شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۷ مطلب با موضوع «اشعار شهدای منطقه یکانات و مشکلات آن منطقه» ثبت شده است

عاشورای یکانکهریز سال94درجلو امامزاده

((قیامتده ایلر شفاعت شهید))

سلام بر حسین و یاران او و بخصوص شهیدا ی یکانات

------------

یا بن زهرا حق دئین لرد ن سلام اولسون سنه 
کو ی عشقیزه ئولن لرد ن سلا م اولسون سنه
-----------

انقلا بی ای اولا ن الگو تما م عا لمه 
دنیا داخطین گئدن لردن سلا م اولسو ن سنه
------------

ای ائدن حق جبهه سیند ه جا ن فدا قر با نلارین  
جبهه لرده جا ن وئرن لردن سلام اولسون سنه 
------------

ای شهید لررهبر ی ای سرورآ زادگا ن 
گلمییوب جسمی ایتنلردن سلا م اولسو ن سنه
-----------

زینبه ن تقلید ادیب مولا شهید لرما در ی 
او غلونی قربا ن ائد ن لردن سلام اولسون سنه 
----------

وئر دی دنیا یه ابو الفضلین  شها مت در سینی 
قوللاری تندن دو شن لرد ن سلا م اولسون سنه
----------

اکبر یله قا سمه قربا ن جوا نلارهاممو سی 
نوجوان دا غی گو رن لردن سلا م اولسون سنه
----------

شیعه لر قربان آنا وو ن قبر نا معلو مینه
جسمی گمنام گل بدنلردن سلام اولسون سنه 
----------

چو ن یکانات اهلی یکسر عاشق جدیندیلر دیلر  
بووفالی هم وطن لردن سلا م او لسو ن سنه
---------

گلمو شم  تبریزیدن الان قوناق   من بو للارا 
مهد ینی دیلدن سئو نلردن سلام او لسو ن سنه 
----------

بو یکاناتدان دا چوخلار ی سیزه قربان اولوب

حمله لرده جان بکف لردن سلام اولسو ن سنه

=====================

=============

=======

ایستورم یتمیش بشینین من یازا م آدلارینی   
قویدولاردین اوسته اوللارالحق هرزاد لارینی  
یا د ا ئدراهل یکا نات اوللارین یادلارینی   
حمله وقتی خط شکن لردن سلا م اولسون سنه

---------------

بش نفر او للاردان اما او لد ی مفقو د اثر 
یوخ اولاردان تا بحالی بیرنفروئرسون خبر 
میرلطیف و گرزعلی- شور الدینیله- میرجعفر 
قا نلی دریا ده اوزنلردن سلام اولسون سنه    
-------------

احمد و قربان- مظفر- میرعزیزو میرحسین       
اژدروهادی – غفارو میزعلی دورت نورعین  
بوللارین مثلین داخی بوئولکه میزگورسون چتین    
جو ت اوغول قربان وئرن لردن سلام اولسون سنه    
-----------------

رستمی وحیدریلن- جامعی وآ فتا ب 
ها شمی– پیری -حسینی ئو لما قاایتدی شتا ب
نعمتی وحمزه لو- اسفندیا رکا میا ب  
دشمنین قانین توکن لردن سلام اولسون سنه 
-------------

میرعلی اکبر – میرعبد الله- حصاری باوقار

     معصومیله- میررحیم –رحمان- مرید کردگار     
محبوب- ابراهیم –حسین بو اوچ عراقی جاننثار  

رهبره لبیک دئین لردن سلام اولسون سنه  
---------------

حسن غفاری -حسین غفاری مردان خدا

رحیم زای و کریم زالی اولان دینه فدا

 علیزاده حکمعلی ده اولمادی حقدن جدا

حق یو لوندان دونموینلردن سلام اولسون سنه

---------------

میر آقا و میر ولی هجرینده اولدوخ دیده تر

 بو ایکی قارداشه ایله یاحسین لطف نظر

بو یکانکهریزیدن اولدی  شهید اقیخ نفر

اکبرن تقلید ائدنلردن سلام اولسون سنه

-------------

بیر گزارشده دیوم الان  یکا نه علیادان   
چنگیز- ابراهیم-حسن جا نجا نی تک بی پر وادا ن  
نوری وحقی - علی اصغر کیمی با تقوادان   
قا نی سنگر د ه سو زن لر دن سلام او لسو ن سنه  
--------------

آلتی تن نوری شهید اولدی دل آگاهیلن

دکتر علیزاده ه گتدی بلی اول راهیلن

بو ایکی تن عابدینی چوخلی حزب اللهیلن

بو یکان علیائی لردن سلام اولسون سنه

---------

اخوندی - شیخلو -جوادی و نبی لو نامدار

مصطفی زاده  خضرلو دین حقه پاسدار

حسین زادیله رحیم علیایی دلسوز جانثار

بو صداقتلی جو انلردن سلام اولسون سنه

--------------

قادروقربا ن و محبو ب و حسن–دورت صف شکن
حسنء بگلو–علی میزالو- دین اوسته ئو لن 
وئردیلر بوآلتی قربا نی خدایه چار کسن  
باغ دینه قان و ئرنلردن لردن سلام اولسون  سنه
-------------------

برجلو ئیله  خدایاری - نجفی باوقار

گتدیلر بو للار یکان سعدیه الحق افنخار

یکانی مطلق امامی  حقی تک دوز جاثار

حقی احیا ایلینلردن سلام اولسو ن سنه

-----------

عاشقان هممیشه اوزیارین جها ندا آحتارار   
برجلو گتدی بکان سعدیلره  چوخ افتخار     
گتدی ابراهیم مغللو کندینه شان وقار 
حقین احیا الیین لردن سلام اولسون سنه  
--------------

اولدولار قربا ن ابو لفضله بو یتمیش بش نفر 
میر آقاو میرولی هجر ینده اولدوخ دیده تر

     بوایکی قارداشه محشرده اما ما ایت نظر   
اگبرن تقلید ائدن ل دن سلام اولسون سنه  
----------------

یاحسین اهل یکا نا ته اوزون امداد ایله  
کیم بو لاری یا دا ئدرمحشرده سنده یاد ایله   
یادگاری طبعینی گو یا وهم ارشاد ایله

تفریط افاط ایتمین لردن سلام اولسون سنه

===========

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۴ ، ۱۳:۴۹
حاج محمد یادگاری

(( بسمه رب الشهدا  ))

