آج قا لدو ن

سن  بوا سلا م دینینین ای آنا سر ما یه سی سن

دین و اسلا مو ن اوچو مجی آنا جا ن پا یه سی سن

-----------

گر نبی نا شر ید ی مکتب قرآنه بلی

ایکی عامل یتیرو ب قدرته اسلامی ولی

بیری  امو ال خد یجه بیر ی شمشیرعلی

سنه مدیو ندی بلی امت قر آن آناجان

فاطمه سندن آلار الهامین هر  آن آنا جان

------------

من کلامی یازان اشعاریدی غربال ایلدیم

اوجوان او غلو نا بو شعریده رحمت سو ئله دیم

بو شعر یازدو قجا گوز یاشی گوزدن اله دیم

یادگاری دور آدیم کلمه یا لان سو یله مرم

آیری شاعر شعرین اوز آدیما ثبت ایه مرم

================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۲۱
حاج محمد یادگاری

 

وفات مادر گرامی حضرت زهرا و همسر باوفای

 رسول  خدا حضر خدیجه دهم دمضان مبارک

====================

======

سلام رسو ل خدا نین حیا لی همسر ینه 
سلا م فا طمه نین او ل وفالی مادر ینه 
---------

سلام امو ا لین اسلام یو لو ندا بذل ائد نه
پیا مبر ین یو لو نی  مستقیم دو تو ب گئد نه
----------

سلا م چکن الینی حتی خو یش  اعوا ندا ن 
حما  یت ایلیین هممیشه دین  و قر آ ندا ن  
-----------

سلام رسو ل خدا افتخار ائدن آ دینا 
یتن او اسلا مین  حسا س وقتی امدا دینا 
---------

سلام او نا که خدا وند  رب الانام
امین وحی دن یو للار د ی محضر ینه سلا م  
----------

سلام او لا ا و نا که و ار د ی فا طمه با لا سی 
ولا یتین او با لا او لد ی او لین فدا سی  
-----------

سلا م مسجده قانی سو زه سو زه قا چا نا
شها متیله گلو ب مرتضی قو لو ن آ چا نا 
-----------

سلام خدیجه آنا سی یو لون دوتوب گئد نه  
حجا ب در سینی کلثو م زینبه وئرنه   
----------

سلام غصه دن رخسا ری گو لموین  خا نما   
سلام قدری جها ندا بو لو نمو ین خا نما    
---------

سلا م کنز حیا ئیله عصمت و اد به  
سلا م بیر اللی قنو تیند ه کی نمازشبه  
--------------

سلام زلفینین آ تدا یو زو نی گزلد نه  
سلا م علینی گو رن وقته اشگینی سیلنه

 

-------------

سلا م ابر کیمی رو ز و شب د و لا ن خا نما
سلام او ن بیر اما مه آنا او لان خا نما 
---------

سلا م سلا میئیله مر تضا نی شاد ا ئد نه  
که حتی قا نین ایچیند ه اما می یا د ا ئد نه

---------
((سلا م اولا شرف افتخار پنج تنه  ))
((سلام ا و لا آتا سی نا زیله الین او په نه))  
--------

سلا م د عا لری ئیله  خدا یه ار ک ا ئد نه 
با لا لارین گجه نین نصفی حتی تر ک ا ئد نه 
-------------

سلا م او لا خا نمو ن زینب آدلی دختر ینه
سلا م آتا سینا همد ه وفالی شو هر ینه  
----------

سلام او حضر ته که گلمد ی دلینه یا لا ن 
سلام وئر دی ولی او لما دی سلا مین آلا ن  
-----------

سلام گو نوزلر اورک دردینی دئین چا هه
گجه زما نی اورک دردینی دئین ما هه  
---------

سلام او حضرته که ظلمیله یا نو ب قا پو سی 
د و تا للا دامنینی کل عا لمین ها مو سی  
----------

سلا م او شیعیه که بو ندان الهامینی آلار  
دئسه اکر ئو ل ئو لر- قال بو یو رسا حتی قا لار   
------------

سلام او شیعییه که ئو لسه رو زه خوار او لماز
او رو زه خوار او لان بلی رستگار او لماز  
-----------

سلام او شیعه لره اشگینی عذار ه الر  
او زینه مهدی  صاحب زما نی مو لا بو لر
---------