درمورد شهادت میر ابو طالب جامعی  که در سال

این شعر درمسجد یا رغیب  یکانکهریزخوانده شد

================================

===============

ای میر ابو طالب – دشمنلره غالب

آ لدو ن  مهدیدن - انعام جالب

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

-----------

سن شهید او لدو ن گر- مرامه چا تدون

جبهه یه قرآندا -القانه باتدون

خویش وتبارین سن- با شین اوجا تدون

جان وئرن وقتینده - آنا ن اولمادی

با شیوی دیز او سته -گلو ب آلمادی

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی    

----------------

آنان باجین سنین - قاروی با غلار

سیز تک شهید لره- ملکلر آغلار

ئو لو نجه اور کدن -گتمز بو داغلار

سیف الله آتان  – سن قو یدو ن گریان

عکسن با خا ندا – ایلر دی افغان

قاسم فداسیسی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

--------------

فانی دنیادن سن- قورتولدو ن گتدون

سنگرده  جانوردون-مقصوده یتدون

ا ما سن آناوون-قلبین قان ایتدون

آنان گولمز یوزی – دائم آغلار گوزی

قبرن گلنده –سو یلر بو سوزی

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

-------------

آنان یو للاریوا- گر یا ن با خاجاخ

باجون عطرین سنین -گلدن آلا جاخ

قو جاآتان سنسیز- نئجه قالا جاخ

قارداشلارین  نیلر -قبرین او سته سو یلر

دللر رباسی   -   قلبیم صفاسی

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

--------------

گتدون سن معصو م و -احمدیولو ندان

رضائی تک اولدون فدیه جانان

میررحیم- میکائیل   مظفر- قریان

بو ایکی قارداش     –میزعلی- غفار

اولدو ن او للارا -  سنده هم قطار

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

-------------

میر اژدر -میر هادی- میر علی اکبر

میر حسین- میر عزیز گلهای پرپر

گر زعلی شو رالدین -مفقود الاثر

میرلطیف –وئردی جان  حیدریلن - رحمان

سویلراو للار -  الان

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

---------------

مظاهر ی – حقی –چنگیز- جانجانی

نوری – آهنگری – الله قر بانی

بو للار آباد ایلو ب  یکان علیا نی

یکا نی مطلق و شهرود بر جلو

بیری اهل سعدی –بیری  مغلو

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

--------------

حسن بگلو- حسن – علی میرزالو

حسن –قادر- حسن- محبو ب شیخ بگلو

چارکسن اهلی دوربونئچه حق گو

بو اآلتی شهید-اهل چار کسن

دنیاده او لدی- بو للارحق دئین

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

-------------

بو او چ عرا قیدن- اولسو ن صحبتی

محبو ب- ابراهیم و حسین عزتی

میر آقا – میر ولی -پرویز نعمتی

اسفندیار یله- پیری حکمعلو

میرحسین حسینی - نادر حمزه لو

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

-------------

شهدانین گتمزدللردن غمی          

 جامعی –حصاری-رضا رستمی                

   هاشمی شهیدن من آلدیم دمی                    

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

یاز سن یادگاری – الله ایتسون یاری

قوی یارن مرهم  -آل بوللاردان دم

قاسم فدا سی – دیللر رباسی

گید ی عروسین قاره لبا سی

============================================

==========================

به تمام شهدا مخصوصا به چهل هشت تن شهید بکانات سلام

1

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی

4-میرمعصوم جعفر ی((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر

7-میرحسینذاکری 8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

16-میر جعفر رضا یی 17-میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه 

19-شو رالدین پیری //این  شش نفر مفقو دالاثر میباشند /

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری

23-میر مصیب ها شمی 24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی  26-رحمان خدا بخشی

 ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا)

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی

      46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۴ ، ۰۵:۲۸
حاج محمد یادگاری

شهیدان یکاناته سلام

اسم 75 شهیدیکانات درشعرذکر شده

=====================

قا ئم آل عبا  حجت سبحا نه سلا م
راد مر د ا ن  سلحشو ر- دلیرا نه سلام  
جبهه د  ه سگیز ایل  اشرا ریله پیکار ائدنه 
گور سه دن غیر تینی عا لم امکا نه سلا م 
-------------

مر حبا رهبره که قو ید ی قد م میدانه    
دئد ی لبیک او نا پیروجوا ن جا نا نه   
ووردی بیر  مشتیله محکم دهن شیطا نه
حضر ت رو ح خدا  پیرجما را نه سلا م
-------------

حو مه شهر مرند یده یکا نا تی که وار  
بو یئرین آ دینی تاریخ صر ا حتله یا زار  
بو یئرین اهلی- اما م عصرید ن الها مین آلار   
با وفا  سر با زاو لان صا حب دورا نه سلام    
------------

چاتدی یتمیش بشه  تعداد یکاناتدا شهید
او للارین قا نی آخو ب یو ز لر یمز او لدی سفید      
قو چعلی بخشعلی خا نلار کیمی مردا ن  سعید      
غبطه ایلو ب دئیر او للار دا شهیدا نه سلا م   
--------------

ایستو رم شعر ید ه من عر ض الییم مختصر ی   
بش شهید ی که تا پو لما دی او لار د ا ن  اثر ی   
میر لطیف –گر زعلی – شو ر الدینیله  - میر جعفری  
میر زعلی افسر ِ  اسلا میله  - قرآنه سلام
------------

آفتا بیله –رضا رستمی-  اژدر  – رحما ن   
رضو یلن  -میر ابو طالب و عبدالله جوان       
یکانی مطلقه- هم پرو یزه -شهروده هر آن      
احمد ومیررحیم ومعصو م و  قر با نه سلا م   
------------

( اژ در و هادی)- ( غفار- میز علی) جوت قاردا شدان  
میر عزیز و میر حسین ذاکر ی – جو ت یو لدا شدان 
حمز ه لو – ها شمی ده- جبهه  ده گئچدی با شدان 
قا نلار ی گتدی شرف کشور  ایرانه سلا م  
-------------

حکمعلی  پیر ی و - اسفند یار   مر دا ن خدا  
جنگییلن اوحسینینی - حسین  ایتد ی صدا  
 اولدو لار حقه حصاری - اوچ عراقی ده فدا   
ابراهیم –محبو ب –حسین تک گل رضوانه سلام   
--------------

حسنیلن او حسن شهرتی غفاری اولان

رحیم زالی و کریم زالی  شهیدان جوان

شاد اولا روح حسین پیری  علیزاده هر ان

میر آقا  میر ولی تک بنده منانه سلام

---------

نظر ی حقی و آهنگری یاران امام

چنگیزیلن اولا جانجانیه مینلرجه سلام

مصطفی زاده آخوندی کیمی مردان قیام

مر تضائیله نبی لو  کیمی انسانه سلام

آلتی تن نوری  شهید اولدولا اسلامه فدا

عوض و  و موسی  اسماعیلیله بیر ده رضا

اسمعلی پر ویز عجب ایلدیلر عهده وفا

نه بو آلتی نفره کل شهیدانه سلام

بیرشهیدی اوزی دکتر ولی چوخ دلداده

آد محمد علی ساللام بونی من هی یاده

باخ  حسین زاده و علییی  شهید آزاده

گتدی بو للار اوچیده روضه رضو انه سلام

---------

او جوادیله خضرلو گل خوشبوی ارم

عابدینیلریله شیخلویا صلوات دئیم

شهدای اویکان علییا احسن سو لویم

علی آ اهل سید لو کیمی قربانه سلام

ایستو رم عر ض الییم بوردا - او میر زالود ن    
محبو ب شیخبگلو و- قربا علی شیخبگلو دن   
حسن زاد ه یله –حسندن-  حسن بگلو دن   
چا رکسن دن بو لارعزم ایلد ی میدانه سلا م   
--------------

او لمادی  وقت یا زام عده ای قا لدی  آد  ینی    
یتمیش بش تن شهیدینبوردا من ایتدیم  یا د  ینی     
خدایار و نجفی وئر دی دینه هر زا د ینی     
یا مچیدا ن تا سه را ها کل عزیز ا نه  سلا م     
-------------

یادگاری دور آدیم  دیلده خدا عشقیمدور      
نه منا -مکه - فقط کر ببلا عشقیمدور      
قائم آ ل عبا  –بو شهدا عشقیمدور       
شعریده عر ض ائدرم   ساقی عطشانه  سلا م  
=================================

============================

=================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۴ ، ۰۳:۵۲
حاج محمد یادگاری

 

این اشعار تقدیم به زنجیر زنان هیئت حضرت

صاحب الزمان (عج)  یکا ن کهریز و 48شهید یکانات

================

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر
ادیب عا شقلر ین آوار ه صحرا دو لا نور))
-----------

قو ر تاریب  دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن  چیخا دو ب وا للا هی
بو او کس دور با شینا گنبد مینا دولانور 
--------------

عد نیده حضر ت طا ها بو نا غم بزمی قو یور
نو ح او زی نو حه دئیور  آدم و شیس سینه وو رور
هادا ما تم قورو لور مهد ی گلو ب  اوردا دو رور
دئیور ایوای حسین وای  او مو لا دو لا نور 
----------

هرمحر م چوخلار  فاطمه نین غصه لر ی  
تسلیت سو یله ماقا یا سه گلر  شیعه لر ی
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
با شینه  فا طمه نین حاجر و حوا دولانور
----------

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا 
فصل سر ماد ه و گرماد ه هامی دیلده نوا
طفل شش ساله ده  وار سنی او لا ن دو خسا ن الی 
دئلی دیوانه دی بو للارمگر آیا دولانور
------------

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زانه لر ی 
قا ره اگنیند ه  دو لو ب جمله عزاخا نه لر ی 
الی قو ینو ندا چو خی ترک الییو ب خا نه لر ی
کوچه با زار ی او لارواله و شیدا دولا نور 
----------------

هر یانابا خسا ن حسین پر چمی او ردا سا چیلو ب  
بله فر صت اله دو شمز در ر حمت آچیلوب 
چا ره سیز درد ی او لانلا ر داگلوب دورقوشو لو ب 
دئیه بو لمورسوزو نی کیمسییه امادو لا نور 
------------

اللر ین سینه و ه قوی بات گیلا اندو ه و غمه 
عا رف او ل حیله ء دشمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله زنجیر وورا نا  با خما دئمه
گجه نین عا لمی بیهو ده وبیجا دولا نور
--------------

بی ریا بیر دفعه گر  دیلد ن حسین وا ی د ئیه سن 
در د یو ین حاجتینی بوقا پو دا ن ایستییه سن 
دید ه معرفت و عشقیله با خسان گوره سن 
که عزا داری لریله اوز ی زهرا  دو لا نور
--------------

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو ناجنتد ه  الا ن 
انبیا لرگر ینو ب قا ره -  اولو ب سینه زنا ن
تک عزا دار ی دگل واله و حیر ا ن دولا نا ن 
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نور 
---------------

سا لد یلا قا رداشینین دشمن قر آن قو لینی  
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی  
هئله بیراصغر ی وار دو رکه او نو ن بیرتلینی  
قیمت جا نیله آلماق لیقا لعیادولا نور 
--------------

گل یکا ن کهریزه بیر عده ای دل خستییه با خ 
صا حب عصر آدینا دا یر او لا ن دسییه باخ  
بیز کیمو خ عا شق او لا خ عا شق وارستییه با خ   
الی قوینو نداگلوب زینب علیا دو لانور

====================

کریز به48 شهید یکانات

شهدا نین یئر ی بوئو لکه ده الا ن گویو نور
آدلار ی وقتی گلور ها  ممی اور کلر دویو نور    
عد نیده  د یلدن اولار ها مو سی الان سو یو نور   
شهدا قانیئیله پر چم مولا دولانور
--------------

میر لطیف  _گرز علی _ شورالدینیله  _ میر جعفر 
عرش اعلا یه گئد یب قالما دی اوللاردا ن اثر   
ایکی قاردا ش بیری میرهادی_ بیر  ی میر اژدر
بو لارین عشقی  اورکلر ده اد یب جا  دولا نور 
-------------

رو سفیدگتد ی شهید لر ها مو سی دنیادن 
دو برادر- غفار _میزعلی مه سیما دن
قلمین قد رتی یو خ قطره یا زا در یا دن
شهدا عشقینه مو ج ایلور ی دریا د و لا نور  
------------

رضو ی  _ ها شمی وحیدر ی مر دا ن دلیر 
میر رحیم _ معصو میلن _  حمز ه لو _ دعو ا گو نی شیر 
میر حسین  و میرعزیز - ذاکر ی برران شمشیر
با شینا مظلوم حسینین بو لاراوردا دو لانور 
-------------

گلشن دینه وئر یب سو یرینه احمد قان  
نعمتی- محبو ب عراقی کیمی او ل رو ح روان 
او شهید برجلو د ا گتدی همان دوز  یو لدا ن  
هجله گا هلار ینا با خسا ن  غم عظما  دو لا نور
-------------

میکا ئیل آفتا ب وجنگی او رحما ن  رشید 
حکمعلی پیری _ حصار ی اوچ عراقی   شهید  
یو زلر ی او لدی بو لار ین  هر ایکی دنیا سفید
رو حلاری ایندی گئدیب جنت الا علادو لانور 
------------

چنگیز – ابرا هیم – حسن – نوری – گل زیبادن 
اصغر آهنگری و حققی او با تقوادن 
بو لار هر آ لتیسی دا گتد ی یکا ن علیا دن 
ببو لارین عشقینه الحق یکان علیا دولانور  
----------------

یا زورا م– محبوب و- قر با ن علی  شیخ بگلو دن 
شاد او لا روحی  حسندن –حسن ء بگلو دن 
او شهید قادرحسن زاده ء - میر زالو دن 
چار کسن اهلینی بو للار ائدیب احیا دولانور  
---------------

بیرده اسفندیار و رستمی و میر   قربا ن 
جا معی لن او حسینی ایکی مظلو م جوا ن
سید آقا - میر ولی ده وئردیله حق جبهه ده جان
بو ایکه قاداشیله ایندی او سقا دو لا نور  
---------------

عبد الله  جامعی دن ده سئورم بیر یاداو لا  
یکانی مطلقۀ رو حی گورو م هر آن شاداولا  
شهدا قا لما دیلارعشقیده بیر زره دالا 
بو یکا نا تیده گل گور نئجه غو غا دو لانور  
--------------

یا دگار ی گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار  حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن  
شعر لر ی او خد ی دئلَر خائنین هر یئر ده گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسون گلوب ها ردا دولانور
------------

آیر ی دو شمو شدی اگر چه بو یکان   کهر یزد ن  
نا یل او لدو م گنه خد متلر ینه  تبر یزد ن
آلما بوعشق حسیننینی خدا یا بیز دن 
علمی هاردا  ا سه نوکر ی او ردا دو لا نور 
-------------

((یادگار ی)) گل ایله بو ردا داخی ختم کلا م 
شاد او لا روح شهیدا نیله هم رو ح اما م 
اولدی  قر خ سگیزینین آدیله ا شعار تما م 
  اوللارین عشقینه یاز  طبع توا نا دو لانور
========================

======================

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۷
حاج محمد یادگاری

((خروج از مدینه))

و اشاره به  75شهید منطقه یکانات

------------

کر بلا منتظریم دور منیم الان گئدرم
جا نیمی ایله ماقا دینیمه قر با ن گئدرم
    من آ نا گئیتم لییم =سیزی ترک ایتمه لییم
---------

و ئر مه رم بیعت الین  دنیا دا اهل  ظلمه
خو اهشیم وار دی که قالما قیما اصرار ایلمه
بیر مر یضه مد ی قالا ن بر ده کی ام السلمه
را ضیم با شیما هر نه گله بوردان گئدرم
---------

ا سو ری با شیمو ن او ستو ند ه ا بو ا لفضل علمی
اهل عیالین نگران الما گیلام یوخدی غمی

زینبی او لسا کیمین اولما ز او نو ن کسر وکمی
ایتموشم زینبیله عهدیله پیمان گئدورم
-------

منی جد یمد ن آیردی آنا اشرار د نی 
ایلورم تر ک سنی بیر ده کی روحیم حسنی
ایکی اوغلی ایچه جاخ شهد شها دت  علنی
ایلییم اوللاری دافدیه جانان گئدرم
-------------

آلتی آ یلیقدا ن  اگر قربا نین آز او لسا یا شی
حا جیلارذبح ایلیو ب مکه ده کسمه زله با شی
آلتی آیلیق او لا اصغر ایدورم من تلا   شی 
اللریم اوسته بالام اوخلانا عطشان کئدرم
--------------

علتی واردی حسینین گلن ایا می سا یی
ایستوراتما مه یته اصغرینین آ لتی آ یی

منی قر با نگه عشقه آنا عشقیم آ پا یی
عشق قر با نگهینه شادو خراما ن گئدرم

-----------

بو محن زینب علیایه ا گر سخت او لاجاخ
شا میده آیریلاجاخ  اوردا  رقیه قالاجاخ
معا ویه اوغلو نی تختدن بو قیزیم  دور سا لا جا خ
کاخ ظلمی ئده جاخ شامیده یران گئدرم

---------

کر بلا ده با تا جا خ قانینه انصا ریم آنا
دو شه جا خ قو لسو ز آتیندا ن یئر ه سر داریم آنا
زینبیم اوندا او لار دینه علمدا ریم آنا
سرنی ده او خو یام کو فه ده قرآن گئدرم