سلام خد متوزه یادگاری عرض ایلر
بو محفلی ایله بول که بفی دی فرض ایلر    
--------------

سلامیله  الییر  حقّینی بو یئرده ادا 
وفاتنادر زهرانیذکرائدر بوردا

================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۱۷
حاج محمد یادگاری

ولادت امام زمان در آذرشهر  = مداح مهدی شر بیانی


دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 33 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۳۷
حاج محمد یادگاری

ولادت حضرت امام حسین وشب ولادتحضرت ابوالفضل در حسنیه کهنمو های نقیم تبریز


دریافت
مدت زمان: 10 دقیقه 35 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۳۵
حاج محمد یادگاری

 

 

عظمت ماه رمضان

===============

=========

رمضان اسم پاک منّاندی

رمضان ماه حی سبحاندی

رمضان بخشش گنا ها ندی

رمضان هدیه الهی دور

تذکره لطف وعفو ما هی دور

---------------------------------

رمضان ارتقای عزت دور

 رمضان بلی ماه رحمت دور 

    رمضان مان استقامت دور

رمضان سفره ضیافت دور

رمضان امتحان امت دور

------------------------

رمضان ماه بی پنا هان دور                                                

     رمضان ماه دین وایمان دور                                        

       رمضان هم بهارقرآن دور

کیم بوآیدا او خسا بیر آیه

یازیلارآیه سینه مین آیه

-----------------------------

او نفسکه چکربوآی انسان 

     عمل خیرحساب ائدرمنان   

بوآیین ارزیشین یازوب قرآن

شب قدرینده وار بیوک عنوان

بلی افضلدی -   مین آیدان

--------------

یوخلاماقیندا که ثواب یازیلار

گور دعا سیندا نه فضیلت اولار

چو خلاری جنّتی یو آیدا آلار

کیم قبول ایلسه خدا سوزونی   

  اصلاح ایلر یقین بو آی اوزو نی

-----------

رمضان دور فیو ضات بحری 

     لیله القدریده اولامجری

سوره قدریده ادیب اعلان

شب قدرین ثوابینی منّان

--------------------

احسن اول روزه داره دیلده دعا

 ساخلییارلیل قدریده احیا  

        اولی نازل فرشته گان خدا

امر فرمان حق اوروح الامین

اودا نازل اولاربسوی زمین

-----------------

ازریا بی اولالاراعمالار

ثبت اولاراونداخیرو احسانلار

تانیناراوندامخلص انسانلار

اوسوسو زلوق اوآجلیقین ثمری

آخرتده اولاجاق اود سپری

---------------------------

نو لسا پابند کیم خدا دینه

وئرر افطارفقیره مسکینه

صله رح ائدراوزاهلینه

واجب اعما لیدن بودا بریدی

صله رحم ائدین بوآی یئریدی

-----------------------

هرکیم ایتسه بو آیداخود سازی

اوندان الله اولاراوزی راضی

بوآیین واردی چو خلی عجازی

نادم اولسا بوآیداهر بنده

اونی ایتمز خداسی شر منده

--------------------------------------------

رمضان آیبین صفا واریدی

روز مولود مجتباواریدی

هرئولن دیللره شفاواریدی

بی دوا دردلره دوا واریدی  

      غم هجران مرتضی واریدی

------------------------------------------

بوآی ئولدی آناسی زهرانین

عرشه چیخدی نواسی زهرانین

قالدی یالقوزآتا سی زهرانین

ایتدی هجران نشا نه طا هانی

آنا سیزقویدی حتّی زهرانی

-------------------------------------------------

مر تضی قانینه باتان آی دور

حسنینی یتیم قالان آی دور

زینبینی باشین یولان آی دور

اولدی محرابید خدایه  فدا

ایتدی ا ما عدالتی احیا

--------------------------------------

ابن ملجم اوزعهدینه چاتدی

مر تضی یوخ سوزوم قانا باتدی

او گجه چوخ یتیملرآج یاتدی

کو فه ده عرشه چیخدی ناله سسی

ئو لدی اما یتیم لرین ده ده سی

--------------------------------------

بی وفا اولدی کو فه افرادی

باتدی تاریخده اوللارین آدی

زینب آغلو ب اولار ائدیب شادی

خارجی سو یلدی اوگون  عدوان

نیزده باشلادی حسین قر آن

------------------------------

((یادگاری)) بو شعری تیزقو رتا ر

نیلدی  یازما کو فه ده ا شرار

باش آچو ب صاحب الزمان آغلار

اورگ ایستوربو محنته دایانا

صدقه گتدی اوز کیزی او نا

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۱۰
حاج محمد یادگاری

بیست هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی

=================

=========

 ای اما ما ا فتخار-  آل اطهاراو لمو سا ن 
عا قبت اوزسئو دو گو ن درگا هه زوار او لمو سا ن 
-----------