----------

عهدی که با غلا مو شام  من اومرا م اوسته وارام
یار و انصار یمیله اسلا ما قر آ نه یا را م
ایتمر م شکو ه نقدر او لسا بو جسمیمد ه یا را م 
قو یمارا  م عشقیمه زره یته نقصا ن گئد رم
-----------

اصغرین قا نی  یز ید ین آدین عا لمد ه سیلر
بونی آینده گلنلر دو شو نر یا خشی بولر
ظا لمه بلی دئمز جبهه ده مر دانه ئو لر
نهضتیمدن ها می نهضت لرآ  لاجا ن گئدر م

--------------

وئره جا ق دور قانیم اسلام دینینه تازه حیات
شهدا زنده دی یو خدور او لارا  حتی مما ت

ویتمش بش  فدیه وئیر حتی  یو لو مدا یکا نات
ایستورم ثا بت او لا خلقه بو عنو ا ن گئدرم
----------

گرزعلی احمد و قر بان میرحسین پا ک نهاد 
حکمعلی معصو م وجنگی میکائیل رو حلاری شاد
میر رحیم و رضوی ذاکر ی لرده  او لا یاد  
قانلاری ایلییا جاح ایرانی رضوان گئدر م
------------

شاداولا روح حسین و حسن غفاری

کریم زالی و رحیم زالی ایکی دینداری

بو دوت قارداشین علیزاده اولوب  غم خواری

منی هر هاردا ندا ایتسه شهیدان گئدرم

-----------

اژدر و هادی غفار میزعلی بودورت اخبی

رحمانین حیرینین پیری حسینین ادبی

هاشمی - حمزلو و میر جعفر اولاد نبی

شور الدینلن -لطیفی ایتماقا مهمان گئدرم

- -------------

 اوچ عراقی ایکی تن جامعی مردان حجیز

پرویز اسفندیارورستمی مردان ستیز

حصاری یلن او حسینی ایکی غم خوار عزیز

یارالی قلبلره ایتماقا درمان گئدیرم

-----------

من گرکدور شهدایه آنا جان یاور اولام

میر آقا میر ولینین باشینی  آغوشه آلام

کاخ ظللامه گرک دنیادا من لرزه سالام

قانیمی ایتماقا اوز دینیمه احسان گئدرم

----------

برجلو ئیله خدایاری و حقی -نجفی

مغلویا-سعدیه - بو للار دی گتوردی شرفی

سیدلو اهلینی آگاه ائدیب  حقی هدفی  

اوللارا لطفیمی من ایلرم ارزان گئدرم

------------

محبوب  و قربان علی و حسن میرزالی

قادریلن او حسن بگو مقامی عالی

چار کسن اهلی دیلر خوش بو لارین اعمالی

شهدانین باشینین اوستونه هر آن گئدرم 

-----------

یرمی اوچ فدیه  اولار  حتی یکان علیادن

حسن و چنگیز و آهنگری والادن

خضرلو - حقی - مظاهر کیمی  مه سیمادن

منی هر هاردا ندا ایتسه عزیزان گئدرم

------------

رحیم علیایی - علی-عیو ضیلن اول شیخلو

نظری-مصطفی زاده - آخوندی غملو

آلتی تن شهرتی نوری -نبی لو  نورلو

اولارین عشقی اولار مکتبه برهان گئدرم

--------------

او علیزاده -حسین زاده جوادی شهید

او یکان علییا بوللار وئربدور امید

شهدا منکر دور دنیادا  افراد پلید

مکتب و ائدمی من ایلرم اعلان گئدرم

------------

ایلرم رسوا آنادنیادا اهل ظلمی

یادگاری ده اوپر قانه بلشمیش علمی

گوز تیکب دور بیزه یوخ پارتی پولی وار قلمی

اونادا طبع روان ایلیم احسان گئدرم

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۵۲
حاج محمد یادگاری

 

شهید مفقو د الاثر  گرزعلی محمد زاده

=================

 راجع به سالگرد شهید گرزعلی محمدزاده در مورخه 9/8/1361  در عملیات مسلم ابن عقیل به درجه شهادت نایل شده بودبنابه درخواست برادرشهیدمحمد محمدزاده که هیئت  جضرت ابوالفضل(ع)  یکانیان مقیم تبریز در شهر ک اندیشه تبریزدر  سال 94 سوم ماه محرم                درمنزل ایشان  دعوت بودند این شعر در حضورحاضرین خوانده شد

==========================

================

جبهئیه سو ماریده  بذل ا یلین  جان  گرزعلی  
  پیکری پامال اولوب دینه وئرن قان  گرزعلی   
--------------

هل من نا صر سو یلدی ایرانیده روح خدا    
جبهییه اعزام او لو ب سن سو یلدون لبیک آقا

مکتب اسلا میو ه ایتدون شیرین جا نین فدا    
او لین گمنا م شهیداو لدو ن یکا ندا ن گر زعلی   
-----------

چو خلی زحمتلر چکو ب  گتدو ن آنا ن قلبین اله   
سو یلدین مندن خطا گورسن آنا  جا ن عفو ایله    
مجلس تر حیمیمه قو یما منا فقلر گله 
عمر یو ه وئر دین او آز سنینینده  پا یان  گر زعلی   
------------

سن  جها دین لذ تین دنیاده یا خشی  آنلادین 
قهر ما ن ایدون جوا نلارایچره حتی پا ک آدین  
سن شها دت فیضینین او لده بو لموشدون داد ین 
ایلدین جا نین فدای  دین و قر آن  گر زعلی  
----------------

ترک تحصیل ایلیو ب آماده او لدو ن جان بکف  
جبهییه جنگه طر ف اعزام او لدو ن با شر ف    
یا ابو ا لفضل آ دی دیلده تر کشه او لدون  هدف

چا تدو ن او ز مقصودیوه ای جان جا نان گر زعلی   
-----------

چو خ گو زل خد متلر ایتدون انجمن اسلا میده 
ثابت ایتدو ن ایما نین  سن اول گو ز ل ایا میده
یازد و ن اسرائیلین او لسو ن محونا بود نا میده   
یازد یقان شاهدی دیوار دبستان گر زعلی    
-----------

بعضی  خا ئنلر سنه  آد قو یدی جاسوس سو یلدی   
مکتبی او لما قلیقین پاک قا نین امضاء ایلدی   
حیف قا رداشین محمدجا ن وئر نده گور مدی   
ایتدو ن اوزقا رداشیو ی هجرینده گریا ن گر زعلی  

----------

ایستو رم بیر خا طرن اشعاریده  من سو یلو رم   
بو سو زی من حق سئون انسا نلارا عرض ایلو رم   
سن دئدین دویوم  جها ندان دنیانی من نیلورم   
با غلادو ن اللا هیو یله عهد و پیمان  گر زعلی    
-----------

سو یلدو ن بیر نسگلیم وار قلبیز ی ایلر یارا   
گو ند ه بیر دفعه آنا م  آ غلار با خار دیو ار لارا   
قبر یم او لمازآغلییا- معطل قالار  گتسو ن هارا  
سسلیینمز  قبر یو ه گل گتدیم الان گر زعلی   
---------------

دین و اسلامین یو لو ندا جبهه ده با تدون قا نا ن    
گلمد ی گل  پیکرین قالد ی گو زی یو لدا آنا ن   
چونکه فوت ایتمیشدی چوخدان شهرتبریزده آتا ن  
قلبیوی داغ ایلموشدی داغلی هجران کرزعلی

-------------

جان وئر ن  وقته گلو بدور  فاطمه حتماً یا نان  
سن او نی گوردون آناوی سالمادون  اصلاًیا ادان

فا طمه گوردی حسین تک باتموسان سنده قا نا ن

گل یوزَن  بیر باخدی  زهراسویلدی جان گرزعلی

--------------

یاری یو شلو ب یازمارا م من کلمه ای بیگانه دن
سو یلرم من با ش وئرن ابرا هیم در دانه دن 
میر آقا و میر ولی تک با وفا جا نا نه دن         
ئو لکه میزه گتدیلر  شان فراوان گر زعلی        
--------------

حقّی وآهنگری- نو ری له جان جا نی حسن        
گیدی ابراهیم وچنگیز  اگنینه سن تک کفن  
آ لتی  گل وئر دی  یکان علیاده  دینه مثل سن   
بعثیا ن او للاری ایتدی تیر با ران گر زعلی   
-----------

عرض ائدوم بوردا حسنلن اول ایکی شیخ بگلو دن     
حسن ء بگلو شهیدن - روحی شا د  میر زا لو دن      
چارکسن چو خ مفتخر اولدی  مقام عالی دن 
آلتی قر با نین آدین من یازدیم الان گر زعلی
-------------

الهامی لازمدی من بو با وفا لردن آلام     
سعدی دن شهرو د –مغللو دن اوابراهیم نا م    
تا ائدم ایفای عهداشعاری بو للاردا ن یازام     
بوشهید لر ایلدی ایرا نی  رضوا ن گر زعلی 
---------------

بلی قیخ  سگیز تن  اولدی بو یکا نا ت هدیه سی        
اولدی بو للار تک تکی اسلام و قر آن فدیه سی         
بو للارین بیست اولدی الحق امتحا ندا نمر ه سی    
اجر یزی حتماً وئرر خللاق منا ن گرزعلی

--------------

یاد گا رییم  شهیدانه ئولونجه نو کر م      
اوللارین ایثا رلارین هریئر اولا من سو یلرم      
من محمد قارداشیندان- شعر یده عذ را یسترم  
قلبینی شعر یله ایتدیم- بوردا من قا ن  گرزعلی 

 