هم ابرمرد جها ن-  مو سی دو را ن- بت شکن 
کار وان را ه عشقه سن جلو دار او لمو سا ن 

بی ریا طا عا ت ایتد و ن هشتا د ایل معبو دیو ه 
حضرت سلما ن کیمی - مشهو ر با زار او لمو سا ن 
-----------

انتظارینده قا لو ب معشو قیو ین خواب ایتمه دین 

مسجدو مکتبد ن حتی- سیرو بی زار او لمو سا ن 
-----------

سا قی حقین الیند ن با ده نی نو ش ایلد ین 
با ده حق مست ادیب بیدارو هو شیار او لمو سا ن 
------------

گو نکیمی چیخدین  شب تار  ی  چر ا غا ن ایلد ین
حتی چوخ ظلما  تیده مصبا ح الا نو ار او لمو سا ن
-------------

دین  اسلامین یو لو ند ا نو جو انیند ن گئچو ب 
مثل میثم سن خر یدار سر داراو لمو سا ن
-----------

کعبه ده بتلار ی سیند یردی خلیل الله اوگون
سند ه ئوزعصر یند ه ابر اهیم ادوار او لمو سا ن 
------------

او بت بی جا ن سیند یردی ولی سن جا ن د ار ین 
او تبر لن سن تبر سیز فتح بت لار او لمو سا ن 
---------------

وقتی که آ لد ون اما مه عصر ید ن فر ما نیو ی 

سن او گو ند ن محر م  را ز یله اسر ار او لمو سا ن
-------------

ایلد و ن اعلا ن  دعوا  دشمنا ن دینی و ه
هامی گوردی سن گلوب حا ضربه پیکاراولمو سا ن
------------

قو یما دی خللا ف منا ن صحنه ده یا لقو ز سنی 
متقی انسا نلار ین قلبیند ه جا دار او لمو سا ن 
--------------

او لد ی میلیونلار نفر حامی سنه ایر انید ه  
------------

تا دم آخر  مرا میند ه فد اکار او لمو سا ن

-----------

نهضتینله لر زیه سا لد ین اوگو  ن فر عو نلار ی
طرد ادیب طا غو تی حزب اللا هیله یاراو لموسا ن
-------------

صدا می تحر یک ادیب ایر ا نه شیطا ن زما ن 
بو لمدی سن حق دئیو ب حقه طرفدار او لمو سا ن
-------------

گونده یوزلر تن حقیقت جبهه سیند ه وئر دی جا ن 
او للار ین هجرند ه گریا ن و عزا داراو لمو سا ن
----------

ثا بت ایتد و ن عالمه حق با طه پیرو زاو لار
بنده خللا ق منا ن جها ندار او لمو سا ن
-----------

یتمیش ایلد ن با غلا نا ن مسجد لر  با ز ایلد ین 

اللی میلیونلار مسلمانه سبب کا راو لمو سا ن
------------

یتمیش ایل تعطیل او لا ن تبلیغی آزاد ایلد ین 
مسلمین عا لمه  هر یئر ده غم خو اراولمو سا ن
----------

قطعنا مه کا سه ز هرید ی چکد ین با شیو ه
میل ادندن خاطر ی آزرده بیما ر او لمو سا ن
----------

و قتی که او لد ی شهید زند ه  رهبر ملته 
خا طرآسو ده سن ازآینده کار او لمو سا ن
----------

((یا دگار ی ))یا ز ئو لو نجه سن بونو ن اشعارینی  
جدی لطف ایلوب طبع عالی گوهر بار او لمو سان

===============

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۵ ، ۱۹:۵۰
حاج محمد یادگاری