========================

============

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۴۷
حاج محمد یادگاری

ولاد ت با سعادن ام ابیها د خت رسول الله حضر ت زهرا (ع(,

وگریز به 48 تن شهید سر فراز  منطقه یکا نات

========================================

==========================

=============

سلا م ا ی فا طمه ا م   الا ئمه   دخت   پیغمبر

سنین شا نو ند ه ناز ل ایلو ب الله سو ره کو ثر

او سو ره پا یما ل ایتد ی منا فق  نقشه سین یکسر

گلو ب او ن بیر امام دنیایه سیز نسل مطهر دن

علی المر تضادن سن کیمی بانو ی اطهردن

--------------

د ئیر د ی عصر پیغمبر د ه کی کفار  بد اختر

پیا مبر ئو لسه نسلیند ن  فقط و ار بیر نفر دختر

ولی قر آن د ئین تک دشمنا ن دین او لو ب ا بتر

بو گو ن عمر عا صید ن بو جهلید ن ا صلاخبر یو خد ی

ولی او لا د  پیغمبر علی هر نسلید ن چو خد ی

----------------

بیر عده ظا هرا انسان و لی گرگا ن دیر ند ه

اولاراوزقیزلارین قبره قو یا ردی زند ه به زند ه

قیز اولادین اولار چوخ پیس حساب ایلردی شا نو نده

گلو ب د نیا یه زهراسی - پیا مبرعهد ینه یتد ی

خر افا ت و جها لت یئریو زو ند ن بیر د فعه گتد ی

---------------

قدم دنیایه قو یدون-   فخر نسو ا ن حضر ت زهرا

سنین پا بوسیو  ه حوران جنت گلد ی هم لعیا

صفورا –آسیه –    سارا و مر یم -   حاجر   و حو ا

مقا م زن ایله  او ج ایتد ی چیخد ی عر ش ا علا یه

سنه دایه او لا – لعیا -  گلوب حتی تمنا یه

-----------------

بشارت مژده سین اعلان ائدن روح الا امین اولدی

خا  نملارعزت وشوکت تا پوب پرده نشین اولد ی

قا لوب قیزلار یئکئلد ی گتدی ائو لرده گلین اولد ی

او قیز لار دا ن گلو ب دنیا یه یو ز مینلرمجا هد لر

ا ئد یبلر اسلا م و قر آنه جا ن قر بان اوزا هد لر

-----------------

گئد ر دا ما ن زند ن معر اجا مردا ن  با ایمان

بلی زن دور دوغا ن عما رو یا سر  بو ذر و سلما ن

بلی زن دور دو غا ن روح خدا بت سیند یرا ن ا نسا ن

هامی شا هد ی بت لا ر سیند یر ب دشمنلر ین یو رد ی

او زی گتد ی یئریند ه اما بیر بت سیند یرا ن  قو ید ی

----------------

بلی زن دور دوغا ن او ن او چ یاشیندا قوخمو یا ن سر دار

که تا نک آتدا یا تو ب دنیا نین اهلین ایلد ی بیدار

د ئد ی رهبربو دور رهبر بیزه او رهبر اخیار

هما ن ایثا ر یلر  با عث او لو ب کو ر   او لد ی خا  ئنلر

بسیج آد ی گلند ه  تتر شر کا خیند ه  بی د ینلر

------------

بلی زن دور ازل گتد ی-  رسو ل اکر مه ایما ن

بلی زن دور او لا ن-  اسلا م و دینه او لین   قر با ن

بلی زن دو ر یخا ن-  کا خ یز ید ی ایلیین ویرا ن

او زینیدور او نو ن زهرا او لو ب دنیا ده استادی

مقا مه با  خ- که او لدی  قهر ما ن کر بلا آدی

--------------

بلی زن دوردو غا ن-  مینلر بهشتی با کری چمرا ن

رجا ئی و مفتح -با هنر-  مر دا ن با  ا یمان

ائله زن وار بو ایر ا ندا- وئر یب بش نو جو ا ن قر با ن

بو حزب الله خا نملار دا ن اگر ایر ا نداچو خ چو خد ی

او لار دا صبر زینب وار دی ا صلا  وا همه یو خد ی

==================

گریز یه شهدای یکانات

===========

شهیدان یکانا تین گوروم روحلاری شاد ولسون

او لار با ش وئردی بیزبا ش ساخلیاق اوللاردان آ داولسو ن

یازورام شعریده قیخ سکیزینین آد ی یاد اولسون

شهداوئرمه دی قان بیزسو یا خ قان دور مو یا خ  قا ندان

بها لیق ایلیاق ایجاد-  سالاخ مستضعفی جاندان

------------------

شهید شور الد ینیله –گرزعلی و میز علی-  جعفر

و بیر ده میر لطیف غیبی-  بو لارا او لدی هم سنگر

بو لارین هر بشی مفقود اثر دی عشقیده بر تر

قو چعلی بخشعلی خا نلار دا ذکر او لسو ن گر ک شعرده

او لارین آد لارین الحق بو لار دور ایلدی زنده

-------------

بیزی سسلو ر  الان معصو م واحمد و قر بان  و رحمان

میر آقا- میرولی-بو جو ت برادر  د ینه پشتیبان

میر اژ در – میرهادی غیبی ایکی قاردا ش با ایما ن

گر ک اشعاریده  بیربیر یا زیلسو ن دینه حا میلر

حسین و محبو ب-  ابرا هیم  بو او چ همنا م عر اقیلر

--------------

میر عبداله -ا بو طالب - میر عزیز  -میرحسین ذاکر

او لو بدور حکمعلی – اسفندیار پیر ی- دینه نا صر

حسینی-نعمتی – جنگی –رضو یله اومیر نادر

مصیب هاشمی و حیدری –غفّار گل احمر

حصاری –رستمی و میررحیم سر دار نام آور

--------------

یکان علیادن آ لتی- تن شهید- چنگیز وجا نجا نی

شهید حقّی و آهنگر ده ا و لدی دین قر با نی

مظاهر – نو ری ده او لدی حسینون او ردا مهما نی

سعدی-شهرود-=مغلو -ا براهیم بودینه قان وئردی

مکا ئیل آ فتا بی غیر یتین الحق نشان وئردی گوردی

-------------

سراغیم وار  منیم  شیخبگلوبیرجوت گل عم او غلی یدن

وئرن جا ن جبهه ده  میر زالو تک  مرد الهی دن

بو او چی انسان حسن نام  چار کسنلی شان عا لی دد ن

بکا نا تدان  بوقیخ سگیز شهیداو ز کا مینه یتدی

بو لارین قا نلاری دور که بو یو ردا افتخار گتدی

-------------

بو لورم و ا رمنیم بوشعر لریمده آجا نا  نقصان

کنا ره چیخ مو شام چو ن مطلبیمدن  ایلو رم  اعلان

شهید لر  اذن وئرسه  ا یلرم اشعاریمی عنوان

بو مو رده خانم زهرایقینیم واردی عفوایلر

عنایت ایلسه قاصردلیم ا شعارینی سو یلر

------------

خا نملار وار یکا نا تدا خدا ا وللارا یار او لسون

خا نم زینب  یو لون او للار گئد للر افتخار  او لسو ن

مقام زن نه با ید  اسگیلیب د نیا ده خوار او لسو ن

آنانین زیرپا ینده   - بهشت جاودان واردی

پیا مبرامری دور- خدمت ائدین تا جا ندا جان واردی

-------------

دو با ره عزت و  شا یا نه چا تد ی   فر قه نسو ان

که او لد ی فا طمه مولو دی ما در لرگو نی اعلا ن

اشید سین بو  سو زی  ایتسین عمل زنها ی با وجد ا ن

او کس که  پیر و خط خا نم زینب و زهرا دی

حجا بین گر رعایت ا یلسه بول اهل تقو اد ی

-------------

حجا ب اسلا مدا سنگر دی بو سنگر ده شرافت وا ر

بو سنگر ده  فضیلت وار دی- غیر ت واردی – عزت و ار

رعا یت ایله سه هر کس- او نا عقبا د ه جنت و ار

شفا عت  ایلییر  زهرا و زینب- شر طی و ار او رد ا

حجا بین  هر او کسلرکه - رعا یت ایله سه بوردا

------------

کرم دریا سی دوریاز(یادگاری) حضر ت زهرا

و ئررانعا میو ی تاخیره سا لمازعصمت کبری

او نی چوخ ایستیررالله سوزون سا لما زیئر ه حتی

او لاندا  روزمحشر فا طمه  هرنیلسه ا یلر

جهنم  آ تشین زهرا دئسه الله خمو ش ا یلر

=================

 

اسامی شهدای منطقه یکانات ودر شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-  میرولی غنی زاده دوبرادر))  7-میرحسینذاکری  

    8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

===============

16-میر جعفر رضا یی - 17میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه

19-شو رالدین پیری ومیزعلی یادگاری //این  پنج نفر مفقو دالاثر میباشند  %

================                

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی   26-رحمان خدا بخشی  

   ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی   29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرو د بر جلو-یکان سعدی )) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -((   37- ایراهیم  یکان ی مطلق (مغللو) ))38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی     

       46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری 48- اسفندیار پیری

=========

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۴ ، ۰۸:۱۳
حاج محمد یادگاری

احمدمحمدی فرزند  نقد علی محمدی  متولد                   در یکانهریز بدنیا چشم گشود و وبعد از اتما م دوره دبستانی در دبستان عماریه خاطر وضع مالی تر ک تحصیل کرد وجهت کمک به پدر مشغول کار شد ودرخانواده ای تربیت یافته بودکه نظیرندارد ودراوایل انقلاب بعداز پیروزی  به شپاه رفت ودر عملیات  فتح المبین 1361/1/2پس از منهدم چند تانک براثر اصابت تر کش خمپاره بدرجه رفیع شهادت نایل گردید

=====================================

شهادت پاسدار شهید احمدمحمدی  

====================================

========================

پیشواز ائدین بیر گل پر پر دی بو

گر ببلادن گلوری تر دی بو

جبهیه  قر آنیده او لدی فدا

احمد آدی فدیه داوردی بو

===============

چو ن بو نی بسلو بدی  یکا نا ت اوزی

مشهوردی  حتّی یکا ندا دوزی

بوندایدی  اهل یکا نین گو زی

ایتدی سر افرا ز بو یکا نکهریزی

را  هینه  قربا ن مطهردی  بو

احمد آدی فدیه داوردی بو

------------

قرآ نا خاطربونی تشیع ائدین

اهل یکا نات بو گئدن یو ل  گئدین

قان وئرین احیا او لا اسلام و دین

ایرانی دشمنلر ائدیبدور کمین

عشقینی حق جبهه ده گو ستردی بو

احمد آدی فدیه - داوردی بو

-------------

جبهیه شو شدا بو یا نو ب قا نینه

وئردی جا نین دینینه قر آ نینه

سو یلو یو ن احسن بو نو ن ایما نینه

تسلیت عر ض ایلیون اعو انینه

فخرایله سو نلر بیزه سروردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

--------------

ا نینی فدیه ایلدی قر آنا

سو یلدی مندن صورا صیر ایت آنا

گر شهید او لسام ایله حمد و ثنا

شگر ایله دین او سته بو یا نسام قانا

سو یله گیلن اکبره نو کر دی بو

ا حمد آدی - فدیه داوردی بو

-------------

اسمعلی ایستردی بو نا سو ز دئیه

چوخدا نیدی گئتمیشیدی جبهییه

افسو س او لا گور مه دی بو لمم نئییه

درد و دلین او کیمه بس سو یلو یه

تا او په  یو زدن دئیه اطهردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

--------------

بادصباگیت او ل عجب شیر ه سن

پا دگا نا حتمی گذر ایله سن

اسمعلییه تک بو سو زی سو یله سن

گل یکا نا ته بو گلی ا ئیله سن

سو یله منه غملی   برادردی بو

ا حمد آ دی - فدیه داوردی بو

-----------

مر حبا سو یله سنه ای پا سدار

سن جا نیو ی اسلاما ایتدو ن نثار

سن شهید او لدو ن ولی اسلام قالار

او یسه سنی رهبر ائدر افتخار

سو یلو یر الحق  - دلاوردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی بو

-----------------

احمد اطاقن نئجه باخسو ن آنا ن

چوخدی  سنین ایندی قا نا ن قان آلا ن

مشتا قید ی سا غ  سنی گورسو ن آتا ن

او لمادی قسمت اونا وصلین بیرآن

حقّه دئدی  هدیه کمتر دی

احمد آ د ی - فدیه داوردی بو

------------

عا شقان ایلو ن بوایشین چاره سین

قو یمایو ن  گو رسو ن آنا سی یاره سین

با غلا سو ن اما با شینا قاره سین

او خشا سین اما   اوزی دلداده سین

تا او یا نا سو یلو یه مادردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

------------

قاردا شی خد متده دی سیز آغلو یو ن

اهل یکا نا ت سینه زی دا غلییو ن

قا ن گلو ری یا ره سینی با غلو یو ن

اسلام دینی رو ج تا پا هر یا ندا

دیلده حسین سسلدی جان وئر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

-------------

حتّی نئچه گو ندی که بو یاتمویو ب

دینینی دنیا یه بلی ساتمو یو ب

شبهه لی لقمه  بو شهید داتمویو ب

حقی بو ناحقه گئدیب قا تمو یو ب

بو ذره تقوا ده  برابردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

------------

یا ر غیب اهلی سیز ه الله کمک

تسلیت لازمدی  سیزه بیز دئیک

بیله شهیدن بلی تجلیل ائدک

راهینی عالمده گر کدور گئدک

گو ردی هامی تا بع رهبردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

--------

تسلیت  عرض ایلییو ک بیز ملو ل

نقدی جان قربا نین او لسو ل قبو ل

شا فی او لا جاخ سنه آل رسول

خد مت عبا سه با لا ن ایت نزو ل

سو یله ابولفضل سنه چا کر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

-------------

سو یلدی هر ایشد ه خداور علیم

دشتیه عبا سد ه بو مستقیم

بو سو زی یاز سو یلوری عقل سلیم

عهد ایلدی جیهه ده منده ئو لو م

رهبر ینه ما لک اشتر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه  داوردی  بو

----------------

ثبت ائدور م بو سو زی من مقتله

حشر ید ه رو شن او لا جا خ مسئله

امر او لا جاخ اور دا شهیدا ن گله

شاعر آلا ن وقته او لاردا ن صله

ثا بت او لار دینینه یاوردی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

------------

(یاد گارا م )قلبیم هر آن غم وئرر

جوشهگلر طبعیم اودور نم وئرر

بو شهدادور که منه دم وئرر

حشر ید ه بو للار منه پر چم وئرر

حامی دین پیر و رهبر دی بو

ا حمد آ د ی - فدیه داوردی بو

===========================

=================

درشعر که آمده ا ست  اسمعلی محمدی برادرشهیدبود

درموقع شهاد ت برادرش در پادگان عجب شیر سرباز

بود  خدمت میکردو نقدعلی محمدی پدر پیر شهید و

صیاد محمدی  نیزبر دارشهید میباشد و کلمه یارغییب

آمده  یکانکیهریز چند طایفه است یارغییب یعنی طایفه

غیبی  که محمدی نیزاز همان طایفه میبا شند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۰۷:۲۹
حاج محمد یادگاری

شهید میر لطیف غیبی

=======================

شهید  میر لطیف غیبی متو لد سال  1346فرزند سید رحیم غیبی

شغل کشاورز و مادر ش خانه دار که هر دو برحمت خدا رفته اند و

و ایشان اهل یکانکهریز از حومه مرند  و دارای مدرک تحصیلی  سوم

راهنمائی و در تاریخ1367/4/31درمنطقه سو مار نفت شهردر عملیات

مرصادبه درجه شهادت نایل گشته اند ایشان از تیپ 55 اهواز  هوابر

شیراز و دوره های چتر باز ی دریا و خشکی و جنگلی را گذرانده بودند

وبسیار مهربان وخوش اخلاق وتمام خانواده وخو یش و اقوام از ایشان راضی بودندخدا به تمام شهدا ومخصو صاً شهدای بکانات رحمت بکند ===============================

شهید میر هادی غیبی

شهید میر هادی و میرا ژدر غیبی از عمو زادگان میر لطیف بودند%

===================

1-میرهادی فرزندمیر علی متو لد 1331پدرش کارمند راه آهن و مادرش خانه دار در عملیات بمب باران شهر بانه تو سط واصدامیان در عین فیلم برداری در مو رخه 1336/7/28به درجه شهادت نایل گشته اندو ایشان

کار مند صدا سیما بو دند%

================================

شهید میر اژ در غیبی

2- شهید میر اژدر برادر میر هادی  متو لد1345خو د بسیجی  در عملیات والفجر  4 در خط مقدم کلّه قندی با فاصله 4 روز با شهادت برادرش میر هادی در مورخه1362/8/2بدرجه شهادت نایل گشته اند

این دو برادر نیز اهل یکانکهریز بو دند که درتمام شعر های شهدا ی یکانات اسمشان ذکر شده است%

===================================

 

سرهنگ پاسدار  (جانباز ) سید محمد غیبی برادر شهید میر لطیف غیبی میباشد

 

============================

 ====================================

=======

زبانحال مادر شهید مفقو د الاثر میر لطیف غیبی =   این شعر را بنا به تقا ضا ی شوهر خوامر شهید میر لطیف حاجی رجب حیدری که دائی زاده اینجانب و برادر شهید  میر محمد غیبی  که عموزاد ه همسر این جانب میبا شد نو شتم

=================================

============================

============

الهی من اوپنمه دیم- شهیدیمین عذارینی  
ها یاندا قالدی میر لطیف –گو رنمه دیم مزارینی    
اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گو زلریم با خار       
-------------------

واریدی آ رزوم منیم گلنده جشن ائدم بپا     
نماز شب قیلان زمان- ائدردیم حتی من دعا     
نه طوی- جنازه گلمدی-گوروب اونی ائدم نوا     
همیشه خو شدی سسلییه- نگار اوز نگارینی     
اودورکه گوزیاشیم آخار- یو لونا گوزلریم با خار

----------------

بودردیمی فقط منیم -شهیدی گلموین بولر   
بالاسی گلموین آنا- سپر با شینه  خا کیلر       
با جیلاری ئولو نجه سن- خیال ایلمه گولر   
ها یاندا قالدی یوخلامور بالام بو داغدارینی
اودورکه گوزیاشیم آخار-یولونا گزلریم باخار 

------------------

طوی ایلینمدیم اونا - اورکده قالدی حسرتیم 
خدایه شکراولا اوغول- چوخا لدی شان وعزتیم  
دئدیم  خدا قبول ایله -  اگر آزاو لسا خد متیم   
فدای اکبرایلد یم  - عزیز جا ن نثارنی      

اودورکه گو زیاشیم آخار-یولو ناگوزلریم  باخار 

-------------

گئدنده جبهییه گلوب -قولو نی سالدی بو ینوما

دئدی گرک ائدم عمل ئو لونجه منده قو لوما
دئدی شهادتی د ئنن - نصیب ایله اوغلو ما    
سنیله  جنتین گرک - گورم من آبشارینی
اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گوزلریم باخار

----------------

قو جاآتامی قو یما سن- منیم غمیمده آغلییا

با جیلاریمی قویما سن- با شینا قاره با غلییا    
گله  نوا یه  قارداشیم- غمیمده سینه داغلییا    
دالیمجا آغلیو ب توکه - یوزینه اشگبارینی   
اودورکه گوزیاشیم آخار-یو لو نا گوزلریم با خار

---------------------

فدا او لار با لان دئدی - آنا بو دین سرمده    
قو ناق گرک گئدم آنا-  شهید عم او غلوم احمده  
یتور سلا میمی آنا -  او قاردا شیم محمده    
فغانه قویماچوخ گله-  خمینی پاسدارینی   
اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لونا گوزلریم با خار

----------------------

بویورگیلان محمده- که اولما چو خدا اشگبار    
شهید قارداشی گرک-  همیشه ایتسو ن افتخار     
منیم یو مفقود او لماقیم - او نی ئو لو نجه یاندیرار

فغانیله گئچیردر- او  جها ندا روزگارینی    
اودورکه گوزیاشیم آخار-یو لونا گوزلریم باخار       

--------------------

با جیلاریم بومطلبی  -جهاندا سهل سانما سون   
حجابی وعفتی اولار- ئولو نجه حتی دانماسون   
آتام بو فر قتیمده چو خ- فراق ناره یانما سون     
آ لار بو غم با جیلارین - الیندن اختیارینی   
اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گوزلریم باخار       

 --------------------

قوجالسا هرآتا آنا- ائدر بو نوع آرزو   
وئر نده جان دئیر بالام- او لا منیله روبرو

اوحال احتضاریده - ائده منیله گفتگو   
آتا وئر نده جان چکر- بالا نین انتظارینی      
اودورکه گوزیاشیم آخار-یو لو نا گوزلریم با خار       

----------------

دگنده گولله جبهه ده -چوخ ایسته دیم دورام گلم

یوزاو سته تو پرا قا دوشم -سیزین ایا قوزی او پم

دئدیم وئرنده جان سیزی- اقلا اوردا بیرگو رم

وئر نده جان گو زوم گوره-  عزیز با قارینی

اودورکه گوزیاشیم آخار-یو لو نا گوزلریم با خار       

-------------------

یکاندا طوی دو تان زمان- منیم وفالی یارلاریم

دی تبریک او للارامنیم - دیلمجه یاراغمخواریم

گلنمدی دئنن طو یا -شهید او لدی دلداریم       
اسیبدی  بادظلم اونو ن- خزان ائدیب بهارینی

اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گو زلریم با خار

--------------------

چر اغ سیز وئر مه یو ن - وطنده دشمنه- یادا   
تلا ش ایلیو ن بلی- او صبری وئر میون بادا

عزا دو تون منه - سالو ن حسینین اکبرین- یادا

او نو ن آدی خمو ش -ائدر او رکلرین شرارینی     

اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گو زلریم با خار       

--------------------

بو(( یادگاری)) شعریلریا زوبدی چوخ شهید لره     
خدادن ایسترم صله –حسین تشنه- لب وئره  

   حسیندن ایلر التما س - یا زندا شعر بیزلره      
حسین آدیله قو تارار -همیشه او ز شعارینی      
اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گو زلریم با خار       

--------------------

بوشعری گریازوب منه- ائدرچوخ عرض و معذرت     
دئیر محمد و رجب- ائدلله لطف مر حمت        

بو شعریم ایتسه  او للارین- اور کلرینی گر شکست
ائدلله عفو حسینه بو حسین خاکسارینی    

اودورکه گو زیاشیم آخار-یو لو نا گو زلریم با خار       

======

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۰۷:۲۵
حاج محمد یادگاری

 

راجع 1-مشگلات یکانات2-ایثارشهیدان یکانات 3- اتحاد و

انسجام یکانات 4- بی توجهی مسئولین نسبت به  یکانات

==========================

================

 

یکانات افتخارایله سن هر آن 
   شهید لر که وئرو بسن دینه قر بان
   بو یتمیش بش شهیدین یازدیم آدین

اولار اولدی سنین با شین او جالدان

--------

اولاردان بش نفر مفقود الاثردی

محمد زاده - پیری میر جعفردی

لطیف و میزعلی الله یولوندا

گئدیب دین اوسته باشیندن  گئچندی

--------------

شهید احمدله معصو میله قربان

حسین محبوب ابراهیم وئریب جان

بولارین شهرتی اولموش  عراقی

ادیبلر جانلارین قربان جانان

----------------

میکائیل -آفتاب - جنگی مظفر

حسینی میر ابو طالب دلاور

رضوی میر رحیم پرویز و غفار

ایکی قارداش میر هادیله میر اژدر

----------

کریم زالی  رحیم زالی هنرور

میر آقا میرولی ده جوت برادر

حسینیله حسن  غفاری قارداش

بو التی اهل تقوا اهل باور

----------

میر عزیز میر حسین چوخدی دوزلر

میر عبد اللاهه یازسام واردی سوزلر

حصاری و علیزاده غمونده

گرک قان آغلیاهمیشه  گوزلر

شاد اولسون رستمی حمان مصیب

یازام گر  جبهه ده بوللار نیلیب

حسین اسفندیار  میر نادر اژدر

ئو لنده حکمعلی تکبیری سو یلیب

--------------

یکان علیاده وئردی چوخلی قربان

اولو ب یرم اوچ نفر عباسه مهمان

علی اصغرله چنگیز بر گشادی

مظاهر - بیرده  جانجانی وئریب جان

-------------

محمد مصطفی زاده خضر لو

یکان علیانی بو للار ایتدی غملو

علی -عیوض  بو ایکی عابدینی

آخوندی شیخلو ئیله نبی لو

---------------

یازوم من آلتی تن نوری شهیدن

موسی اسماعلیله  اسمعلی دن

رضانوری عوض پر ویز جانباز

بو لار انعاملارین الدی علی دن

----------

شهید دکر علیزاده یاداولسون

حسین زادیله علیایی شاد اولسون

بو لار جان وئردی حقین جبهه سینده

مسلمانلار جهاندا ارشاد اولسون

-------------

جوادی مرتضا آدی گل ناز

نظر ی واقعی سرباز ممتاز

بو یرمی اوچ شهید با صداقت

یکان علیانی ایلو بلر سر افراز

---------------

یاد اولسون چار کسنده آلتی تندن

شهید میر زالودان - قادر -حسندن

او محبوبیله قربان شیخبگلو

حسن بگلو آلان الهام حسیندن

------------      

بو بش تن با وفا غیرتلو  شانلو

از اهل سعدی سیدلو  مغلو

خدایاری و حقی و امامی

شهید  طهمورث  ابراهیم غملو

------------

تانینار ادیله هر یئر مثلدور

سنین تاریخیده آدین گوزل دور

قو چعلی بخشعلی خوانلار واروندور

اولارین تک تکی مرد عملدور

---------------

اگر زنده قالاردی اوللار الان

دئیر دیلر سیزه قربان شهدان

خدایه آند اولا فخر ایلیردوخ

که اولساردوخ سیزه دنیاده دربان

---------------

قو چعلی بخشعلی خوانلار اگیدی

شهید لر  اوللاری الحق بویودی

او لار ئو لموشدولر آند اولسون حقه

او لار بو آخان قانلار دئریتدی

-----------

یکانات عشقیده  استاندا تکدی

بولارین همتی داغداندا بکدی

حمایت ایتمه سه هر هانسی مسئول

اونون انصافی یوخدی بی امدی

------------

بو ملکه یازموشام چوخلی غزل لر

بولار هر محنت و رنجه دوزللر

اولا هر کیمسه ده وجدان و غیرت

یکاناتی طلائیله بزللر

-----------------

ولی محروم اولوب الان قالان یوخ

سلامین حتی ایراندا آلان یوخ

انا یوردون آتوب چو خلار کوچئللر

یکانای الان یاده سالان یوخ

------------

قالاداغی کیمی وار باشدا داغی

نه واردی  چشمه سی نه واردی باغی

اولاری که کوچوب بلی یکاندان

او لار مجبور اولوبلار سایما یاغی

---------  

حمایت لر گرک اولسون بو ائلدن

وطن حبون بولار آتمازلا دیلدن

بو لاردا غیرت عباس واردی

هراس ایتمز بو لار اصحاب فیلدن

----------

وهابیلر که دینیندن گئچندی

او داعش شیعه نین قانین ایچندی

اگر ایران زمینه باخسالار کج

اوراخ تک داعشی بوللار بیچندی

-------------

دئیوم قوی بیرحکایت میل دوزوندن  
بونی من یازمو رام شعره او زو مدن
ولی چو خلاردئیو ب من شعرده یازدوم 
نتیجه آل سنی تاری سوزو مدن
------------

بو سوزلر  ارک دور سانما شمادت 
بولارداوار شهامت هم شجاعت
نقدری واردی جانبازی شهیدی 
هاموسون ایتمو شم شعرده اشارت
--------------

بومطلب اولمویوب شعریمده اغراب
گر او لسا میل دوزی آبیله سیراب
مغان دوم حتماآد قو یاللار  
یکانات اهلی اولسا اوردا میراب
-------------

نه چو نکه جلفانین اولمو ش کناری  
اگر دولت ائده بیر زره یاری

اولار چو خ اشتغال زایی او یئرده 
اولاراستا نیده مشهور بازاری

-------------

دلیم لال اول بونی گل یازما شعرده  
کو چر بیر کیمسه ده قالماز بویئرده
اگر سو  چکمه سه دولت  یقینا   
گلر آ گاه دیللر او ندا درده

--------------
بونی قبول ایله گل بوردا مندن   
بو لار دونمزله دینیله وطندن

گله للر روز عا شوراده هرایل

اینامو رسان سئو ال ایله گلندن 
-------------

سئوال ایتسن دئیر عشقیم یکاندی    
اورکدن ابسترن قلبیمده قاندی
گلر م روز عاشورا همیشه     
یکاناته – حسینه - فدیه جاندی

-------------

خدایاخاطر خون شهیدان   
او یتمیش بیرنفر له شاه عطشان

شرف وغیر ت -باب الحوائج   
بو مکلی ایله آباد حی منّان
-------------

منی عشق وطن  دور شور ه گَتدی   
سوزی آتدیم یئره سوز  اهلی گو تدی
بیرعدّه سویلویه جاخ(( یاد گاری  )
نئیه تبریزه بوردان کوچدی گِتدی
==============

 


 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۴ ، ۰۹:۵۶
حاج محمد یادگاری